Elektrik Mühendisliği Maaşları Ne İş Yapar? İş İmkanları Nelerdir?

Elektrik Mühendisliği Okumak elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı, enerji sistemleri ve elektrik enerjisi ile çalışan her türlü elektrikli cihazların (elektrik makineleri, güç transformatörleri vb.) tasarımı, geliştirilmesi, korunması, kontrolü, güvenliği ve işletilmesi konularında uluslararası düzeyde çalışabilecek ve araştırma yapabilecek mühendisler ve bilim adamları yetiştirmeyi amaçlarlar.

Kişisel Özellikler
Bu programda okumak isteyenlerin; çalışmalarını gerektiğinde bağımsız, gerektiğinde grup ile birlikte sürdürebilecek, teknolojideki araştırma geliştirme ve yenilikleri takip edebilen, kavrama, yaratıcılık ve iletişim yetenekleri gelişmiş, matematik ve fiziğe ilgili ve bu alanlarda başarılı, dikkatli ve sabırlı bireyler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Özellikle laboratuar çalışmalarının ağırlıklı olduğu dört yıllık eğitim süresince Matematik, Fizik, Kimya derslerinden başka, Devre Analizine Giriş, Devre Teorisi, Elektromanyetik Teorisi, Sayısal Elektronik, Elektronik Devreler, Anolog Haberleşme, Sayısal Haberleşme, Mikrodalgalar, İletişim, Mikro İşlemlere Giriş gibi yoğun mühendislik dersleri verilmektedir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Bölümden mezun olanlara Elektrik Mühendisi ünvanı verilmektedir.

Çalışma Sahaları
Mezunların çalışma alanları; elektromekanik sanayi, yurtiçi ve yurtdışı fabrika ve işletmelerinin elektrik müteahhitlik, işletim ve danışmanlık hizmetleri, enerji üretim, iletim, dağıtım, tüketim sektörü, elektrik makineleri ve transformatör imalat sanayi, güç elektroniği ve sürücü sistemler, elektrik makineleri dinamiği, modellenmesi ve kontrolü, bina ve yol aydınlatmaları, fabrika ve bina otomasyonları, elektrikle ısıtma, proje ve uygulama mühendisliği, yüksek gerilim şalt cihazları üretimi alanları olarak söylenebilir. Tüm bunların yanı sıra kendi danışmanlık ve müteahhitlik bürolarını da kurabilirler. İş bulma olanakları başta büyük şehirler olmak üzere sanayileşmiş bölgeler ve ticaret merkezlerinde yoğunlaşmıştır. İşe alınırken cinsiyet ayrımı olmamakta birlikte işe girecek şahsın şantiye ve fabrikaların zor şartlarının kendisine göre uygun olup olmadığını araştırması ve değerlendirmesi gerekir.

Elektrik mühendisi olmak için hangi derslerin iyi olması gerekir ? Lise eğitimini tamamlamış olan herkes, üniversitede bu bölüme girebilmektedir. Sayısal puanlarla aldığı için Matematik ve Fen konularında iyi olmanız gerekmektedir. Üniversitede bu bölüme girmenin çeşitli yolları vardır. YGS-LYS veya yabancılar için olan sınavlar aracılığıyla bir üniversiteye girebilirsiniz. Üniversite sırasında eğitimin yanı sıra aynı zamanda stajlar da yapmak zorundasınız. Üniversiteyi bitirdikten sonra artık bir elektrik elektronik mühendisisiniz fakat Türkiye’de çalışabilmek için Elektrik Mühendisleri Odası(EMO)’ya kayıt olmanız gerekmektedir.

Elektrik mühendisi olmak için hangi okullara gitmek gerekir ? Lise eğitimini tamamlayan kişiler ardından üniversiteye giriş sınavlarına girmelidir. (Günümüzde YGS-LYS) Bu sınavlarda matematik ve fizik sorularının çoğunu yapmalı ve yeterli puanı almalıdır. Yeterli puanı alan öğrenciler üniversitelerin Elektrik Mühendisliği bölümüne girmeye hak kazanırlar.

