Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü Nedir ? Ne İş Yapar?

Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü Okumak modern Çin Dilini öğretmeyi ve öğrencilerini Çin Kültürünü tanıtacak bilgilerle donatmayı amaçlar.

Kişisel Özellikler
Çin Dili ve Edebiyatı Programında okumak isteyenlerin; çok okuyan, çalışkan, öğrenmeye istekli, ticari yeteneği olan ve insanlarla iyi ilişkiler kurabilen kişiler olması gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Çin Dili ve Edebiyatı Programında Çin Dili?nin gramer yapısı, özellikleri, kelimelerin kökenleri, diğer dillerle ilişkileri ve Çin Edebiyatı konusunda dersler verilir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Çin Dili ve Edebiyatı Programından mezun olanlara ?Filolog? unvanı verilmektedir.

Çalışma Sahaları
Mezunlar genellikle mütercim-tercümanlık ve turist rehberliği yapmaktadırlar. Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı gibi devlet sektörlerinde, Çin ile ticari işbirliği yapan özel şirketlerde ve turizm alanında çalışma imkânı bulabilmektedirler.

Programda, Farsça lisans öğretimin yanı sıra İran Tarihi, Coğrafyası, İslam öncesi ve sonrası İran dilleri ve kültürleri, klasik ve modern İran Edebiyatı hakkında araştırmalar yapılmakta ve Anadolu ile İran Medeniyetleri arasındaki tarihsel olaylar üzerinde de durulmaktadır.

Öğrencileri yeterli düzeyde dilbilgisi ile donatarak Fars Dili ve Edebiyatı alanında uzman olmaları, Türk-İslam sahasında ortaya konulmuş Farsça eserleri Türk kültürüne ve araştırmacılarına kazandırmaları amaçlamaktadır. Anabilim Dalında Farsça Dilbilgisi, Farsça Konuşma, İslamiyet Öncesi ve Sonrası İran Kültür ve Edebiyat Tarihi, Metin Şerhi, Türkçeden Farsçaya-Farsçadan Türkçeye Çeviri, Modern İran Edebiyatı ve Basın Dili dersleri verilir.

Doğu Dilleri Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar:
Bölümün Tercih Puan Türü: DİL
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 4

Doğu Dilleri İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?
Mezunlar üniversitelerde, müzelerde, kütüphanelerde, devlet arşivlerinde, turizm sahasında, Dışişleri Bakanlığında, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde ve çeşitli özel kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedirler.

4 Yıllık Doğu Dilleri Bölümü Ne İş Yapar?

Arap dili ve edebiyatı programında Arapça dil bilgisi, çeşitli klasik ve modern Arapça metinlerin Türkçe’ye çevirileri, Arapça konuşma ve kompozisyon denemeleri ve Arap dili ve edebiyatı ile ilgili eğitim yapılmaktadır. Fars dili ve edebiyatı programında Farsça dil bilgisi, İran tarihi, coğrafyası, İslamiyetten önceki İran dilleri, dinleri ve edebiyatları, İslami İran edebiyatı hakkında eğitim yapılmaktadır.

Doğu Dilleri Bölümü Maaşları Ne Kadar ?

Doğu Dilleri maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan Doğu Dilleri mezunu maaşı 2750 lira civarında iken özel sektör için Doğu Dilleri maaşları asgari ücret ile 2000 lira arasında değişmektedir.

Doğu Dilleri Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bölümün KPSS ataması bulunmamakta.

Doğu Dilleri Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Mezunların formasyon alabilirlerse öğretmen olabilirler.