Diş Hekimliği Bölümü Maaş İş Olanakları Nelerdir?

Diş Hekimliği Bölümü diş sağlığının korunması, diş ve çene hastalıklarının tedavisi ile protez diş yapımı konularında diş ve ağız boşluğu hastalıklarının tedavisi için çalışacak diş hekimlerini yetiştirir ve bu alanda gerekli çalışmaları ve araştırmaları yapar.

Kişisel Özellikler
Diş Hekimi olmak isteyenlerin; üst düzeyde genel yeteneğe sahip, şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, el ve parmakları ustalıkla kullanabilme yeteneği olan, fizik, kimya özellikle biyoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı, hoşgörülü, sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi, estetik anlayışı yüksek kimseler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Beş yıl sürecek olan eğitim, kuramsal ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Diş hekimliği programında temel fen derslerinden başka; Biyokimya, Protez, Deontoloji (hekimliğin kuralları, görevleri), Periodontoloji (etkin ağız bakımı), Ortodonti (diş ve çene düzensizlikleri), Pedodonti (çocuk dişleri tedavileri, sürekli dişlerin gelişimi), Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi gibi dersler verilmektedir. Eğitim, uygulama ağırlıklı olup, fakülte kliniklerinde hastaların diş tedavilerini ve protez dişlerinin yapımını içerir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Diş Hekimliği Programının ilk iki yılını başarı ile tamamlayan öğrencilere?Temel Diş Hekimliği Bilimlerinde Önlisans Diploması?, beş yıllık diş hekimliği fakültesini bitiren öğrencilere ise ?Diş Hekimliği Yüksek Lisans Diploması ? ve ? Diş Hekimi ? unvanı verilir. Diş hekimleri diş ve ağız hastalıklarının tanı ve tedavisini gerçekleştirirler.

Çalışma Sahaları
Diş Hekimleri hastanelerde, dispanserlerde veya özel muayenehanelerde görev yaparlar.

Sağlık alanında çalışma alanlarında oldukça popüler mesleklerden bir tanesidir diş hekimliği. Halk arasında dişçi olarak da ifade edilen diş hekimliği ağız ve diş sağlığını koruma adına hastaları muayene ederek gerekli tedaviyi uygulayan kişidir. Peki Diş Doktoru olmak isteyen aday nasıl bir yol izlemelidir?
Diş hekimliği sağlık alanlarında en çok ilgi gören mesleklerden biridir. Diş hekimleri ağız ve diş sağlığından sorumlu olarak görev alan hekimlerdir. Diş hekimi olmak için ÖSYM’nin belirlemiş olduğu sınavlarda sayısal bölüm üzerinden alınacak puanla tercih ettiğiniz diş hekimliği bölümüne girebilirsiniz. Diş hekimliğinde 5 yıl eğitim görülmektedir. Pratik ve teori eğitimleri bu 5 yıllık eğitim içinde verilir. 3 sene pratik eğitimi görülen bölümde 2 yılda teori derslerine ağırlık verilir. Diş

Protez(minimum 6 hafta)
Oral Diagnoz ve radyoloji (6 hafta)
Ortodonti(minimum 3 hafta)
Peridontoloji(minimum 3 hafta)
Bu derslerde başarı sağlayan diş hekimi adayı öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

Diş Doktoru Ne İş Yapar?

Ağız diş sağlığı ile ilgili rahatsızlıkları tedavi etmekle yükümlüdür.Hastaya rahatsızlık veren dişin tedavisini sağlamalıdır.

Diş Doktoru Görevleri Nelerdir?

Bozuk yada eksik dişler varsa gereken tedaviyi sağlamaktadır.Diş eti rahatsızlıklarını tedavi etmelidir.Diş yapısı ve çene yapısındaki uyumsuzlukları düzeltmek yolunda gerekli tedaviyi sağlamaktadır.

Diş Doktoru Kaç Saat Çalışır?

Diş doktoru kendi muayenelerinde istedikleri saat çalışabilirler.

Diş Doktoru Nerelerde Çalışır?