Elektrik Mühendisliği bölümü ülkemizde yalnızca 4 üniversitede verilmektedir. Bu üniversiteler en yüksek puandan en düşük puan sıralamasına göre İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ), Yıldız Teknik Üniversitesi(YTÜ), Kocaeli Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi’dir. Üniversitelere giriş puanları için Elektrik Mühendisliği Taban Puanları başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Üniversitelerin elektrik mühendisliği bölümüne girdikten sonra elektrik mühendisi olabilmek için eğitim hayatınızda çeşitli stajlar ve çalışmalar yapmak zorundasınız. Eğer üniversiteyi tamamlayarak elektrik mühendisi diplomasını aldıysanız sizin için son bir adım kalıyor. Artık bir elektrik mühendisi oldunuz ancak Türkiye’de çalışabilmek için Elektrik Mühendisleri Odası(EMO)’na kayıt yaptırmanız gerekiyor. Tüm bu işlemlerden sonra artık kamu veya özel sektörde çalışmaya başlayabilirsiniz.

Bir elektrik mühendisi, elektrik enerjisinin ekonomik olarak üretilmesini, iletilmesini, dağıtılmasını, bu işlemlerde donanımın ve parçaların nasıl kurulduğunu planlayan kişidir. Elektrik mühendisi; elektriği üreten nükleer, termik ve hidroelektrik santrallerinin çalışma ve bakımında görev aldığı gibi ayrıca elektriğin üretilip tüketiminin yapılacağı son yere kadar hesaplamalar yaparak işleyişi planlamaktadır.

Elektriğin üretilip son noktada tüketime kadar olan bütün işlemlerin maliyetleri ile beraber projelendirerek bu projelerin sorunsuz çalışmasını sağlamaktadır. Elektrik mühendisleri fabrika, elektrik santralleri, inşaat, işletme ve elektrik enerjisinin yer alması gereken tüm alanlarda rahatlıkla çalışabilmektedir.

Bir yerin elektrik ile ilgili her türlü ihtiyacını planlayan elektrik mühendisleri, eğitimlerini üniversitelerin Elektrik-Elektronik Fakültelerindeki Elektrik Mühendisliği bölümünden almaktadır. Ülkemizde yaygın olarak tercih edilen meslek kollarından biri olan elektrik mühendisliği bir inşaatın ya da bir işletmenin mutlak kendi bünyesinde bir elektrik mühendisi ile çalışmalarını devam ettirerek elektrik enerjisinin ekonomik bir şekilde sağlanmasında fayda sağlayabilir.

Elektrik mühendisliği kapsamı içerisinde yer alan ve elektriğin üretiminden tüketimine kadar olan tüm işlemlerde elektrik mühendisi yer almalıdır. Elektrik ile alakalı tüm materyalleri değerlendirerek buna uygun projeler ile hizmet vermektedir. Elektrik mühendisliği elektrik enerjisinin kullanımı hakkında en ekonomik yolu tercih ederek projelerinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamalıdır.

Elektrik Mühendisleri Benjamin Franklin’in entelektüel yavrularıdır. Yani: Elektrik üreten veya elektrikle çalışan ürünler tasarlayarak, elektrikte yenilik geleneğini sürdüren mühendisleridir.

Bir Elektrik Mühendisi olarak, GPS üniteleri, akıllı telefonlar ve video oyunu sistemlerinden elektrikli arabalar içindeki motorlara, binalardaki kablolama sistemlerine ve santrallerdeki jeneratörlere kadar aklınızın alamayacağı bir çok ürünün fikir babasıdır.

Tüm mühendisler gibi , Elektrik Mühendisi olarak göreviniz işe yarayan şeyler tasarlamaktır. Genellikle tasarımda çalışmanıza rağmen, inşaat ya da üretimde çalışmak için işe alınırsınız.

Mühendislik alanında zor bir bölümdür. Elektrik, elektrik akımı, elektronik devreler, tüm elektrik işleri halk tarafından merak edilen konudur ve halk sizin mesleki sektörünüz ile iç içe yaşamak zorundadır.

Elektrik Mühendisliği Odası EMO nedir?
Elektrik mühendisleri odası sizin mesleğiniz için devlet tarafından kurulan bir Sivil Toplum Kuruluşudur. EMO kaydınızı mutlaka yapınız

Ben Elektrik Mühendisi olmalı mıyım?
• Bir Mücadeleye Hazırlık: İnisiyatif alarak yeni projelere zıplıyorsunuz.
• Detay Odaklı: Bütün küçük detaylara dikkat edin.
• Güven: İyi bir iş yapmak için her zaman kendinize güvenmelisiniz

Elektrik Mühendisliğine giriş
Bir elektrik mühendisi olarak dizayn, geliştirme ve bakım yapacaksınız.

