Biyoloji Bölümü Biyoloji Nedir ? Biyoloji Okumak

Biyoloji Bölümü canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırmalar yapan bir bilim dalıdır. Biyoloji Programı; canlıların evrimi, yeryüzünde dağılımları, anatomileri ve fizyolojileri konusunda öğretim yapmayı amaçlar.

Kişisel Özellikler
Biyoloji Programında okumak isteyenlerin; fen derslerinde başarılı, canlılara karşı ilgili, meraklı, gözlemci, sabırlı, akademik yeteneği yüksek, görme duyusu ve belleği güçlü, renkleri ayırt edebilen kimseler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Biyoloji Programında dört yıllık eğitim kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür. Öğretim süresince; Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Kimya, İstatistik, Sistematik Botanik, Hayvan Histolojisi, Biyokimya, Genetik ve Fizyoloji gibi dersler okutulmaktadır. Bu alan genel olarak, botanik, zooloji, mikrobiyoloji, ekoloji ve hidrobiyoloji başlıkları altında toplanabilir. İlk yıl öğrencilere temel bilimler, genel biyoloji (kimya, fizik, biyometri ve jeoloji) konularında dersler verilir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda botanik ve zooloji, hücre biyolojisi, genetik, fizyoloji, anatomi gibi alanlarda dersler verilir. Öğrenciler laboratuarda uygulama çalışmaları yaparlar. Uygulama çalışmalarının bir bölümü de arazide yapılır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Biyoloji Programını bitirenlere “Biyolog” unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Biyologlar, günümüzde yoğun olarak hastanelerde, üniversitelerin tıp fakültelerinde, hidrobiyoloji araştırma merkezlerinde, bakanlıklara bağlı kuruluşlarda, özel sektörde, ilaç ve besin endüstrisinde çalışmaktadırlar. Pedagojik formasyon alanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu ve özel sektör okullarında ya da dershanelerde öğretmenlik yapmaktadırlar. Biyoloji bölümünü bitirenler, sağlık, çevre sorunları, beslenme ve eğitim gibi alanlarda çalışabilseler de iş bulma olanakları sınırlıdır. Araştırmacı olarak çalışmak isteyenlerin lisansüstü eğitim yapmaları gerekir. Tarım, tıp, eczacılık, veterinerlik, biyologların uygulama alanlarıdır.

Biyoloji iş imkanları

Mesleğinizi ilgilendiren işler arasında şunlar bulunur:

Biyoteknolojist
Yüksek öğretim okutmanı
Mikrobiyolog
Nanotechnologist
Doğa koruma görevlisi
Farmakolojist
Aile hekimi
Araştırma bilimcisi (yaşam bilimleri)
Araştırma bilim adamı (tıbbi)
Ortaokul öğretmeni
Toprak bilimcisi
Zoolog
Mesleğine yararlı olacağı işler şunlardır:

Akupunkturcu
Diş doktoru
Genel tıp doktoru
Sağlığı geliştirme uzmanı
Bilim yazarı
Sürdürülebilirlik danışmanı
İş deneyimi
Biyoloji ile ilgili işler özellikle sahada pratik deneyim kazanmak için çok önemlidir. Bazı lisans kursları, bir yıl sürecek bir endüstriyel eğitim içerebilir ve bu kursları kazandığınızda iş fırsatlarında avantajlı olursunuz.

Kurslara katılık, yaz tatillerinde mesleki alanlarda çalışabilirsiniz. Bazı kuruluşlarda gönüllü olarak çalışınız ve çevre edinmeye bakınız.

Ayrıca, bilim müzeleri, araştırma ve klinik laboratuvarlar, koruma tesisleri veya ilaç firmaları ile bağlantı kurmayı deneyebilirsiniz.

Biyoloji iş ilanları

Bir dizi işveren, biyoloji ile ilgili işler için personel aramaktadır:

Üniversiteler ve klinik araştırma kuruluşları;
İlaç ve biyoteknoloji şirketleri;
Özel hastaneler ve devlet hastaneleri
Ulusal ve küresel sağlık kurumları
Bilimsel ve teknik danışmanlık yapan iştirakler
Okullar ve kolejler
Müzeler, bilim merkezleri ve yayın şirketleri gibi sosyal yardım organizasyonlarında çalışırsınız.Birçok biyoloji mezunu iş, finans, pazarlama, eğitim ve satış gibi iş alanlarında görev yapmaktadır.

Çevre, tarım , sağlık, bilim ve eczacılık alanlarında çalışan firmalar ile iletişime geçmelisiniz. Bu firmalarda çevre yaparak iş çevrenizi genişletin.

Biyolojik sistemler ve kavramların konuya özgü bilgisine ek olarak bazı alanlarda kendinizi geliştirmelisiniz. Bir dizi alanlarda pratik edinerek teknik beceri geliştirecek ve teknik ekipmanın nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz.

