Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Bölümü genellikle hastanelerde, kreşlerde ve bakımevlerinde bulunan çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönden gelişmeleri, çocuklara ilişkin çeşitli sorunların çözümü için ana-babaların eğitimi, hastanede tedavi edilen çocukların eğitim sorunlarının çözümü için gerekli programların hazırlanıp uygulanması gibi konularda çalışacak elemanları yetiştirmeyi ve bu alanda araştırma yapmayı amaçlar.

Kişisel Özellikler
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında çalışmak isteyenlerin; akademik yeteneğe sahip, üretken, çocukları seven, onlarla beraber olmaktan bıkmayan, ana-babalarla ve diğer meslektaşları ile iyi iletişim kurabilen, sabırlı, hoşgörülü, kısaca insan ilişkilerinde başarılı kişiler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Sosyoloji, Psikoloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Özel Eğitim, Aile İlişkileri, Eğitim Felsefesi ve Çocuk Ruh Sağlığı gibi dersler verilmektedir. Ayrıca uygulamalı derslerle ve yuva-anaokulu pratiği gibi staj programlarıyla öğrencilere deneyim kazandırılmaktadır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı mezunları “Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi” unvanı ile görev almaktadırlar.

Çalışma Sahaları
Mezunlar, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yuva ve kreşlerde çocuk gelişimi elemanı; hastanelerde yatan çocukların eğitim ve eğlence etkinliklerini sağlayacak yardımcı hastane elemanı; çocuk hastanesi ve ana-çocuk sağlığı merkezlerinde sağlıklı çocuğun fiziki ve ruhsal gelişiminin incelenmesinde danışman, televizyon ve radyo çocuk programları yapımcısı, çocuk kitapları ve benzeri materyal hazırlamada kitle haberleşme danışmanı olarak çalışabilirler.

Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Bölümü Nedir ? Ne iş Yapar ? İş İmkanları

Çocuklar için daha iyi bir gelecek hayali kuruyorsan Çocuk Sağlığı ve Gelişimi bölümü senin için doğru bir seçim olabilir. Çocuk Sağlığı ve Gelişimi bölümü çocukların sağlığı ve gelişimini yakından takip edebileceğin, destekleyebileceğin, sorumluluk alabileceğin bir bölümdür. Çocuk Sağlığı ve Gelişimi bölümü 0-18 yaş arası çocukların tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet eden çocuk gelişim uzmanları yetiştirmeyi amaçlar. Bu program kapsamında Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim, Anatomi, Anne ve Çocuk Sağlığı, Psikoloji, Erken Çocukluk ve Okul Döneminde Gelişim ve Eğitim, Gelişim Psikolojisi, Nörolojik Gelişim, Oyun ve Oyun Materyalleri, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Çocuk Edebiyatı, Çocuk ve Spor, Ergenlik Döneminde Gelişim ve Eğitim, Çocuk Hakları ve Hukuku, Aile Danışmanlığı gibi dersler alabilirsin.

Bölüm mezunları eğitim, sağlık, sosyal hizmet alanlarında çalışabilir, üniversitelerde önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim kadrolarında akademik personel olabilirler. Çocuk Gelişimi ve Sağlığı uzmanları sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumları, Koruma, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde iş bulabilirler.

Özellikle meslek liselerinin Çocuk Gelişimi alanından mezun olmuş öğrenciler tarafından en çok tercih edilen 4 yıllık bölümlerden biri Çocuk Gelişimi bölümüdür. Üniversite tercihleri arasında bu bölümü yazacak adaylar için 4 yıllık Çocuk Gelişimi hakkındaki tüm bilgileri derledik. Yazıyı okuduğunuzda Çocuk Gelişimi maaşları, iş imkanları, çalıştıkları kurumlar, yaptıkları işler, puan türü, KPSS atamaları, iş olanakları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olacaksınız. Derlediğimiz bilgiler 2015 yılı için tamamen günceldir. İnternet ortamındaki geçerliliği kalkmış bilgilerden arındırılmıştır.

