Eczacılık Okumak Eczacılık Bölümü Nasıl Eczacı Olunur?

Eczacılık Okumak ilaçların özeliklerini inceleyecek, fiziksel, kimyasal ve biyolojik laboratuarda geliştirilmesini sağlayacak ve ilaçların analiziyle ilgili araştırmalar yapacak, doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan ilaçların müşteriye satılmasını sağlayacak olan eczacıların yetiştirilmesini ve bu alanda bilimsel araştırmalar yapılmasını amaçlar.

Kişisel Özellikler
Eczacı olmak isteyenlerin; üst düzeyde genel yeteneğe sahip, kimya ve biyoloji konularına meraklı ve bu alanlarda başarılı, sorumluluk duygusu yüksek, dikkatli, tertipli ve düzenli, İlaç ve kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan kimseler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Mesleğin öğretim süresi beş yıldır. Dersler teorik ve pratik olarak verilmektedir. Öğrenciler uygulama derslerini fakülte laboratuarlarında sürdürmekte ve eğitim süresi boyunca eczane, hastane ve ilaç fabrikalarında staj yapmaktadırlar. Öğretim süresince; Fizik, Kimya, Matematik, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Anatomi, Biyoistatistik, Fizyoloji, Patoloji, Besin Analizi, Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı, Farmakoloji, Eczacılık Tarihi ve Deontoloji, Eczacılık Mevzuatı, Tıbbi İlk Yardım derslerini alırlar.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Bölümden mezun olanlar Eczacı ünvanını kazanırlar.

Çalışma Sahaları
Eczacılar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerde, çeşitli laboratuarlarda (hastane veya özel), ilaç endüstrisinde (fabrika veya depo), kalite kontrol birimlerinde, kendilerine ait veya hastanelerde bulunan eczanelerde çalışırlar. Eczacılar özel sektörde üretim ve pazarlama alanlarında çalışabilirler. Ayrıca son yıllarda ilaç tanıtıcısı olarak çalışanlar da bir hayli fazladır. Eczacılar çalıştıkları işyerinde, hazırlanan plan dâhilinde, nöbet tutmak zorundadırlar.

Bazı iş kolları bir birine bağlantılı olup, o mesleklerden en dikkat çekeni hiç şüphesiz sağlık alanında görülmektedir. Muayene için gittiğiniz sağlık merkezi yada hastane hekimi muayene sonrası herhangi bir hastalığınız olması durumunda bağlantılı iş kollarından birine yönlendirilecektir. O iş kollarından en dikkat çekicisi Eczane olup, bazen geceleri saatlerce nöbetçi eczane aradığınız olmuştur. Konumuz eczacı nasıl olur? üzerine olup, eczane açmak isteyenlerin bilmesi ve uyması gerekli olduğu prosedürü ele alacağız.

Eczacı Nedir?
Geçen zamanla birlikte tanımı ve çalışma alanı oldukça değişmiş olan eczacı eskiden topladığı bitkilerden hastalıklara uygun ilaçları hazırlayan anlamına geliyordu. Geçen süreçte gelişen tıp ve ilaç sektörü eczacıların ilaç hazırlamasına gerekliliği ortadan kaldırmış ve hazırladıkları ilaçları gelişmiş laboratuvarlarında test ederek hastalara sunmaktadır. Reçete ile satılan ilaçların satışı konusunda sadece eczaneler yetkili kılınmıştır.

Eczacı Olmak İçin Hangi Okulu Okumak Gerekir?
Burada dikkat etmemiz gereken bir husus olup, eczacı ve eczacı kalfası şeklinde iki farklı görevlendirme bulunmaktadır. Örnek girdiğiniz bir eczanede bazen 3-4 görevli ile karşılarsınız. Orada yer alan çalışanlarından birisi Eczacı olup, muhtemelen diğerleri ise Eczacı Kalfası olarak istihdam edilmektedir.

Eczacı Nasıl Olur? (Eczane Sahibi?
Konumuza ilk olarak Eczacı ile başlayalım. Eczane açabilmek için öncelikle doktorlar gibi fakülte mezunu olmak gerekiyor. Bunun için üniversitelerin eczacılık fakültelerinde eğitim almak gerekmektedir. 5 Yıl sürecek olan eczacılık eğitimi teorik, pratik ve fakülte laboratuvarlarında uygulama olmak üzere aynı zamanda eğitim sonunda 6 ay boyunca özel ve kamu eczanelerinde staj yapmanız gerekmektedir. Bu şekilde eczacı olarak çalışabilir, yada bir sağlık merkezi, hastane çevresine sizde kendi eczane işletmenizi açarak iş hayatına başlayabilirsiniz.

