Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü

Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Çerkez Dilini öğretmek, Çerkez Edebiyatını ve Kültürünü tanıtmak, Çerkez Tarihi hakkında bilgiler vermeyi amaçlamaktadır.

Kişisel Özellikler
Çerkez Dili ve Edebiyatı Programında okumak isteyenlerin; sözel yeteneğe ve güçlü bir belleğe sahip, yabancı dil öğrenmeye hevesli, dil ve edebiyata ilgili ve bu alanlarda başarılı bireyler olması gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Programda, temel olarak pratik ve teorik dil, çeviri, Çerkez Yazı Dilinin Tarihi, Çerkez Folkloru, Eski ve Çağdaş Çerkez Edebiyatı Tarihi, Edebiyat Teorisi konularında dersler verilmektedir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Mezunlara Filolog unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Mezunlar, mütercimlik yapabilir, yayın kuruluşlarında iş bulabilirler.

Dünyanın en büyük Çerkez topluluğunun yaşadığı Türkiye’de, Adige yaşam felsefesinin öğrenilmesini, araştırılmasını ve yaşatılmasını amaçlayan Çerkez Dili ve Edebiyatı bölümümüz, aynı zamanda Türkiye’nin kültür zenginliklerinden önemli bir ögeyi ortaya koymayı hedeflemektedir.

Çerkez Dili ve Edebiyatı Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar: YGS, LYS-3, LYS-4
Bölümün Tercih Puan Türü: TS-2
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 4

Çerkez Dili ve Edebiyatı İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Bölümden Çerkez Dili Filoloğu unvanı ile mezun olacak öğrenciler, Üniversitemizde öğretilen İngilizcenin yanında iyi derecede kazandıkları Çerkez Dili ve Rus Dili yeterlilikleriyle, Türkiye ile Rus Federasyonu arasında hızla gelişen sosyokültürel ve ekonomik ilişkilerin de etkisiyle önemli iş fırsatlarına sahip olabilecek.

Mezunlar, Ülkemiz ile Rusya arasındaki ticari, ekonomik ve bilimsel alanlardaki firmalar ile iki ülke arasındaki ilişkilerde rol oynayan resmi ve özel nitelikli vakıf, dernek ve kurumlarda görev alabilir. Filolog olmak isteyen öğrencilerimiz de Dilbilimi ve Toplum Dilbilimi alanlarında bilgilerini derinleştirebilir ya da lisansüstü eğitimi alarak toplumsal araştırmalar gerçekleştirebilme becerileri ile akademik kariyeri seçebilir.

Mezunlar, başta T.C. Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Ülkemizdeki ilgili birimlerde iş imkânı bulabilecekleri gibi resmi ve özel müzelerde, özel kuruluşların kültür ve turizmle ilgili faaliyet gösteren acentelerinde ve birimlerinde de çalışma olanağı elde edebilecek.

4 Yıllık Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Ne İş Yapar?

Mezunlar Çerkez Filoloğu/dilbilimcisi unvanını alır. Bu bölümün mezunları, başta filoloji çalışmaları yapan kurumlar, kütüphaneler, arşivler olmak üzere görsel ve yazılı basında ve enformasyonla ilgili çeşitli kuruluşlarda istihdam edilebilir veya kariyer yapabilirler. Ayrıca ülkemiz ile ilgili ülkenin ticari, ekonomik ve bilimsel ilişkilerinde rol oynayan resmi ve özel nitelikli vakıf, dernek ve kurumlarda görev alabilirler.

Başta Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı olmak üzere ülkemizdeki ilgili kurumlarda çalışabilirler. Filolog olmak isteyen öğrenciler de alan bilgilerini derinleştirebilir ya da lisansüstü eğitimi alarak akademik kariyeri seçebilirler. Bu bölümden mezun olan öğrenciler T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinin yanısıra, özel kuruluşların kültür ve turizmle ilgili birimlerinde de çalışma olanağı bulabileceklerdir. Ayrıca, ülkemizin zengin kültürel mirası nedeniyle devlet kurumları ile sayıları hızla artan özel kuruluş ve vakıfların kurduğu müze ve çeşitli kültür birimlerinde yabancı dil bilen ve alanında iyi yetişmiş dilbilimcilere artan oranda talep duyulması da çalışma alanlarını genişletmektedir.

Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Çerkez Dili ve Edebiyatı maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan Çerkez Dili ve Edebiyatı mezunu maaşı 2750 lira civarında iken özel sektör için Çerkez Dili ve Edebiyatı maaşları asgari ücret ile 2000 lira arasında değişmektedir.

Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Son yıllarda yapılan KPSS atamalarında bu bölüme kontenjan ayrılmadığı için atama olmamıştır.

Çerkez Dili ve Edebiyatı Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Ne yazık ki şu an için bu bölümden mezun olanların öğretmenlik yapacağı herhangi bir alan bulunmamaktadır.