Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Nedir? Maaşları? Ne İş Yapar?

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Okumak elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı, enerji sistemleri ve elektrik enerjisi ile çalışan her türlü elektrikli cihazların (elektrik makineleri, güç transformatörleri vb.) tasarımı, geliştirilmesi, korunması, kontrolü, güvenliği ve işletilmesi konularında uluslararası düzeyde çalışabilecek ve araştırma yapabilecek mühendisler ve bilim adamları yetiştirmeyi amaçlarlar.

Kişisel Özellikler
Bu programda okumak isteyenlerin; çalışmalarını gerektiğinde bağımsız, gerektiğinde grup ile birlikte sürdürebilecek, teknolojideki araştırma geliştirme ve yenilikleri takip edebilen, kavrama, yaratıcılık ve iletişim yetenekleri gelişmiş, matematik ve fiziğe ilgili ve bu alanlarda başarılı, dikkatli ve sabırlı bireyler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Özellikle laboratuar çalışmalarının ağırlıklı olduğu dört yıllık eğitim süresince Matematik, Fizik, Kimya derslerinden başka, Devre Analizine Giriş, Devre Teorisi, Elektromanyetik Teorisi, Sayısal Elektronik, Elektronik Devreler, Anolog Haberleşme, Sayısal Haberleşme, Mikrodalgalar, İletişim, Mikro İşlemlere Giriş gibi yoğun mühendislik dersleri verilmektedir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Bölümden mezun olanlara “Elektrik-Elektronik” unvanı verilmektedir.

Çalışma Sahaları
Mezunların çalışma alanları; elektromekanik sanayi, yurtiçi ve yurtdışı fabrika ve işletmelerinin elektrik müteahhitlik, işletim ve danışmanlık hizmetleri, enerji üretim, iletim, dağıtım, tüketim sektörü, elektrik makineleri ve transformatör imalat sanayi, güç elektroniği ve sürücü sistemler, elektrik makineleri dinamiği, modellenmesi ve kontrolü, bina ve yol aydınlatmaları, fabrika ve bina otomasyonları, elektrikle ısıtma, proje ve uygulama mühendisliği, yüksek gerilim şalt cihazları üretimi alanları olarak söylenebilir. Tüm bunların yanı sıra kendi danışmanlık ve müteahhitlik bürolarını da kurabilirler. İş bulma olanakları başta büyük şehirler olmak üzere sanayileşmiş bölgeler ve ticaret merkezlerinde yoğunlaşmıştır. İşe alınırken cinsiyet ayrımı olmamakta birlikte işe girecek şahsın şantiye ve fabrikaların zor şartlarının kendisine göre uygun olup olmadığını araştırması ve değerlendirmesi gerekir.

Elektrik ile elektronik ve haberleşme mühendisliğinin birleşiminden oluşan karma bir mühendislik dalıdır. Tanım yapacak olursak elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı ve aynı zamanda elektronik aletlerin, iletişim sistemlerinin ve bunların proje ve çalışmalarının geliştirilmesi ve de uygulamaya dökülerek denetlenmesi ile ilgilenen bir mühendisliktir. Bu alanda eğitim alan ve mezun olan kişilere de Elektrik ve Elektronik Mühendisi denir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisinin Görevleri Nedir ?

Doğal veya yapay kaynaklardan elektrik üretimini sağlamak.
Yapım merkezinden tüketim merkezine kadar enerjinin iletimini sağlamak,bunu sağlayacak plan ve projeleri hazırlamak.
Analog ve dijital ortamlı sistemlerin yapımı, bakım, onarımı, işletilmesi ve geliştirilmesini sağlamak.
Tıbbi elektronik cihazların tasarım, güvenlik ve bakımıyla ilgilenmek
İletişim ve haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi, iletişim cihazlarının üretim, bakım, tanıtım, teknik satış hatta reklamlarıyla ilgilenip ve bunlar için gerekli iş gücü ve maliyeti hesaplamak.
Elektrik ve Elektronik Mühendisi Hangi Cihazlar ile Çalışır ?

Avometre, osiloskop, jenaratör, motor, entegre sistemleri, spektrum analizörleri, optik ölçüm aletleri, bilgisayar ve diğer aletler.