Eczacı Kalfası Nasıl Olunur?
Herhangi bir eczanede çalışmak için ilköğretim mezunu olmanız yeterlidir. Tabi ki sadece lise mezunu olmak yeterli değil, aynı zamanda eczacı kalfası kurslarından yararlanarak belge almanız gerekir. Bunun için iki farklı kurs seçeneği olup, her iki seçeneği aşağıda inceleyeceğiz.

Türk Eczacılar Birliği Kursları
Eczacı kalfası olmak isteyenlerin eğitimi daha önce sadece TEB (Türk Eczacılar Birliği) tarafından yapılırken, geçen süreçte araya Türkiye İş Kurumu İŞKUR girmiş ve farklı bir boyut kazanmıştır. Benim size önerim İşkur Eczacılık kursları olup, hem eğitim hemde kazanç sağlayacaksınız.

İşkur Eczacılık Kursları
Son zamanlarda popülaritesi hızla artan kurumlardan biride Türkiye İş Kurumu İŞKUR olup, sadece iş ve işçi bulmakla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda meslek edindirme kursları ile sürekli gündem olmaya devam ediyor. Türkiye İş Kurumu İşbaşı Eğitim Programı ile iş başında eğitim almanızı sağlarken aynı zamanda aylık 1000 TL maaş ve sağlık sigortası pirimi ödemelerini yapmaktadır. Yüzlerce mesleki alanda böylesi uygulamak olup, bu mesleklerden biride Türkiye’nin her yerinde geçerli olan eczacılık eğitimleridir. İşkur Eczacılık kalfası eğitimleri ile ilgili geniş kapsamlı bilgilendirme yandaki linkte yer almaktadır.

Eczacı olabilmek için öncelikle ülkemizde Hacettepe, Marmara, Ege, İstanbul, Atatürk, Mersin Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversitenin Eczacılık Fakültesinde verilen 5 yıllık eğitimi başarı ile tamamlamak gerekiyor. Sayısal ağırlıklı alandan öğrenci alan bu fakültelerde kimya, biyoloji gibi temel derslerin yanı sıra fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji gibi temel sağlık dersleri ile ilaçların vücut üzerindeki etkileriyle ilgili farmakoloji, bitkisel-hayvansal ilaç hammaddeleriyle ilgili farmakognozi, ilaçların üretim teknikleriyle ilgili farmasötik teknoloji, ilaçların hammaddelerinin sentezlenmesiyle ilgili farmasötik kimya derslerinden oluşan eczacılık dersleri verilmektedir.eczaciEğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler eczacı unvanını alırlar. Bu sayede eczacılar; reçetelerde istenen ilaçların müşteriye satılması, hazırlanması istenen ilaçların hazırlanması, ilaçların kullanılması ile ilgili müşterilere bilgi verilmesi ve ilaçlarla ilgili satış, stok, vb. tüm kayıtların tutulması gibi faaliyetlerde bulunabilirler. Eczacılar kendilerine ait özel eczaneler açabilecekleri gibi laboratuarlarda, ecza depolarında, ilaç endüstrisinde, hastane eczanelerinde, kamu kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı, SGK, vb) ya da akademisyen olarak üniversitelerde görev yapabilirler.

Kamu kuruluşlarında eczacılar eczacı, eczacı müfettiş gibi unvanlarla çalışabilirler. Atamalar kura ile yapılabilmekle beraber, değişen yönetmelik veya kararnameleri takip etmeniz gerekmektedir.

