Ekonomi ve Finans Bölümü Nedir? Ne İş Yapar?

Ekonomi ve Finans Bölümü Okumak küreselleşmenin giderek attığı dünyada devletlerin ve şirketlerin ekonomi rantlarını takip edecek, çeşitli kurumlarda ekonomik anlamda analiz yapabilecek, denetleme, satış, pazarlama alanlarında uzman kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Ekonomi ve Finans Programında işletme ve kuruluşların her anlamda verimini artırmak amacıyla plan yapma, çalışmaları yönetme ve denetleme alanlarında öğrencinin gerekli bilgi ve beceriye sahip olması hedeflenir.

Kişisel Özellikler
Ekonomi ve Finans okumak isteyenlerin; genel akademik yeteneğe ve sayısal düşünme gücüne sahip, matematik, sosyoloji ve psikoloji gibi bilimlere ilgili ve bu alanlarda başarılı, sabırlı, anlayışlı, hoşgörü sahibi ve insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, fikirlerini başkalarına anlatabilme ve insanları inandırabilen bireyler olmaları gerekir. En az bir yabancı dil bilmek ve bilgisayar kullanımında etkin olmak da meslekte başarılı olmanın vazgeçilmez koşullarıdır.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Ekonomi ve Finans Programında uygulanan ders programı, ekonomi kuramını, ekonomi politikaları ile finans ve iş dünyası uygulamalarıyla bütünleştirmek suretiyle sağlam bir ekonomi bilgisi temeli oluşturmaya yöneliktir. Temel kuramsal derslerle başlayan eğitim, geniş bir yelpazeye yayılan ve içeriği günün koşullarını yansıtan kuramsal ve uygulamalı alan dersleri ile desteklenmektedir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Programı başarıyla tamamlayanlar; Ekonomi ve Finans Uzmanı unvanı alırlar.

Çalışma Sahaları
Ekonomi ve Finans Uzmanları; Kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda, hammadde ve insangücü kaynaklarının kullanımına ilişkin bölümlerde, üretim, planlama, ticaret bölümlerinde, bankalarda, sigorta şirketlerinde, borsa ve aracı kurumlarda, eğitim ve araştırma kurumlarında, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kuruluşlarda ?Uzman? olarak, özel kuruluşlarda ve kamu kuruluşlarında yönetici, danışman olarak çalışırlar.

Günümüz ekonomik ve finansal sorunları karmaşıklaşmış ve süratle değişen bir dünyada vuku bulmaktadır. Bu karmaşık şartların yarattığı fırsatları değerlendirebilecek, değişime çabuk ayak uydurabilen, ortaya çıkan sorunlara cevap verebilecek inter-disipliner ve eleşirel bilgi donanımında profesyonel yönetici kadroların yetişmesi hızla büyüyen ülkemiz için büyük ihtiyaçtır.

Bölüm bu ihtiyaca cevap verecek, hatta daha fazlasına sahip olan insan gücünü yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Üniversitenin genel amaçlarına uygun, bu amaçları tamamlayan ve destekleyen ekonomi ve finans bölümü gelişkin ülke üniversitelerinde okutulan ekonomi ve finans dersleri standardında eğitim vermektedir.

Bölüm sorgulama yeteneği gelişkin, çağdaş literatürü takip edip yorumlayabilen, ekonomik ve finansal sorunları tarafsız bir gözle, objektif değerlendirebilen, özel ve kamu kesimin orta ve üst düzey yöneticiliğini üstlenebilecek, teknik ve analitik donanıma sahip mezunlar vermeyi hedeflemektedir.

Mezunlar aynı zamanda her hangi bir gelişkin ülke üniversitesinde mastır ve doktora seviyesinde eğitimlerine devam edecek yenilikçi donanıma sahip olarak diplomalarını almaktadırlar.

EKONOMİ VE FİNANS | İş Bulma Olanakları Nedir?

Ekonomi ve Finans bölümü mezunları kamu ve özel sektörde, bankalar başta olmak üzere tüm finans piyasası kurumlarında yönetici adayı, uzman yardımcısı, müfettiş, gümrük ve mali müşavir, serbest muhasebe, pazarlama ve satış gibi faaliyet alanlarında çalışabilmekte, ilgili alanda uzman medya kuruluşlarında, ulusal ve uluslararası şirketlerin yönetim kadrolarında, bankalar ve diğer fınans kurumlarında, Merkez Bankası ile araştırma ve akademik kuruluşlarda istihdam edilebilmektedirler.

EKONOMİ VE FİNANS | Hangi Üniversitelerde Var?

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (İkinci Öğretim)
(Aydın İktisat Fakültesi)
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Aydın İktisat Fakültesi)
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (İkinci Öğretim)
(İşletme Fakültesi)
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
(İşletme Fakültesi)
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (İkinci Öğretim)
(İşletme Fakültesi)
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
(İşletme Fakültesi)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
(Fethiye İşletme Fakültesi)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (İkinci Öğretim)
(Fethiye İşletme Fakültesi)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(Tam Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(%50 Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(%25 Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(Tam Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(%50 Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%75 Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(Tam Burslu)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(Tam Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%75 Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(%75 Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(%50 Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(Tam Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Ekonomi ile ilgili bölümler, neredeyse her dönem tutulmuş ve geniş iş imkanlarına sahip olmuştur. Zira bu sektör, her ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de en geniş sektörlerden birisidir. Bölüme ilgi duyan ve üniversite tercihleri arasında Ekonomi ve Finans bölümünü göstermek steyenler için ayrıntılı bilgi vermeye çalıştık. Yazımızda Ekonomi ve Finans bölümü iş olanakları, maaşları, puan türü ve daha birçok konuda bilgi vermeye çalıştık.

