Deri Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

Deri Mühendisi Okumak Türk Deri Endüstrisinin gereksinim duyduğu günümüz modern teknolojisini kullanabilecek ve AR-GE çalışmaları yapabilecek, sektörün sorunlarını bilimsel, teknik ve teknolojik anlamda çözebilecek, modaya uygun yeni ürünler geliştirebilecek nitelikteki Deri Mühendislerini yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Deri Mühendisi olmak isteyenlerin; genel yeteneğe, inceleme ve araştırma merakına sahip, fen bilimlerine özellikle kimyaya karşı ilgili ve bu alanda başarılı, kokulu ortamlarda çalışabilen, işbirliğine açık kimseler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Fizik, Kimya, Biyoloji ve Ekonomi gibi temel derslerin yanı sıra Deri Mikrobiyolojisi, Lif Bitkileri, Hayvansal Lifler, Kürk Hayvanları Yetiştirilmesi, Büyük Baş Hayvan Derilerinin İşlenmesi, Atık Su Arıtma Teknolojisi, Proje Hazırlama Tekniği gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Deri Mühendisliği Programını bitirenlere Deri Mühendisi unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Mezunlar; özel sektöre ait deri ürünleri işletmeleri olan ayakkabı ve deri mont-deri ceket müesseselerinde çalışabilirler, olanakları olanlar kendi işletmelerini kurabilirler.

Farklı branşlarda yer alan mühendislik bilimlerine göre farklı olan deri mühendisliği hakkında bazı bilgiler vermek istiyoruz. Deri mühendisliği bölümün amacı deri, pamuk ve yün malzemelerin (yarı-ham) işlemesi, dokunması ve teknolojinin yardımıyla farklı alanlarda kullanılması için işlenen bir bilim dalıdır.

Ülkemiz de olan yeni mühendislikler arasındadır. Bu bölüm mezunların ziraat mühendisi unvanı verilmektedir. Ziraat mühendisliğinin bir alt konusu olarak bilinmektedir.

Deri Mühendisliği bölümünün eğitim hedefi; dünya deri ve deri mamulleri sanayinin ihtiyacı olan yüksek standartlara sahip mühendisleri yetiştirmektir. Bu kapsamda; mamul deri tiplerinin üretimini ve modifikasyonunu gerçekleştirebilen, tüm fiziksel ve kimyasal kontrolleri yapabilen, yeni teknik ve teknolojileri geliştirebilen, modaya uygun yeni ürün tasarımı yapabilen mühendislerin mezun edilmesi amaçlanmaktadır. Deri Mühendisliği Bilimi, ana girdisi ve üretim teknolojileri bakımından; biyoloji, histoloji, mikrobiyoloji, biyoteknoloji, kimya, çevre, makine, bilgisayar ve benzeri birçok bilim dalını kapsaması nedeniyle çok disiplinli bir karakter arz etmektedir. Ayrıca, tasarım ve moda konuları da deri mühendisliğinin bir başka boyutunu oluşturmaktadır. Bu kapsamda; ayakkabı tasarımı ve üretimi, deri konfeksiyon dersleri lisans ve lisans üstü düzeyde yürütülmektedir. Bölüme yurt dışından yabancı öğrenciler de geldiği için uluslararası bir bölüm niteliğindedir. Bölüm, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra; ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara, sanayicilerle öğrencileri buluşturan çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.

Deri Mühendisliği eğitimi; Mühendislik Fakültesi temel eğitim prensiplerini kapsayan mühendislik dersleri ile mesleki ders ve uygulamalardan oluşan bir programa sahiptir. Lisans, yüksek lisans ve doktora programları Bologna kriterleri uyarınca düzenlenmiştir. Temel mühendislik dersleri tüm program içinde yüzde 40 dolayında bir paya sahip olup, geri kalan kısım ise mesleki dersler ve uygulamalardan oluşmaktadır. Öğrenciler eğitimlerinin 6. yarıyılı sonunda; deri fabrikalarında, kimyasal madde üreten ve pazarlayan firmalarda, deri konfeksiyon işletmelerinde, ayakkabı fabrikalarında, suni deri fabrikalarında, deri ürünleri tasarımı ve moda kuruluşlarında, AR-GE merkezleri ve laboratuvarlarda 4 hafta süre ile staj yapmak mecburiyetindedir. Bitirme tezlerini araştırma ve incelemeye yönelik hazırlayan öğrenciler, bölümdeki mevcut laboratuvarlardan yararlanmaktadır.

