Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Okumak deniz taşımacılığının işletme ve yönetim alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi alanında çalışmak isteyenlerin; sosyal bilimlere, özellikle ekonomi ve işletme konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı, yabancı dil öğrenmeye istekli ve yetenekli, ikna kabiliyeti yüksek, girişimci, üretken, açık havada çalışmaktan ve uzun süre deniz yolculuklarından hoşlanan kişiler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Matematik, İstatistik, Hukuk, Ekonomi, Deniz Ticaret Hukuku, Muhasebe, Bilgisayar vb. dersler okutulur.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Programını bitirenlere “Denizcilik İşletmecisi” unvanı verilmektedir.

Çalışma Sahaları
Denizcilik İşletmecisi çalıştığı işletmede para, malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması ve gemilerin kârlı bir biçimde çalıştırılması için yönetim planı düzenler; çalışmaları denetler, gemilerin yük ve yolcularını tam kapasite ile çalışacak şekilde artırmak için önlemler alır. Çalıştığı işletmeye bağlı olan veya olmayan gemilerin, yüklenmesi ve yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu sağlar. Mezunlar, Denizcilik işletmecileri bakanlığında veya özel deniz taşıma şirketlerine bağlı gemilerde ve limanlarda çalışabilirler.

Eşit Ağırlık puan türüyle öğrenci alımı yapan, kaptanlık ile sıkça karıştırılan ve Denizcilik – İktisat Fakülteleri adı altında eğitim veren Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümü, az sayıda üniversitede yer alan yeni bölümlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu konumuzda sizlere bu yeni bölüm hakkında araştırmalar yaparak elde ettiğimiz bilgilerden derlediklerimizi aktaracağız;

Deniz İşletmeleri Yönetimi Nedir?

Denizcilik alanında finansalar işlemleri yapan, taşımacılık ve gemi planlarını yöneten ve çalıştığı şirketin kar planlamasını yapan kişiler yetiştiren bir programdır. Bu programda amaç denizcilik alanında verilen hizmetlerden en iyi verimin alınabilmesi için planlamalar yapan bireylere duyulan ihtiyacın giderilmesi için gerekli eğitimi almış ve finansal konularda uzmanlaşmış kişiler yetiştirmektir.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Eğitimi Veren En İyi Üniversiteler Hangileridir?

Bu alanda eğitim veren üniversite sayısı oldukça az olup sadece 4 üniversitede bu bölüm okutuluyor. 3 Devlet üniversitesi ve 1 özel üniversitede okutulan bu bölüm için en iyi üniversite İzmir (Dokuz Eylül Üniversitesi) olarak gösteriliyor. Eğitim kadrosu, jeopolitik konumu ve üniversite ismiyle dikkat çeken bu kuruma en büyük rakip ise İstanbul’da yer alan, denizcilik alanındaki bölümleri ile dikkat çeken özel Piri Reis Üniversitesi bulunuyor.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Mezunlarında Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

Mezun olduktan sonra rahatlıkla iş bulmak isteyen denizcilik işletmeleri mezunları için bazı nitelikler gerekebiliyor. Bunlar;

Ana dile ek en az bir yabancı dil (Tercihen İngilizce)
Finansal konulara hakim, iyi bir matematik bilgisi
Teknik terimlere hakim ve iyi bir staj deneyimi
Yüksek bir not ortalaması
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Mezunları Nerelerde Çalışır?

Bu bölümden mezun olan kişiler için çalışma alanları kısıtlı olurken, devlet bünyesinde çalışmak isteyenler için Ulaştırma Bakanlığında açılan kadrolarda iş imkanı bulunabilirken, özel sektörde taşımacılık ve limanlarda bu bölüm mezunlarına dair pozisyonlar bulunabiliyor.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Mezunları Ne Kadar Maaş Alır

Denizcilik sektöründe maaşlar, diğer sektörlere oranla biraz daha dolgundur. Bu yüzden de bu alandan mezun olan kişiler için maaşlar biraz daha iç açıcı olacaktır. Genellikle iyi bir şirkette başlayan kişiler için maaşlar 3000 TL civarında olmaktadır. Ancak kişinin deneyimleri ve niteliklerine göre maaşlarda ciddi bir artış gözlenmektedir.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümünün Geleceği Parlak Mı?

Bu bölüm için ülkemizde 4 adet eğitim kurumu bulunmakta ve mezun sayısına bakıldığında rekabetin oldukça az olduğu gözlenmektedir. Her alanda nitelikli bireylerin arandığı göz önünde bulundurulduğu takdirde bu alanda kendini geliştireceğini düşünen kişiler için bu bölümün geleceği parlak diyebiliriz. Ancak bu sektörde nitelik oldukça önemlidir. Bu yüzden de bölümünüzü bitirmeden önce kendinizede yatırım yapın.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Mezunlarının Çalışma Alanları ve İmkanları

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümünün puan türü TM-1 ve YGS-6 dır.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümünü Tercih Edenlerde Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Üst düzeyde genel akademik yeteneğe, düşünceleri sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen, sosyal bilimlere ve özelliklede ekonomiye ilgi duyan, ileri görüşlü risk alabilecek, ticaretten hoşlanan kişiler olmaları gerekmektedir.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümünde Okutulan Dersler Nelerdir?