Diş hekimleri mezun olduktan sonra ister kendi muayene hanelerini açarak hizmet verebilir. Yada devlet hastanelerinde ve polikliniklerde çalışma imkanı bulabilirler. Kendi muayenehanesini açmak isteyen diş hekimlerinin Türk tabipler derneğine başvurması gerekir.

Diş Hekimlerinde Aranılan Özellikler
Estetik anlayışa sahip sabırlı olmaları gereklidir.
İletişim gücü yüksek yaratıcı olmaları
Ellerini ve gözlerini uyumlu şekilde kullanması
3 boyutlu olarak renk algısının bulunması gerekir.

Diş Hekimliği Eğitim Süreci ve Aşamaları

Diş hekimi olmak isteyen bir kişi, lise bitiminde gireceği ÖSYS ile sayısal bölüm ağırlıklı puan ile alım yapan Diş Hekimliği Fakültesi’ne kabul edilmelidir. Diş Hekimliği hazırlık sınıfı dışında 5 sene eğitim veren bir fakültedir. 5yıl boyunca hem teori hem de pratik uygulamalarına eğitimde yer verilir. Diş hekimliği için pratik daha önemli olduğundan 2 sene verilen teori derslerine 3. sene pratik dersleri de girmeye başlayarak daha sonraki yıllar pratik ağırlıklı olarak bir eğitim planlaması yapılır. 4. sınıf klinik çalışmalarının da başladığı sınıftır. 5. sınıfta ise artık staj yapılmaya başlanır. Son sınıfta Anabilim ve bilim Dalları’nda yapılacak stajlar şu şekildedir;

Cerrahi (minimum 6 hafta)
Protez (minimum 6 hafta)
Tedavi (minimum 6 hafta)
Periodontoloji (minimum 3 hafta)
Ortodonti (minimum 3 hafta)
Pedodonti (minimum 3 hafta)
Oral Diagnoz ve Radyoloji (minimum 3 hafta)

Bu aşamaları başarılı bir şekilde bitiren kişi Diş Hekimi lisans diploması almaya da hak kazanacaktır. Diplomayı aldıktan sonra mezun olmuş kişiler atamaları yapılarak çeşitli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri’nde görev yapmaya başlayabilirler. Görev yapmak için atanmak üzere Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Meslekte ve İş hayatında İlerleme Süreçleri

Ortodonti ile Ağız-Diş-Çene Hastalıkları Cerrahisi alanlarında uzmanlıklarını yapabilirler ve akademik kariyer ile profesör unvanına kadar yükselebilirler. İş hayatlarında ise diş teknisyeni ya da tıp doktoru olabilirler.

Diş Hekimlerinin Çalışma Alanları

Özel ya da Sağlık Bakanlığına bağlı hastane, dispanser gibi kurum ya da kuruluşlarda görev yapabilecekleri gibi kendi muayenehanelerini de açabilir ve kendileri çalışabilirler. Tabi ki kendi yerlerini açmak isteyen kişilerin zaten tüm diş hekimlerinin başvuru yapıp üye olması gereken Türk Tabipler Derneği’ne başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu başvurudan sonra ise Sağlık Bakanlığı’ndan gerekli izni alarak durumlarını Maliye Bakanlığı’na da bildirmeleri gerekmektedir.

Diş Hekimi Nasıl Olunur

Diş Hekiminde Olması Gereken Özellikler

Ellerini ve gözlerini uyumlu bir şekilde kullanabilmesi,
El kabiliyetinin olması,
Renk algısı ve 3 boyutlu görebilme becerisinin olması,
Yaratıcı ve iletişim kurma gücü yüksek olmalı,
Dikkatli ve sorumluluk sahibi olmalı,
Estetik anlayışa sahip olmalı ve sabırlı olmalıdır.
Diş Hekimi Görevleri

