Biyoteknoloji Bölümü Nedir Ne İş Yapar?

Biyoteknoloji Bölümü tüm dünyada biyolojinin ana konusu haline gelmiştir. Günümüzde bu alandaki çalışmalar hem bilimsel hem de popüler yaşamın ilgi odağı durumundadır. Bu anlamıyla moleküler biyoloji ve genetik, temel biyoloji çalışmalarından ayrılarak kendi başına bir bilimsel çalışma alanı olmuştur. Ülkemizde, moleküler biyoloji bilgileri ile donatılmış moleküler biyologlar noktasında çok önemli bir açık vardır. Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı, bu alanda uzmanlaşmış elemanları yetiştirmeyi amaçlar. Bölümün esas amacı, uluslararası düzeyde bilim adamı yetiştirmek olup öğrencilerinin bu amacı gerçekleştirecek bireyler olmalarını sağlamaktır.

Kişisel Özellikler
Moleküler Biyoloji ve Genetik Programına girmek isteyenlerin; fen derslerinde başarılı, meraklı, gözlemci, sabırlı, araştırmacı kişiler olmaları gerekir. Çalışmalar bazen yıllarca sürecek araştırmaları gerektirir. Her şeyden önce, doğayı sevmek, canlılarla uğraşmaktan hoşlanmak ve bilimsel çalışmalardan doyum sağlamak önemlidir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Moleküler Biyoloji ve Genetik Programının dört yıl sürecek öğretiminde; Biyoloji, Kimya, Matematik ve Bilgisayardan Başka Elektrik ve Manyetizma, Mikrobiyoloji, Fizyoloji, Gen Moleküler Biyolojisi, Gen Mühendisliği Uygulamaları gibi dersler okutulur. Öğrencilere staj ve bitirme projesi yaptırılır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Moleküler Biyoloji ve Genetik Programını bitirenlere ?Moleküler Biyolog? unvanı verilmektedir.

Çalışma Sahaları
Moleküler Biyologlar hastanelerde, sağlık koruma enstitülerinde, ıslah merkezlerinde, ilaç endüstrisinde görev alırlar ve laboratuarlarda özellikle hücrelerin incelenmesi, genetik yapısının çözümlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yaparlar. Moleküler Biyologlar üniversitelerin, fen, tıp, ziraat, eczacılık ve veterinerlik fakültelerinde akademisyen olabilirler, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu gibi resmi kurumlarda ve ilaç endüstrisinde araştırmacı, çeşitli sağlık kuruluşlarının laboratuarlarında yönetici olarak görev alabilirler.

Biyoteknoloji bölümü nedir?

Toplumun sorunlarını çözmeye yardımcı olmak için canlı organizmalar kullanmaya ilgi duyan meraklı bir zihniniz varsa biyoteknoloji uzmanı olarak bir kariyer sizin için olabilir.

Biyoteknologlar sağlık, yemek ve çevremizdeki dünyayı iyileştirmek için tasarlanmış ürünler geliştirmek veya yapmak için biyolojik organizmalar kullanmaktadır.

Hücrelerin, dokuların ve organizmaların genetik, kimyasal ve fiziksel özelliklerini incelemekte; tıbbi, farmasötik, tarımsal veya çevresel ilerlemeye yardımcı olmak için bu bilginin pratik kullanımlarını tanımlamakta, insan hayatının kalitesini esasen iyileştirmektedirler.

Çalışma; aşıları, ilaçları, enerji verimliliğini, gıda üretkenliğini tasarlamak ve geliştirmek için canlıları veya bileşenlerini manipüle etmeyi içerir.

Son on yılda Türkiye biyoteknolojisinin gelişimi olağanüstü oldu. Biyoteknoloji ve diğer ticari şirketler, araştırma veya yüksek öğrenim kurumları, devlet laboratuvarları ve hastanelerde çalışabilirsin.

Büyük biyoteknoloji şirketleri biyoteknoloji terimini bir iş unvanı olarak kullanmaya eğilimlidirler. Diğer kuruluşlar, laboratuvar teknisyeni, araştırma görevlisi, genetik mühendis, akış teknisyeni veya biyolojik işleme mühendisleri gibi diğer başlıkları kullanmaktadır. Konum biyoteknolojik bir disiplin içerisinde canlı organizmalar ve biyomoleküler süreçler içeriyorsa bu biyoteknolojinin rolüdür.