İşletme, iktisat, hukuk, matematik, pazarlama, organizasyon, personel yönetimi, muhasebe, bilgisayar, finansman, taşımacılık ilkeleri ve teknolojisi, acente ve broker işletmeciliği, temel gemicilik bilgileri, denizcilik haberleşme sistemleri, gemi yapımı ve yükleme, tedarik yöntemi, uluslararası denizcilik kurumları gibi dersler görülmektedir.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Mezunlarının Kariyer İmkanı ve Çalışma Alanları Nerelerdir?

İş bulma problemi hemen hemen hiç olmayan bir meslektir. Bu alanda eleman yetiştiren eğitim kurumunun az olması nedeniyle bu bölümden mezun olanların iş bulma şansı oldukça yüksektir. Mezunlar; genel işletmecilik disiplini gerektiren bütün işkollarında çalışabilirler. Ayrıca; ulaştırma bakanlığı, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, yerel yönetimler ve özel sektöre bağlı denizcilik kurum ve kuruluşlarında, gemi ve özel limanlarda çalışabilirler. Bunların dışında başkasına ait deniz acente ve sigorta şirketlerindede çalışabildikleri gibi, kendilerine ait deniz acente ve sigorta şirketide kurup çalışabilirler.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümünün amacı; denizcilik ve lojistik alanlarında uzman kişiler yetiştirmektir.

Programda, hem teorik hem de uygulama ağırlıklı bir eğitim anlayışı hakim olup, bu anlayış çerçevesinde verilen dersler Temel İşletme Yönetimi, Hukuk, Temel ve Mesleki Denizcilik, Deniz İşletmeciliği, Lojistik ve Ulaştırma alanları ile ilgili dersleri içermektedir. Bu derslerin ödev, proje ve laboratuvar çalışmaları ile uygulamaya aktarılmaları sağlanmaktadır.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar:
Bölümün Tercih Puan Türü: TM-1
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık:

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Bölüm mezunları Denizcilik Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı kamu kurumlarında çalışabilirler. Bölümün özel sektörde de çalışma imkanları çok fazladır. Armatör firmaları, forwarder ve broker gibi aracılık firmaları, limanlar ve marinalar gibi işletmelerde çalışabilirler. İş bulma imkanlarının çok fazla olması bölümün en önemli avantajı olarak gösterilebilir.

4 Yıllık Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Ne İş Yapar?
Program mezunları Denizcilik, Ulaştırma, Lojistik ve Dış Ticaret ile ilgili hem özel hem de kamu sektörünün ilgili kuruluşlarında istihdam edilmektedirler. Özel sektörde; gemi sahipleri/işletmeleri, gemi yönetim işletmeleri, taşıma işleri aracıları (gemi acenteleri, gemi brokerleri, ulaştırma yüklenicileri), gemi kumanya ve tedarik işletmeleri, deniz sigorta işletmeleri, limanlar ve terminaller, yat ve marina işletmeleri, tersaneler, bankalar, dış ticaret işletmeleri, lojistik işletmeleri gibi kurumlarda orta ve üst düzey yönetici olarak; kamu sektöründe ise Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile ilgili diğer bakanlık ve devlet kurumlarında idari pozisyonlarda istihdam edilmektedirler.

-Deniz taşımacılığı işletmeleri,
-Bu şirketlere hizmet veren forwardır ve brokerlar,
-Kumanya ve benzeri hizmetleri veren işletmeler,
-Liman ve marinalar,
-Denizciliğe yönelik pazarlama ve tanıtım uzmanlığı pozisyonları,
-Sigortacılık,
-P&I Kulüpleri,
-Lloydlar,
-Denizcilikte ihtisaslaşmış finans kurumları,
-Denizcilikle ilgili varlık, tesis ve gemilerin değerlemesinde uzman şirketler,
-Gemi inşa ve yan sanayii sektörleri,
-Deniz turizmi şirketlerinde.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Maaşları Ne Kadar ?

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan Denizcilik İşletmeleri Yönetimi mezunu maaşı 2750 lira civarında iken özel sektör için Denizcilik İşletmeleri Yönetimi maaşları asgari ücret ile 3000 lira arasında değişmektedir.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Son yıllarda yapılan KPSS atamalarında bu bölüme kontenjan ayrılmadığı için atama olmamıştır.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Ne yazık ki şu an için bu bölümden mezun olanların öğretmenlik yapacağı herhangi bir alan bulunmamaktadır.