Ağız ve diş sağlığı ile ilgili şikâyetleri dinleyerek buna göre muayene etmelidir.
Muayenenin yanı sıra film çekme gibi alternatifleri de kullanarak gerekli önlemleri almalıdır.
Rahatsız olan dişler için tedavi uygulamalıdır.
Eksik dişler için yapılması gereken ya da bozuk olan diş yapısını düzeltecek tedbirleri uygulamalıdır.
Diş ve çene ile ilgili uyumsuzlukların düzeltilmesi için tedavi uygulamalıdırlar.
Diş eti hastalıklarını da tedavi etmelidirler.
Diş Hekimleri Maaşları

Diş hekimleri yeni mezun olduklarında düşük ücretler alırken, tecrübeli olanlar 4000 TL alabilmektedir. Kendi ofisleri olan diş hekimleri ise 15000 TL’ye kadar alabilirler.

Bir diş hekimi olarak hastalara profesyonel bir hizmet sunmak için mükemmel iletişim becerilerine sahip olmanız gerekir.

Dişhekimleri diş ve ağız hastalıklarını da içeren ağız ve dişleri etkileyen sorunları önler ve tedavi ederler. Ayrıca yaralanmaları tedavi ederler ve diş sorunlarını düzeltirler.

Dişhekimliğinde en yaygın rol genel diş hekimliği görevidir. Halka diş bakımı hizmeti veren serbest meslek sahibi olarak çalışırsınız. Devlet ve özel hastanelerde de çalışabilirsiniz.

Genellikle diş hemşireleri, hijyenistler, terapistler ve teknisyenlerden oluşan bir ekiple çalışırsınız ve çocuklardan yaşlılara kadar bir dizi hastayı tedavi edersiniz.

Dişçilik çeşitleri
Farklı diş hekimliğinde uzmanlaşmayı seçebilirsiniz örneğin:

Topluluk diş bakımı:Hasta evlerinde, bakım evlerinde ve toplum kliniklerinde çalışarak yüksek sokak uygulamalarına katılamayacakları özel gereksinimleri olan hastaları tedavi etmek

Diş hekimliği halk sağlığı: Klinik dışı işlerin yapılması, bireylerden ziyade popülasyonların diş sağlığı ihtiyaçlarının değerlendirilmesi

Hastane diş bakımı: Uzun süre hastaneye yatan hastanede yatan hastalar için özel güçlüklerle uğraşmak veya kısa süreli hastalar için acil tedavi ile uğraşmak. Tedavi öğretmenlik amacı ile halka sağlanabilir

Silahlı Kuvvetler: Silahlı kuvvetler personele kapsamlı bir diş hekimliği hizmetleri sunmaktadır.

Sorumluluklar
Bir diş hekimi olarak çalışmanız aşağıdakileri içerecektir:

Ağız sağlığı konusunda hastaları eğitmek
Dişlerin muayene edilmesi ve hastaların diş hekimlik durumlarının x-ışınları gibi araçlarla teşhis edilmesi
Tedavi seçeneklerini değerlendirmek ve hastalarla tedavi planlarını kabul etmek
Çürümeden etkilenen dişlerin restorasyonu ve diş eti hastalığının tedavisi
Hastaların diş hekimleri kayıtlarının tutulması
Personel alımı, eğitimi ve idaresi
Bütçeleri denetlemek ve ekipman stoklarını korumak
Potansiyel müşterilere pazarlama hizmetleri
Bazı uygulamalar diş hekimlerinin klinik çalışmaya konsantre olabilmesi için uygulama müdürlerini çalıştırmaktadır
Maaş
Başlangıç maaşları 3200 TL ile başlar. Deneyime göre maaşlar değişmektedir ve 7000 TL ile 10 000 TL arasında maaş almaktadırlar.

Gelir rakamları sadece bir rehber niteliğindedir.

Çalışma saatleri
Devlet hastanelerinde ve ya kendi polikliniğimizde çalışacaksınız. Hafta sonu veya akşam seansları çalışırla. Kariyer tatili ve yarı zamanlı çalışma olanakları mevcuttur.

Hastanelerdeki işler kısa süreli sözleşmeler yapma eğilimindedir ve daha düzensiz saatler içerir, çağrı sorumlulukları vardır. Hastane diş hekimliğinde serbest meslek ve serbest çalışma ancak danışmanlar için mümkündür.