Elektrik ve Elektronik Mühendisi Hangi Koşullarda Çalışır?

İki mühendisliğin birleşimi olan bölüm mühendisi ister büro isterse şantiyelerde çalışabilmekte.

Elektrik santralleri, laboratuvarlarda,
Plan ve projeler için ofislerde,
Biyomedikalde ilerleyerek tıbbi cihazlar için hastanelerde,
Elektrik üretim, iletim ve dağıtım için açık hava sahalarında çalışır.
İş bulma konusunda çift alan şansına sahip mezun mühendisler Telekom, Trt, Tek, Türk Kablo, Viko, Siemens vb. özel ve resmi kurumlarda çalışabilir.

Elektrik ve elektronik mühendisi nasıl bir eğitim alır?

İlgili sınavla bölümü kazanmış mühendis adayları Mühendislik Fakülteleri veya Teknoloji Fakülteleri’nde derslik ve laboratuvarlarda 4 senelik (hazırlık hariç) bir eğitim alır. İlk sınıfta Elektrik Elektroniğe Giriş, Programlama, Malzeme Bilgisi dersleri ile alanına ilk adımı atar adayımız. Yanında temel lise bilgilerini geliştirerek Fizik, Kimya ve Matematik görür. İkinci sınıfta alan laboratuvarlarında başlayan macerası ilk deneyimi baskı-devreyle devam eder ve Elektrik Ölçme, Güç Elektroniği, Elektrik Devreleri, Elektrik Makineleri, Elektromanyetik Dalga Teorisi, Mikrobilgisayarlar vs. derslerle devam eder ve yaz stajları ile de mesleğine biraz daha yaklaşır mühendis adayı.

Kimler elektik ve elektronik mühendisliği okuyabilir?

Yeterli puan alabilen ve bölümünden mezun olabilen herkes olabilir fakat meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar olduğundan bireyin mesleki alana ve çalışma ortamlarına ilgisi olmalı.

Elektrik ve Elektronik mühendisliği adayında arananbaşlıca kriterler şunlar:

Sayısal ve analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
Fiziksel niceliklere ve elektronik alana ilgili, hem zihnen hem bedenen elektriksel devreler ve elektronik alana yatkın olmak,
Plan, tasarım konusunda kabiliyetli olmak,
Özgün düşünme yeteneği ile icat etme tutkusuna sahip olmak,
Disiplinli ve kurallı çalışabilen saha çalışması yapacak olanlar için insan ilişkisi iyi olan ve takım ruhuna sahip olan kişiliğe sahip olmak (teknikerler, diğer mühendisler, işçiler, teknik ressamlar vb. ile çalışma ortamı olabileceğinden bu önemli bir özellik)
Yapılmamışı denemekten korkmayan, risk alabilen biri olmak gerekir.
Şunu söylemek gerekir ki genel olarak düşündüğümüzde bir mühendis kendisini geliştirmediği sürece yerinde sayar ve piyasa mühendislerle dolu ve kendinizi geliştirmediğiniz sürece bu piyasada boğulur gidersiniz.

Elektrik elektronik mühendisliği dünya çapında önemli bir role sahiptir. Günlük hayatımızda kullandığımız en basit cihazlardan en karmaşık cihazlara kadar (batarya, telefon, buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, bilgisayarlar, paneller, enerji sistemleri vb.) neredeyse bütün cihazların üretiminde elektrik elektronik mühendisleri vardır. Bütün mühendisler gibi elektrik elektronik mühendisleri de işlerini en ekonomik şekilde yapmak zorundadırlar. Temel görevleri elektrik enerjisini üretmek, dağıtmak, cihaz ve donanımları belirli bir sistemde kurmak, çalıştırmak, enerji üretimini en güvenilir ve ekonomik şekilde yapması gereken kişilerdir. Sayısal yeteneğin yanında, fizik konularına çok iyi bir şekilde hakim, düzenli ve araştırmacı olmak zorundadırlar. Elektrik elektronik mühendisliği akademik bilgi ve yaratıcılığın sentezlenmesi gereken bir bölümdür. Mezun olduktan sonra yapacağınız işin alanları çok geniştir. Alınacak seçmeli derslere göre çalışma alanınıza yönelmeniz daha sağlıklı olacaktır. Bilim ve teknolojiye tutkuyla bağlı olmanız gereken, üretken, çalışkan olmaya zorlayan bir bölümdür.

