Cevher Hazırlama Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar?

Cevher Hazırlama Mühendisliği zenginleştirme, hammaddeleri zararlı maddelerden arındırma ve boyutlandırma gibi işlemleri içeren, söz konusu işlemlerle ilgili,  bir tesisin tasarımı ve çalıştırılması gibi teknolojik işlemlerin gerçekleştirilmesine odaklanmış Maden Mühendisliği ile Metalurji ve diğer teknoloji alanlarına hakim uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Cevher Hazırlama Mühendisi olmak isteyenlerin; eğitimde takım çalışması becerisini kazanmış, Cevher Hazırlama mühendisliği ve cevher hazırlama konuları ile ilişkili alanlarda, Türkçe ve İngilizce olarak mesleki bilgi ve birikimlerini yazılı  ve sözlü olarak sunma ve iletme becerisini geliştirmiş, problemlerin çözümünde takım çalışması uygulama ve bireysel karar verme kabiliyeti kazanmış, hayat boyu öğrenmeye açık, yaratıcı, analitik düşünme becerisi gelişmiş, mesleki sorumluluk kazanma çabası içerinde olan kimseler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Cevher Hazırlama Mühendisliği Programının eğitim süresi bir yıl zorunlu hazırlıkla birlikte beş yıldır. Bölümde sosyal bilimler, mühendislik bilimleri ve temel bilimlerden oluşan bir program ile birlikte, Mineraloji ve Petrografi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Maden Üretim Teknolojisi, Maden Yatakları, Parça Mekaniği, Proses Mineralojisi, Cevher Haz.Tesisi Otomasyonu gibi alan derslerinin yanında mühendisliğe yönelik temel derslerden oluşan bir program uygulanır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Lisans eğitimini sonunda başarılı olan öğrencilere ?Cevher Hazırlama Mühendisi? unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Bölüm mezunları, metalurjik zenginleştirme (cr, cu, pb, zn vb.)altın, platin ve değerli metaller üretimine yönelik zenginleştirme, demir-çelik, cam- seramik, çimento endüstrisi, gübre, yem sanayi, deterjan, boya sanayi, inşaat agrega malzemeleri, dolgu, boya ve sert plastik endüstrisi, termik enerji santralleri kırma ve öğütme sistemleri, temiz katı yakıt üretimi (kömür hazırlama tesisleri), nükleer hammadde üretimi ve teknolojisi (u, th), artık değerlendirme, toprak ıslah çalışmaları konularıyla ilgili çalışma yapan tüm şirketlerde çalışma imkânına sahiptirler.

Cevher hazırlama mühendisi hakkında tüm merak ettiğiniz soruları yanıtlamaya çalışacağız. Ziyaretçilerimiz tarafından ilk sorulan sorular arasında cevher hazırlama mühendisliği iş imkanları, cevher hazırlama mühendisliği maaşları, cevher hazırlama mühendisliği nedir ve cevher hazırlama mühendisi iş yapar ? İşte merak edilen tüm detaylar…

İnternet ortamında karmaşık bilgiler olsa da, kısa ve net anlamıyla çıkartılan maden kaynakların (altın, cam, seramik gibi) işleyerek onu cevher öncesine hazırlık yapma operasyonuna denilmektedir. Operasyondan kasıt madde kaynaklarının üretim öncesi hazırlık aşamasıdır.

Cevher hazırlama mühendisliği hangi üniversitelerde var ? Ülkemizde sadece İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) lisans düzeyinde eğitimi verilmektedir.

Cevher hazırlama mühendisliği çalışma alanları
Maden sahaları, (Altın, kömür, çelik)
Üretim safhaları, (Boya üretim tesisleri)
Numune laboratuvarları, (Standartlara uygunluk testleri ve cevherin değeri)