Meslekten beklentiniz ne olmalı
İşler hem kentsel hem de kırsal bölgelerde, ülke genelinde mevcuttur. Hastaları tedavi ederken koruyucu, çapraz enfeksiyon riskini azaltmak için bir tunik, cerrahi eldiven ve koruyucu gözlük takmanız gerekecek.

Göz dartı, boyun ve sırt yorgunluğu işten kaynaklanabilir. Hastaların ağrısı ve kaygısı ile uğraşırken veya sıkı zaman çizelgelerinde çalışma sonucunda yüksek stres düzeyleri yaşayabilirsiniz. Bununla birlikte hasta memnuniyetini gördüğünüzde rol çok da ödüllendirici olabilir.

Bir iş günü içinde seyahat etmek ve bir gecede evden ayrı kalma genel pratikte nadirdir ancak bazen hastanelerde çalışmak için gerekli olabilir. Uluslararası konferanslara katılmak için yurtdışı seyahat için fırsatlar doğabilir.

Nitelikler
Bu mesleği yapmanız için Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmanız gerekir.

Beceri
Göstermeniz gerekecek beceriler:

El becerisi ve teknik diş becerileri
Uzun süreli yoğun yoğunlaşmayı sürdürme kabiliyeti
Hastalar ve meslektaşları ile ilişki kurma becerisi
Üst düzey iletişim ve kişiler arası beceriler her yaştan ve geçmişten gelen hastalarla etkileşim için
Başkalarının refahına ilgi ve özellikle hastaların korkularıyla başa çıkmak için sempatik bir yaklaşım
Bir dişhekimliği uygulamasını yürütmek için iyi idari ve yönetsel yetenekler
Kayıtları ve hesapları tutmak için bilgisayar kullanımının artması
Radyografik görüntülerin ve intra-oral fotografın dijital olarak görüntülenmesi nedeniyle bilgi teknolojileri becerileri
Gözlerinizin iyi olması da önemlidir
İş ilanları ve iş imkanları
Diş hekimliği uygulaması
Diş hekimliği asistanlığı
Devlet hastaneleri
Sağlık Bakanlığı
Özel diş hekimliği hizmetleri
Diş muayenehaneleri
Diş ameliyathaneleri
Bir devlet hastanesinde pediatrik diş hekimliği, ortodonti veya restoratif diş hekimliği
Sağlık otoritesi ameliyatları, mobil klinikler ve klinik ortamları
Silahlı kuvvetler
Kurumsal uygulamalar ve bölgesel diş hekimliği
Diş okulları ve eğitim hastaneleri olan üniversiteler
Akademik öğretim çalışmaları
Araştırma kurumları
Profesyonel mesleki gelişim
Diş hekimliği diplomasını tamamladıktan sonra ve diş hekimi olarak çalışamadan önce Genel Diş Konseyine (General Dental Council – GDC) kayıt olmalısınız. Kariyeriniz boyunca kayıt korumak için profesyonel bir etik kurallarını takip etmeniz ve devam eden mesleki gelişim (CPD) tamamlamanız gerekir.

GDC’ye kayıt olduktan sonra dişçilik vakıf eğitiminize başlayabilirsiniz. Bu bir yıldır süren ve tüm dişhekimleri tarafından doldurulması gereken iş temelli bir eğitim dönemidir. Eğitmeniniz olacak tecrübeli bir uygulayıcıyla birlikte onaylanmış bir diş hekimliğinde bulunacaksınız. Uygulamada haftalık dersleri almanın yanı sıra genellikle hastanelerin diş hekimliği bölümlerinde düzenlenen dersler ve gösterilerden oluşan günlük bir staj kursana katılırsınız.

Bu dersi başarıyla tamamladıktan sonra kendi hesabına çalışacak bir iş ortağınız veya maaş temelli bir asistan olarak bir uygulama yapabilirsiniz.