Biyoteknoloji uzmanının türleri
Biyoteknologlar; farmasötik ürünler, sağlık hizmetleri, biyoyakıtlar, tarım, koruma, hayvancılık ve gıda üretimi de dahil olmak üzere bir dizi farklı sanayi prosesleri geliştirmek için birçok farklı bilimsel disiplini kullanmaktadır.

Biyoteknoloji türleri arasında şunlar bulunur:

Çevre: Çevre, endüstriyel atıklar ve tarımsal kimyasallardaki kirlilik, kontaminasyonu tespit ve kontrol etme, yenilenebilir enerji oluşturma, insanlığın ekolojik ayak izini azaltmak için biyolojik olarak parçalanabilir materyaller tasarlama Tıbbi ve sağlık: Tedavileri geliştirmek ve iyileştirmek, kalıtsal hastalıkları tanımlamak, bazı bozuklukları tedavi etmek ve hatta organ yenilenmesine yol açmak için canlı organizmaları veya biyomoleküler süreçleri kullanma Endüstriyel – Yiyecek ve içecekteki tadı korumak ve geliştirmek için klonlama ve enzim üretimi kullanmak, daha düşük yıkama sıcaklıklarında lekeleri giysilerden uzaklaştırmak için enzim geliştirmek arımsal biyoteknoloji: Zararlılara karşı direnci ve verimliliği artırmak için hayvan yemini iyileştirme ve genetik olarak tahıl değiştirme Biyoyakıtlar: Biyolojik rafine reaktiflerinin maliyetini düşürmek ve biyoyakıtları fosil yakıtlarla eşit derecede yerleştirmek için organik bileşikler kullanıyor olmak. Sera gazı emisyonlarını azaltmak için yenilenebilir biyokütleden kimyasallar üretmek Deniz ve su biyoteknolojisi: deniz çiftlik balıklarının verimini arttırmak ve hastalıklara dirençli bazı virüslere karşı aşılarını yapmak
Genellikle biyoteknolojinin bir alanında uzmanlaşmış olursunuz örneğin:

Biyokimya: mikrobiyoloji, adli tıp, bitki bilimi ve tıbbı
Kanser çalışmaları: algılama ve tedavi
Genetik: kalıtsallığı tespit etme, genetik çeşitlilik ve DNA onarımı
Moleküler biyoloji: DNA, RNA ve protein sentezi fonksiyonu
Mikrobik bilimler: antibiyotik dirençli bakteriler ve fermantasyonu geliştirir
Farmakoloji: biyolojik sistemlerde ilaç etkisi
Kök hücre araştırması: modifikasyon ve rejeneratif tıp
Viroloji: virüsler ve viral hastalıklar

Sorumluluklar
Sorumluluk seviyesi kıdemlilik düzeyine ve çalıştığınız şirketin türüne bağlı olacaktır. Bununla birlikte muhtemelen şunlardan sorumlu olursunuz:

Canlı organizmaları veya biyomoleküler süreçleri kullanarak laboratuar ortamında deney yaparak bunları çözmek
Sonuç elde etmek için farklı metodolojileri takip etmek için bilimsel bilgiyi kullanma
Bilgisayar kullanımı, standart laboratuar ekipmanı kurma, bakım ve işletme
Bilimsel araştırmaları desteklemek için kesin verileri kaydetmek ve analiz etmek
Diğer bilim adamları ile bağımsız ve işbirliğine dayalı çalışma
Yeni teknikler, ürünler veya uygulamalar geliştirmek için biyoteknolojideki yeni gelişmelere ayak uydurmak

Maaş
Maaş aralıkları 1800 TL ile 6000 TL arasında olmaktadır.

Gelir rakamları sadece bir rehber niteliğindedir.

Çalışma saatleri

Biyoteknoloji görevlileri özellikle akademi dışındaki kalıcı bir sözleşmeye sahip olma eğilimindedir. Standart bir çalışma haftası 35 ie 40 saat arasında değişebilir ancak deneylerin sürekli izlenmesi gerektiğinde çalışma vardiyaları gece ve hafta sonları olabilir.

Genellikle steril koşullarda laboratuvar temelli çalışırsınız. Bbir laboratuvar önlüğü ve güvenlik gözlükleri gibi koruyucu giysiler giymeniz beklenmelidir.