Kendi özel eczanesini açmak isteyen eczacılar içinse aşağıda yazılı evrak ve belgeleri temin ederek eczanelerini açmak istedikleri ilin İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekir:

a) Nüfus cüzdanı sureti,
b)Eczacılık diploması,
c) Eczacılığa engel mahkûmiyetinin bulunmadığına dair adli belge,
d) Biyografi,
e) Mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ile iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman tabip raporu,
f) 4×6 cm boyutlarında 4 adet fotoğraf,
g) Eczane yapılacak yerin krokisi ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda Bölge Eczacı Odası ile İl Sağlık Müdürlüğünce tasdik edilmiş rapor,

Başvuruların Sağlık Bakanlığı tarafından incelenmesini ve gerekli harçların ilgililer tarafından yatırılmasını müteakip, Bakanlıkça düzenlenecek eczane ruhsatnamesi ilgili valiliğe gönderilir. Açılacak eczanenin kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulduğunun ilgili Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacak kontrol ve tespitinden sonra, ruhsatname sahibine verilir. Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatnamenin alınmış olması eczane açılması için yeterlidir, ayrıca mahalli belediyeden işyeri ruhsatı alması zorunlu değildir.

Eczanenin ebatları, içerisinde bulunması gerekli ekipman ve tefrişatı ve diğer detaylı bilgi 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanmış olan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte belirtilmektedir.

Daha çok bilgi edinmek için Türk Eczacılar Birliği resmi web sitesi: www.teb.org.tr

Eczacılar tezgahın arkasında sizlere yardımcı olur. Eczacı olarak bu pozisyonda reçeteleri doldurursunuz, tezgah üstü ilaç seçeneklerini açıklıyorsunuz ve müşterilerin doğru ilaç türünü ve miktarını almasını sağlıyorsunuz.

Eczacılık halka ilaç temin eden ara hizmettir. Sağlık sektöründe olması gereken bir hizmettir. Eczacı odası kaydı yapmalılar ve eczacı odası iş ilanları ile iş bulabilirler. Ecza hizmeti yaparak ecza deposu ile iletişimde olmalılar. Eczacı iş ilanları ve iş imkanları hakkında araştırma yapmaları halinde bir çok veri bulabilirsiniz.

Bir müşterinin doldurduğu bir reçete gerektiğinde, konuştuğu kişisin. Perakende Eczacısı hapları sayar, sıvıları ölçer ve genel olarak ilaç şişelerini doldurur.

Müşterinin doktor tarafından yazılan reçeteye uysanız bile her şeyin doğru olduğundan emin olmak için de kontrol etmeniz gerekir. Örneğin yanlış bir ilacın verilip verilmeyeceğini veya doğru ilacın çok fazla reçetelenmiş olduğunu kontrol edersiniz.

Bazı ilaçların başkalarıyla birlikte alındığında kötü tepkilere neden olabileceğinden, müşterilere de aldıkları diğer ilaçları sormaya dikkat edin. İşiniz yanlış ilaçları yanlış dozlarla almaya karşı bir başka kontrol mekanizmasıdır.

İlkel tıp veya bazı alerji hapları gibi bir reçete gerektirmeyen ilaçlar için müşterilerin özel sorularına uzman olarak hizmet edersiniz. Belirtilerini tanımladıklarında dinlersiniz, daha sonra farklı ilaç türleri ve yan etkileri hakkındaki bilgilerinize dayanarak önerilerde bulunurlar. Çünkü insanlarla ve haplarla nasıl kullanacağını bilmediği için size soracaktır. Doktora gitmeden de sizden ilgili ilacı almak için yardım isteyeceklerdir.

Bazı pozisyonlarda eczaneleri denetlemek gibi yönetsel görevler de üstlenirsiniz . Denetlemede hapların, ilaçların nasıl saklandığı ve korunduğunu kontrol edersiniz. Teftiş yaparsınız ki kaliteyi artırır, kötü hizmet verenleri kapattırabilirsiniz.

Eczacı maaşı veya gelirleri ne kadardır
Esnaf olan eczacının geliri aylık olur ve her müşterisinden sıcak para alır. İlaçların fiyatı devlet tarafından belirlenmiştir. Üzerinde fiyat ile satamaz. Bu yüzden eczacının kendi açtığı yerin mevkisi önemlidir. Sahibine en az 100 000 TL ciro sağlar ve 25 000 TL civarı aylık gelirleri vardır.

Eczacı olmalı mıyım?
• Kontrollü olmak: Zorlu durumlarda bile duygularınızı kontrol altında tutmalısınız
• Detay Odaklı: Bütün küçük detaylara dikkat edin.
• Güvenilirlik: Kişisel bütünlüğün ve dürüstlüğü birleştirin.

