Bulgar Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bulgar Dili ve Edebiyatı Bölümü Bulgar Dilini öğretmek, Bulgar Edebiyatını, Bulgaristan Kültürünü tanıtmak, Bulgaristan Tarihi hakkında bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca Bulgaristan?da 500 yıl süren tarihimizin izlerini, Türk varlığını ve Bulgar toplumuna etkilerini araştırarak, yayımlanan eserlerle öğrencilere öğretmeyi de amaçlar.

Kişisel Özellikler
Bulgar Dili ve Edebiyatı Programında okumak isteyenlerin; sözel yeteneğe ve güçlü bir belleğe sahip, yabancı dil öğrenmeye hevesli, dil ve edebiyata ilgili ve bu alanlarda başarılı bireyler olması gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Programda, temel olarak pratik ve teorik dil, çeviri, Bulgarca ve Bulgarcanın Tarihi, Bulgar Yazı Dilinin Tarihi, Bulgar Folkloru, Eski ve Çağdaş Bulgar Edebiyatı Tarihi, Edebiyat Teorisi, Bulgaristan’ın Tarihi ve Kültürü konularında dersler verilmektedir. Dersler Türkçe ve Bulgarca yapılmaktadır. Son sınıf öğrencilerinden bir lisans mezuniyet tezi hazırlamaları istenir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Mezunlara Filolog unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Mezunlar, mütercimlik yapabilir, elçilikler ve yayın kuruluşlarında iş bulabilirler.

Bulgar dilini öğretmek, Bulgar edebiyatını, kültürünü ve tarihini tanıtmak amacıyla kurulmuş olan ve 1991-1992 eğitim-öğretim yılı itibariyle lisans eğitimi veren anabilim dalımızın dört yıllık lisans programında Bulgarca, ses ve sözcük bilgisi, sözcük ve cümle yapısı ile üslup çerçevesinde öğretilmekte, Bulgarca-Türkçe/Türkçe-Bulgarca çeviri alanında pratik ve kuramsal bilgi verilmekte, Bulgar edebiyatı, edebiyat teorisi, Bulgaristan tarihi genel hatlarıyla tanıtılmaktadır. Öğrencilerimize Bulgarca yazılı ve sözlü ifade etme ve iletişim kurabilme becerisini kazandırma geniş uygulamalı çalışmalar sayesinde gerçekleştirilmektedir. Anabilim dalımızda Bulgarca’nın yanı sıra Boşnakça da öğretilmektedir.

Öğrencilerimiz konuşma yetilerini geliştirmeleri için her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da ve Veliko Tırnovo şehrinde düzenlenen yaz seminerlerine burslu olarak gönderilmektedir. Bunun yanı sıra, Sofya Üniversitesi, Bulgar Bilimler Akademisi Edebiyat ve Dil Enstitüleri, Plovdiv Paisiy Hilendarski, Veliko Tırnovo Kiril ve Metodiy Üniversitesi ve Şumen Konstantin Preslavski Üniversitesi’yle uyguladığımız ERASMUS Öğrenci Değişim Programı kapsamında söz konusu üniversitelerin Bulgar Dili ve Edebiyatı bölümlerinde bir dönem boyunca lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görme, uygulamalı çalışmalar ortaya koyma imkânına da sahiptirler. Lisansüstü düzeyde öğrencileri Bulgar Dili ve Edebiyatı alanında uzmanlaştırmaya yönelik bir program uygulanmakta ve yapılan araştırmalar disiplinlerarası çalışmalarla desteklenmektedir.

Bulgar Dili ve Edebiyatı Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?
Girilmesi Gereken Sınavlar: YGS, LYS-5 Bölümün Tercih Puan Türü: DİL-2 Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 4 Bulgar

Dili ve Edebiyatı İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Programı başarıyla tamamlayan mezunlarımıza “Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Lisans Diploması” ve “Filolog” unvanı verilir. Bölümden mezun olanlar ; TRT, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, elçilik ve konsolosluklar, turizm ve otelcilik işletme- leri, gümrük işletme ve lojistik firmaları, basın-yayın ve medya kuruluşları, kütüphaneler ve arşivler gibi çok geniş bir alanda çalışma olanağı bulunmaktadır.

Bulgar Dili ve Edebiyatı Bölümü Ne İş Yapar?

Bulgar Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan kişilerin çalışma alanlarının başında Bulgar dili üzerinde inceleme yapan kurumlar ve çeviri merkezleri gelir. Bölüm içerisinde sözlük çalışması ve çeviri yapma üzerinde yoğun bir şekilde eğitim alan öğrenciler, mezun olduklarında bu eğitimlerini kullanabilir. Bulgarcadan Türkçeye veya Türkçeden Bulgarcaya çeşitli eserlerin çevrilmesinde aktif bir şekilde görev alan bölüm mezunları, sözlük çalışmaları ve dilbilim araştırmaları gibi çeşitli alanlarda da faaliyetlerde bulunabilir. Bu bölümden mezun olan kişiler Bulgar edebiyatının geleneksel ürünlerini ve modern eserlerini Türkçeye kazandırarak önemli bir görevde bulunur. Yayınevlerinde editör, redaktör, çevirmen ve yazı işleri müdürü pozisyonlarında görev almaları ve kariyer sahibi olmaları da mümkün olabilir.

Bulgar Dili ve Edebiyatı Bölümü Maaşları Ne Kadar?
Bulgar Dili ve Edebiyatı maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan Bulgar Dili ve Edebiyatı mezunu maaşı 2750 lira civarında iken özel sektör için Bulgar Dili ve Edebiyatı maaşları asgari ücret ile 2000 lira arasında değişmektedir.

Bulgar Dili ve Edebiyatı Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları Son yıllarda yapılan KPSS atamalarında bu bölüme kontenjan ayrılmadığı için atama olmamıştır. Bulgar Dili ve Edebiyatı Mezunları Öğretmen Olabilir mi? Ne yazık ki şu an için bu bölümden mezun olanların öğretmenlik yapacağı herhangi bir alan bulunmamaktadır.