Kariyerinizi hastane danışmanı olarak görmek isterseniz hastane ortamında daha ileri uzmanlık eğitimini üstlenmeniz gerekecektir. Ortodonti, implant diş hekimliği ve estetik diş hekimliği gibi alanlarda uzmanlık gerektiren kurslar mevcuttur. Ayrıntılar için aşağıdaki konularda danışın:

Türkiye Diş hekimleri Birliği
Diş Cerrahisi Fakülteleri
Genel Diş Uygulamaları Fakültesi
Kariyer olasılıkları
Vakıf eğitim yılını tamamladıktan sonra genel bir uygulamada ortak ya da ortak rolü için ilerleme mümkündür. Birçok diş hekimi sonunda kendi fikrini kullanmaya ve bir uygulama yürütmeye devam eder. Personel bütçeler, vergi, ekipman ve tesislerin yönetiminden sorumlu olmanız gerekir ancak kendi çalışma saatlerinizi ve uzman alanınızı düzenleme özgürlüğüne sahip olacaksınız.

Hastane diş hekimliğine girerseniz tanımlanmış bir kariyer yapısını ve eğitim yolunu izleyeceksiniz ve üst düzey görevlere geçebilmeniz için tanınmış lisansüstü nitelikleri edinmek zorunda kalacaksınız. Hastane diş hekimlerinde dört ana uzmanlık vardır:

Ağız ve Çene Cerrahisi

Ortodonti
Pediatrik diş hekimliği
Restoratif diş hekimliği
Toplum diş hekimliği hizmetleri içerisinde deneyim topluluk klinik diş hekimliği görevlisi olarak kazanılır ve part-time çalışma vasıtasıyla lisansüstü nitelikler kazanma şansına sahip olursunuz. Epidemiyoloji ya da özel ihtiyaçları olan hastaları tedavi etme gibi alanlarda özel bir sorumlulukla üst düzey bir diş hekimliği görevine geçebilirsiniz.

Diş okulları ve öğretim hastaneleri ile üniversitelerde çalışırsanız. İlgili lisansüstü niteliklerle üst düzey bir ders ya da profesörlük görevine geçebilirsiniz.

Diş Hekimleri hakkında belki de en fazla merak edilen konudur ne kadar kazandıkları. Çünkü bir düşünecek olursak ilden ile belki değişebilir ama bir dolguyu 100-200 TL gibi rakamlardan yapmaktadır. Günde 10 kişinin dolgusunu yapsa zaten Günlük 1000-2000 TL çok rahat kazanır. Ancak biz böyle varsayımlar ile değil sizlere net bir bilgi vermek amacıyla derinlemesine bir araştırma yaptık ve hem özel sektörde çalışan diş doktorlarının maaşları hem de devlet hastanelerinde çalışan diş hekimlerinin maaşlarını sizlere sunmak istiyoruz.

Diş Doktorları Maaşları

Eğer bir diş doktoru devlet hastanesinde çalışıyorsa 2015 yılında ortalama olarak 4.000 TL gibi bir maaş almaktadır. Neden ortalama olarak diyoruz çünkü kadro derecesine göre maaşlarında değişim olabilmektedir. Ortalama bir rakam söylemek daha mantıklı oluyor. Devlet kurumunda ya hastanesinde görev alan Uzman Diş Hekimi Maaşları bu şekildedir.

Peki durum özel sektörde nasıl gelin hep beraber bir de buna bir göz atalım. Eğer büyük bir Diş Hastalıkları Tıp Merkezi gibi bir sağlık kuruluşunda çalışıyorsanız geniş bir hasta kapasitesine sahipse ve sizinde bu konuda epey deneyiminiz varsa Aylık en az 5.000 TL ile 7.500 TL dolaylarında bir maaş alabilmeniz mümkündür. Bu rakamlara bazen mesai ve nöbet eklenebilmektedir. Özel sektörde kimi zaman durum değişebilmekte. Yeni mezunlar için yaptıkları iş başına ve göstermiş olduğu başarıya göre maaş verilmektedir. Yeni Mezun Diş Hekimi 3.000 TL ile iş başı yapabilir.