Bir biyoloji mezunları bir işe girerken işveren şu özellikleri sizde arayacaktır:

İletişim becerileri – rapor yazma ve sunumlar yoluyla;
Grup çalışması ve seminerler yoluyla takım çalışması becerileri;
Örgütsel beceriler;
Çeşitli verilerin yığınlarını güvenle idare edebilme ve sonuç çıkarabilme becerisi;
Problem çözme, proje ve zaman yönetimi becerileri;
Kendine güven, girişim ve iş bilinci.
İlerideki çalışmalar hakkında plan yapma ve düzen kurabilme yeteneğini sizlerde arayacaktır.
Birçok biyoloji mezunu, belirli bir bölgedeki uzmanlıklarını artırmak için lisansüstü eğitime başvurmaktadır ve bu mesleki kariyer açısından büyük avantajlar sağlayacaktır. Öğretim görevlisi, peyzaj mimarlığı veya hukuk gibi diğer mesleki alanlarda lisansüstü fırsatlar arayabilirsiniz.

Bir araştırma bilim insanı veya üniversite öğretim görevlisi olarak bir kariyer istiyorsanız, lisansınızı takiben bir doktora yapmanız gerekir.

Biyoloji mezunları ne iş yapar?

Biyoloji mezunları ülkemizde işsiz kalmalarının en büyük sebebi bu mesleğe yönelik yatırımlarının yapılmamasıdır. Bir devlet organında görev alırlar tabi ki ama asıl görevleri araştırma yapmak ve bilim insanı olmaktır. Bu meslekten mezun olan bireylerin asli görevi araştırma yapıp yeni fikirler üretmektir.

Ülkemizde yeni buluşların peşinden koşup, AR&GE çalışması yapan firmalar olmadığı için Biyoloji mezunlarına iş imkanı yaratılmamaktadır. Ülkemizde yeterli personel olmasına rağmen iş imkanları kısıtlıdır. İş gücü olup ve teknik personeli olan bir ülke düşünün sizce ne yapmalıdır?

Türkiye ilerleyen zamanlarda teknoloji üretip ve bu ürettiği, bulduğu teknolojiyi pazarlayan bir ülke olacaktır. Şu an altyapıları kurulan bu AR&GE gelişme süreci henüz başında olmamıza rağmen çok hızlı ilerlemektedir. İlerleyen zamanlarda Biyoloji mezunu insanlar için güzel iş imkanları doğacaktır.

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNLARININ İŞ İMKANLARI

Biyoloji bölümü mezunları “biyolog” ünvanı alırlar. Biyologlar, aşağıdaki resmi ve özel kuruluşlarda iş imkânlarına sahiptirler:

Devlet ve özel hastane laboratuvarları, özeltıbbi tahlil ve test laboratuvarları,
Tarım Orman ve Çevre Bakanlıkları,
Büyükşehir Belediyeleri,
İlaç firmaları,
Tıbbi / bilimsel araç-gereç satan firmalar,
Gıda üretimi için yasal izni olan şirketler (gıda kontrolörü olarak),
Çevre danışmanlığı sağlayan kuruluşlar,
Şu an (Aralık 2005) geçerli olan düzenlemeler itibariyle 1-1.5 yıllık tezsiz yüksek lisans eğitimi (formasyon) alarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve devlet okullarında biyoloji öğretmenliği,
Yurt içinde ve yurt dışında Araştırma Görevliliği.
Araştırma Görevliliği için istenen şartlar üniversiteden üniversiteye değişmekle beraber, yurt içinde araştırma görevlisi olabilmek için çoğunlukla aşağıdaki akademik şartlar aranmaktadır:

LES, KPDS, ÜDS, TOEFL, ILTS sınavlarından alınan puanlar,
Yüksek not ortalaması,
Yüksek Lisans ya da Doktora yapıyor olmak.
Yurt dışında yüksek lisans / doktora yapmak için gerekli şartlar yurt içinde Yüksek Lisans / Doktora için gerekli şartlardan çok daha zor olmakla beraber, bu şartlar yerine getirildiği takdirde iş bulmak çok kolaydır. Özellikle Amerika Birleşik devletlerinde 1100-1600 $ maaş ve okul masrafları ödemeden doğrudan Doktoraya başlamak mümkündür. Bunun için (yine üniversite ve bölümlere göre çok değişiklik arz etmekle beraber, en büyük potansiyelin olduğu A.B.D’de) genellikle aşağıdaki şartlar istenir:

En az % 75 ya da buna karşılık gelen mezuniyetnot ortalaması,
Dünya çapında uygulanan veTürkiye’de de yapılan Graduate Record Exam (GRE) adlı sınav sonucunun direk müracaat edilen üniversiteye gönderilmesi,
Yine dünya çapında uygulanan (ve Ankara ve İstanbul’da da girilebilecek olan) Test of English as a Foreign Languge (TOEFL) adlı sınavın sonucunun doğrudan müracaat edilen üniversiteye gönderilmesi,Adayın mezun olduğu bölümdeki öğretim üyelerinden ya da adayı tanıyan diğer profesyonel şahıslardan alınan ve adayın girmek istediği yüksek lisans/doktora programına uygun olduğunu ve başarılı olacağını anlatan 3 adet referans mektubu,
Adayın mezun olduğu bölümün öğrenci işlerinden alınan İngilizce not dökümü (Not dökümünün mümkünse doğrudan öğrenci işlerinden İngilizce olarak hazırlanıp onaylanması, tercüme edilmesinden daha etkili olmaktadır.)

Bu şartlar genel olduğundan yurt dışında yüksek lisans / doktora düşünen biyologların en az iki sene önceden, gitmek istedikleri üniversitenin öğrenci işleri ve çalışmak istedikleri öğretim üyesiyle temasa geçmeleri ve güncel detayları öğrenmeleri gerekir.

Biyolog Nedir?
Canlıların yapısını inceleyerek bu incelemeler sonucu canlıları sınıflandıran, canlı yaşamı için araştırmalar yapan kişidir.

Biyolog Ne İş Yapar?
Biyolog olan kişiler 2 grupta ayrılarak çalışmalar sürdürür.
1: Araştırma yapan biyologlar;

Canlıların yapıları inceler ve sonuçlara göre sınıflandırma yapar.
Canlıların evrene etki eden etmenlerini inceler.
Canlıların yaşamları için en iyi ortamı araştırır ve belirler.
2: Uygulama yapan biyologlar;

Kimyasal, biyolojik ve radyoaktif kaynaklı ürünlerin canlılar üzerindeki etkisini araştırır.
Su ve topraktaki kirlilik seviyesini inceler.
Kirletilmiş olan ortamdaki biyolojik dengesini kurmak için iyileştirici uygulamalar yapar.
Bakterilerin, parazitlerin, virüslerin: üremelerini, türlerini ve canlılar üzerindeki olumlu-olumsuz özelliklerini saptayarak etkilerini inceler
Hem içme hemde tarımda kullanılan suların bakteriyolojik tahliller yapar.
Biyolog Nasıl Olunur?
Biyolog olabilmek için Fen Bilimleri’nde oldukça başarılı olunmalıdır. Özellikle canlı biyolojisine bilimsel olarak merak duyan

Biyolog Olabilme Ön Koşulu Var mı?
Mesleğin eğitimine girebilmek için; Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ‘nda (LYS) “Biyoloji” lisans programı için yeterli “MF-2” puan almak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Biyoloji” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Biyokimya Teknikerliği, Çevre, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma ve Kontrol,Çevre Koruma, Laboratuar, Laboratuar Teknolojisi, Sağlık Laboratuarı, Patoloji Laboratuar, Patoloji Labaratuar Teknikleri,Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Labaratuar Teknikleri, Biyokimya Teknikerliği, önlisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde “Biyoloji” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Biyolog Eğitimi Nasıldır?
Eğitim süresi4 yıldır.Fen dersleri ağırlıklı bir eğitim yapılmaktadır. Teorik eğitimin yanında laboratuar çalışmaları da vardır. Eğitim sırasında isteğe bağlı olarak staj yapılır, Öğrenciler eğitimin;
1.Yılında: Genel biyoloji, genel biyoloji laboratuarı, moleküler biyoloji, kimya, istatistik, Türk Dili, yabancı dil ve güzel sanatlar,
2.Yılında: Sistematik botanik, omurgasızlar biyolojisi, genel mikrobiyoloji, organik kimya, hayvan histolojisi, omurgalılar biyolojisi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, yabancı dil ve güzel sanatlar,
3.Yılında: Biyokimya, genetik, fizyoloji, bitki fizyolojisi, yabancı dil ve güzel sanatlar,
4.Yılında: Türkiye bitki örtüsü, embriyoloji, evrim, deneysel biyokimya, parazitoloji, bitki ekolojisi ve coğrafya, entomoloji, ekoloji derslerini alırlar. Çevre biyolojisi, genel viroloji, bakteri fizyolojisi, tıbbi mikrobiyoloji, toprak mikrobiyolojisi, su kalitesi kontrolü, hücrelerle çalışma yöntemi, endokrinoloji, endüstri mikrobiyoloji, balık yetiştiriciliği, genetik mühendisliğine giriş seçmeli derslerdir.

Hangi Unvanlarla Çalışabilir?
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara ” Biyoloji Lisans Diploması” ve “Biyolog” unvanı verilir.