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Bu bölümde de okuyan gerek kız gerek erkek arkadaşlarım var ve size söyleyebileceğim ilk şey mühendislikler içinde okuması en zor olan bölümdür. Tabi ki diğer mühendislikler kolay demiyorum ama gerek yoğunluğu gerekse ders içeriği olarak bence en ağır bölümdür. Yazılım, donanım, enerji sistemleri, ekipman tasarımı, enerji üretimi yapan tesislerin planlanması, akademisyenlik, elektrik enerjisinin doğal kaynaklardan üretilmesi gibi bir çok işi yapabilen elektrik elektronik mühendisleri, hayatımızın özellikle son döneminde en önemli parçası olan elektriği bizlerin en iyi şekilde kullanmasını sağlayan kişilerdir.

MF-4 puan türüyle öğrenci alan elektrik elektronik mühendisliği nerdeyse bütün illerde bulunan ve kontenjanı ortalama 80 kişi olan bölümdür. İsterseniz hazırlık okuyabilirsiniz. Eğitim aldığınız üniversitenin eğitim diline göre hazırlık okumanız zorunlu olabilir.

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ UZMANLIK ALANLARI
1) Mühendislik

2) Teknik Bakım

3) AR-GE

4) Bilgi İşlem

5) Yönetim

6) Akademisyenlik

7) Endüstriyel ürünlerin üretimi

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞMA ALANLARI
Elektrik ve elektronik mühendisleri elektrik santrallerinde, şantiyelerde, laboratuvarlarda, proje yapım aşamasında bürolarda, enerji sistemleri için açık alanlarda, sağlık sektörünün tıbbi elektronik cihaz tasarımında çalışabilirler. Yapı denetim firması açma yetkileri vardır. Proje mühendisliği veya şantiye mühendisi olabilirler. Bazı çalışma alanlarından bahsedeyim: PTT, TRT,Aselsan, TEK(Türkiye Elektrik Kurumu), EÜAŞ(Elektrik Üretim Anonim Şirketi), DSİ (Devlet Su İşleri), TEİAŞ( Türkiye Elektrik İletim A.Ş.).

ELEKTRİK ELEKTRONİK İŞ İMKANLARI
Türkiye’de çok fazla mezun vermiş yeni olmayan bir mühendislik olan elektrik elektronik bölümünde bu sebeple daha fazla kişisel gelişim gerekir. Birçok üniversiteden mezun olacak ve hali hazırda sektörde çalışan bir sürü elektrik elektronik mühendisi varken aralarından sıyrılmak adına yapılması gerekenler araştırılmalıdır. Elektrik elektronik mühendislerinin imza atması demek bu işi bu bilgimle yapıyorum sorumluluklarını alıyorum anlamına gelmektedir. İmza yetkisinden kasıt SMM hizmetidir bu da Serbest Müşavir Mühendislik demektir. Eğer SMM alanında hizmet vermeyecekseniz bu hizmetleri kapsamaz. SMM üçe ayrılır. Bu belgeyi alma şartı transkriptte alınan derslere bakılarak karar verilir. Eğer üniversitenizde bu dersler yoksa başka okullardan tamamlayabilirsiniz.

