Ebelik Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Nasıl Ebe Olunur ?

Ebelik Bölümü doğum, ana-çocuk sağlığının korunması ve doğumla ilgili hastalıkların tedavisi ile ilgili hizmetlerin yürütülmesinde görev alacak sağlık elemanlarını yetiştirmeyi amaçlar. Ebelikprogramı; Fakülte olarak LYS puan türü ile Yüksek Okul olarak ise YGS puan türü ile öğrenci almaktadır.

Kişisel Özellikler
Ebe olmak isteyenlerin; sağlık konularına ilgili, sevecen ve hoşgörülü, insanlarla iletişim kurmakta başarılı, özveriyle çalışabilecek, dikkatli, ayrıntıları görebilen kişiler olması gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Dört yıl sürecek olan eğitim buyunca, mesleki eğitim kurumsal ve uygulamalı olarak yapılır. Ebelik Programında temel fen, tıp ve sosyal bilim dersleri ile ebelik meslek dersleri okutulur. Derslerin tüm uygulamaları hastanelerde, doğumevlerinde ve ana-çocuk sağlığı merkezlerinde yaptırılır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Ebelik Programını bitirenlere ?Ebe ? unvanı verilir. Ebenin temel görevi, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma, yükseltme ve sürdürmedir.

Çalışma Sahaları
Ebeler, kırsal alandaki sağlık hizmetlerinde denetici ebe, ziyaretçi ebe olarak; tedavi kurumlarında, doğumhane ve aile planlaması kliniklerinde sorumlu ebe veya klinik ebesi ya da eğitimci ebe olarak görev alırlar.

Ebenin Görevleri
· Sağlık kuruluşlarında veya evlerde kadınların hamilelik süresince sağlık kontrollerini yapar, gerekli tavsiyelerde bulunur,

· Hekim olmayan yerlerde doğum yaptırır, hastanelerde hekime doğum sırasında yardımcı olur,

· Yeni doğum yapan annenin bakımını yapar,

· Normal dışı acil doğum vakalarının hastanelere gönderilmesine çalışır,

· Bazı kadın hastalıklarının tedavisinde hekimle işbirliği içinde tedaviyi uygular,

· Özel bakım gerektiren, prematüre, postmatüre, düşük doğum ağırlıklı veya hasta bebekler dahil olmak üzere; yeni doğan bebek gözlemini ve bakımını yapar,

· Aile planlaması, ana-çocuk sağlığı konularında kadınları eğitir,

· Sağlık kuruluşlarında altı yaşına kadar çocukların aşılarını yapar.

Ebe Mesleğinin Gerektirdiği Özellikler
Ebe olmak isteyenlerin;

Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
Sorumluluk duygusu yüksek,
Çabuk ve doğru karar verebilen,
Temiz, dikkatli, titiz,
Tedbirli, tertipli,
Şefkatli, sevecen,
Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı
kimseler olmaları gerekir.Ebelik mesleği yalnızca bayanlara açık bir meslektir.

Ebelikte Çalışma Ortamı ve Koşulları
Ebeler, resmi veya özel hastanelerde, dispanser ve sağlık ocaklarında ana çocuk sağlığı aile planlama merkezlerinde görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Ebeler çalışırken hamile kadınlarla, bebeklerle, 0-6 yaş grubu çocuklarla, doktorlarla, uzman hekimlerle ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir. Köylerde çalışan ebeler hizmet verirken sık sık seyahat etmek durumundadırlar. Görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadır.

Ebe Mesleği Eğitiminin Verildiği Yüksek Okul ve Üniversiteler
Mesleğin eğitimi Üniversitelerin Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Yüksekokulunun ve Sağlık Meslek Liselerinin “Ebelik” bölümünde verilmektedir.

· Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksek okulu

· Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Yüksek okulu Aydın

· Atatürk Üniversitesi Sağlık Yüksek okulu Erzurum

· Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksek okulu

· Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksek okulu Manisa

· Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yüksek okulu Sivas

· Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksek okulu

· Çukurova Üniversitesi Sağlık Yüksek okulu

· Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksek okulu Kütahya

· Ege Üniversitesi Sağlık Yüksek okulu İzmir

· Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yüksek okulu

· Fırat Üniversitesi Sağlık Yüksek okulu

· Gaziosmanpaşa Tokat Üniversitesi Sağlık Yüksek okulu

· Giresun Üniversitesi Sağlık Yüksek okulu

· Haliç Üniversitesi Sağlık Yüksek okulu

· İnönü Üniversitesi Sağlık Yüksek okulu

· İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Yüksek okulu

· İstanbul Üniversitesi Sağlık Yüksek okulu

· Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yüksek okulu

· Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Yüksek okulu

· Kocaeli Üniversitesi Sağlık Yüksek okulu

· Marmara Üniversitesi Sağlık Yüksek okulu

· Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksek okulu

· Niğde Üniversitesi Sağlık Yüksek okulu

· Ondokuz Mayıs Samsun Üniversitesi Sağlık Yüksek okulu

· Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksek okulu

· Selçuk Üniversitesi Sağlık Yüksek okulu

· Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yüksek okulu

· Trakya Üni Edirne Üniversitesi Sağlık Yüksek okulu

· Yüzüncü yıl Üniversitesi Sağlık Yüksek okulu

Ebe Mesleği Eğitim Süresi

Mesleğin eğitim süresi Sağlık Meslek Liselerinde ilköğretimden sonra 4 yıl, Sağlık yüksekokullarında ise liseden sonra 4 yıldır.
Eğitimleri süresince; Temel Tıp Dersleri, İç ve Cerrahi Hastalıklar Bilgisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersi, Ana ve Çocuk Sağlığı Hizmetleri ve Eğitimi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi, Ruh Sağlığı, Ebelikte Yönetim, Aile Planlaması, Ebelik Tarihi ve Deontolojisi, İlkyardım, Bilgisayar Kullanımı, Epidemiyoloji, Tıbbi İstatistik ve Araştırma, Ebelik Esasları, Anatomi, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Histoloji, Farmakoloji, Beslenmeye Giriş, Pataloji, Halk Sağlığı ve Ebeliği, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil derslerini alırlar.

Tedavileri ile bu konuda hastaların eğitimi,
0-6 yaş grubu çocukların büyümeleri, nasıl beslenecekleri, bakımları, beden ve ruh gelişimleri,
Doğum yaptırılması, doğum öncesi ve sonrası hasta bakımı ve muayenesi,
Epizyotomi uygulaması ve dikiş ile başlaması (Bu,teorik bilgi verme ve klinik pratiği içerir. Dikiş pratiği, epizyotomi sonrası veya basit perianal yırtılmalara dikiş atılmasını içerir gerekirse bu durum simülasyon şeklinde yapılabilir.),
Gebelik, doğum ya da doğum sonrası dönemde risk altında olan 40 kadını izlemesi ve bakımını yapması ( muayene dahil),
En az 100 lohusayı ve sağlıklı yeni doğan bebeği izlemesi ve bakımını yapması (muayene dahil),
Tıbbi ve cerrahi bakımın içinde yer alması (Bu, teorik eğitim ve klinik uygulamayı içermelidir.)
Yatak banyosu yaptırma,
Hastaların psikolojik durumları ile ilgili sorunları, bu durumda alınacak tavır ve davranışlar, hasta-ebe ilişkileri,
Mikropların yapısal özellikleri, insanlara bulaşma yolları ve korunma yöntemleri,
Kan alma ve çeşitli tahlillerin yapılması,
Anne karnında çocuk kalp sesini dinleme, enjeksiyon yapma, serum bağlama ve ateşin ölçülmesi,
Doğum kontrolü ve gebelikten korunma yöntemleri,
Sağlık hizmetlerinde kullanılan istatistiki verilerin nasıl toplanıp değerlendirileceği gibi konulara yer verilmektedir.
Meslek dersleri: hastane, doğumevi ve ana-çocuk sağlığı merkezlerinde uygulamalı olarak yapılır.
Derslerin tanıtımına ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

