Ekonomi Bölümü Nedir? Ne İş Yapar?

Ekonomi Bölümü Okumak küreselleşmenin giderek attığı dünyada devletlerin ve şirketlerin ekonomi rantlarını takip edecek, çeşitli kurumlarda ekonomik anlamda analiz yapabilecek, denetleme, satış, pazarlama alanlarında uzman kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Ekonomi Programında işletme ve kuruluşların her anlamda verimini artırmak amacıyla plan yapma, çalışmaları yönetme ve denetleme alanlarında öğrencinin gerekli bilgi ve beceriye sahip olması hedeflenir.

Kişisel Özellikler
Ekonomi okumak isteyenlerin; genel akademik yeteneğe ve sayısal düşünme gücüne sahip, matematik, sosyoloji ve psikoloji gibi bilimlere ilgili ve bu alanlarda başarılı, sabırlı, anlayışlı, hoşgörü sahibi ve insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, fikirlerini başkalarına anlatabilme ve insanları inandırabilen bireyler olmaları gerekir. En az bir yabancı dil bilmek ve bilgisayar kullanımında etkin olmak da meslekte başarılı olmanın vazgeçilmez koşullarıdır.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Ekonomi Programında uygulanan ders programı, ekonomi kuramını, ekonomi politikaları ve iş dünyası uygulamalarıyla bütünleştirmek suretiyle sağlam bir ekonomi bilgisi temeli oluşturmaya yöneliktir. Temel kuramsal derslerle başlayan eğitim, geniş bir yelpazeye yayılan ve içeriği günün koşullarını yansıtan kuramsal ve uygulamalı alan dersleri ile desteklenmektedir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Programı başarıyla tamamlayanlar; ??Ekonomist?? unvanı alırlar.

Çalışma Sahaları
Ekonomistler, Kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda, hammadde ve insangücü kaynaklarının kullanımına ilişkin bölümlerde, üretim, planlama, ticaret bölümlerinde, bankalarda, sigorta şirketlerinde, borsa ve aracı kurumlarda, eğitim ve araştırma kurumlarında, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kuruluşlarda ?Uzman? olarak, özel kuruluşlarda ve kamu kuruluşlarında yönetici, danışman olarak çalışırlar.

Ekonomi diğer sosyal bilimlerden farklı olarak matematiksel sistemlerin ve analizlerin çok yoğun olarak kullanıldığı bir bilim dalıdır. Bu açıdan bu programa devam etmek isteyen adayların sağlam bir matematik bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Bu programın amacı, sınırlı bir kaynağın akılcı ve doğru biçimde bireyin ya da organizasyonun kullanımını için yönlendirmek, ortaya çıkan sonuçları doğru analiz edebilmek için eleman yetiştirmektir.

Okutulan dersler nelerdir? Ekonomi bölümünde, ekonomi kuramını, iktisat politikalarının belirlenmesinde ve iş yaşamında kullanılan yöntemlerle birleştirmek suretiyle bir bütünlük oluşturacak şekilde bir eğitim verilmektedir. Ekonomi; işletme, uluslar arası ilişkiler, hukuk, istatistik gibi alanlarla da ilgili olduğundan temel ekonomi derslerinin dışında bu alanlara ilişkin dersler de verilmektedir. Ayrıca kapsamlı bilgisayar kullanımı da önemli olduğundan, bilgisayar işletimi ile ilgili dersler de okutulmaktadır.

Meslek için gerekli kişisel özellikler nelerdir? Bu programda eğitim görmek isteyenleri, sayısal düşünme yeteneğine sahip, sosyoloji, ekonomi, hukuk, istatistik, ticaret konularıyla ilgili, yönetim ve idari konularda gerekli araştırma ve inceleme becerisine sahip olmaları gerekir. Ayrıca toplumun ihtiyaçlarına duyarlı olmaları ve toplumsal yapıyı tanımaları da iş yaşamındaki başarılarını artıracaktır.