Mesleğe genel bakış
Bir halk eczacı olarak ilacı dağıtmaktan siz sorumlusunuz. Tıbbi ürünlerin halka doğru ve güvenli bir şekilde tedarik edilmesini sağlamak için yasal ve etik ilkelere göre çalışacaksınız.

Tıbbi ürünler satacaksınız ve ilaçları ve tıbbi cihazları kullanma konusunda hastaları bilgilendireceksiniz.

Sorumluluklar
Deneyiminize bağlı olarak şunları yapmanız gerekir:

• Reçeteli ilaçları halka dağıtmak
• Farklı tedavilerin uyumlu olduğundan emin olun
• Dozu kontrol edin ve ilaçların doğru ve güvenli bir şekilde sağlandığından ve etiketlendiğinden emin olun (eczacılar herhangi bir dağıtım hatasından yasal olarak sorumludur)
• Herhangi bir ilacın hazırlanışını denetleyin
• Yasal ve stok kontrol amaçlı ilaçların bir kaydını tutmak
• Reçeteler konusunda doktorlarla irtibat kurun
• İlaçları satmak
• Küçük rahatsızlıkların tedavisinde halka bilgi verin
• Hastaları ilaçların olumsuz yan etkileri veya diğer ilaçlarla / tedavilerle potansiyel etkileşimlerinden bahsedin
• Çoğunlukla yaşlılar için dozaj ve kaset kutuları hazırlarken, aynı zamanda hafıza / öğrenme zorluğu çekenler veya tabletlerin haftanın belirli günleri için bölmelere yerleştirildiği birkaç tablet kombinasyonuna sahip olanlar için hazırlayın
• Hastaların ilaçlarının nasıl kullanılacağı ve niçin alması gerektiğini anlamalarına yardımcı olmak için ayrıntılı bilgi verin
• İğne ve şırınga kullabilmek
• Tansiyon ve benzeri ölçüm cihazlarını kullabilin
• Kolesterol izlemesi ve diyabet taraması gibi konularda bilgi sahibi olun
• Kilo verme programlarını takip edin
• Reçeteli ilaçların hastalara verilmesini düzenleyin ve finans ve bütçeleri yönetmeyi öğrenin

Nöbetçi eczane görevini yapmak zorundadır

Eczacı Maaşı
• Ön kayıt stajyerlerinin maaşları 1500TL
• Topluluk eczacılar için tipik başlangıç maaşları bulunduğunuz yere ve çalışma koşullarına bağlı olarak 3000TL
• Tecrübeleriniz ile maaşınız 6000TL

Beklentiniz ne olmalı
• Büyük bir eczaneye bağlı iseniz, eczane teknisyenleri ve satış asistanları gibi başkalarıyla birlikte bir ekip halinde çalışacaksınız.
• Halkla doğrudan temasa geçeceksiniz ve eve bağlı hastaları ziyaret etmek için topluluğa gidebilirsiniz.
• İşler daha çok şehirlerde olur.
• İş, yüksek derecede sorumluluk taşıyor ve profesyonel bir çalışma düzeni ister.
• Genellikle geceleri çalışma ve seyahat derdi olmaz. Mesaiye kalma diye bir sorun olmaz. Sadece nöbetçi ezcane görevi olursa mesai yaparsınız.

Nitelikler
Bir eczacı olarak kalifiye olmak için:

• Yüksek lisans derecesini tamamlayın ve eczacılar odasına kaydınızı yaptırın.
• İlaçlar, sağlık, kişisel etkililik ve kişiler arası beceriler gibi alanlarda çalışarak deneyim sağlayın
• Bir eczacı olarak kayıt şartlarını yerine getirin ve tüm işlemleri kayıt yapın

Beceri
Göstermeniz gereken yenetekler:

• Hastaların söylediklerini dikkatle dinlemeniz gerekecek ve iletişim yeteneğiniz iyi olmalıdır
• Bir takımı yönetme becerisi olmalı
• Halkın refahı için duyarlı olmak
• Hassasiyet ve titiz olmak
• Metodik bir yaklaşım
• İş ilkelerine sahip olmak
• Profesyonel davranmak
• Başkalarınına ilham verebilmek
• Yüksek düzeyde sorumluluk alma isteği.