Çalışmanız üzerinde durmanız gereken konular:
• Ekonomik
• Kalite
• Güvenilirlik
• Emniyet
• Sürdürülebilirlik

Tasarım ve imal edeceğiniz elektrikli cihazlar, aşağıdakileri içeren birçok sektörde kullanılmaktadır:
• Aydınlatma, ısıtma ve havalandırma dahil olmak üzere yapı endüstrisi ve hizmetleri
• Ulaştırma ve taşıma ağları
• İmalat ve inşaat
• Üretim ve dağıtımı.

Elektrik mühendisleri tasarım, uygulama, test etme ve devretme alma aşamasındaki projelere katılırlar. Ayrıca, bakım programlarına dahil olabilirsiniz.

Çoğu elektrik mühendisleri, mimarlar, pazarlama ve satış personeli, üreticiler, teknisyenler ve müşteri hizmetleri personelinin yanı sıra diğer uzmanlık alanlarından mühendisleri kapsayacak şekilde koordinasyonlu çalışır.

Sorumluluklar
İş sektöre göre değişiklik gösterse de, genellikle şunları yapmanız gerekir:

• Müşteri gereksinimlerini saptamak
• Tasarım sistemleri ve ürünleri
• Tasarım özellikleri ve teknik çizimleri okumak
• Uygun çözümleri araştırmak ve maliyetleri ve zaman çizelgelerini tahmin etmek
• Üç boyutlu tasarım yazılımını kullanarak ürünlerin model ve prototiplerini yapmak
• İngiliz (BS), Avrupa (EN) ve diğer standartlarını bilmek
• Tasarım ekibinde başkalarıyla irtibat kurun
• Müşterileri ve yükleniciler ile iletişim kurun
• Toplantılara katılmak
• Fikir tasarlamak ve yapmak
• Test verilerini kaydetmek, analiz etmek ve yorumlamak
• Değişiklikler önermek ve ürünleri geliştirmek
• Servis ve bakım ekipmanlarıyla ilgilenmek
• Ürün dokümantasyonunu hazırlamak, rapor yazmak ve sunum yapmak
• Gelecekteki tasarımın iyileştirilmesi için bir ürünün izlenmesi.

Elektrik Mühendisliği maaşları
• Mezuniyet başlangıç maaşları 2300TL
• Tecrübeli mühendisler için ortalama maaş 4000TL
• Uzman mühendislerin maaşı min. 7000TL
Maaşlar bölgeye, istihdam organizasyonunun büyüklüğüne ve işinin niteliğine göre geniş çeşitlilik göstermektedir.
Gelir rakamları sadece bir rehber niteliğindedir.

Çalışma saatleri
Genellikle haftada 40 saat çalışacaksınız. Son başvuru tarihlerini karşılamak veya tasarım zorluklarını gidermek için ekstra ve sosyal olmayan saatler çalışmanız gerekebilir. Bazı işler esnek çalışmalarına sahiptir.

• Bir üretim tesisinde, atölyede, ofiste, laboratuvarda, fabrikada veya şantiyede veya bunların bir karışımında bulunabilirsiniz.Konuma bağlı olarak, koşullar sıcak, tozlu veya sıkışık olabilir.
• İmalat sektöründe olanlar endüstriyel alanlarda yoğunlaşmıştır. Seyahat gün içinde çok yaygındır.
• Serbest meslek ve danışmanlık, mesleki alanda uzmanlık yaparsınız. Danışmanlık çalışmalarına girmeden önce deneyim kazanıp gerekirse sınavlara girersiniz
• Özellikle petrol, petro kimya ve enerji sektörlerinde, büyük danışmanlık firmalarında, büyük inşaat firmalarında çalışırsınız

Nitelikler
Makine mühendisliği okuyabilirsiniz. Bazı derslerden muaf olursunuz ve eğitiminizi hızlı tamamlarsınız.