Mesleğin çalışma alanları: Ekonomi programından mezun olanların görevleri çalıştıkları kuruma göre değişse de buradan mezun olanlar genellikle hammadde ve insan gücü kaynaklarının en kârlı biçimde ürüne dönüştürülmesi, üretilen mal ve ürünlerin tüketiciye ulaştırılması konusunda planlama yaparlar. Kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda hammadde ve insan gücü kaynaklarının kullanımına ilişkin bölümlerde, üretim, planlama, ticaret bölümlerinde, bankalarda, sigorta şirketlerinde, borsa ve aracı kurumlarda “Uzman” olarak, özel sektör ve kamu kuruluşlarında yönetici danışman olarak çalışırlar. Finans sektöründe (banka, sigorta, borsa) yönetici, danışman ve denetçiliği görevlerinde çalışabilirler. Mezunlar açılan sınavı başardıkları taktirde Sayıştay’da Maliye ve Gümrük Bakanlığında müfettişlik görevinde de çalışabilirler. Hemen hemen bütün mesleklerde olduğu gibi bilimsel ve mesleki donanımı iyi olan, yabancı dil bilen mezunların çok çeşitli alanlarda çalışma ve bulunduğu işte yükselme olanağı fazladır.

Mesleği tanıma yolları: Mesleği tanıma konusunda ilk önce dershane veya okul rehber öğretmeninize danışmanızda fayda vardır. Böyle bir imkanınız yoksa dershane, üniversite veya ajansların hazırladığı meslek rehberlerinden yararlanabilirsiniz. Meslekleri tanımanın diğer yolu da internet üzerinden arama motorları aracılığı ile bilgi edinilmesidir.

Mesleği uygulayan kişilerle konuşulması ise mesleğin olumlu veya olumsuz taraflarının öğrenilmesi anlamında önemlidir. Meslek odaları ve dernekler de mesleğin tanınması aşamasında yardımcı olacak kurumlardır. Meslek tanıtımı için insan kaynakları birimlerinde veya eğitim danışmanlık şirketlerinde işe alım uzmanı olarak çalışan kişilere de başvurulabilir. Üniversite öğretim görevlileri de meslek hakkında bilgi verebilirler.

Uzman görüşü: Yaşanılan ekonomik krizlerin sonucunda ekonomi kelimesi sıkça anılır oldu. Son 5 yıl ekonomistlerin altın yılı oldu. Türkiye’nin idealist ekonomistlere ihtiyacı vardır.

Tercih edilme oranı: Tercih edilme oranı gün geçtikçe artmaktadır.

Mezunlara iş bulmada katkı sağlayacak etmenler: Yabancı dil bilmenin katkı sağlayacağı unutulmamalıdır. Okulun 3.yılından itibaren yarı zamanlı işler veya staj yapılabilir. Bilgisayarda ofis programlarına hakimiyet oldukça önemlidir. Ayrıca okutulan program doğrultusunda projeler geliştirilmesi veya projesi süren çalışmalara katılım artı puan getirecektir. Varsa okulda en az iki klüp faaliyetine katılmanızda fayda bulunmaktadır. Kişisel gelişim konuları ile ilgili yapılan eğitim programı, seminer, konferans, panellere katılmak da artı bir puandır. Kişisel gelişim kapsamında etkili iletişim,takım oluşturma,etkili yöneticilik,zamanı doğru kullanma gibi konular sayılabilir. Kişisel gelişim hakkında kitapların okunması da aynı faydayı sağlayacaktır. Üniversite lisenin devamı değildir. Üniversite yılları kişiliğin oturmaya başladığı yıllardır. Bu yıllarda grup yaşantıları deneyimi kişinin kendisini tanıması anlamında yarar sağlamaktadır. Sanat ve sporla ilgilenmek ise beden ve ruh sağlığına katkı sağlayacaktır.

Ekonomi bölümü, henüz son yıllarda açılan ve çoğunlukla özel üniversitelerde okutulan bir bölümdür. Özel üniversitelerde okutulması, bölüm mezunlarının istihdam olanağını kolaylaştırdığını söylemek yanlış olmaz; zira bu üniversitelerin çoğu çeşitli şirketlerle anlaşmalı olduğundan, henüz öğrenci iken sözleşmelerin imzalandığını söylemek mümkün. Dilerseniz bölüm ile ilgili ayrıntılı bilgileri başlıklar halinde inceleyelim.