Meslekten beklentiniz ne olmalı
Çoğu zaman modern laboratuvarlarda bir hastanede, endüstriyel laboratuvar biriminde, fabrikada veya üniversitede çalışırsınız. Genellikle tek tek deneyler yapacaksınız ancak ortak bir hedefe ulaşmak için zaman zaman birlikte çalışıyorsunuz.

Meslektaşlarınızla bilgi paylaşmak tipik bir konudur ancak konferans aramalarına, uluslararası konferanslara veya araştırma makaleleri hazırlamak da gerekebilir.

Kısa sürede bazen sonuç üretmek için standart ve son derece uzmanlaşmış laboratuvar ekipmanları ve bilgisayarlı makineleri kullanmayı düşünün. Kirliliği azaltmak, sağlık ve güvenlik standartlarını karşılamak için genellikle koruyucu kıyafetler giymeniz gerekecek.

Belli bir teknik veya prosedür hakkındaki bilginizi ve anlayışınızı geliştirmek için seyahat etmeniz gerekebilir. Biyoteknoloji ile ilgili fırsatlar Türkiye’de ancak ağırlıklı olarak İstanbul ve Ankara merkezli olmaktadır.

Nitelikler
Bu mesleği yapmanız için bitirmeniz gereken bölümler:

Biokimya
Biyomedikal
Biyoloji (bitki ve bitki bilimi)
Biyoteknoloji
Biyomedikal mühendisliği
Kimya veya kimya mühendisliği
Mikrobiyoloji
Farmakoloji
Beceri

Sahip olmanız gereken beceriler:

Biyolojik bilime ve toplumsal problemleri çözebilme becerisine sahip olma becerisi
Sorgulayıcı bir zihin ve soyut kavramlarla çalışabilme becerisi
Sabır, bilimsel teknikler ve şirket prosedürlerini takip ederken metodik ve titizlikle çalışma becerisi
İyi el-göz koordinasyonu ve teknik ekipmanı doğru bir şekilde kullanma becerisi
Hem yazılı hem de sözlü iletişim becerileri
İstatistiksel ve teknik verileri analiz etme ve yorumlama becerisi
Hem bir takımın parçası olma hem de bağımsız inisiyatif alabilmek
Verileri kaydetmek ve bilimsel raporlar yazmak için iyi bilgisayar becerileri
İş ilanları ve iş imkanları
Büyük özel biyoteknoloji şirketleri
Medikal, farmasötik ve biyokimyasal firmalar
Biyoteknoloji firmaları
Çevre koruma şirketleri (kanalizasyon ve atık işleme, yakıt, kirletici bozunum)
Devlet araştırma enstitüleri
Bahçecilik ve tarım (yiyecek ve içecek bilimi)
Devlet Vakıf ve Kurulları
İlaç ve kimya şirketleri
Özel klinik araştırma şirketleri (genetik, hastalık tespiti, terapi vb.)
Üniversiteler

Profesyonel mesleki gelişim
Muhtemelen Biyoteknolojik teknikler geliştirmek için özel eğitim alırsınız ve bu beceriler şirket standartlarını karşılamanız için test edilebilir.

Tamamlanması bir ile üç yıl sürebilecek yapılandırılmış bir lisansüstü eğitim programına katılabilirsiniz. Bazı işverenler lisansüstü nitelikler için yarı zamanlı çalışmayı maddi olarak destekleyebilir.

Kalıcı bir sözleşmeyle ilgili çalışanlar her yıl kişisel menşe geliştirme planı hazırlanmasında rol yöneticisi tarafından görüşülüp onaylanır. Teknik becerileri ve anlayışı geliştirmek için genellikle konferanslara ve atölyelere katılmaya teşvik edileceksiniz.

Aşağıdaki kuruluşlar daha fazla bilgi sağlayabilir:

Tarımsal Biyoteknoloji Konseyi
Biyoteknoloji ve Biyoloji Bilimleri Araştırma Konseyi
Biyokimya Topluluğu
Biyomedikal Bilim Enstitüsü (IBMS)
Fen Bilimleri Enstitüsü (IST)
Royal Society of Biology (RSB)

Kariyer olasılıkları
Şirketin türüne, boyutuna, sahip olduğunuz yeterlilik ve becerilere bağlı olarak kıdemli bir bilim adamı pozisyonuna geçebilir veya beş ile on yıl içerisinde bir denetleme, danışmanlık pozisyonuna geçebilirsiniz.

