El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü Nedir?

El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü Okumak taş, metal, ahşap, tezhip, katı, deri, keçe, çini süsleme konularında teknik bilgi ve becerilerle donanmış, maddi kültürümüzün korunması ve yaşatılması gereken Türk el sanatlarının devirlerini, üsluplarını, teknolojisini, estetiğini tanıyan tasarımcılar yetiştirmektir.

Kişisel Özellikler
Bu programdan piyasanın gerektirdiği yeterliliklere sahip farklı uzmanlık alanlarında yetiştirilmiş mezunların tamamının sektöre kazandırılması büyük bir avantajdır. Böylelikle sonraki dönemlerde mezun olan öğrencilerin istihdamlarının daha rahat sağlanacağı ve Sanat ve Tasarım Fakültesinin tercih edilen bir kurumlar arasında yerini alacağı düşünülmektedir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Programdan mezun olanlar ?El Sanatları Tasarımcısı? unvanı alırlar.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Programdan mezun olan El Sanatları Tasarımcıları; El dokuma, el ve endüstriyel nakış, takı, deri ürünleri, bebek ve oyuncak ürünler, yapma çiçek-nikah şekeri ve gelinlik üretimine yönelik üretim yapan işletmelerin Dokuma, Örme, Baskı ve Desen Tasarım Departmanlarında, Müşteri temsilciliklerinde, AR-GE birimlerinde tasarımcı ve uzman olarak çalışabilecekleri gibi ayrıca Geleneksel Dokuma, Örme, Nakış, Takı, Deri, Bebek-Oyuncak ve Yapma Çiçek alanlarında Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlarda tasarımcı, danışman olarak görev yapabilirler.

Çalışma Sahaları
Öğretmenlik mesleğini seçmek isteyen tasarımcılar eğitim fakültelerinden formasyon derslerini alarak Milli Eğitim Bakanlığının örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev alabilirler.

Özellikle meslek lisesi mezunları tarafından tercih edilen El Sanatları Tasarımı ve Üretimi bölümü iş olanakları, çalıştığı yerler, maaşı, puan türü, nasıl bir bölüm olduğu, mezunların ne iş yaptığı ile ilgili bilgiler verdik. Geleneksel el Sanatları bölümü ile benzerlik gösterse de her iki bölüm gerek eğitim süresi gerekse de çalışma alanları bakımından birbirinden farklıdır.

El Sanatları Tasarımı ve Üretimi bölümü Türkiye’de sadece iki üniversitede okutulmaktadır. Bu üniversiteler Gazi Üniversitesi ve Konya Selçuk Üniversitesidir. Daha çok meslek lisesi mezunları tarafından tercih edilen bu bölümün amacı sanat, sanat tasarımı ve üretimi hakkında yetenekli, yaratıcı elemanlar yetiştirmektir.

Bölümün eğitim süresi 4 yıldır. Selçuk Üniversitesinin kendi resmi web sitesinde de yaptığı açıklamaya göre bölüme öğrenci alınırken YGS-5 Puanı dikkate alınmakta ve ayrıca özel yetenek sınavı da yapılmaktadır. Bölüme başvuran adaylar hem YGS’de yeterli puanı almalı hem de yetenek sınavında başarılı olmalıdır. Bölüm öğrencileri 2 ve 3. Sınıfın sonunda her birinde 20 olmak üzere toplam 40 gün staj yapmak zorundadır. Bölümden mezun olmak için hem derslerden başarılı olmak hem de stajı başarı ile bitirmiş olmak gerekir.

El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Mezunları Ne İş Yapar?

Bölüm öğrencileri, eğitim süresi boyunca kendilerini tasarım, desen, biçim konularında yetiştirirler. Bu becerileri sadece elde değil, bilgisayar üzerinde de geliştirirler. Bu nedenle tasarım oluşturmaya yarayan programları öğrenirler. Adaylar mezun olduklarında, çalıştıkları yerlerde çini tasarımı, oyuncak tasarımı, aksesuar tasarımı, deri tasarımı, takı tasarımı gibi işleri yaparlar. Üretim merkezlerinin veya fabrikaların ürettiği nesnelerin biçimlerini, üzerindeki desenleri belirler ve üretimini sağlarlar.

El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü İş Olanakları – İş İmkanları

Bu bölümün başlıca çalışma alanlarını oyuncak üretim firmaları, takı üretim fabrikaları, deri işletmeleri, giyim fabrikaları ve benzeri alanlar oluşturur. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans veya doktora yapanlar öğretim görevlisi olma şansına sahiptir. Ayrıca pedagojik formasyon alanlar eğitmenlik yapabilmektedir.

El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü Maaşları

Bölüm mezunları genellikle özel sektörde faaliyet gösterdikleri için maaşları konusunda net bir şeyler söylemek zordur. Ancak ortalama maaşlarının 1000-1500 lira olabileceğini söylemek mümkündür.

Bölüm mezunları öğretmen olabilir. Ancak öğretmen olmanın bazı şartları vardır. MEB’e öğretmen olarak atanmak isteyenlerin üniversite eğitimi esnasında eğitim bilimleri derslerini görmesi gerekir. Yalnız her bölümde eğitim esnasında bu dersler okutulmaz. Ancak bu bölüm mezunları
istedikleri takdirde eğitimleri esnasında veya mezun olduktan sonra herhangi bir üniversiteye başvurarak eğitim bilimleri dediğimiz pedagojik formasyon sertifikası alabilir. Böylece KPSS sınavlarına girerek öğretmen olma şansını elde edebilir.

Bölüm mezunlarından gerekli şartları yerine getirenler üniversitelerde öğretm görevlisi veya okutman olarak da görev alabilir. Ayrıca mezunlar alanları ile ilgili kamu sektörlerinde veya özel sektörlerde çalışabilir. Yine KPSS’de yeterli puanı alanlar herhangi bir devlet kurumunda
düz memur olarak çalışabilir.