Ebelik Diploması ve Ünvan Nedir?
Sağlık Meslek Liselerindeki eğitimlerini başarı ile tamamlayanlara, Sağlık Meslek lisesi diploması, Yüksek öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara “Ebelik” lisans diploması ve “Ebe ” unvanı verilir.

Ebelerin Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Ebeler Sağlık Bakanlığına, Sosyal Sigortalar Kurumu ve üniversitelere bağlı ve özel hastanelerde, doğumevlerinde, çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, doğum klinikleri ve dispanserlerde iş bulabilirler. Çalışma koşulları genelde ağır olmasına karşın, ülkenin her yerinde çalışma olanağının da olması bakımından işsizlik sorunu çok azdır. İşsizlik kişilerin çalışma yer ve ortamını beğenmemesinden kaynaklanmaktadır.Sağlık hizmetlerinde sosyalleştirme çalışmalarının yaygınlaşması ile bu alanda da iş alanları oldukça genişlemiştir.

Eğitim Süresinde Faydalanılan İmkanlar
Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

Ebeler Ne Kadar Maaş Alırlar

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde kamu sektöründe çalışmaları halinde; yüksek öğretim programlarından mezun olanlar 8. derecenin 1. kademesinden, sağlık meslek liselerini bitirenler 12. derecenin 2. kademesinden maaş alırlar. Maaşlar kıdeme ve belirlenen katsayı artışlarına paralel olarak artar.

Özel hastane, poliklinik vb. yerlerde çalışanlar ise piyasa koşullarına göre zaman içerisinde hizmet süreleri, mesleki deneyim ve bilgilerine göre değişik oranlarda ücret almaktadırlar.

Ebelikte Kariyer İlerlemesi
Sağlık meslek liselerinden mezun ebeler üniversite sınavlarına girerek yüksek öğrenim yapabilirler. Yüksek öğrenim yapan ebeler ise isterlerse lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

Ebe; doğum sırasında hekime yardımcı olan, hekim olmayan yerlerde doğum yaptıran, ana ve çocuk sağlığının korunması için yürütülen hizmetlerde diğer sağlık personeli ile işbirliği içinde görev alan sağlık elemanıdır.

Bölümün amacı; gebelik tanısı koyarak gerekli muayeneleri yapabilen; doğum öncesi anne ve fetüsü izleyerek bakımını yapabilen; doğum anında annenin bakımını yapabilen; fetüsü izleyip normalden sapmaları belirleyebilen; normal doğum yaptıran ve gerekli hallerde epizyotomi yapabilen; acil durumlarda makat doğum yaptırabilen; anne ve yenidoğandaki anormal durumları belirleyebilen; gerektiğinde plasentayı elle çıkarabilen ve uterus kontrolü yapabilen; yenidoğanın bakım ve izlemini yapabilen; annenin doğum sonu dönemde bakım ve izlemini yapabilen, riskli durumlarda sevk eden; jinekoloji ve obstetri alanındaki patolojik vakaların bakımını yapabilen; aile planlaması uygulamalarına katılan; gebelikte, dahili ve cerrahi sorunların bakımını başlatabilen ebeler yetiştirmektir.

Ebelik Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar: ?
Bölümün Tercih Puan Türü: ?
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 4

Ebelik İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Programdan mezun olacaklar Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, özel hastanelerde ve polikliniklerde görev alabilirler. Ülkemizde kaba doğum hızı, bebek ölüm hızı, genel doğurganlık hızı ve anne ölüm oranlarının yüksek olması nedeniyle ebe gereksinimi oldukça yüksek düzeyde olup, halen görev yapmakta olan ebe sayısı ihtiyacı karşılayacak düzeyden oldukça uzaktır. O nedenle programdan mezun olacak ebelere talep fazladır.

