Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Nedir?

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Okumak denizcilik işletmelerinin teknik kadroları ile sosyal bilimler eğitimi görmüş işletmeci kadroları arasındaki ilişkiyi kurabilecek donanımdaki yönetim elemanlarını yetiştirmeyi amaçlar. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği programı; Fakülte olarak LYS puan türü ile Yüksek Okul olarak ise YGS puan türü ile öğrenci almaktadır.

Kişisel Özellikler
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi olmak isteyenler; seçecekleri alt dala göre farklı özelliklere sahip olmalıdır. Gemi yönetimi mühendisliği dalını tercih etmek isteyenlerin, matematiğe özellikle geometriye, fiziğe ilgili ve bu konularda başarılı, bedence sağlam, açık havada ve denizde yaşamaktan hoşlanan, ailesinden uzak kalabilen, başkalarını yönetebilen, çok dikkatli ve sabırlı; (gemi makineleri) işletme mühendisliğinde okumak isteyenlerin özellikle mekanik konulara ilgili ve bu alanda başarılı, denizde ve kapalı ortamlarda çalışmaktan sıkılmayan bedence sağlıklı, güçlü ve dikkatli; deniz ulaştırma işletme mühendisliği dalında okumak isteyenlerin matematiğe ve sosyal bilimlere özellikle hukuk ve ekonomiye ilgili, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, başkalarını etkileyebilen ve sistemli çalışabilen bireyler olmaları gerekir. Bu dalda başarılı olmak için iyi derecede İngilizce bilmek gereklidir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Uluslararası STCW (gemi adamlarının eğitim belgelendirme ve vardiya standartları hakkındaki uluslararası sözleşmesi) gereği her ülkede aynı ders programı uygulanır. Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliğindeki öğrenciler; 1. sınıfın sonunda üç anabilim dalından birini seçerler. Bu bölümler, gemi yönetim mühendisliği (güverte), gemi makineleri işletme mühendisliği ve deniz ulaştırma işletme mühendisliğidir. Öğrencilere eğitimleri süresince; Matematik, Fizik, Kimya, Teknik Resim, Statik, Ekonomi, İşletme, Deniz Hukuku, İstatistik, Bilgisayar Programlama, Malzeme Bilgisi, Denizde Güvenlik, Navigasyon, Gemi İnşa ve Stabilite, Gemi Manevrası, Deniz Meteorolojisi ve Oşinografi, Vardiya Esasları, Yöneylem Araştırması derslerinden oluşan bir program uygulanır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Bu daldan mezun olanların tamamına “Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Lisans Diploması” verilmekte ve diplomada dal adı belirtilmektedir.

Çalışma Sahaları
Güverte zabiti olarak çalışacak mezunlar 4. kaptan olarak işe başlayarak, belli hizmet dönemlerinden sonra kaptanlığa (süvariliğe) kadar yükselirler. Makine zabiti olarak çalışacak mezunlar 4. makine zabiti olarak işe başlayarak, belli hizmet dönemlerinden sonra 1. makine zabitliğine (başmühendisliğe) kadar yükselirler. Deniz ulaştırma işletme mühendisi olarak çalışacak olanlar denizcilikle ilgili firmalarda yatırımları değerlendirme işlemleri, gemilerin ve yüklerinin sigorta işlemleri, limanlarda yüklenen veya boşaltılan mallarla ilgili işlemleri, uluslararası iş yapan firmalarda gemilere yük, yüke gemi bulunması gibi işlemleri yürütürler.

Bu yazımızda, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliğinin ne olduğunu, görevlerini, iş olanaklarını, hangi üniversitelerin bu alanda eğitim verdiğini aktaracağız. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi (DUİM) limanlarda, gemilerin –özellikle ticarî amaçla kullanılan gemilerin- düzgün ve yararlı bir şekilde işleten ve yöneten kişidir. Nasıl uçaklarda uçuş öncesi bakım yapılıyorsa, gemide de belirli bir kontrol ve bakım yapılmaktadır. Bahsi geçen mühendis (yani DUİM) bu bakımdan sorumlu kişidir ve geminin güvenilir bir şekilde işlemesini sağlar. Ayrıca limanlara malların nakledilmesini de yapar.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi, devlete bağlı veya özele ait liman şirketlerinde çalışabilmektedir. Denizle birlikte seyahat ederek de çalışma ortamı olduğu gibi kendinize ait ofis açıp iletişim halinde bulunarak da bu çalışma ortamını sağlayabilirsiniz. Kendi ofisinizi açmazsanız, yönetici ya da müdür olarak görev alabilme şansınız vardır. İkisini de kendine ait avantajları ve dezavantajları vardır.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Diploması Alabileceğiniz Üniversiteler Hangileridir?