Cevher Hazırlama; kısaca, üretilen doğal kaynakların meta­lurji, demir – çelik, cam, seramik, çimento, deterjan, inşaat malzemeleri, boya endüstrisi ve enerji üretimi gibi değişik alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi aşamalarını kapsa­maktadır. Bu bağlamda Cevher Hazırlama;zenginleştirme, hammad­ deleri zararlı maddelerden arındırma ve boyutlandırma gibi işlemleri içeren bir sanayi dalıdır. Söz konusu işlemlerle ilgili bir tesisin tasarımı ve çalıştırılması gibi teknolojik işlemler Cevher Hazırlama Mühendisliği’nde önem kazan­ maktadır. Bunların yanında, kömür harmanlama ve biri­ ketleme tesisleri, kırma taş ve öğütme tesisleri cevher hazır­lama mühendislerinin çalışabileceği bazı ek alanlardır.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar: YGS, LYS-1, LYS2
Bölümün Tercih Puan Türü: MF-4
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 4

Cevher Hazırlama Mühendisliği İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Bu meslekte cevher ve katı malzeme hazırlama ile ilgili bütün sektörlerde iş bulmak mümkündür. Bu bağlamda metalurji, demir-çelik, cam, seramik, çimento, deterjan, gübre, yem, inşaat malzemeleri, boya endüstrisi ve enerji üretimi gibi değişik sektörler çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Bu bağlamda cevher hazırlama; zenginleştirme, hammaddeleri zararlı maddelerden arındırma ve boyutlandırma gibi işlemleri içeren konularda endüstrinin gereksinim duyduğu bir uzmanlık dalıdır. Bunların yanında, kömür harmanlama ve biriketleme tesisleri, kırma taş ve öğütme tesisleri cevher hazırlama mühendislerinin bazı ek uzmanlık alanlarıdır. Söz konusu sektörlerin bulunuş yerlerine göre meslekte iş bulma açısından farklılıkların olması söz konusudur.

4 Yıllık Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Ne İş Yapar?
Metalurjik Zenginleştirme (Cr, Cu, Pb, Zn vb.) Altın, Platin ve Değerli Metaller Üretimine Yönelik Zenginleştirme, Demir – çelik, Cam, Seramik, Çimento Endüstrisi Gübre, Yem Sanayi, Deterjan, Boya Sanayi, inşaat agrega malze­ meleri, Dolgu, Boya ve Sert Plastik Endüstrisi,Termik Enerji Santralları Kırma ve Öğütme Sistemleri, Temiz Katı Yakıt Üretimi (Kömür Hazırlama Tesisleri), Nükleer Hammadde Üretimi ve Teknolojisi (U, Th),Artık Değerlendirme Toprak lslah Çalışmaları.

GÖREVLER

– Her türlü cevher ve kömür hazırlama ve zenginleştirme işlemleri proses, tesis tasarımı yapar,
– Her türlü cevher ve kömür hazırlama tesislerinin işletilmesini denetler,
– Altın, gümüş ve değerli metaller üretimine yönelik zenginleştirme tesislerinin tasarımı, işletilmesi ve denetimini yapar,
– Termik enerji santralleri ham madde hazırlama tesisleri tasarımı ve işletilmesini yapar,
– Temiz katı yakıt üretim tesisleri tasarımı ve işletilmesini yapar,
– Demir-çelik, cam, seramik, çimento sanayi ham madde hazırlama tesisleri tasarımını yapar,
– Gübre, yem, deterjan, boya, sert plastik endüstrisi ham madde hazırlama tesisleri tasarımı ve işletilmesini yapar,
– İnşaat agrega tesisleri tasarımını yapar,
– Nükleer enerji ham maddelerinin zenginleştirilmesi ve teknolojisini araştırır,
– Atık değerlendirme, toprak ıslah teknolojileri ve tesis işletmeciliği gibi alanlardaki gelişmeleri izler.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Maaşları Ne Kadar ?

Cevher Hazırlama Mühendisliği maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan Cevher Hazırlama Mühendisliği mezunu maaşı 3500 TL dolaylarında iken özel sektörde 2500-3000 arasında değişmektedir.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bölümün KPSS taban puanı 70 ve üzeridir. Atamalarda taban puan değişmektedir; ancak genel anlamda düşük olduğu söylenebilir.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Ne yazık ki şu an için bu bölümden mezun olanların öğretmenlik yapacağı herhangi bir alan bulunmamaktadır.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Yorumları – Cevher Hazırlama Mühendisliği Nasıl Bir Bölüm İyi mi?

Mühendislik bölümleri arasında belki de geleceği en parlak olan bölümlerdendir. KPSS atama puanlarının çok düşük olması da tercih edilme sebeplerinden bir tanesidir.