İş Olanakları Neler?
Biyolog unvanı alan kişi birçok kamu ve özel şirketlerde çalışabilmektedir. Başlıca saymak gerekirse üniversitelerin tıp, eczacılık, çevre, gıda, ziraat, orman, fen fakültelerinde, araştırma merkezlerinde, Tarım, Orman, Çevre ve Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda; özel sektörde ise ilaç ve besin endüstrisi kuruluşlarında çalışmaktadırlar.

Ne Kadar Kazanırım?
Genel olarak 2500 Tl ile 5000 TL arasında değişmektedir. Maaş oranınız iş tecrübenize, bilgi seviyenize, çalışma sürenize ve eğitim aldığın konulara göre değişmektedir.

Üniversitelerde Bölüm Var mı?
Genel olarak Yüksek öğretim programları uygulayan üniversitelerde bu meslek için eğitim verilmektedir.

Hangi Kursları Almalıyım?
Meslek için kurs bulunmaktadır. Ancak mesleği biyolog olanlar için geliştirme kursları bulunmaktadır.

Biyoloji Bölümünün temel hedefi; genel biyoloji ve beş alt anabilim dalının (Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Botanik, Zooloji, Hidrobiyoloji) temel prensiplerini tanımlama, açıklama, uygulama, karar verebilme, öğretebilme bilgi ve becerisine sahip biyolog ünvanı ile kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan biyologlar yetiştirmektir.

Biyoloji Bölümünün temel çalışma konuları:

Botanik: Bitki fizyolojisi, bitki stres fizyolojisi, bitki sistematiği, mikoloji, çevre biyolojisi ve çimlenme fizyolojisi.

Genel Biyoloji: Ekoloji, çevre biyoteknolojisi, biyoremidasyon, toprak biyolojisi, toprak erozyonu, vejetasyon çalışmaları ve ekolojik tarım.

Moleküler Biyoloji: Bitki meleküler biyolojisi ve biyoteknolojisi, bitki doku kültürleri, moleküler bitki patojen ilişkileri, kalıtsal hastalıkların ve kanserin moleküler biyolojisi ve genetiği ve populasyon genetiği
Zooloji: Insecta ve Arachnida sistematiği, Hayvan fizyolojisi ve parazitolojisi

Biyoloji Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar: YGS, LYS1 ve LYS2
Bölümün Tercih Puan Türü: MF2
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 4

Biyoloji İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Mezunlarımızın iş bulma imkânları genel olarak şöyle sıralanabilir:
Üniversiteler, devlet ve özel hastaneler (laboratuarlar, tüp bebek üniteleri, genetik tanı merkezi), özel sektör (gıda ve ilaç fabrikaları AR-GE ve/veya satış sorumlusu ve çevre danışmanı), bakanlıklar (Çevre-Orman, Tarım, Sağlık, Turizm), Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi, Adli Tıp Enstitüsü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü, Turizm Tesisleri, Su Ürünleri Enstitüsü, TÜBİTAK, DPT, DSİ, Öğretmenlik (formasyon sertifikası aldığı taktirde) ve Belediyelerdir.

4 Yıllık Biyoloji Bölümü Ne İş Yapar?

Biyologlar, aşağıdaki resmi ve özel kuruluşlarda iş imkânlarına sahiptirler: Devlet ve özel hastane laboratuvarları, Özel tıbbi tahlil ve test laboratuvarları, Tarım Orman ve Çevre Bakanlıkları, Sağlık Bakanlığı, Büyükşehir Belediyeleri, İlaç firmaları, Tıbbi / bilimsel araç-gereç satan firmalar, Gıda üretimi için yasal izni olan şirketler (gıda kontrolörü olarak), Çevre danışmanlığı sağlayan kuruluşlar, Formasyon alarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve devlet okullarında biyoloji öğretmenliği, Üniversitelerde Akademisyen.

Biyoloji Bölümü Maaşları Ne Kadar ?

Biyoloji maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan Biyoloji mezunu maaşı 2750 lira civarında iken özel sektör için Biyoloji maaşları asgari ücret ile 2000 lira arasında değişmektedir. Öğretmen olanlar ise 3050 TL taban maaş ile göreve başlar ve ek ders ile beraber 3750 liraya kadar maaş alabilir.

Biyoloji Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

87 puan alanlar kamu kurumlarına memur olarak atanabilmektedir. Öğretmenlik KPSS puanları da bu civarlardadır.

Biyoloji Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Mezunlar formasyon eğitimi aldıktan sonra Biyoloji Öğretmenliği olabilirler. Ancak KPSS ve mülakatlarda da başarı göstermek zorundadırlar.

Biyoloji Bölümü Yorumları – Biyoloji Nasıl Bir Bölüm İyi mi?

Görüldüğü üzere KPSS taban puanları çok yüksektir. Bölümü okuduktan sonra işsiz kalmanız olasıdır. Ancak başka seçeneği olmayanlar için diyecek bir şeyimiz yok elbette.