Şimdi en fazla merak edilen Özel Diş Kliniği Olan Diş Hekimleri ne kadar kazanıyor. Bu konuda net bir kazanç söylemek mümkün değil. Her dişçinin kendisine göre bir hasta potansiyeli vardır. Bu kliniğin olduğu yere ve doktorun el hafifliğine göre değişmektedir. Eli hafif olan diş doktorları her zaman tercih edilir. Günlük kazançları değilde aylık ortalama olarak 20.000 TL ile 50.000 TL arasında bir para kazanan diş doktorları vardır. Bu rakamların değişmesi ay içinde gelen hastalara ve yapılan tedaviye göre değişmektedir.

Diş Hekimliği bölümünün amacı, ağız boşluğunun ve diş sağlığının korunması, diş ve diş etleri hastalıklarının tedavisi, diş ve çene ameliyatları ile ağız içi protez yapımı konularında çalışacak diş hekimleri yetiştirmektir.

Diş hekimliği fakültelerinde eğitim süresi 5 yıldır. Öğretimin ilk iki yılında genellikle biyoloji, kimya, fizik, matematik gibi temel bilim dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda okutulan lisans programına özgü dersler ise genellikle bu temel derslerle dolaylı olarak ilgilidir. Diş hekimliği fakültelerinin son üç yılında dersler çoğunlukla uygulamalı olarak yapılır.

Diş Hekimliği Fakültesi Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar: YGS, LYS-1 ve LYS-2
Bölümün Tercih Puan Türü: MF-3
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 5

Diş Hekimliği Fakültesi İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Diş hekimliği mezunları iş bulma imkanı konusunda sıkıntı yaşamazlar. Mezun olanların neredeyse tamamı ağız ve diş sağlığı merkezlerinde, kamu hastanelerinde, üniversite araştırma hastanelerinde, özel hastanelerde, özel kliniklerde işe başlarlar. İsteyenler, çalıştıkları kurumlarda yönetici sıfatı ile de çalışabilmektedir. Diş hekimliği çalışma alanları bunlarla da sınırlı değildir. Özellikle diş hekimliği fakültelerinde çalışacak öğretim görevlilerine yani üniversite hocalarına da her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Gerekli şartları yerine getirenler, ilgili akademik sınavlarında başarılı olanlar öğretim görevlisi olarak profesörlüğe kadar yükselebilirler.

Diş hekimleri, serbest çalışabilecekleri gibi bir devlet veya üniversite hastanesinde görev alabilirler. Muayenehane açacak bir diş hekiminin önce Türk Diş Tabipleri Odası’na başvurması, Sağlık Bakanlığından muayenehane açma izni alması ve durumu Maliye Bakanlığına bildirmesi gerekir.

Resmi ve özel hastanelerde veya dispanserlerde çalışmak isteyen diş hekimleri, ilgili kurumlara başvurur uygun kadrolara tayin edilirler. Diş hekimleri Türk Diş Tabipleri Odası’na üye olmak zorundadırlar. Diş hekimlerinin bir kısmı da uzmanlık eğitimi görüp üniversitelerde görev almaktadırlar. Serbest çalışmak isteyen bir diş hekiminin muayenehane açacak, alet ve malzeme alacak kadar sermayesi olmalıdır.

4 Yıllık Diş Hekimliği Fakültesi Bölümü Ne İş Yapar?

Diş hekimliği programının ilk iki yılını başarı ile tamamlayan öğrenciye “Temel Diş Hekimliği Bilimlerinde Önlisans Diploması”, beş yıllık diş hekimliği fakültesini bitiren öğrenciye ise “Diş Hekimliği Yüksek Lisans Diploması” ve “Diş Hekimi” unvanı verilir.

Başlıca görevleri şunlardır:
-Diş hekimi kliniğe gelen hastanın şikayetlerini dinler.
-Hastayı muayene eder.
-Gerektiğinde rahatsızlık veren bölgenin filmini çeker ve sağlıksız dişi saptar.
-Dişin durumuna göre gereken tedaviyi yapar.
-Protez yapmak için ağız boşluğunun ölçüsünü alır.
-Protez yapar veya yaptırır.
-Yapılan dişi ağız boşluğuna yerleştirir.
-Çarpık ve eğri dişleri düzeltmek için dişler üzerine ve çenelere bant, tel vb. düzenekler koyar.
-Diş etleri hastalıklarını ilaç ya da ameliyatla tedavi eder.