Diğer konular şunlardır:
• Havacılık Mühendisliği
• Yapı hizmetleri mühendisliği
• İletişim mühendisliği
• Bilgisayar ve yazılım mühendisliği
• Elektromekanik mühendisliği
• Mekanik ve üretim mühendisliği
• Fizik ve uygulamalı fizik
• Güç ve enerji mühendisliği.

Bir yüksek lisans programına başlamalısınız.

Beceri
• İlgili teknik bilgi ve güncellenmiş sektör bilgisine sahip olun
• Proje yönetimi becerisine sahip olun
• Çoklu görev yeteneği olmalı
• Ticari zeka olmalı
• Analitik ve problem çözücü bir çalışma yaklaşımı edinin
• Teknik olmayan kişilerin teknik bilgilerini kolay anlaşılır kılmak için sözlü ve yazılı iletişim becerileri
• Gelişen teknolojilere uyum sağlamak için sektörü takip edin
• Zaman ve kaynak kullanımı bilgisi
• Çok disiplinli bir ekipte çalışma olanağı
• Liderlik ve yönetim becerileri
• Kariyeriniz boyunca mesleki gelişimin devamı için çaba gösterin
• Uluslararası şirketlere başvururken ikinci bir dil yararlı olabilir.

Elektrik Mühendisliği iş ilanları
Küçükte olsa herhangi bir iş fırsatını kaçırmayın. Avrupa’da ve Türkiye’de iş imkanları bulunmaktadır. Elektrik mühendisleri birçok sektörde çalışırlar. İşverenler çok uluslu veya büyük finans kaynaklı firmalardır.

Şu firmalarda iş bulabilirsiniz.

• Güç ve yenilenebilir enerji şirketleri
• Çeşitli ürünlerde üretim ve sanayi üretim organizasyonları
• İnşaat ve yapı hizmetleri endüstrisi
• Kara yolu ve demir yolu ağlarını da içeren ulaşım organizasyonları
• Uzman mühendislik ve danışmanlık firmaları
• Telekomünikasyon şirketleri
• Üretim ve dağıtımda petro kimya endüstrileri
• Savunma sanayinde araştırma ve geliştirme şirketleri
• Silahlı Kuvvetler

Kariyer olasılıkları
Deneyim kazanırken, mühendislik görevinde kalmaya veya araştırma ve tasarımda (Ar-Ge) çalışmaya karar verebilirsiniz.

Alternatif olarak, aşağıdakileri yapmayı seçebilirsiniz:
• Proje yönetimine geçmek
• Bir yönetim rolü üstlenmek
• Akademik kariyer sürdürmek
• Danışman veya yüklenici olmak

Elektrik mühendisliği; elektrik enerjisi üretim-iletim ve dağıtım sistemleri, akıllı şebekeler, elektrik makinaları, elektrikli sürücü sistemleri ve bunların tasarımı, projelendirilmesi, gerçekleştirilmesi, izlenmesi, korunması, kontrolu, ekonomisi ve yönetilmesi ile ilgili bilimsel ve teknolojik konuları kapsayan bir mühendislik dalıdır.

Elektrik Mühendisliği Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar:
Bölümün Tercih Puan Türü:
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 4

Elektrik Mühendisliği İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Bölüm mezunları iş bulma, kendi işini kurma ve kariyer oluşturma açısından en şanslı mühendisler olarak tanımlanabilirler. Mezunlarımızın çalıştığı bazı kurum ve kuruluşlar şunlardır:
-Alstom
-Arçelik
-BEDAŞ
-Belediyeler
-Bosch
-DPT
-Legrand
-Mercedes
-Prysmian
-Schneider
-Siemens
-TEDAŞ
-TEİAŞ
-THY
-TRT
-TSE
-TT
-Turkcell
-TÜBİTAK

Elektrik mühendislerinin çalışabileceği alanlar son derece geniştir. Kamuya ve özel sektöre bağlı birçok kurum veya kuruluşta görev yapma olanağına sahiptirler. Başlıca çalışma alanları şunlardır:

-Elektrik Makineleri(Motorlar,Trafolar,Generatörler Vb.)
-Elektrikli Ulaşım Araçları
-Elektrik Üretimi
-Elektrik İletimi
-Elektrik Dağıtımı
-Endüstriyel Otomasyon
-Güç Elektroniği
-Kablo Üretimi
-Aydınlatma
-Taahhüt ve benzeri birçok alanda çalışma imkanına sahiptir.
Ayrıca 1kV ve üzeri yüksek gerilim tesislerinde yalnızca elektrik mühendislerinin çalışma ve imza yetkisi sahibi olması, bölümün mezunları için büyük bir avantajdır.

