Biyomühendislik Nedir ?

Biyomühendislik puanları,Biyomühendislik iş imkanları ve maaşları,Biyomühendislikhakkında bilgi

Biyomühendislik Programı; kütle ve ısı aktarımı, kinetik, biyokataliz, biyomekanik, ayırma ve saflaştırma teknikleri, biyoreaktör tasarımı, yüzey bilimi, akışkanlar mekaniği, termodinamik ve polimer kimyası gibi mühendisliğin temel ve uygulamalı birçok dalının yanı sıra; genetik, moleküler biyoloji, protein kimyası, metabolizma, hücre fizyolojisi ve biyokimyası, sitoloji, biyoelektrik, nörobiyoloji, immünoloji, farmakoloji gibi temel ve uygulamalı bilimlerdeki araştırma ve bilgi birikimleri arasında bir köprü oluşturarak, günümüz toplumunun farklı boyut ve sektörlerdeki sorunlarına özgün çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.

Kişisel Özellikler
Biyomühendis olmak isteyenlerin; üstün bir akademik yeteneğe sahip, fen bilimlerine ve özellikle biyoloji ve kimyaya ilgili ve bu alanlarda başarılı, bilimsel meraka sahip, araştırmacı, tasarım ve tasarladığını uygulayabilme gücü olan, dikkatini yoğunlaştırabilen ve ayrıntıları görebilen, kimyasal ve biyolojik maddelere karşı alerjisi olmayan, sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olması gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Biyomühendislik öğretiminde öğrencilere; biyoloji boyutu ile biyolojik sistemlerden yararlanan yeni biyo teknolojilerin geliştirilmesi ve bunların sanayide kullanımları; mühendislik boyutu ile de mühendislik kavram ve yöntemlerinin öğretilmesine çalışılmaktadır. Mesleki eğitimin I. sınıfında; Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Temel Laboratuar, Bilgisayara Giriş, Termodinamik… 2. sınıfta; Biyokimya, Hücre Bilgisi, İstatistik, Akışkanlar Mekaniği, Kütle Transferi, Isı Transferi, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Mühendislik Laboratuarı, Biyo malzemeler, Fizyoloji… 3. sınıfta; Genel Ekonomi, Bitki Doku Kültürleri, Biyoproses Mühendisliği, İmmünoloji, Elektrik Sistemleri, Proses Güvenliği, Hayvan Doku Kültürleri, Biyoreaktörler, Genetik Mühendisliğine Giriş, Biyosensörler… 4. sınıfta; Ayırma ve Saflaştırma İşlemleri, Proses Tasarımı, Sistem ve Proses Analizi, Mühendislik Ekonomisi, Biyomedikal Mühendisliğe Giriş, Biyopolimerler, Proses Kontrol, Biyomühendislikte Etik… gibi dersler okutulmaktadır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Lisans eğitimi sonunda başarılı olan öğrencilere “Biyomühendis” diploması verilir.

Çalışma Sahaları
Biyomühendisler, üretim sektöründeki sistemlerin geliştirilmesi ve hizmetlerin verilmesi yoluyla toplumun yaşam seviyesini yükseltmek için çalışmalar yapar, biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli gıda malzemeleri, içecekler, enerji kaynakları (hidrojen, etanol, biyogaz), ilaçlar (antibiyotikler, vitaminler, hormonlar) ve biyokimyasal maddeler (protein ve amino asitler, enzimler, organik asit ve çözgenler, pestisitler ve çeşitli polimerler) biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler elde edilmesi için bu sektörlerde üretimde bulunan işletmelerin AR-GE departmanlarında planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunurlar.

Biyomühendislik Bölümü, Türkiye’de ilk kez 2000 yılında, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Biyomühendislik lisans programının amacı, biyomühendislik ve biyoteknoloji alanlarında çok iyi temel bilgilere sahip, bilimsel yöntem ve ilkelerdeki evrensel gelişmeleri takip edebilen, araştırıcı, üretici, girişimci, disiplinlerarası iletişimi güçlü, problem çözme yeteneği gelişmiş, etik değerlere sahip biyomühendislerin yetiştirilmesi ve akademisyenlerin bilimsel hayata kazandırılmasıdır.