Ekonomi Bölümü Hangi Üniversitelerde Var?

Dediğimiz gibi 4 yıllık Ekonomi lisans programı genellikle ücretli üniversitelerde var; ancak bu üniversitelerde tam burslu olarak okuma imkanınız da bulunmakta. Ekonomi Bölümü olan üniversiteler şunlardır:

-Koç Üniversitesi
-Özyeğin Üniversitesi
-İstanbul Teknik Üniversitesi
-İstanbul Bilgi Üniversitesi
-Bahçeşehir Üniversitesi
-MEF Üniversitesi
-Kadir Has Üniversitesi
-Yaşar Üniversitesi
-İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
-Uluslararası Antalya Üniversitesi
-İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
-Nişantaşı Üniversitesi
-İzmir Ekonomi Üniversitesi
-Girne Amerikan Üniversitesi
-Lefke Avrupa Üniversitesi
-Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
-İvane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi
-Yakındoğu Üniversitesi

Ekonomi Bölümünü Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Üniversiteye hazırlık aşamasında olan adaylar Ekonomi bölümünü tercih etmek için YGS, LYS-1 ve LYS-3 sınavlarına girmek zorundadır. YGS baraj sınavı sayılır. YGS’den en az 180 puan alamayan adaylar LYS sınavlarına da giremeyeceği için bölüme yerleşme şansları olmayacaktır. YGS’den ne kadar yüksek puan alınırsa, üniversiteye yerleştirilme puanı o kadar yüksek olacağı için bu sınav da fazlası ile önemsenmelidir.

Ekonomi Bölümüne Hangi Puan Türü ile Girilir?

Ekonomi bölümü bulunan bütün üniversiteler öğrenci alımında TM-1 puan türünü kullanmaktadır. TM’nin açılımı Türkçe-Matematik’tir. Buradan da şu anlaşılıyor: Ekonomi bölümüne yerleşmek için özellikle Türkçe ve Matematik testlerinden iyi netler çıkarmak gerekiyor.

Ekonomi Bölümü İş Olanakları Nelerdir?
Ekonomi programı mezunlarının özel sektörde ve devlet sektöründe çalışabilecekleri pek çok istihdam alanı bulunmaktadır. Bunlar arasında ekonomi yönetimi, iş yeri yöneticiliği, uzmanlık, müfettişlik, denetçilik, dış ticaret, muhasebe, pazarlama alanları sayılabilir. Tüm sektörlerdeki firmalarda pazarlama, dış ticaret, finansman gibi farklı birimlerde yöneticilik, banka ve finans kuruluşlarında uzmanlık, tüm firmaların muhasebe ve finansman departmanlarında uzmanlık, özel sektördeki farklı istihdam alanları arasındadır.

Ekonomi Mezunları Hangi Kurumlarda Çalışır?

4 yıllık Ekonomi bölümü mezunları Merkez Bankası, Hazine, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu gibi kamu kurumlarında uzman olarak görev alabilirler. Son yıllarda ekonomi bölümü mezunu öğrencileri BM, AB, Dünya Bankası gibi uluslararası kurumlarda istihdam edilebilmektedir. Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde yüksek lisans-doktora ve daha sonra akademik kariyer de özellikle başarılı öğrencilerin tercih ettikleri bir alternatiftir. Gittikçe artan sayıda Ekonomi Bölümü öğrencisi ise KOSGEB veya diğer finansman kaynaklarını kullanarak mezun olduklarında kendi işlerini kurmaktadırlar.

Ekonomi Bölümü Maaşları Ne Kadar Olur?

Ekonomistlerin yani ekonomi mezunlarının çalışabileceği birçok farklı kurum, sektör ve pozisyon bulunmaktadır. Bu nedenle Ekonomi mezunları şu kadar maaş alır demek doğru olmayacaktır. Ancak en basit bir bankada veya benzeri kurum veya kuruluşta çalışan birisinin alacağı maaş bile 3000-3500 lira dolaylarında olacaktır. Çalışılan sektöre veya pozisyona göre maaşların 5000-10000 arasında olması da muhtemeldir.