Ekonomi ve Finans bölümü YGS, LYS-1 ve LYS-3 sınavları sonucunda elde edilen TM-1 puan türü ile tercih edilen 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bölümün başlıca amacı; ekonomi ve finans alanında uzman bireyler yetiştirmektir. Bölümün bulunduğu üniversite sayısı 10’un üzerindedir.

Ekonomi ve Finans Mezunları Ne İş Yapar, Nerede Çalışır?

Bölümü başarı ile bitirenler devlet kurumları olsun, özel şirket ve kuruluşlar olsun birçok alanda çalışabilmektedir. KPSS sınavında yeterli puanı alarak başarılı olanlar genellikle devlet kurumlarını tercih etmektedir. Ancak özel sektörde de iş imkanlarının bulunduğunu söylemek yanlış olmaz.

Ekonomi ve Finans Bölümü İş İmkanları ve Çalışma Alanları

Mezunlar her türlü devlet bankasında, özel bankalarda, Sayıştay’da, sosyal güvenlik kurumlarında, finans kuruluşlarında veya sigorta şirketlerinde çalışabilir. Ayrıca isteyenler üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışabilir. Tabii bunun için ALES gibi akademik sınavlarda başarılı olarak yüksek lisans veya doktora yapmak gerekir.

Ekonomi ve Finans Bölümü Maaşları

Ekonomi ve Finans bölümü maaşları ortalama 2000-2500 lira arasında değişir. Ancak özellikle özel bankalarda bu maaşın sabit olduğunu söylemek zor olabilir. Kişi daha yüksek bir maaşla çalışabileceği gibi, daha düşük bir maaşla çalışma olasılığı da bulunmaktadır. Bölüm mezunlarının kendilerini iyi yetiştirmiş olmaları, tercih edilmeleri için sebeptir.

Ekonomi ve Finans Mezunlarının Çalışma Alanları ve İmkanları

Ekonomi ve Finans bölümünün puan türü TM-1 dir.

Ekonomi ve Finans Bölümünü Tercih Edenlerde Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Genel akademik yeteneğe ve sayısal düşünme gücüne sahip, matematik, sosyoloji ve psikoloji gibi bilimlere ilgili ve bu alanlarda başarılı, sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, fikirlerini başkalarına anlatabilme ve insanları inandırabilen kişiler olmaları gerekir. En az 1 yabancı dil bilmeleri ve bilgisayar kullanımında etkin bu mesleği tercih edeceklerin meslekte başarılı olmaları için vazgeçilmez bir koşuldur.

Ekonomi ve Finans Bölümünde Okutulan Dersler Nelerdir?

Ekonomi ve finans bölümünde ilk 4 yarıyılda ekonomik analiz, işletme finansı, matematik, istatistik, bilgisayar ve muhasebe gibi temel dersler görülmektedir. Sonraki yıllarda ise uluslararası iktisat, kalkınma ekonomisi, finansal piyasalar ve kurumlar, uluslararası finans, yatırım analizleri, gayrimenkul finansmanı ve portföy yönetimi ve bankacılık gibi zorunlu ve seçimlik dersler okutulur. Bölümce seçimlik dersler, küresel anlamda ekonomi ve finans dallarını ilgilendiren güncel konuları içermektedir. Bu kapsamda, ulusal ve uluslararası alanlardaki son yenilikler ve gelişmeler incelenmekte, öğrencilerin edinmiş oldukları temel bilgiler örneklerde pekiştirilmektedir. Bu alanlarla ilgili teorik derslerin yanında uygulamalı eğitime ağırlık verilmekte, proje ve stajlar teşvik edilmelidir.

Ekonomi ve Finans Mezunlarının Kariyer İmkanı ve Çalışma Alanları Nerelerdir?

Oldukça güçlü bir eğitim üyesi kadrosuna sahip Ekonomi ve Finans bölümünden mezun olacak elemanlar için çok geniş bir çalışma alanları yelpazesi bulunmaktadır. İmalat sanayi, ticaret, taşımacılık, turizm, iletişim alanındaki yerli ve yabancı işletmeler, bankalar, sigorta şirketleri, sermaye piyasası kuruluşları, aracı kurumlar, araştırma kuruluşları ve kamu kesimi kuruluşlar gibi en başta bulunan çalışma alanlarındandır. Ekonomi ve finans bölümü kamuda çok ihtitaç duyulan müfettiş, uzman, denetçi, ekonomik analizci gibi elemanların yetiştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Ekonomi ve Finans programı ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sermaye şirketlerinin ekonomi ve finansal yönetim eleman ihtiyaçlarınıda karşılamayı amaçlar.