Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü çok geniş bir alana yayılmış olan Türk Dili konuşan halkların, edebiyatları, tarihleri, sosyo-kültürel yapıları, uluslararası ilişkileri konularında uzmanlaşmış elemanları yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Çağdaş Türk Lehçeleri Programında okumak isteyen öğrencilerin; sözel yeteneğe sahip, öğrenmeye ve araştırmaya istekli, dil ve edebiyata ilgili ve bu alanlarda başarılı kimseler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim sürecince; her bir lehçe için ses bilgisi, konuşma-çeviri, edebiyat tarihi, modern edebiyat, siyasi ve kültürel tarih alanlarından oluşan bir program uygulanır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Programı başarıyla tamamlayanlara “Türkolog” unvanı verilmektedir.

Çalışma Sahaları
Mezun öğrencileri geniş bir iş alanı beklemektedir. Mezunlar Türk Cumhuriyetleri ile iş yapan özel sektörün sunduğu zengin iş imkânları dışında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında, çeşitli araştırma kurumlarında alan uzmanı olarak da çalışabilmektedirler. Ayrıca, gerekli pedagojik şartları yerine getirdiklerinde örgün eğitim kurumlarının orta öğretim programlarında Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkçe Öğretmenliği yapma hakkına da sahiptirler.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü TS-2 puanı türü ile öğrenci alımı yapar. Genellikle Türkçe-sosyal bölümü mezunları tarafından tercih edilir; ancak Türkçe-Matematik alanından mezun olanlar da bölüme ilgi duymaktadır. Bölümün eğitim süresi 4 yıldır. Bölüm öğrencileri eğitimleri boyunca Kırgız Türkçesi, Kazak Türkçesi, Özbek Türkçesi, Uygur Türkçesi, Tatar, Başkurt, Azerice ve Türkmen Türkçesi ile Rusça hakkında bilgi edinir, bu lehçelerin edebiyatları, geçmişleri hakkında incelemelerde bulunur.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Mezunları Ne İş Yapar, Nerede Çalışır ?

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünün ana gayesi Yukarıda bahsedilen lehçeler hakkında uzman araştırmacılar, Türkologlar yetiştirmektir. Nitekim bölümden mezun olanlar Türkolog unvanı ile anılırlar. Bölüm mezunlarının bir kısmı, öğretmenlik derslerini alarak Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yaparlar. Bu bölümde, öğretmenlik dersleri olarak isimlendirilen eğitim bilimleri dersleri okutulmadığı için, öğretmen olmak isteyenlerin Türk Dili ve Edebiyatı alanında pedagojik formasyon eğitim sertifikası alması ve KPSS öğretmenlik oturumlarında yeterli puanı alması gerekir. Formasyon alan öğrenciler veya mezunlar, KPSS’nin 3 oturumuna katılmak zorundadır. Bunlar; Cumartesi sabah oturumu (genel kültür-genel yetenek), cumartesi öğleden sonra oturumu (eğitim bilimleri testi) ve öğretmenlik alan bilgisi sınavıdır. Belirlenen bölümler için, her bölüme ayrı yapılır. Edebiyat alanı ile ilgili sorulardan oluşur.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü İş Olanakları Çalışma Alanları
Bu bölümün iş olanaklarını Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı birimleri, çeşitli devlet kurumları oluşturur. Bölümden mezun olanların bir kısmı ALES gibi akademik sınavlardan ve mülakatlardan başarılı olarak yüksek lisans veya doktora yapar, böylece üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışır. KPSS’de yeterli puanı alanlar herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda normal memur olarak da görev alabilir. Ayrıca Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları mezunları, ihtiyaç duyulan bölgelerde ücretli öğretmenlik de yapabilir.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Maaşları Ne Kadar
Bölümü başarı ile bitirip formasyon belgesi alanların MEB’e bağlı liselerde Edebiyat öğretmeni olduğunu söylemiştik. 2015’te bir Edebiyat öğretmeninin (göreve yeni başlayan) maaşı 2100-2700 lira arasındadır. Normal memur olarak çalışanların ise 2000 liranın biraz üstünde maaş aldıkları söylenebilir. Bazı kaynaklarda, bu bölümü bitirenlerin Türkçe öğretmeni olarak da atanabilecekleri ifade edilmiştir. Ancak durum böyle değildir. Bu bölüm mezunlarının atanabileceği tek alan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliğidir.