Biyomühendislik Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar: YGS, LYS-1 ve LYS-2
Bölümün Tercih Puan Türü: MF-4
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 4

Biyomühendislik İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Biyomühendisler; hastanelerde, ilaç endüstrisinde, çevre koruma ile ilgili kuruluşlarda,Türk Standartlar Enstitüsü’nde, Hıfz-ı Sıhha’da genetik tanı ve tedavi ile ilgili kuruluşlarda çalışma olanağı bulabilirler.

4 Yıllık Biyomühendislik Bölümü Ne İş Yapar?
Bölüm mezunları, Türkiye’de yer alan üniversitelerde öğretim görevlisi olarak görev alabilmektedir. Ayrıca gıda (Mauri Maya San. A.Ş., Keskinoğlu A.Ş. vb.), tarım (Algen Biotechnology, Dikili Çiftlik A.Ş vb.), sağlık ve ilaç sektörlerinden (General Electrics Healthcare System – Penta Elektronik Medikal Sistemler, Ar-Es Danışmanlık, Clinical Research Associate, Siena Aşı Enstitüsü, Hipokrat Tıbbi Malzemeler İmalat ve Pazarlama A.Ş, Bilimsel Tıbbi Ürün Pazarlama Tic.Ltd. Şti., Sanovel vb.) çevre sektörüne (Opet Madeni Yağ Sanayi ve Tic. A.Ş, Çevresel Kimya Biyodizel Üretim Şirketi vb.) kadar çok geniş bir endüstriyel yelpazede, hastane ve kliniklerde, TSE (Türk Standartları Enstitüsü) ve TPE (Türk Patent Enstitüsü) gibi yasal yükümlülükleri olan kuruluşlarda, genetik tanı ve tedavi merkezlerinde ve aşı üretim tesislerinde istihdam edilmektedirler. Ayrıca bazı mezunlar lisans düzeyinde almış oldukları eğitimi takiben girişimcilik yönünde atılımlarda bulunarak, kendi şirketlerini (Pikolab A.Ş. vb.) kurmaktadırlar.

Biyomühendislik Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Biyomühendislik maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan Biyomühendislik mezunu maaşı 3550 lira civarında iken özel sektör için Biyomühendislik maaşları 2500-3000 arasında değişebilmektedir.

Biyomühendislik Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Son yıllarda kamuya atama yapılmadı.

Biyomühendislik Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Ne yazık ki şu an için bu bölümden mezun olanların öğretmenlik yapacağı herhangi bir alan bulunmamaktadır.

Biyomühendislik Dersleri

-Araştırma Planlaması Ve Yönetimi
-Biyoistatistik
-Biyomalzemeler
-Biyomateryaller Ve İlaç Salınımı
-Biyomedikal Mühendisliği
-Biyomoleküler Mühendislik
-Biyoproses Dinamiği Ve Kontrol
-Biyoproses Geliştirilmesi Ve Yönetimi
-Biyoproses Tasarımı
-Biyoreaksiyon Mühendisliği
-Çevre Biyoteknolojisi
-Endüstriyel Biyoteknoloji
-Hesaplamalı Biyomühendislik
-Hücre Ve Metabolizma Mühendisliği
-Metabolizma Mühendisliği
-Proteomik Ve Kütle Spektrometresi
-Saflaştırma Sistemleri
-Sistem Biyolojisi
-Sistem Biyolojisi

Biyomühendislik Bölümü Yorumları – Biyomühendislik Nasıl Bir Bölüm İyi mi?

Kamuya atanmak sıkıntılı olsa da özelde veya üniversitelerde iş bulma olanağı vardır. Özellikle lisans üstü eğitimlerini tamamlayanlar, üniversitelerde öğretim görevlisi olarak göreve başladıkları takdirde 4500-5000 lira civarında maaş alma olanağı kazanabilirler.