Bu diplomayı, İstanbul Üniversitesi’nde bulunan Mühendislik Fakültesi’nden; İstanbul Teknik Üniversitesi’nde bulunan Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünden ya da Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Kampüsü’nde bulunan Denizcilik Fakültesi’nden 1 yıl İngilizce hazırlık dönemi ile birlikte 5 yıllık eğitimden sonra alabilirsiniz. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin resmî sitesinde DUİM hakkında şu yazı yazılmıştır. “Türk ticarî denizcilik eğitimi ananeleri doğrultusunda ast-üst ilişkilerini içeren öğretim programına, tüm öğrenciler üniformalı olarak devam etmektedir. Mezunlar; denizcilik şirketlerinde genel müdürlük, işletme müdürlüğü, teknik müdürlük, güverte enspektörlüğü, (kontrol memuru) personel enspektörlüğü gibi görevler üstlenmekte, kılavuzlu kaptanlık, gemi trafik hizmetleri operatörlüğü, uluslar arası veya ulusal filolarda uzak yol kaptanlığı yapabilmektedir.”

Bu saydığımız üniversitelerin herhangi birinden mezun olursanız, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans diplomasını alırsınız ve bu alanda mühendis unvanına sahip olursunuz.

Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavında MF4 puanı ile giren öğrenciler 1 yıllık İngilizce Hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimini takiben “PRÜ Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Lisans Diploması” alırlar. Öğrencilerin üniforma giyme zorunluluğu vardır.

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği programının amacı mezunlarını ticaret gemilerinde güverte zabitliği görevlerine hazırlamaktır. Akademik eğitim, sekiz yarıyıldan oluşmaktadır. Öğrenciler, öncelikle matematik, fizik, kimya, temel mühendislik derslerini takiben, seyir ve gemicilik, yük işlemleri ve gemi yönetimi alanlarında uzmanlaşırlar.

Program başarı ile tamamlandığında, öğrencilere Deniz Ulaştıma ve İşletme Mühendisliği lisans diploması verilir ve Gemi Adamları Sınavına (GASM) girmeye hak kazanırlar. GASM sınavında başarılı olan öğrencilerimiz “Uzakyol Vardiya Zabiti” olarak denizcilik firmalarında çalışabilirler.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar: YGS, LYS-1 ve LYS-2
Bölümün Tercih Puan Türü: YGS-1, MF-4
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık:

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Mezunlar, uygun gemilerde vardiya zabiti olarak hazırlık dönemini takiben, dünyanın her yerinde seyreden gemilerde uzakyol kaptanları olarak hizmet edeceklerdir. Mezunlar ayrıca denizcilik, brokerlik, denizcilik sigortacılığı, insan kaynakları, liman yönetimi ve benzeri alanlardaki pozisyonlarda da çalışabileceklerdir.

-Genellikle Denizcilik ve Taşımacılık sektöründe çalışırlar.
-Sektörlerin operasyon,lojistik,ulaştırma,taşıma/nakliye,alım-satım, kiralama, sigorta gibi departmanlarında görev alırlar.
-Yüke gemi; gemiye yük bulurlar.
-Limanlarda çalışabilirler.

4 Yıllık Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Ne İş Yapar?

Mezunlar, ulusal ve uluslararası filolarda, denizcilik şirketlerinde orta ve üst düzey yöneticilik kariyeri yapabilmektedir. Kamu kurumlarınca yapılan sınavlar aracılığıyla ise uzakyol kaptanlığı, limanlarda klavuz kaptanlık gibi farklı pozisyonlarda çalışmaktadırlar.

Mezunlardan gemilerde çalışmak isteyenler, Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’ne bağlı Gemi Adamları Sınav Merkezi tarafından yapılan sınavlardan da başarılı olmaları halinde: “Uzakyol Vardiya Zabiti” unvanına hak kazanır.Karada çalışmak isteyen arkadaşlar ise acentelik, loydlar, denizcilik firmalarının insan kaynakları bölümünde çalışabilirler.İş imkanları olarak diğer sektörlere göre daha hızlı ve sürekli genişleyen bir meslek dalı.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Maaşları Ne Kadar ?

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği mezunu maaşı 3750 lira civarında iken özel sektör için Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği maaşları 3000 ile 5000 lira arasında değişmektedir.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

85 ve üzeri puan alanlar devlet kurumlarına mühendis olarak atanabilirler.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Mezunlar formasyon aldıkları takdirde MEB okullarında Denizcilik Öğretmenliği yapabilirler.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Yorumları – Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Nasıl Bir Bölüm İyi mi?

Hem kamuda hem de özel sektörde iş imkanı buluan bir bölümdür. Özellikler denizcilik sektöründe maaşlar dolgun olduğu için tercih edilen bir bölümüdür.