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri isterlerse proje bazlı olarak çalışabilirler. Özel kuruluşlarda ilk kez işe başladıklarında 3000-3500 lira arasında değişen miktarda maaş alırlar. Mühendisler yabancı dil tazminatına, bu alanda yüksek lisans yapıp yapmadıklarına bağlı olarak değişen oranlarda maaş alırlar.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği maaşları KİT’lerde 2700 lira ile başlar ve kademe kademe yükselir. Bazı özel şirketlerde 10 in liraya kadar maaş alma imkanı vardır. Günümüzün en popüler mesleği olan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunu mühendisler EMO Elektrik Mühendisleri Odası’na kayıt olarak ve bazı dersleri almak şartıyla belli bir enerji potansiyelinin üzerindeki projelere imza atma yetkisini alabilirler.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mesleği ve geleceği son derece parlak olan bu mühendislik dalının geniş çalışma alanları vardır. Ayrıca yüksek lisans yaparak akademik kariyerini yükseltmek isteyen mühendisler için de akademik kariyer yolu açıktır.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Nedir ?
Hem elektrik hem de elektronik dalını içeren bir mühendislik alanı olan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği elektrik ve elektronik alanında insan yaşamını ve konforunu yükseltecek tasarımlar yapabilecek mühendisler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Ve Amacı ?
Birçok alt dalı bulunan bu mühendisliğin amacı otomasyon, yazılım, güç, kontrol, telekominikasyon, mikroelektrik ve enerji alanlarında çalışabilecek kapasitede tasarım üretme programlama koordinasyon gibi faaliyetleri yürüten mühendisler yetiştirmektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği İş İmkanları
İş imkanları çok geniş olan bu mühendislik dalından mezun olan mühendisler medikal sanayi, enerji üretim, enerji dağıtım, enerji iletim, kablo sanayi, endüstriyel elektronik- elektromekanik sanayi kuruluşlarında çalışırlar. Bu alanlarda tasarım-üretim ve işletme birimlerinde çalışabilen Elektrik ve Elektronik Mühendisleri mikro işlemci tabanlı çalışan sistemlerin tasarım, üretim ve pazarlamasında da etkin görev alabilirler. Bu programdan mezun olan mühendisler elektrik ve elektronik cihazların kullanıldığı tüm üretim ve tasarım merkezlerinde araştırma geliştirme elemanı ve/veya yönetici olarak çalışırlar.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Kaç Puanla Alır ?
Günümüzün popüler mühendislik dallarından biri olan ve kısaca EEM olarak kısaltılan bu programa Boğaziçi Üniversitesi 2016 yılında MF-4 puan türü olarak 532 taban puanı ile öğrenci almıştır. Ücretli programlarda bu puan 221 puana kadar düşebilmektedir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Maaşları ?

Devlette Elektrik Mühendisi Maaşı
Kamu yani devlette çalışan elektrik-elektronik mühendislerinin maaşları hakkında tutarlı bilgi vermek mümkündür. Çünkü kamunun mühendislere verdiği maaşlar aşağı yukarı aynıdır. Yeni mezun bir elektrik-elektronik mühendisi eğer KPSS’ye girerek atanırsa 2017 Ocak itibariyle en düşük mühendis maaşı olan 3.750 TL ile işe başlar.

Özel Sektörde Elektrik Mühendisi Maaşı
Kamuda maaşları yaklaşık olarak söyleyebilmek mümkünken özel sektörde ne yazık ki bunu yapamıyoruz. Çünkü özel sektör, mühendisin hangi üniversiteden mezun olduğuna, yabancı dilinin seviyesine, yaptığı stajlarına, kendini geliştirip geliştirmemesine ve hatta sosyal yaşamına bakarak elektrik-elektronik mühendisinin maaşını belirleyebiliyor. Kısaca yeni mezun bir elektrik-elektronik mühendisi özel sektörde işe yaklaşık 3000TL ile başlamaktadır.

Elektrik-elektronik mühendislerinin çalışma alanları da çok geniştir. Bu nedenle inşaat alanına yönelmiş bir elektrik mühendisiyle, denetim sektöründe bulunan bir elektrik mühendisinin maaşları farklılık gösterebilir. Elektrik tasarım ve proje işlerini yapan mühendisler hayli yüksek rakamlar kazanabilmektedir.

3000 TL ile özel sektörde işe başlayan bir elektrik-elektronik mühendisi eğer kendini geliştirirse 5-6 yıl sonra maaşını 7000-8000 TL’ye yükseltebilir. Eğer elektrik mühendisinin yabancı dili yeterli seviyede ise yurt dışında çalışarak bu rakama çok daha kısa sürede ulaşabilir. Yurt dışı tecrübesi ülkemize geri döndüğünde mühendise itibar kazandıracaktır.