Ek profesyonel veya akademik nitelikler elde etmek özellikle akademik alanda kariyer ilerleme olasılığını artırabilir. Ayrıca iş geliştirme, üretim veya düzenleyici rolünde bir organizasyonun başka bir alanına taşınma fırsatı da olabilir. Bazı Biyoteknologlar bilimsel yazı, gazetecilik ya da kalite güvencesi yönetimi yapmaktadır. Bazıları da satış ve pazarlamaya geçmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Biyoteknoloji bölümüne kayıt yaptırmak isteyenler, Selçuk Üniversitesinin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen sınavları geçmiş olması gerekmektedir. Yurtiçi veya yurdışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş (başvuru koşullarını sağlamak şartıyla) yapabilir. Selçuk Üniversitesi kabul edilen bir anlaşma ile sınırları çizilmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planında belirtilen herhangi bir Türkçe dersi seçebilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümünde öğrenim görecek öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümünde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili bölüm/fakülte yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda, öğrenci ilgili dersten muaf tutulabilir. Çiftanadal/Yandal Programı: Bölümümüz öğrencilerinin Üniversitemizdeki diğer ilgili programların Çiftanadal veya Yandal programlarına başvuruları önemle teşvik edilip desteklenmektedir.

Mezuniyet Şartları: Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin lisans dersleri programında belirlenen zorunlu mesleki ve seçmeli dersleri almaları gerekmektedir. Öğrenci mezun olabilmesi için programda belirlenen derslerden 180 kredi (AKTS) zorunlu, 60 kredi (AKTS) seçmeli olmak üzere toplam 240 kredi almalıdır ve derslerin tümünü geçerek 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir. Öğrencinin 3. sınıf (6. yarıyıl) derslerini tamamladıktan sonra kamu, özel sektör veya Üniversitelerin araştırma laboratuarlarında bir projede yer almak suretiyle 45 takvim günü staj yapması gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Bologna Süreci kapsamında tüm Avrupada, yüksek öğretim ve akademik konularda standartların geliştirilmesi, ayrılıkları en aza indirgeyerek eğitim sistemlerinin bağdaştırılması ve Avrupada birbiriyle tam uyumlu bir yükseköğrenim alanı oluşturulması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda bölümümüzde verilmekte olan her bir ders için ders bilgi paketi hazırlanmış olup ölçme ve değerlendirme esaslarını ilgili ders bilgi paketi içinde bulabilirsiniz.

İstihdam Olanakları: Ülkemizin öncelikli alanlardan birisi de bilim insanı yetiştirilmesidir ve bölümümüzden mezun olan yetenekli öğrencilerimiz bu ihtiyacı karşılayabilecek donanıma sahiptir. Ayrıca, programdan mezun olanlar ülke genelinde özel veya kamuya ait teknolojik ürünler üreten sanayi kuruluşlarında gerek teknik elaman gerekse Ar-Ge elamanı olarak çalışabilirler. Bunun yanı sıra ülkemizde ilaç, enzim, tıbbi ve kimyasal maddeler, çevre (su arıtımı teknolojisi, toprak ve su kaynaklarının iyileştirmesi), gıda, tıp ve kök hücre merkezleri, bitki biyoteknolojisi kapsamındaki sanayi kuruluşları (tohum bankaları, in-vitro bitki çoğaltım merkezleri, fidancılık ve mikrobiyal tabanlı gübre sanayisi) ve fermantasyon teknolojisine dayalı sanayi kollarında istihdam edilme olanakları mevcuttur. Özetle biyolojik materyal ve sistemlerin kullanıldığı nitelik gerektiren tüm iş kollarında Biyoteknoloji mezunları kolaylıkla iş bulma imkânına sahiptir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Biyoteknoloji Bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar ayni bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü lisansüstü programlarına başvuru koşullarına Fen Bilimleri Enstitüsünün internet sayfalarından ulaşabilir.