Ayrıca Nevşehir Hacıbektaşı Veli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Tanıtım Yazısı:

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
BÖLÜM HAKKINDA

2007 yılında kurulmuş olan ve 2014 yılından itibaren öğrenci almaya başlayan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü yetiştireceği uzmanlarla geniş bir alana yayılmış olan Türk milletinin dil, edebiyat ve kültürünün öğrenilerek bugünkü Türk Topluluk ve Devletleri ile karşılıklı edebi, ekonomik ve sosyo-kültürel yardımlaşmanın sağlanması, eserler üretilmesi ve bu alanlarda çalışacak gerekli bilim adamlarının yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Türk dili, başlangıcından günümüze kadarki tarihî akışı içinde kendi doğasından kaynaklanan değişmeler, farklı coğrafyalarda bulunması ve sosyokültürel çevrelerle ilişkisi sonucu değişikliklere maruz kalmış, çeşitli kol ve diyalektlere ayrılmıştır. Eski devirlerde bu farklılıklar pek bariz olarak hissedilmese de 20. yüzyılda dış etkenlerin zorlamasıyla daha belirgin hale gelmiştir. Bu yüzyılda Rusların Türk boyları arasında tarih boyunca sürekli var olan iletişimini koparmak amacıyla alfabe değişikliği ve lehçeleri dil haline getirme çalışmalarının başarılı olduğu söylenebilir. Bugün yapılan bu çalışmaların sonucu olarak Türk dili dünyada yirmi sekizin üzerinde yazı ve konuşma diline ayrılmıştır. Günümüzde Türk Dili Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan Cumhuriyetleri’nde; Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan, Başkurdistan, Çuvaşistan, Karaçay-Balkar, Dağıstan, Nogay, Tuva, Saha (Yakut), Hakas, Altay özerk cumhuriyetlerinde ve değişik bölgelerde konuşulmakta ve yazılmaktadır.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünde:

Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ABD

Güney-Batı Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalında Azerbaycan, Türkmen, Gagavuz, Horasan ve Halaç Türklerinin dilleri, edebiyatları, tarihleri ve kültürleri öğretilmektedir.

Güney-Doğu (Özbek/Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ABD

Güney-Doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalında Özbek, Uygur, Salar ve Sarı Uygur Türklerinin dilleri, edebiyatları, tarihleri ve kültürleri öğretilmektedir.

Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ABD

Kuzey-Batı Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalında Tatar, Başkurt, Kazak, Kırgız, Karakalpak, Karaçay-Balkar, Kumuk, Nogay, Karaim Türklerinin dilleri, edebiyatları, tarihleri ve kültürleri öğretilmektedir.

Kuzey-Doğu (Saha, Tuva, Hakas, Altay) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ABD

Kuzey – Doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalında Yakut (Saha), Hakas, Tuva, Şor Türklerinin dilleri, edebiyatları, tarihleri ve kültürleri öğretilmektedir.

Bölümde dört yıllık bir lisans programı uygulanmaktadır.

Mezunlarımızın Çalışma Alanları

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü mezunlarına “Türkolog” unvanı verilmektedir. Bölüm mezunları Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki devlet okullarında, özel okullarda veya dershanelerde Türk Dili ve Edebiyatı / Türkçe öğretmeni olarak çalışabilmektedirler; ayrıca, yurt içinde ve yurt dışında akademik kariyer yapma, Atatürk Kültür Merkezi ve Türk Dil Kurumu’nda uzmanlık ve uzman yardımcılığı ile TRT’de ve Kültür Bakanlığı’nda çeşitli görevler yapabilmekte, Türk Cumhuriyetleri’nde bulunan üniversitelerde ve bu cumhuriyetlerle iş yapan çeşitli kuruluşlarda görev alabilmektdirler. Son yıllarda önemli bir iş alanı olarak ortayan çıkan Yabancılara Türkçe Öğretiminde, çoğunlukla ÇTLE mezunları tercih edilmekte ve Yunus Emre Enstitüsü’nün değişik ülkelerdeki Kültür Merkezleri ÇTLE mezunlarına iş olanakları sunmaktadır. Kısaca ÇTLE Mezunları:

1. MEB’e Bağlı okullarda “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni”

2. MEB’e Bağlı Okullarda “Türkçe Öğretmeni”

3. Üniversitelerde “Türk Dili Okutmanı” ve “Araştırma Görevlisi”

4. Kültür Bakanlığı Bünyesinde “Araştırmacı”

5. Misyon Kuruluşlar ve Türk Kültür Merkezlerinde “Okutman”

6. AKM ve TRT gibi kurumlarda “Uzman” olarak görev yapabilmektedir.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü yetiştireceği uzmanlarla geniş bir alana yayılmış olan Türk milletinin dil, edebiyat ve kültürünün öğrenilerek bugünkü Türk Topluluk ve Devletleri ile karşılıklı edebi, ekonomik ve sosyo-kültürel yardımlaşmanın sağlanması, eserler üretilmesi ve bu alanlarda çalışacak gerekli bilim adamlarının yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar: YGS, LYS3, LYS4
Bölümün Tercih Puan Türü: TS2
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 4

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü mezunlarına “Türkolog” unvanı verilmektedir. Bölüm mezunları Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki devlet okullarında, özel okullarda veya dershanelerde Türk Dili ve Edebiyatı / Türkçe öğretmeni olarak çalışabilmektedirler; ayrıca, yurt içinde ve yurt dışında akademik kariyer yapma, Atatürk Kültür Merkezi ve Türk Dil Kurumu’nda uzmanlık ve uzman yardımcılığı ile TRT’de ve Kültür Bakanlığı’nda çeşitli görevler yapabilmekte, Türk Cumhuriyetleri’nde bulunan üniversitelerde ve bu cumhuriyetlerle iş yapan çeşitli kuruluşlarda görev alabilmektdirler. Son yıllarda önemli bir iş alanı olarak ortayan çıkan Yabancılara Türkçe Öğretiminde, çoğunlukla ÇTLE mezunları tercih edilmekte ve Yunus Emre Enstitüsü’nün değişik ülkelerdeki Kültür Merkezleri ÇTLE mezunlarına iş olanakları sunmaktadır. Kısaca ÇTLE Mezunları:
1. MEB’e Bağlı okullarda “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni”
2. MEB’e Bağlı Okullarda “Türkçe Öğretmeni”
3. Üniversitelerde “Türk Dili Okutmanı” ve “Araştırma Görevlisi”
4. Kültür Bakanlığı Bünyesinde “Araştırmacı”
5. Misyon Kuruluşlar ve Türk Kültür Merkezlerinde “Okutman”
6. AKM ve TRT gibi kurumlarda “Uzman” olarak görev yapabilmektedir.

4 Yıllık Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Ne İş Yapar?

Bölümden mezun olan arkadaşlarımız pedogojik formasyon alması ve KPSS’de yeterli puanı alıp atanırsa Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Türk Dili ve Edebiyatıöğretmeni olarak kariyerlerine devam edebilirler.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları İş Olanakları sadece bununla sınırlı da değildir. Milli Eğitim Bakanlığı dışında, Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlığı ve bu bakanlıklara bağlı birimlerde de iş olanakları bulmaktadırlar.

Kariyerlerine akademisyen olarak devam etmek isteyen arkadaşlarımız ALES sınavından yeteri puanı aldıktan sonra bölümlerinde araştırma görevlisi olarak başlayıp ilerleyen dönemlerinde akademisyen olabilirler. Bunun haricinde “Türkolog” olarak çalışıp araştırmalarda bulunabilirler.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Maaşları Ne Kadar ?

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları mezunu maaşı 2750 lira civarında iken özel sektör için Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları maaşları asgari ücret ile 2000 lira arasında değişmektedir. Öğretmen olanlar 3050-3750 TL arasında maaş alır.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Son yıllarda bölüm mezunlarına normal KPSS atama kontenjanı verilmemiştir. Edebiyat öğretmeni olarak atananlar ise 85 civarı puanla atanmıştır.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Mezunlar pedagojik formasyon aldıktan sonra Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yapabilirler.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Yorumları – Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Nasıl Bir Bölüm İyi mi?

Normal kurumlara atanmak neredeyse imkansız. Öğretmen olmak için de öncelikle formasyon almak gerekiyor. Ayrıca binlerce edebiyat mezunu varken atanmak da çok zor.