Biyosistem Mühendisliği Bölümü Nedir ?

Biyosistem Mühendisliği mühendislik bilimi ve tasarımının biyoloji, çevre ve tarım bilimleriyle bütünleştirildiği bir mühendislik disiplinidir. Biyosistem Mühendisliği Programı; doğa ve insan tarafından gerçekleştirilmiş sistemlerin analizi, tasarımı ve değerlendirilmesini sağlayacak olan kişileri yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Biyosistem mühendisi olmak isteyenlerin; üstün bir akademik yeteneğe sahip, fen bilimlerine ve özellikle biyoloji ve kimyaya ilgili ve bu alanlarda başarılı, bilimsel meraka sahip, araştırmacı, tasarım ve tasarladığını uygulayabilme gücü olan, dikkatini yoğunlaştırabilen ve ayrıntıları görebilen, kimyasal ve biyolojik maddelere karşı alerjisi olmayan, sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olması gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Bölümün eğitim suresi 4 yıldır. Öğretim süresince; Matematik, Fizik, Kimya, Uygarlık Tarihi, Teknik Resim, Bilgisayar Programlama, İstatistik, Ekonomi ve Sistem analizi gibi derslerden oluşan bir program uygulanır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Bölümden mezun olanlar Biyosistem Mühendisi  unvanını alır.

Çalışma Sahaları
Biyosistem mühendisleri; kamu kuruluşlarında (İl Özel idareleri, DSİ, Tarım ve Köyişleri ile Çevre ve Orman Bakanlıkları,belediyeler), üniversitelerde öğretim elemanı olarak, tarım makineleri sanayinde, traktör sanayinde, tarımsal danışmanlık kuruluşlarında, tarıma dayalı kooperatiflerde, kamu ve özel bankalarda, tarım makineleri müteahhitlik kuruluşlarında, sulama-drenaj müteahhitlik firmalarında , mühendislik ve danışmanlık bürolarında, arazi toplumlaştırılması müteahhitlik, teknoloji geliştirme bölgelerinde, tarımsal yapılarla ilgili müteahhitlik firmalarında,hayvancılığa dayalı makine sanayinde,gıda makineleri sanayinde çalışabilirler.

Bu bölüm çeşitli üniversitelerin Ziraat Fakülteleri kapsamında okutulmakta olan bir mühendislik bölümüdür. Bölüme MF-4 puan türü ile öğrenci alımı yapılmaktadır. Biyosistem Mühendisliği bölümü olan üniversiteler şunlardır: Türkiye’de Adnan Menderes Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesinde bu bölüm okutulmaktadır. Taban Puanlar genellikle 220 ile 260 puan arasında değişmektedir. KPSS Taban puanları 76 ile 90 KPSS puanı arasında değişmektedir. KPSS taban puanları yüksek denilecek nitelikte değildir.

Biyosistem Mühendisleri, kamu kuruluşlarında (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İl Özel İdareleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Belediyeler vb.), Arazi Toplulaştırması Müteahhitlik Firmalarında, Tarım Makineleri Sanayinde, Traktör Sanayinde, Tarımsal Danışmanlık Kuruluşlarında, Tarıma Dayalı Kooperatiflerde, Kamu ve Özel Bankalarda, Tarım Makineleri Müteahhitlik Kuruluşlarında, Sulama-Drenaj Müteahhitlik Firmalarında, Mühendislik ve Danışmanlık Bürolarında, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, Tarımsal Yapılarla İlgili Müteahhitlik Firmalarında, Tarıma Dayalı Uluslararası Şirketlerde, Hayvancılığa Dayalı Makine Sanayinde, Gıda Makineleri Sanayinde, tarımsal işletmelerde tarım makinelerine dayalı mekanizasyon uygulamalarında çalışmaktadırlar. Ayrıca, girişimci ruhlu biyosistem mühendisleri kendi mühendislik büro ve firmalarını kurmaktadır. İsteyen biyosistem mühendislerinin Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam ederek akademik kariyere devam etmeleri mümkündür.