Bölüm mezunları yurtiçinde ve yurtdışında yüksek iş bulma olanağına sahiptir. Deri mühendisleri Türkiye’deki ve yurt dışındaki; deri fabrikalarında, kimyasal madde üreten ve pazarlayan firmalarda, deri konfeksiyon işletmelerinde, ayakkabı fabrikalarında, suni deri fabrikalarında, deri tasarımı ve moda kuruluşlarında, AR-GE kuruluşları ve laboratuvarlarda, sektörel danışmanlık firmalarında çalışma olanaklarına sahiptir. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapma imkanları bulunmaktadır.

Deri Mühendisliği Ne İş Yapar ?
Deri mühendisliği bölümü hakkında bilgiler vermeye devam ediyoruz. Öncelikle bölümün geleceği hakkında bazı paylaşımlarda bulunmak gerekirse; ülkemizde yeni sayılacak bölümler arasındadır. Bu yüzde piyasa iş olanakları diğer mühendislik bilimlerine göre fazla değildir. Bu bölümü tercih edecek adayların bu hususları göz önünde tutmalarını hatırlamak isteriz.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, deri mühendisleri deri, pamuk ve yün malzemelerin (yarı-ham) işlemesi, dokunması ile ilgili işlevlerini yapmaktadır.

Deri Mühendisliği İş İmkan ve Olanakları
Az önce belirttiğimiz iş olanak ve imkanları diğer bölümlere göre kısıtlıdır. Fakat yine piyasada deri üzerine imalat ve tasarım yapan firmalarda görev alabilirsiniz. Yine moda üzerine kendinizi geliştirebilirsiniz. Yapmanız gereken piyasa deneyim kazanmak olacaktır.

Deri Mühendisliği Çalışma Alanları
Meslek seçimi konusunda tecrübe arayan adaylarımız için, bu mühendislik bölümünün çalışma alanlarına çok geniş değildir. (Diğer mühendislikler baz alınarak belirtilmiştir.) Piyasada deneyim ve tecrübe kazanarak moda konfeksiyon üzerine deneyim kazanabilirsiniz.

Deri Mühendisliği Maaşları
Son olarak piyasada iş yapan deri mühendisleri ne kadar maaş almaktadır ? Moda ikonu olabilmek için çok çalışmak gerekir. Orta düzey deri mühendisi aylık maaşları 2 bin 500 TL ile 3 bin 500 TL arasındadır. Deneyim ve tecrübe kazanmasıyla maaşı da artacaktır.

Ege üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin bölümlerinden biridir. Türkiye’deki tek deri mühendisliği bölümü olma unvanına sahiptir. Hayvansal bir ürün olan derinin hammadde durumundan işlenmiş deri haline gelebilmesi için gerekli olan uygulamalar bu bölümde öğrencilere aktarılır. 1999 yılında kurulan bölüm ilk mezunlarını (2 kişi) 2003 yılında vermiştir.

Öğrenciler eğitimlerinin 6. yarıyılı sonunda; deri fabrikalarında, kimyasal madde üreten ve pazarlayan firmalarda, deri konfeksiyon işletmelerinde, ayakkabı fabrikalarında, suni deri fabrikalarında, deri ürünleri tasarımı ve moda kuruluşlarında, AR-GE merkezleri ve laboratuvarlarda 4 hafta süre ile staj yapmak mecburiyetindedir.