4 Yıllık Elektrik Mühendisliği Bölümü Ne İş Yapar?

Elektrik mühendisliği elektrik enerjisinin üretimi dağıtımı ve iletimini sağlayan kişidir. Mezunların çalışma alanları daha çok elektrik santralleri oluyor. Şu anda iş imkanları olanakları geniş olan bir bölümdür. Şöyle örnek vermek gerekirse şu anda santrallerde sadece elektrik mühendislerinin imza yetkisi bulunmaktadır.
GÖREVLERİ
-Elektrik enerjisi üreten termik, nükleer ve hidroelektrik santralların yapımı, çalıştırılması ve bakımını yapar,
-Elektriğin, üretildiği noktadan tüketileceği noktalara kadar, dağıtımında kullanılacak direklerin ve kabloların tasarımının ve hesaplarının yapılması ve dağıtımının gerçekleştirilmesi işlerini yapar, -Elektrik enerjisi tüketen tesislerin (ev, fabrika, büro, park vb.) projesinin, montajının yapılması ve işletilmesi çalışmaları yapar,
-Bu işler için gerekli işgücü ve maliyetin hesaplar,
-Elektrik sistemlerinin verimini artırmak için araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütür.

Elektrik mühendislerinin çalışmaları alanları çok geniştir. Bu bölümün mezunları elektrik, elektronik, inşaat, denetim vb bir çok alanda çalışabilir. Hatta kendini geliştirirse birçok mühendislik dalında görev yapabilir.

elektrik-muhendisi-calisma-alanlariÜlkemizde mezun sayısının çok az olması nedeniyle elektrik mühendisi ihtiyacı çok fazladır. Hemen hemen her fabrika her şirket elektrik mühendisine ihtiyaç duyar. Bugün kariyer net sitesine girip elektrik mühendisliği iş ilanlarına baktığımızda diğer mühendislik dallarının en az 2 katı kadar daha fazla ilanla karşılaşırız.

Elektrik mühendisleri genelde kazancının daha yüksek olması sebebiyle inşaat sektörüne yönelmektedir. Elektrik plan ve proje işlerinde büyük yetkiye sahip olan elektrik mühendisleri bu sektörde ciddi paralar kazanmaktadır.

Elektrik mühendisleri tüm Dünya’da aranan kişilerdir. Bugün yine kariyer net sitesinde iş ilanlarına baktığımızda Katar, Dubai gibi inşaat alanında çığır aşmış ülkelerde çalıştırılmak üzere elektrik mühendisleri arandığını görebiliriz. Tabi ki yurt dışında çalışacak mühendislerin iyi seviyede İngilizce bilmesi gereklidir. Maddeler halinde sunarsak elektrik mühendisleri şu alanlarda çalışabilir:

Elektrik üzerine serbest mühendis olarak kendi “mühendislik firması”nı açabilir. Bir elektrik mühendisinin yıllık 500 bin metrekare elektrik projesi imzalama yetkisi vardır.
Araştırma şirketlerinde, Araştırma ve Geliştirme Merkezlerinde “arge mühendisi” olarak çalışabilir.
Tek başına “yapı denetim” şirketi açabilir ,
Elektrik mühendisliği firmalarında “proje mühendisi”ve “şantiye mühendisi” olarak çalışabilir,
Yapıların inşaatları için ikamet ettiği şehirde 5 inşaata kadar toplam 30 bin m2ye kadar “şantiye şefi” gözükebilir,
İlgili mühendislik firmasında “proje mühendisi” olarak,
Kurulum, onarım, bakımda ekip yönetimi için “bakım mühendisi” olarak,
Elektrik enerjisi dağıtım şirketlerinde, arıza ekipleri yönetimi için “koordinatör mühendis” olarak,
Banka vb. gibi kuruluşlarda “yönetici” olarak,
Şirket ve fabrikalarda herhangi bir departmanda “yönetici” olarak,
Sahada ekip yönetimi için “saha mühendisi” olarak,
İlgili iş konusunda “tasarım mühendisi” olarak,
Şirketlerde “yazılım mühendisi” olarak,
İşletme kaynak planlaması için “planlama mühendisi” olarak,
Fabrikalardan ham madde, malzeme tedarik için “satın alma mühendisi” olarak,
Üretimi yapılan bir ürün ya da parçasını, firma ve fabrikalara pazarlamak için “satış mühendisi” olarak,
Yapı denetim firmasında”elektrik mühendisi uygulama ve proje denetçisi” olarak, yetki sınırı yıllık 120 bin m2 dir,
Yapı denetim firmasında “elektrik mühendisi kontrol elemanı” olarak, yetki sınırı yıllık 120 bin m2 dir,
Devlettte kamu personeli seçme sınavı ile “elektrik mühendisliği” kadrolarında çalışabilir.