Görevler

Hassas tarım teknikleri ve tarımda yeni gelişen teknolojiler ile ilgili araştırma yapar,
Enerji ve makineler ile ilgili araştırmalar yapar ve yeni teknolojiler üretilmesi için projelendirme, prototip üretme ve ürünün test edilmesi işlemlerinde bulunur,
Bitkisel ve hayvansal üretim üzerine çalışmalar yapar; ürünleri kontrol eder ve sorunları tespit ederek alternatif çözüm yolları üretir,
Arazi ve su kaynaklarının geliştirilmesi konusunda danışmanlık yapar,
Kırsal alanların geliştirilmesi konusunda araştırma yapar ve alternatif çözüm yolları üretir,
Sulama ve drenaj sistemlerini tasarlar ve kullanımı hakkında önergeler yazar,
İş güvenliği ve ergonomi alanlarında araştırma yürütür,
Tarım, gıda ve çevre gibi çeşitli alanlara ilişkin malzeme ve teknoloji kullanımını belirler,
Tarım işlemlerinde, enerji etkinliğini arttırmaya yönelik tasarım yapar,
Tarımsal üretimin yönlendirilmesi ve görüntülenmesine ilişkin elektronik kontrol sistemleri üretir,
Çevreye uygun yapı sistemlerini tasarlar,
Ürün işleme teknolojileri geliştirir.

Biyosistem Mühendisleri Ne İş Yapar?

Biyosistem Mühendisliği bölümünden mezun olanlar göreve başladıklarında yenilenebilir enerji kaynakları, gıda, tarım, biyoyakıt üretimi gibi alanlarda çalışırlar. Bu konularla ilgili her türlü araştırmayı yapar, akademik bilgilerini kullanarak yararlı ürünler elde etmeye çalışır, bunun için çabalarlar. Yani doğada var olan biyolojik bir ürünü yararlı hale getirmeye çalışırlar. Örneğin doğada var olan doğal bir biyolojik ürünün, tarım alanında gübre olarak kullanılabileceğini ortaya çıkararak bunun için gerekli girişimleri yaparlar ve buna benzer iş ve işlemleri yürütürler.
Tüm dünyada biyosistem mühendisleri için belirlenmiş olan işler veya görevler aşağıda listelenmiştir.

-Tarım alanına yönelik enerji sistemleri ve koordinesi
-Su kaynakları ile ilgili çalışmalar
-Tarımda kullanılan makineler
-Yapı sistemleri ve ilgili araç-gereçler
-Bilgi Teknolojileri ve otomasyonu
-Sulama ve drenaj sistemleri
-İş güvenliği

Biyosistem Mühendisliği Dersleri

Bölümde Matematik, Kimya, Fizik, Biyoloji, İnkılap Tarihi gibi bazı genel derslerin yanı sıra, alanla ilgili şu dersler okutulmaktadır: Bilgisayar
Destekli Çizim, Bitki Fizyolojisi, Bitkisel Üretim, Mikrobiyoloji, İstatistik, Hidroloji, İçsel Tarım Makinaları, Sulamanın Temel İlkeleri, Toprak Fiziği vb.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Biyosistem Mühendisleri;
Matematik, kimya ve biyoloji gibi temel alanlara ilgili,
Mühendislik ilke ve tekniklerini uygulama becerisi olan,
Araştırma teknik ve yöntemlerini bilen,
Yaratıcı ve sabırlı,
Dikkatli ve ayrıntıları fark edebilen,
Sorunları tespit etme ve alternatif çözüm yolları bulma konularında başarılı,
Sözlü ve yazılı iletişim becerileri gelişmiş,
Planlama ve planları uygulama yeteneğine sahip,
Yeniliklere açık ve gelişmeleri takip eden,
Hızlı düşünebilen,
Analitik düşünme becerisi gelişmiş,
El – göz koordinasyonu yüksek bireyler olmalılar.

Biyosistem Mühendisliği, “biyolojik sistemlerin gelişmesinde ve temel kavramların uygulanmasında yaşam bilimleri ile mühendisliği bütünleştiren biyolojik tabanlı disiplin” olarak tanımlar.

Biyosistem Mühendisliği Dergisi ise; “Biyosistem Mühendisliği tarım, gıda, arazi-su kullanımı ve çevrede sürdürülebilir gelişmelere yönelik biyolojik sistemleri anlamak, modellemek, işlemden geçirmek ya da geliştirmek için fiziksel bilimlerde ve mühendislikte eğitim ve araştırma ile ilgilenmektedir” biçiminde bir tanım yapmaktadır.
Pek çok tanım olmasına rağmen, genel anlamda “Biyosistem Mühendisliği, mühendislik bilimlerinin geniş kapsamlı olarak biyolojik sistemlere ve süreçlere uygulanmasını içeren bir mühendislik dalı” olarak tanımlanmaktadır.