Biyoteknoloji Bölümü, Biyoteknoloji ve Biyoteknolojinin diğer bilim alanları ile olan ilişkisini içeren kapsamlı ve yeterli bilgi birikimine sahip, lisansüstü eğitimine hazır, bilimsel araştırma ilke ve etiğine duyarlı, geniş düşünebilen, teorik bilgisini uygulamaya aktarabilen, grup çalışmasını benimsemiş, iletişimi gelişmiş, sorumluluk sahibi, yenilikleri takip eden ve yenilikleri almaya meyilli beyinlere sahip mezunlar vermeyi amaç edinmiştir.

Biyoteknoloji Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar: YGS, LYS1, LYS2
Bölümün Tercih Puan Türü: MF-3
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 4

Biyoteknoloji İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Ülkemizin öncelikli alanlardan birisi de bilim insanı yetiştirilmesidir ve bölümümüzden mezun olan yetenekli öğrencilerimiz bu ihtiyacı karşılayabilecek donanıma sahiptir. Ayrıca, programdan mezun olanlar ülke genelinde özel veya kamuya ait teknolojik ürünler üreten sanayi kuruluşlarında gerek teknik elaman gerekse Ar-Ge elamanı olarak çalışabilirler.

Bunun yanı sıra ülkemizde ilaç, enzim, tıbbi ve kimyasal maddeler, çevre (su arıtımı teknolojisi, toprak ve su kaynaklarının iyileştirmesi), gıda, tıp ve kök hücre merkezleri, bitki biyoteknolojisi kapsamındaki sanayi kuruluşları (tohum bankaları, in-vitro bitki çoğaltım merkezleri, fidancılık ve mikrobiyal tabanlı gübre sanayisi) ve fermantasyon teknolojisine dayalı sanayi kollarında istihdam edilme olanakları mevcuttur. Özetle biyolojik materyal ve sistemlerin kullanıldığı nitelik gerektiren tüm iş kollarında Biyoteknoloji mezunları kolaylıkla iş bulma imkânına sahiptir.

4 Yıllık Biyoteknoloji Bölümü Ne İş Yapar?

Biyoteknoloji programının disiplinler arası olması, temel bilimler ve yeniliklere dayalı araştırma ve uygulama merkezli olması, mezunlar için sanayinin değişik alanlarında kapsamlı istihdam olanakları yaratacaktır. Mezun olan öğrenciler ulusal ve uluslararası üniversitelerin lisansüstü programlarına kabul edilebilecekleri gibi, gıda, ilaç, sağlık, çevre, enerji ve tarım sektörlerinin Araştırma-Geliştirme (ARGE) ve kalite kontrol laboratuvarlarında, üretim, satış ve pazarlama bölümlerinde çalışabileceklerdir.

Biyoteknoloji Bölümü temel biyolojik bilimlerdeki yeni gelişmeler ve ihtiyaçlara göre Dünya’da biyoteknoloji alanında eğitim veren kuruluşların programları da dikkate alınarak hazırlanmış olan müfredatı, uygulamaya ağırlık verecek olan bir eğitim hedeflenmiş olması nedeniyle akademik hayata ve Biyoteknolojiile ilgili tüm alanlara önemli katkılar sağlayacaktır. Bunun yanında sağlıktan tarıma, çevre korumaya, gıda üretiminden enerji üretimine kadar biyoteknolojik araştırma geliştirmenin yer aldığı kamu kurumları ve özel sektöre, son gelişmelere ve bilgiye haiz insan kaynakları yetiştirilecektir.

Biyoteknoloji Bölümü Maaşları Ne Kadar ?

Biyoteknoloji maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan Biyoteknoloji mezunu maaşı 2750 lira civarında iken özel sektör için Biyoteknoloji maaşları asgari ücret ile 2000 lira arasında değişmektedir.

Biyoteknoloji Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

80 ve üzeri puan alanlar, son yıllarda gerekleştirilen KPSS atamaları ile çeşitli devlet resmi kurumlarına atanmıştır.

Biyoteknoloji Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Ne yazık ki şu an için bu bölümden mezun olanların öğretmenlik yapacağı herhangi bir alan bulunmamaktadır.

Biyoteknoloji Bölümü Yorumları – Biyoteknoloji Nasıl Bir Bölüm İyi mi?

Bölüm hakkındaki yorumları mezunlarından dinlemek daha sağlıklı olacaktır. Bizim kişisel kanaatimize göre bölüm iyi bir bölümdür. Kamuya atanması da zor değildir, özelde iş bulması da…