Eczacı iş imkanları
Bilginizi geliştirecek ve özellikle perakende ortamda halkla çalışma becerileri geliştirecek iş deneyimi edinin. Royal İlaç Derneği öğrenci üyesi olmayı düşünün mesela. Eczacı odası kaydı yapınız ve eczacı odası ilanlarını takip ediniz.

Eczacı iş ilanları
Eczacıların çoğunluğu büyük, çok sayıda perakende zinciri veya çeşitli boyutlarda bağımsız eczanelerde çalışmaktadır. Geri kalanlar, küçük veya orta boy zincir mağazalar, sağlık merkezleri tarafından istihdam edilirler.

Tipik işverenler arasında süpermarket zincirleri ve önde gelen sokak eczaneleri bulunmaktadır.
Bazı eczacılar kendi işlerini kurmuşlardır. Serbest mesleğin avantajları arasında profesyonel bağımsızlık ve kişisel tatmin vardır tabi ki. Herkes kendi işini kurmak ister ve eczacı olunursa bu imkan vardır.

Eczacı odası ilanlarını takip ederek eczacı iş ilanları hakkında bilgi edinirsiniz

Personel kişisel gelişim
Eczacılık ile ilgili eğitimlerin yanı sıra, aşağıdaki alanlarda da eğitim alacaksınız:

• İletişim becerileri
• Takım çalışması
• Problem çözme
• Karar verme
• Müzakere ve etkileme sanatı
• Muhasebe işlemleri
• Personel alımı ve eğitimi
• Pazarlama

İşe alım ve eğitim de dahil olmak üzere bilimsel yazı, araştırma, yayınlama ve danışmanlık alanlarında kariyer yapmak mümkündür. Tamamlayıcı tıp ve hayvan tıbbı diğer seçenekler arasında olabilir.

Eczacı, doktorlar tarafından hazırlanan reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye satan, hazırlanması gerekli ilaçları hazırlayan, laboratuarda, ilaçların geliştirilmesi ve analiziyle ilgili araştırmalar yapan kişidir. Eczacılık bölümü ise bu eczacıları yetiştiren bir lisans programıdır.

Bölümün eğitim süresi 5 yıldır. Eczacılık fakültelerinde dersler teorik ve pratik olarak yürütülmektedir. Öğrenciler uygulama derslerini fakülte laboratuarlarında sürdürmekte ve eğitim süresi boyunca eczane, hastane ve ilaç fabrikalarında staj yapmaktadırlar.

Öğrenciler eğitimin ilk iki yılında;

– Temel dersler: Fizik, Kimya, Matematik, İstatistik vb.
– Temel sağlık dersleri: Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji vb.
– Eczacılığın başlangıcı derslerini alırlar.

Eğitimin son iki yılında ise;

– Eczacılıkla ilgili (farmasötik), bitki bilimleri (botanik) kimya ve üretim teknolojisi derslerine ilaç etkilerini inceleyen farmakoloji ve toksikoloji konularına, eczacılık tarihi ve mevzuatına ağırlık verilir.
Bu derslerin yanında programda tüm üniversite öğrencilerinin almakla yükümlü olduğu Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil dersleri yer alır.

Eczacılık Fakültesi Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar: ?
Bölümün Tercih Puan Türü: ?
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 5

Eczacılık Fakültesi İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Eczacı en yakın sağlık danışmanıdır. Kullanılan her türlü ilaçla ilgili en derin bilgiye eczacılar sahiptir. Doktorun olmadığı zamanlarda her türlü sağlık sorunu eczacılara danışılabilir.

Mezun olduktan sonra neler yapılabileceği kişiyle ilgilidir. Herkesin eczacılık fakültesi deyince aklına gelen eczane eczacılığıdır. Bunun dışında hastane eczacısı olabilir, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda çalışabilir, Türkiye İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğün’de çalışabilir, ilaç firmalarının çeşitli departmanlarında çalışabilir.
Kısaca bahsedecek olursak:

-Eczane Eczacılığı
-Hastane Eczacılığı
-Kamu Eczacılığı
-Endüstri
-Akademisyenlik
-Uzman Eczacılık gibi seçenekler mevcuttur. Bu seçimin; öğrencilik yıllarında edindiği birikimlerle, ilgi ve becerilerine göre yapılması gerekir.