Elektrik Mühendisliği Bölümü Maaşları Ne Kadar ?

Elektrik Mühendisliği maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan Elektrik Mühendisliği mezunu maaşı 3750 lira civarında iken özel sektör için 3000 TL ile 4000 TL arasında değişebilmektedir.

Devlette Elektrik Mühendisi Maaşı
Kamuda çalışan bir elektrik mühendisi hakkında tam bir maaş bilgisi verebilmek mümkün olacaktır. örneğin yeni mezun bir elektrik mühendisi devlette ilk kez işe başladığında 3.750 TL maaş alır. Ancak bu rakam mühendisin dil bilgisine, evli ve çocuklu olmasına göre değişiklik gösterebilir. Kısacası devlette elektrik mühendisi olarak çalışmak ilk 3 yıl için çok karlı değildir.

Özel Sektörde Elektrik Mühendisi Maaşı
Özel sektör maaşları için aynı şekilde net bir rakam vermek mümkün değil. Burada kişinin becerisinden, tecrübesinden, yabancı dil bilip bilmediğinden, hangi okuldan mezun olduğu ve hatta nerede staj yaptığına kadar birçok etken söz konusu olacaktır. Kısaca özel sektörde görev yapan bir elektrik mühendisi maaşları 2.000 TL’den başlayarak 5.000 TL’ye kadar yükselebilir hatta daha fazla alanlarda olabilecektir.

Devlette Elektrik ve Elektronik Mühendisi Maaşı
Elektrik ve elektronik mühendisliği mezunları, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) 399 Sayılı kanuna tabi olarak sözleşmeli mühendis şeklinde ya da devlet kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii mühendis olarak istihdam edilmeleri söz konusudur. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışmak, koşulları, ortamı ve özlük hakları yönüyle diğer devlet kadrolarında çalışmaktan biraz daha avantajlıdır. Yeni mezun bir elektrik – elektronik mühendisi 2017 yılı Ocak ayında en düşük mühendis aylığı olan 4.251 TL ile işe başlar. Bu rakam taban maaş tutarıdır.
Eğer mühendis kadrosunda istihdam edilen kişinin evli olması ve çocuk sahibi olması maaş tutarını yükselterek değiştirmektedir. Yine yabancı dil seviyesi son 5 sene içindeki yabancı dil seviye tespit sınavlarında C, D ve E düzeyinde ise almış olduğu maaşa yabancı dil tazminatı da eklenmektedir. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde istihdam edilenlere bu rakamların üzerine çalıştıkları kurumlara göre değişen tazminat vb. gibi ek ücretler de ödenmektedir. Mesela; Devlet Hava Meydanlarında yani hava alanlarında çalışan bir elektrik ve elektronik mühendisi havacılık tazminatı da alarak maaşını ciddi miktarda arttırır.

Özel Sektörde Elektrik ve Elektronik Mühendisi Maaşı
Kamuda yeni mezun olup mesleğine başlayan bir elektrik – elektronik mühendisinin maaşını söylemek mümkünken özel sektörde bir rakam verebilmek mümkün değildir. Özel sektörde maaş hesaplamasını etkileyen birçok parametre vardır. Çünkü özel sektör istihdam edeceği kişinin hangi üniversiteden mezun olduğuna, yabancı dil seviyesine, staj yaptığı kurum kuruluşlara, kendini geliştirmesine ve sosyal yaşamından insan ilişkilerine kadar geniş bir değerlendirme yaparak karar verir. Üniversiteyi yeni bitirmiş bir Elektrik ve Elektronik mühendisi özel sektörde işe 1500 TL – 5000 TL arasında bir maaşla işe başlayabilir.