Ülkemizde 53.427 ebe aktif olarak görev başındadır. Kurumlara göre ebeler, hastanelerde %49 oranında (23 920) , aile hekimliği sisteminde %25 oranında (12.146) ve diğer kurumlarda %26 (12.628) oranında dağılım göstermektedir.

Ebeler Sağlık Bakanlığına, Sosyal Sigortalar Kurumu ve üniversitelere bağlı ve özel hastanelerde, doğumevlerinde, çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, doğum klinikleri ve dispanserlerde iş bulabilirler. Çalışma koşulları genelde ağır olmasına karşın, ülkenin her yerinde çalışma olanağının da olması bakımından işsizlik sorunu çok azdır. İşsizlik kişilerin çalışma yer ve ortamını beğenmemesinden kaynaklanmaktadır.

4 Yıllık Ebelik Bölümü Ne İş Yapar?

Ebeler, resmi veya özel hastanelerde, dispanser ve sağlık ocaklarında ana çocuk sağlığı aile planlama merkezlerinde görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Ebeler çalışırken hamile kadınlarla, bebeklerle, 0-6 yaş grubu çocuklarla, doktorlarla, uzman hekimlerle ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir. Köylerde çalışan ebeler hizmet verirken sık sık seyahat etmek durumundadırlar. Görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadır.

– Sağlık kuruluşlarında veya evlerde kadınların hamilelik süresince sağlık kontrollerini yapar, gerekli tavsiyelerde bulunur,
– Hekim olmayan yerlerde doğum yaptırır, hastanelerde hekime doğum sırasında yardımcı olur,
– Yeni doğum yapan annenin bakımını yapar,
– Normal dışı acil doğum vakalarının hastanelere gönderilmesine çalışır,
– Bazı kadın hastalıklarının tedavisinde hekimle işbirliği içinde tedaviyi uygular,
– Aile planlaması, ana-çocuk sağlığı konularında kadınları eğitir,
– Sağlık kuruluşlarında altı yaşına kadar çocukların aşılarını yapar.

Ebelik Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Ebe maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan ebelik mezunu maaşı 2750 lira civarında iken özel sektör için Ebelik maaşları 2000-2500 TL arasında değişmektedir. Hastanelerde verilen döner sermaye farklılıkları maaşların biraz daha yüksek veya düşük olmasına sebep vermektedir.

Ebelik Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Ebelik mezunları kamuya atanma konusunda son derece şanslıdır. Öyle ki 65 ve üzeri puanlarla çeşitli devlet hastanelerine veya diğer kamu sağlık kuruluşlarına atanmak mümkündür. Ülkemizde ebe ihtiyacı fazla olduğu için mezunlar kolayca atanabilmektedir.

Ebelik Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Ebelik mezunlarının öğretmen olabilmeleri mümkündür. Ebelik bölümü mezunları Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri alanlarından birinde pedagojik formasyon eğitimi sertifikası alırlarsa Acil Sağlık Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Hemşirelik, Sağlık Hizmetleri Sekreterliği öğretmeni olma imkanına sahip olurlar.
Ancak pedagojik formasyon eğitimi sertifikası almak, tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda KPSS öğretmenlik sınavına girilerek atanma için yeterli puan da alınmalıdır.

Ebelik Bölümü Yorumları – Ebelik Nasıl Bir Bölüm İyi mi?

Üniversiteden mezun olur olmaz kolayca atanmak ve mesleğinize başlamak istiyorsanız, ebelik bölümünü tavsiye edebiliriz. Ancak atanması kolay olsa da mesleğin icrası biraz daha zor olabilmektedir. Bölümü tercih etmeden önce bu mesleği yapıp yapamayacağınızı iyi düşünmnizi tavsiye ederiz.