Deri Mühendisliği Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar: YGS, LYS-1 ve LYS-2
Bölümün Tercih Puan Türü: MF-4
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 4

Deri Mühendisliği İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Deri Mühendisleri Türkiye’deki ve yurt dışındaki çeşitli firmalarda görev alabilmektedir. Bölümün başlıca çalışma alanları, iş olanakları şunlardır:

-AR-GE kuruluşları ve Laboratuvarlar
-Ayakkabı tasarımı ve üretimi yapan firmalar
-Deri fabrikaları
-Deri konfeksiyon işletmeleri
-Deri ürünleri tasarımı ve moda kuruluşları
-Kamu kurum ve kuruluşları
-Kimyasal madde üreten ve pazarlayan firmalar
-Mağaza zincirleri ve markaların satın alma departmanları
-Sektörel danışmanlık firmaları
-Suni deri fabrikaları

Ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapma imkanları bulunmaktadır.

4 Yıllık Deri Mühendisliği Bölümü Ne İş Yapar?

Deri mühendisliği konusunda önde gelen eğitim merkezlerinden olan Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Bölümü mezunları Amerika, Brezilya, Çin, İtalya, Almanya gibi dünyanın pek çok ülkesinde iş imkanı bulup modadan otomotive, pek çok sektörde mühendis, pazarlama ve üst düzey yönetici pozisyonlarında görev yapıyor.
Bölümden mezun olanların çok azı devlet kurumuna atanmakta ve parmakla sayılabilecek kadarı ise üniversitede kalabilmektedir. Kamuya ait kurum ve kuruluşlarda çalışmak çok zor olsa da, genellikle özel sektörde çalışma imkanı bulunmaktadır. Özellikle deri fabrikaları, deri üretim yerleri, deri satıcıları mezunların çalıştıkları yerler arasında gelmektedir. Yabancı dil konusunda kendisini geliştirmiş olanlardan, yurt dışında çalışanlar da yok değildir. Ancak genel kanıya bakıldığında, bu bölümden mezun olanların mühendis olarak değil de farklı statülerde farklı işler yapıldığı görülmektedir. Kısacası iş imkanları bakımından çok kısıtlı bir bölümdür.

DERİ MÜHENDİSİNİN GÖREVLERİ

-Bir derinin hayvandan yüzüldükten sonra çeşitli işlemlere tabi tutularak kullanılabilir hale gelinceye kadar geçen sürede yapılan işlemleri denetler.
-İşlenerek kullanılabilir hale gelen ham deri ve kürkün dikilmesi ve korunması konusunda, yapımcılara danışmanlık yapar.
-Özel kullanım amaçlı derilerin üretimi alanında çalışır. Kullanım yeri ve amacına göre; giysilik, kürklük, ayakkabılık, çantalık, döşemelik, mobilyalık vb. çeşitli deri üretimleri konusunda inceleme ve araştırmalar yapar.
-Derinin ekonomik değer kazanmasını sağlayıcı teknolojinin geliştirilmesi ile ilgili araştırmalar yapar. Ürünün kaliteli olması için denetlemelerde bulunur.
-Deri üretimi sırasında ortaya çıkan artıklardan üretimi mümkün olan jelatin, tutkal, salam ve sucuk kılıfları gibi mamullerin elde edilmesi için yöntemler geliştirir,.
-Sektörün sorunlarını bilimsel ve teknolojik anlamda çözebilir, modaya uygun yeni ürünler geliştirebilir, danışmanlık yapar.

Deri Mühendisliği Bölümü Maaşları Ne Kadar ?

Deri Mühendisliği maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan Deri Mühendisliği mezunu maaşı 3550 lira civarında iken özel sektör için Deri Mühendisliği maaşları asgari 2000 TL ile 3000 TL arasında değişmektedir.

Deri Mühendisliği Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Son yıllarda yapılan KPSS atamalarında bu bölüme kontenjan ayrılmadığı için atama olmamıştır.

Deri Mühendisliği Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Ne yazık ki şu an için bu bölümden mezun olanların öğretmenlik yapacağı herhangi bir alan bulunmamaktadır.