Çalışma alanları açısından da elektrik – elektronik mühendislerinin maaşları farklılık gösterir. Örneğin, projelerde çalışan bir Elektrik ve Elektronik Mühendisi aldığı iş yüküyle kazancını 10.000 TL ye kadar yükseltebilir. Eğer yurt dışında çalışmayı tercih ederse kamuda bir kaç yılda alacağı maaşı bir ayda kazanabilir. Ayrıca yurt dışında marka bir işletmede iş tecrübesi kazanmak yurt içinde özel sektör kuruluşlarda ciddi tercih sebebi olacaktır.

Anlaşılacağı üzere yeni mezun olmuş bir Elektrik ve Elektronik Mühendisi için kamuda işe başlamak avantajlıdır, ama hem kendini geliştirmesi, hem de maaşının hızlı bir yükseliş göstermesi zordur. Kendine güvenen girişimci ruhlu mühendisler için kendi işlerini kurmaları ya da vizyonlu bir işletmede işe başlamaları daha doğru bir tercih olacaktır.

Kendi İşini Kurarsa

Piyasada kendi bürolarını açmış olan Elektrik ve Elektronik mühendisi çokca mevcut. Yaptıkları işler ise genel olarak inşaatların elektrik ve elektronik proje çizimi ve onayıdır. Bunun yanında bir çok elektronik parçanın satışını yapmaktalar. Ortalama bir daire proje çizimi (İl ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir.) 300 – 400 tl civarında iken, proje onaylaması ise 1500 – 2500 tl arasında değişmektedir.

Elektrik Mühendisliği Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

KPSS’den 86 ve üzeri puan alan elektrik mühendisleri çeşitli devlet kurumlarına mühendis unvanı ile yerleşebilmektedir.

Elektrik Mühendisliği Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Mezunlar pek tercih etmese de formasyon aldıkları takdirde MEB okullarında Elektrik Öğretmenliği yapma olanaklarına sahiptir.

Elektrik Mühendisliği Bölümü Yorumları – Elektrik Mühendisliği Nasıl Bir Bölüm İyi mi?

‘’Elektrik mühendisliği ve Elektrik-Elektronik mühendisliği çok farklı alanlardır. Elektrik mühendisleri güç üretim-iletim-dağıtım alanında daha çok faaliyet gösterirken Elektrik-Elektronik mühendisleri daha çok elektronik alanında faaliyet gösterirler. Ülkemizin yetenekli elektrik mühendislerine ihtiyacı var. Mezun sayımız cidden az. Bölümümüz İTÜ YTÜ Kocaeli de var. (Son olarak Afyonda açılmış ama pek iyi şeyler duymadım hakkında.) Bölümümüz 1976 yılında kurulmuş ve üniversitenin en eski bölümü.’’

‘’Mezun sayısı çok az bu yüzden eğer elektrik ilgi alanınıza giriyorsa tavsiye ederim. çok zevkli bir bölüm.’’

‘’Ülkemizde Elektrik Mühendisliği programı 4 üniversitede bulunmaktadır(İTÜ,YTÜ,Kocaeli,Afyon).
Geri kalan Elektrik-Elektronik Mühendsiliği programlarında elektronik ağırlıklı eğitim verilmekte ve yalnızca birkaç üniversitede 3. ve 4. sınıf bölüm seçmeli dersleriyle elektrik ve güç sistemleri konularında eğitim alınabilmektedir.
Elektrik Mühendisliği eğitiminin bu kadar az sayıda üniversitede verilmesine rağmen; güç, yüksek gerilim, elektrik makineleri, inşaat elektriği, elektrik iletimi-dağıtımı ve üretimi konularında söz sahibi ve en önemlisi imza yetkisine sahip mühendisler Elektrik Mühendisleridir.
Sonuç olarak, nispeten az sayıda mezun olmasına rağmen endüstrinin her alanında aranan mühendisler olmak, Elektrik Mühendisleri için büyük bir avantajdır.’’