Çocuk Gelişimi Bölümü Hakkında Bilgi

Öncelikle şunu ifade etmeliyiz ki Çocuk Gelişimi adı altında 2 yıllık ve 4 yıllık olmak üzere iki tane bölüm vardır. Bölüm araştırması içinde olanlar bu hususu dikkate almalı, araştırmalarını bu yönde yapmalıdır. 4 yıllık Çocuk Gelişimi bölümü puan türü YGS-5 ve TM-3’tür. Bazı üniversiteler YGS puanı ile alım yaparken, bazıları TM-3 puanını kullanmaktadır. YGS-5 puanı ile alım yapan üniversiteler için LYS sınavlarına girmeye gerek yoktur. Bölümün eğitim süresi 4 yıldır. Bölüm öğrencileri eğitimleri boyunca gerek çocuk sağlığı, çocuk eğitimi alanında gerekse de ebeveyn yani yetişkin eğitimi hakkında donatılırlar. Bu alanlara yönelik psikoloji, sosyoloji, sağlık alanlarında dersler görür ve uzmanlaşırlar.

Çocuk Gelişimi Mezunları Ne İş Yapar, Nerede Çalışır?

Çocuk Gelişimi bölümü, iş olanakları açısından en şanslı bölümlerden biridir. Öyle ki bu bölümü başarı ile bitirenler sayılamayacak kadar kurum ve kuruluşta çalışma olanağına sahip olurlar. Bu kurum ve kuruluşlar kamu yani devlet kurumları olabileceği gibi özel kuruluşlar da olabilir. 4 yıllık çocuk gelişimi mezunları Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı ve ilgili birimlerinde, Milli Eğitim Bakanlığında, Çocuk Esirgeme kurumlarında, Halk Eğitim Merkezlerinde (HEM), Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM), Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı alanında, devlet üniversitelerinde, üniversite araştırma hastanelerinde, üniversitelerin ilgili anabilim dalında, özel anaokullarında, kreşlerde, çocuk yuvalarında ve daha bir çok alanda çalışma olanağı bulabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokullarında (okulöncesi eğitim kurumları) veya İlkokul kurumları bünyesindeki anasınıflarında okulöncesi öğretmeni (anasınıfı öğretmeni) olmak isteyenler ya alanlarında tezsiz yüksek lisans yapmalı ya da pedagojik formasyon eğitimi almalıdır.

4 Yıllık Çocuk Gelişimi Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Çocuk gelişimi mezunları öğretmenlik yapabilir mi? Bu bölümü bitirenlerin öğretmen olması mümkündür. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ya da Okulöncesi alanlarının birinde pedagojik formasyon eğitim sertifikası alanlar, KPSS’de de yeterli puanı almak şartı ile resmi okullarda öğretmen olarak görevlendirilebilirler.

Bölümün iş olanaklarının geniş olduğunu önceki başlıklarda vurgulamıştık. Ancak iş imkanları geniş olmasına rağmen, bölüme olan rağbet yüksektir. Yani rakip çoktur. Bu nedenle KPSS taban puanları eskiye nazaran biraz daha yüksektir. Ancak buna rağmen, hala iyi alım yapan bölümlerden biridir.

4 Yıllık Çocuk gelişimi maaşlarını, çalışılan kuruma göre değerlendirmek yerinde olacaktır. Örneğin öğretmen olarak çalışan biri 2700 lira dolaylarında maaş alır. Devlet hastanelerinde görev yapan biri 2500 civarı, farklı kurumlarda çalışan çocuk gelişimcileri 2200-2500 arasında maaş almaktadırlar. 2015 Çocuk gelişimcisi maaşları özel sektörde ise genellikle daha düşük olmaktadır. Öyle ki özel kreş veya anaokullarında çalışanlar asgari ücrete kadar inen meblağlarda maaş almaktadır.