Diş Hekimliği Fakültesi Bölümü Maaşları Ne Kadar ?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer almakta olan kamu kurumlarında görev yapan diş hekimleri 2018 yılında performans ücreti almadan en az 4500 lira civarında maaş almaktadır. Döner sermaye, performans ücretlerinin de katılması ile diş hekimlerinin 7 bin lira ila 8 bin liraya kadar yüksek maaş alabildikleri bilinmektedir. Yine diş hekimi maaşları görev süresi ve hizmet verdiği bölgeye göre de değişiklik gösterebilmektedir.

Özel sektör kurumlarında da diş hekimleri oldukça yüksek maaş alabilmektedir. Yeni mezunlara genel olarak 4 bin liradan fazla maaş verilmekte olup ilerleyen yıllarda müşteri çekim potansiyeline göre bu tutar 10-11 bin liraya kadar yükselebilmektedir.

Diş Hekimliği Fakültesi Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Diş hekimliği atamaları bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ilk defa veya yeniden atama kurası ile yapılmakta olup şu anda yeni mezun olan adayların büyük bir bölümü kamuya rahat atanabilmektedir. Diş hekimleri atanmak veya işe başlamak için herhangi bir sınava ihtiyaç duymazlar. Zaten bugüne kadar işsiz kaldım diyen tek bir diş hekimi yoktur. Dileyenler DUS sınavına girerek uzmanlıklarını alırlar. Uzmanlığını alan diş hekimleri çok daha fazla kazanç sağlamaktadır.

Diş Hekimliğini Kimler Tercih Etmeli?

-El ve parmakları ustaca kullanabilen,
-Cisimler ve şekiller arasında bağlantı kurabilen,
-Hoşgörülü, sabırlı olan,
-Estetik anlayışı yüksek olan,
-Beyin ve el koordinasyonunu yüksek olan,
-Dikkatli olan ve dikkatini bir noktada uzun süre yoğunlaştırabilen,
-Sorumluluk duygusu gelişmiş olan,
-Hoşgörülü olan ve iletişim kurma becerisine sahip olan üniversite adaylarının tercih etmesi gerekmektedir.

Diş Hekimliği Fakültesi Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Ne yazık ki şu an için bu bölümden mezun olanların öğretmenlik yapacağı herhangi bir alan bulunmamaktadır.

Diş Hekimliği Fakültesi Bölümü Yorumları – Diş Hekimliği Fakültesi Nasıl Bir Bölüm İyi mi?

Bölümün en güzel tarafı da bu olsa gerek. İşsiz diş hekimi ben hayatımda görmedim. Kişi kendini hangi alanda gelistirmek istiyorsa o alanda uzmanlıgını da yapabilir. Hiç uğrasmayıp kendine özel muayenehane de açabilir ya da bir diş hastanesine de kolaylıkla girebilir.
Değerli üniversite adayları, Diş Hekimliği nedir ne iş yapar ve benzeri tüm sorularla ilgili sorularınızı sorabilir veya yazımıza katkıda bulunmak için Diş Hekimliği iş imkanları, maaşları hakkında bilgilerinizi paylaşabilirsiniz.

DUS Sınavı Nedir? (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı) Hakkında Bilgi

Diş hekimliği mezunları daha önce bazı akademik sınavlara girerek bu sınavlardan aldıkları puanlara göre uzmanlık alıyordu. Ancak artık DUS sınavı getirildi. Yılda 2 defa yapılmakta olan DUS sınavında başarılı olanlar Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi; Ağız, Yüz ve Çene Radyolojisi; Ortodonti; Endodonti; Pedodonti; Periodontoloji ve Protetik Diş Tedavisi, Restoratif Siş Tedavisi alanların herhangi birinde uzmanlık alabiliyorlar.