Çeviribilim Bölümü Nedir ? Ne İş Yapar?

Çeviribilim Bölümü Türkçe ve İngilizce dil bilinci gelişmiş, her iki dilin kültürü ve kurumları konusunda bilgili, çeviri dalında kuramsal ve eleştirel bilgi birikimine, aynı zamanda uygulama deneyimine sahip, İngilizcenin dışında en az bir yabancı dili daha çeviri yapabilecek düzeyde bilen, sosyal bilimler, siyaset bilimi, ekonomi, edebiyat, tarih gibi konulara hakim çevirmenler yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Çeviribilim etkili, sürekli ve disiplinli bir çalışma gerektirmektedir. Lise eğitimi sırasında bu nitelikleri öne çıkan öğrenciler dilin yapısını kavramakta zorlanmayacaklardır. Ayrıca yabancı dillere ilgi duymak, okumayı ve araştırmayı sevmek ve güçlü bir belleğe sahip olmak gerekmektedir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Bu sürecin ilk üç yılında bütün öğrenciler ortak çeviri dersleri almakta, dördüncü yılda ise uzmanlaşacakları yazılı ya da sözlü çeviri alanında eğitim görmektedirler.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Programı başarıyla bitirenler Çevirmen unvanını almaya hak kazanırlar.

Çalışma Sahaları
Mezunlar genelde çevirmen olarak çalışmaktadırlar. Çevirmenlikten başka medya, reklâmcılık, halkla ilişkiler, bankacılık, sigorta, finans gibi farklı iş kollarında görev alabilmektedirler.

Çeviribilim Bölümünün amacı, yaptığımız bilimsel çalışmalar ve verdiğimiz eğitimle alana nitelikli çevirmen yetiştirmektir. Tüm anabilim dallarında uyguladığımız modüler programımız, genel olarak çeviriye ve çevirinin farklı alanlarına bütüncül bir yaklaşımı kazandırmayı hedefleyen kuramsal derslerin yanı sıra, yazılı ve sözlü çeviri alanlarını tanıtan uygulamalı dersleri de yoğun olarak içerir.

Bunun yanı programımız öğrencilerimizden uzmanlaşmalarını beklediğimiz turizm, hukuk, ekonomi, medya vb. uzmanlık alanlarından dersleri de kapsamaktadır. Ayrıca çeviri ve iletişim uzmanlarının farklı kültürler ve alanlarda çalıştıkları göz önünde bulundurularak uygarlık ve kültür tarihi, edebiyat gibi dersler de programımızda yer almaktadır.
Çeviribilim bölümü, üç mütercim tercümanlık anabilim dalıyla işbirliği yaparak eğitim ve araştırmada üç dile de birinci dil düzeyinde yer vermektedir.

Çeviribilim Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar: YGS, LYS-5
Bölümün Tercih Puan Türü: DİL
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 4

Çeviribilim İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?
Çeviribilim bölümü programlarından mezun olanlar, yazılı-sözlü çevirmen (mütercim-tercüman) ünvanını alırlar. Mezunlarımız gerek kamu sektöründe, örneğin Dışişleri Bakanlığı gibi devletin her kademesinde gerekse özel sektör kurumlarında, yayınevlerinde, turizm sektöründe, dış ticarette, dış ilişkilerin ve iletişimin sürdürüldüğü her ortamda görev alabilirler. Serbest piyasada ve resmi dairelerde, bakanlıklarda, teknik alanda, bilgisayar çevirisinde, otomotiv sektöründe, hukuk ve iktisat alanlarında çalışabilirler. Mahkeme çevirmeni, sağlıkla ilgili kuruluşlarda toplum çevirmeni olabilirler. Şirketler ve çeviri bürolarında sözlü-yazılı çeviri alanlarında kadrolu ya da serbest çevirmen olarak çalışabilirler.

4 Yıllık Çeviribilim Bölümü Ne İş Yapar?

Mezunların işyeri sahaları da eğitim hedeflerine uygun olarak geniştir . Serbest veya kadrolu çevirmen, şirketlerde uluslararası ilişkilerden sorumlu sekreterlik, patent ve marka çevirmeni, yönetici asistanı, konsolosluk elemanı gibi işlere mezuniyet sonrası başlanabilmektedir.

Ayrıca eğitimin geniş kültürel ve bilimsel altyapısı mezunlarımızın alanlarında yönlendirici ve yönetici konumuna kısa zamanda gel­mesini sağlayarak, redaktör, proje yöneticisi, çeviri bürosu işletmecisi, çeviri departmanı yöneticisi gibi konumlara gelmesini hızlandırmaktadır . Mezunlarımızın bir kısmı da Türkiye’de ve yurt dışında iktisat, işletme, iletişim, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, çeviribilim gibi bölümlerde ikinci bir eğitimde veya yüksek lisans eğitiminde başarılı olmaktadır

Çeviribilim Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Çeviribilim maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan Çeviribilim mezunu maaşı 2750 lira civarında iken özel sektör için Çeviribilim maaşları asgari ücret ile 2000 lira arasında değişmektedir.

Çeviribilim Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

73 ve üzeri puanlarla kamu kurumlarına atama yapılmaktadır.

Çeviribilim Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Formasyon alıp sınavlarda başarılı olanlar İngilizce Öğretmenliği yapabilirler.

Çeviribilim Bölümü Yorumları – Çeviribilim Nasıl Bir Bölüm İyi mi?

Bölümün çalışma alanları geniştir ve kamuya da atanmak da kolaydır. ayrıca formasyon alındığında MEB okullarına İngilizce öğretmeni olarak atanmak mümkündür. Bu nedenle tavsiye ettiğimiz bölümler arasında yerini almaktadır