4 Yıllık Eczacılık Fakültesi Bölümü Ne İş Yapar?

ÇALIŞMA ALANLARI
– Özel ve kamu hastane ve laboratuarları
– İlaç endüstrisine yönelik fabrika ve depolar
– Kendilerine ait veya hastanelerde bulunan eczaneler
Son yıllarda bitkisel asıllı ilaçlara olan talebin artması nedeniyle eczacılara yeni iş alanları doğmuştur. Ayrıca kozmetik maddelerin üretim ve araştırma-geliştirme aşamalarında da görev yapan meslek elemanları vardır.

Ülkemizde kamu sektöründe eczacılara olan gereksinim oldukça azalmıştır. Eczacılar özel sektörde üretim ve pazarlama alanlarında çalışabilirler. Ayrıca son yıllarda ilaç tanıtıcısı olarak çalışanlar da bir hayli fazladır. Eczacılar Odasından alınan bilgiye göre mezun olan öğrencilerin % 80i kendi eczanelerini açmaktadır. Ancak eczane açmak oldukça büyük sermaye gerektirmektedir.

Son yıllarda eczane sayısının artması, özellikle büyük şehirlerde kazançların düşük olmasından dolayı, her yıl bir kısım eczane kapanmaktadır. İşletmecilik konusunda kendisini yetiştiren ve yabancı dil bilen mezunların iş bulma olanakları artmaktadır.

GÖREVLERİ
-Reçetede yer alan hazır ilaçları müşteriye sunar, ilaçların kullanımı hakkında müşteriye bilgi verir,
-Reçetesiz satılan ilaçlar konusunda müşteriyi bilgilendirir,
– Kendisi tarafından hazırlanması gerekli olan ilaçları, formüllerine uygun olarak hazırlar veya hazırlanmasını denetler,
-İlaçları laboratuarlarda fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik yönden kontrol eder,
-Tıbbi veya diğer amaçlar için kullanılan toksin ve zehirli maddeleri hazırlar ve kurallarına göre dağıtımını yapar, bozulmaya karşı önlem alır,
-Özel zehirli maddeleri içeren reçetelerin kayıtlarını tutar; veteriner ilaçları, tarım ilaçları, tuvalet ve kozmetik ürünlerin kullanılmaları konusunda önerilerde bulunur,
-İlaçların araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde birinci derecede görev alır; ilaçların ve kozmetiklerin endüstriyel üretimini ve kalite kontrolünü planlar ve gerçekleştirir,
-Eczane, ecza deposu gibi, ilaçların dağıtım ve satış zincirinde çalışan eczacılar ilaçlarla ilgili giriş belgesi, fatura, reçete gibi tüm kayıtları tutar. Özel zehirli maddeleri psikotrap ve uyuşturucu maddeleri içeren ilaçlarla ilgili tüm kayıtları tutar.

Eczacılık Fakültesi Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Kamuya yani devlete bağlı olarak çalışan eczacılar 4500-5000 lira arasında maaş alabilmektedir. Bu maaşa döner sermaye gibi yan ödemeler de dahildir. Serbest çalışanlar, yani eczane eczacılığı yapanların kazançları ise değişkendir, kimisi ayda 5 bin TL kazanırken 10 veya daha üzeri kazanan eczacılar da bulunmaktadır.

Eczacılık Fakültesi Bölümü Atamaları

Bakanlık belli dönemlerde atama yapacağını açıklar, kontenjan listesini yayınlar… Bu liste hastane isimleri ve kaç kontenjan alacağını içerir, tercihlerde beş hastane yazabilirsin. Ve aynı yerleri tercih edenler arasından kura çekilir.

Eczacılık Fakültesi Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Eczacılık mezunlarının günümüz mevzuatına göre öğretmen olma olanağı bulunmamaktadır.

Eczacılık Fakültesi Bölümü Yorumları – Eczacılık Fakültesi Nasıl Bir Bölüm İyi mi?

Ezcazılık bölümü eski popülerliğini kısmen kaybetmiş olsa da hala tercih edilebilecek ender bölümlerden bir tanesidir. Atama konusunda en şanslı lisans programlarındandır. Kazanç konusunda da şanslı sayılır zira gereke devlette çalışanlar grekse de kendi eczanesini işletenler hatırı sayılır paralar elde edebilmektedir.