Ekonometri Bölümü Nedir? Ne İş Yapar?

Ekonometri Bölümü iktisat kanunlarının niceliksel (kantitatif) olarak ortaya konması ve çeşitli iktisat sorunlarının niceliksel olarak incelenmesi, uygun kararların alınması gibi konularda eğitim yapar.

Kişisel Özellikler
Ekonometri Programına girmek isteyenlerin; her şeyden önce sayısal düşünme yeteneği yüksek, sayılarla uğraşmaktan sıkılmayan, sosyal olaylara ilgili ve disiplinli çalışmaya alışkın bireyler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Ekonometri Programında öğretim süresi dört yıldır. Programda daha çok iktisadi konulara, uygulamalı olarak da matematik, istatistik, yöneylem ve bilgisayar konularına ağırlık verilir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Programı bitirenler “Ekonometrist” unvanı ile görev yaparlar.

Çalışma Sahaları
Mezunlar, iktisat ve işletme mezunlarının çalışabileceği tüm alanlarda çalışabilirler; ancak daha çok bu alanların uygulama birimlerinde görev alırlar.

Ekonometri, kelime anlamı olarak ‘’ekonomi ölçümü’’ olarak ifade edilebilir. İsminden ve manasından yola çıkarak, bu bölüm mezunlarının hangi işi yapacağını veya nerelerde çalışacağını tahmin etmek çok zor değildir. Ekonominin ölçümü demek ayrıntılı analizler yapmak, istatistikler hazırlamak, ekonomi ile ilgili tahminlerde bulunmak, raporlar hazırlamaktır. Ekonomi sektöründe önemli bir yeri olan ekonometriye ilgi duyanlar, bölümü tercih etmeyi düşünenler için bölümün ne olduğu, iş imkanlarının nasıl olduğu, çalışma alanlarının ve maaşlarının ne kadar olduğunu açıklamaya çalıştık. Sizler de yorumlarınızla yazımıza değer katabilirsiniz.

Ekonometri bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Türkiye’de yirmi kadar üniversitede bu bölüm okutulmaktadır. Şu an itibariyle, bu üniversitelerin tamamı devlet üniversitesidir. Bölüme TM-1 puanı ile öğrenci alınmaktadır. YGS, LYS-1 ve LYS-3 sınavlarına girerek yeterli puanı alan herkes bu bölüme yerleşme şansına sahiptir. Bölümün dersleri ekonomi ağırlıklı olmakla birlikte işletme, hukuk gibi konuları kapsayan dersler de okutulmaktadır. Bölüm mezunları ekonometrist unvanı ile anılırlar.

Ekonometri Mezunları Ne İş Yapar?

Ekonometri mezunlarının çalışma alanları geniştir. Ekonomi alanında faaliyet gösteren her türlü kurum veya kuruluşta çalışmaları mümkündür. Bu kurum ve kuruluşlar arasında çok sayıda devlet kurumu da mevcuttur. Ancak mezunları özel sektörde çalışması da gayet mümkündür. Ekonometristler, çalıştıkları kurum veya kuruluşta ekonominin gelecekteki hali ile ilgili tahminlerde bulunur ve analizler yaparlar. İşleri istatistiklere ve sayısal verilere dayalı olduğu için aşırı dikkat isteyen bir meslektir. Özellikle sayısal dersler ve sayılar ile arası pek iyi olmayanların uzak durması gereken bir bölümdür diyebiliriz. Ancak dikkatli, ön görülü, titiz, hızlı düşünen ve sayısal derslerde başarılı olan öğrenciler bu bölümü gönül rahatlığı ile tercih edebilir.

Ekonometri bölümünü bitirenler özel bankalarda, kamuya ait bankalarda, finans kuruluşlarında, Merkez Bankasında, Devlet Planlama Teşkilatında, sigorta şirketlerinde, ithalat ve ihracat alanında faaliyet gösteren firmalarda, Sermaye Piyasası Kurulunda ve bunlara benzer daha birçok alanda çalışma imkanına sahiptir. KPSS’de başarılı olarak yeterli puanları alanlar, istedikleri ve kadro gösterilen bir kuruma atanabilirler. Dileyen mezunlar, üniversitelerin ilgili bölümü ile ilgili öğretim görevlisi ihtiyacını gidermek için öğretim görevlisi olabilirler. Ancak bunun için de ALES’te başarılı olmak ve mülakat vb. alanlarda başarılı olmak, gerekli şartları yerine getirmek gerekir.

Ekonometri Bölümü Nedir, Neyi Amaçlar?

Ekonometri bölümü YGS, LYS-1 ve LYS-3 sınavları ile girilen, TM-1 puan türü ile öğrenci alan 4 yıllık bir lisans programıdır. Bölümün temel amacı, iktisadi problemleri analiz edip en uygun iktisadi kararları alabilecek ekonometristler yetiştirmektir.

Ekonometri Bölümünde Hangi Dersler Okutulur?

Ekonometrinin başlıca ilgi alanları istatistik ve matematiktir. İstatistik ve matematik derslerinin yanı sıra, iktisat ile ilgili her türlü ders, yöneylem ve bilgisayar alanı ile ilgili dersler ağırlıklı olarak okutulmaktadır. Ayrıca bölüm öğrencileri Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil ve Türk Dili gibi temel dersleri de görmektedir.

Ekonometri Bölümünü Kimler Tercih Etmeli, Kimler Etmemelidir?

Ekonometri bölümü sayısal ağırlıklı bir derstir. Uzmanlık derecesinde matematik ve istatistik bilgileri verildiği için bu bölümü sayısal çıkışlı öğrencilerin tercih etmesi, sözel öğrencilerinin ise mümkün mertebe bölümden uzak durması yerinde olacaktır. Bölümü okuyan öğrenciler, derslerin zor olduğunu ifade etmektedir.

Ekonometri Mezunları Ne İş Yapar, Nerede Çalışır?

Ekonometri bölümü mezunları Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, tüm bankaların ve bakanlıkların araştırma birimleri, sigorta ve araştırma şirketlerinde çalışabilecekleri gibi bunlara ek olarak iktisatçıların görev alabileceği her iş sektöründe iş bulma imkanına sahiptirler. Dileyen ve gerekli şartları yerine getiren mezunlar üniversitede öğretim görevlisi olma olanağına da sahiptir.

Ekonometri Bölümü Maaşları – Ekonometrist Maaşları

Herhangi bir kamu kurumunda ekonometrist olarak görev yapanlar  3500 lira dolaylarında maaş alırlar. Özelde çalışanların bu maaşı zor olsa da, iyi bir yerde çalışanların daha yüksek maaşlar alması da mümkündür.

Ekonometri Bölümü KPSS Atamaları

Ekonometri mezunları bundan birkaç sene öncesinde 70’li puanlarla da atanabilmişken, son yıllarda Ekonometri KPSS taban puanları bir hayli yükselmiştir. 2016 KPSS atamalarında 84-85 puanlarla da atanılmış, daha düşük puana sahip olanlar ise boşta kalmıştır.

Ekonometri Nasıl Bir Bölüm?

Gönül ister ki bu yazıyı okuyan ekonometristler veya bölüm öğrencileri bölüm ile ilgili yorumlarını bizlerle paylaşsınlar. Bizlerin yapacağı yorumlar ise daha çok KPSS atamaları ile ilgili olacaktır; zira günümüzde en mühim meselelerden bir tanesi de devlet kurumuna atanmaktır.