Ekonomi Bölümü Nasıl? Ekonomi Bölümü İyi mi?

Burslu okuyacak kadar iyi puan aldıysanız veya iyi bir özel üniversitede okuyacak kadar paranız varsa, tercih edilebilir iyi bir bölüm olduğunu söyleyebiliriz. Hele de henüz öğrenci iken bile kendinizi geliştirir ve gözlerinizdeki ışığı çevrenize yayarsanız işiniz öncesinden hazır olacaktır.

Ekonomist nedir?

Gibi soruların cevaplarını bulmak gerekiyor. İktisat okuyanların özel sektörde ve de kamuda çok fazla iş imkanları vardır. İktisatçı ya da diğer bir deyimle Ekonomist olmak demek fakültelerin İktisat ya da diğer bir deyimle Ekonomi bölümü mezunu olmak demektir. Bunlar 4 yıllık örgün eğitim veren üniversiteler ile açık öğretim fakültelerinin İktisat ya da diğer bir deyimle Ekonomi fakültelerinin İktisat ya da diğer bir deyimle Ekonomi bölümleridir. Sadece 4 yıllık değildir 2 yıllık ön lisans programları kapsamında da İktisatçı ya da diğer bir deyimle Ekonomistlik bölümü mezunları da İktisatçı ya da diğer bir deyimle Ekonomist ünvanı alırlar ve İktisatçı ya da diğer bir deyimle Ekonomist olmuş olurlar.

Tüm bunları ele aldığımız aman İktisatçı ya da diğer bir deyimle Ekonomist ünvanını almak kolaydır ancak İktisatçı ya da diğer bir deyimle
Ekonomist olarak çalışmak da bu kadar kolay mıdır sorularına cevap bulmamız gerekiyor. İktisatçı olmak ve daha önce de dediğimiz gibi ekonomist olmak, aslında eşit ağırlık bölümü olsa da sayısal zeka isteyen, matematiksel işlemleri çok fazla olduğu bir bölüm olduğu için sayısal beceri isteyen bir bölüm ve de bir meslektir. Ekonomi ve iktisat, zaten rakamları bize izletir. 2 yıllık ön lisans programları ya da 4 yıllık örgün eğitim mezunları veya da 4 yıllık açık öğretim kapsamında da İktisatçı ya da diğer bir deyimle Ekonomistlik bölümü mezunları nasıl ve nerede iş bulabilirler? 4 yıllık örgün eğitim mezunları veya 4 yıllık açık öğretim kapsamında da İktisatçı ya da diğer bir deyimle Ekonomistlik bölümü mezunları için en büyük iş bulma olasılığı KPSS sınavlarıdır. Kamu personeli sınavlarına girerek belirli bir puan alarak kamuda meslek sahibi olarak çalışabilirler.

Maaşlar en düşük memur maaşından uzman maaşına kadar değişir. İktisat ya da diğer bir deyimle Ekonomi mezunları A-grubu kpss ile alan derslerinden girecekleri sınav ile 3500tl – 4500tl arası maaş ile uzman olarak görev alabilirler. İktisat ya da diğer bir deyimle Ekonomi mezunları B-grubu kpss ile düz memur ya da 4001 alımlarına başvuru yaparak 2000 tl 3000tl arası maaş ile de göreve başlayabilirler ve çalıştıkları sene ve de tecrübeye dil puanlarına , yüksek lisans vs gibi kriterlere göre ek ücretler ile maaşlarını daha da artırabilirler. Düz memur, vhki, bilgisayar işletmeni vs farklı alanlarda çalışabilirler. İktisat ya da diğer bir deyimle Ekonomi mezunları A-grubu kpss ile alan derslerinden girecekleri sınav ile uzman yardımcılığı ünvanı ile çalışarak çok yüksek maaşlar alabilirler. Bu yüzden kamu alımlarına yönelik sınavlarda alan bilgisi çok ama çok önemlidir. Gerçekten bilgi ve birikimi yüksek bir şekilde bölümü bitiren kişi bu soruları rahatlıkla yapabilir.