Eğitim ve çalışma konuları

-Arazi ve su kaynaklarının geliştirilmesi,
-Bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon uygulamaları
-Enerji ve makinalar
-Hasat sonrası mekanizasyon uygulamaları,
-Hassas tarım teknikleri
-Kırsal alanın geliştirilmesi
-Tarımda otomasyon ve yeni gelişen teknolojiler
-Tarımsal yapılar,

Biyosistem Mühendisliği Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar: YGS, LYS1, LYS2
Bölümün Tercih Puan Türü: MF4
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık:

Biyosistem Mühendisliği İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Bölümden mezun olanlar aşağıda listelenen kurum ve kuruluşlarda çalışma olanağına sahiptir.
-Arazi Toplulaştırması Müteahhitlik Firmaları
-Belediyeler
-Büyük Tarımsal İşletmeler
-Çevre ve Şehircilik
-DSİ
-Gıda Makineleri Sanayi
-Gıda-Tarım ve Hayvancılık
-Hayvancılığa Dayalı Makine Sanayi
-İl Özel İdareleri
-Kamu ve Özel Bankalar
-Orman ve Su İşleri Bakanlıkları
-Özel Mühendislik ve Danışmanlık Büroları
-Sulama Birlikleri
-Sulama-Drenaj Müteahhitlik Firmaları
-Tarım Makineleri Müteahhitlik Kuruluşları
-Tarım Makineleri Sanayi
-Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
-Tarıma Dayalı Kooperatifler
-Tarıma Dayalı Uluslararası Şirketler
-Tarımsal Danışmanlık Kuruluşları
-Tarımsal Yapılarla İlgili Müteahhitlik Firmaları
-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
-Traktör Sanayi
-Üniversiteler (Öğretim görevlisi olarak)

4 Yıllık Biyosistem Mühendisliği Bölümü Ne İş Yapar?

Bu alandan mezun uzmanlar, tarımda otomasyon ve yeni gelişen teknolojiler, hassas tarım teknikleri, enerji ve makineler, bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon uygulamaları, hasat sonrası mekanizasyon uygulamaları, tarımsal yapılar, arazi ve su kaynaklarının geliştirilmesi, kırsal alanın geliştirilmesi konularında faaliyet yapacaktır.

Biyosistem Mühendisliği bölümünden mezun olanlar göreve başladıklarında yenilenebilir enerji kaynakları, gıda, tarım, biyoyakıt üretimi gibi alanlarda çalışırlar. Bu konularla ilgili her türlü araştırmayı yapar, akademik bilgilerini kullanarak yararlı ürünler elde etmeye çalışır, bunun için çabalarlar. Yani doğada var olan biyolojik bir ürünü yararlı hale getirmeye çalışırlar. Örneğin doğada var olan doğal bir biyolojik ürünün, tarım alanında gübre olarak kullanılabileceğini ortaya çıkararak bunun için gerekli girişimleri yaparlar ve buna benzer iş ve işlemleri yürütürler. Tüm dünyada biyosistem mühendisleri için belirlenmiş olan işler veya görevler aşağıda listelenmiştir.

GÖREV ALANLARI

-Tarım alanına yönelik enerji sistemleri ve koordinesi
-Su kaynakları ile ilgili çalışmalar
-Tarımda kullanılan makineler
-Yapı sistemleri ve ilgili araç-gereçler
-Bilgi Teknolojileri ve otomasyonu
-Sulama ve drenaj sistemleri
-İş güvenliği

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Biyosistem mühendisliği maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan Biyosistem mühendisliği mezunu maaşı 3500 lira civarında iken özel sektör için Biyosistem mühendisliği maaşları 2500-3000 TL arasında değişebilmektedir.

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Son yıllarda yapılan KPSS atamalarında bu bölüme kontenjan ayrılmadığı için atama olmamıştır.

Biyosistem Mühendisliği Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Ne yazık ki şu an için bu bölümden mezun olanların öğretmenlik yapacağı herhangi bir alan bulunmamaktadır.

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Yorumları – Biyosistem Mühendisliği Nasıl Bir Bölüm İyi mi?

Devlet kurumlarında olmasa da özelde iş imkanı bulunan ender bölümlerden bir tanesidir. Alana ilgi duyanlar bölümü tercih edebilir. Ancak dediğimiz gibi kamuda mühendis olmak bu bölüm için biraz zordur.