Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü besin olarak yararlanılan tarla ve bahçe bitkilerinin üretimi, verimlerinin artırılması ve ürünlerinin değerlendirilmesi alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Kişisel Özellikler
İyi kaliteli tahıl, sebze, meyve, endüstri ve süs bitkilerinin bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiştirilmesini sağlayacak tarım uzmanlarının yetiştirilmesi programın akademik önceliğidir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Bitkisel Üretim ve Teknolojileri programında matematik, biyoloji, kimya, tarımsal ekoloji, meteoroloji, toprak bilgisi, bitki besleme ve toprak verimliliği, meyve yetiştirme ilkeleri, bahçe bitkileri ıslahı, serin iklim tahılları gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Bitkisel Üretim alanında yetişen kişiler, ürünlerinden yararlanılan tarla, bahçe ve sera bitkilerinin verimliliklerinin artırılması ve ürünlerin değerlendirilmesi için araştırmalar yapar, bol verimli ve sağlıklı bitkisel ürün elde etmenin yolları konusunda üreticilere yardımcı olur.

Çalışma Sahaları
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümünden mezun olan öğrenciler konuyla ilgili kamu kuruluşlarında iş bulacakları gibi özellikle Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Tarım Kooperatifleri Ziraat Bankası Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü Çay- Kur Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tarımsal İlaç Şirketleri Toprak Mahsulleri Ofisi gibi kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Ayrıca özel ve devlet çiftliklerinde de çalışma imkanı vardır.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü’nün Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir programdır. Bir AKTS, öğrencinin her yarıyıl için 30 saatlik iş yükünü ifade eder. Programda, lisans öğrencileri ilk yıl Botanik, Zooloji, Tarımsal Ekoloji, Kimya, Matematik gibi temel bilim derslerinin yanında Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Programı için temel teşkil edecek dersler ile programa başlangıç yaparlar.

İkinci sınıftan itibaren Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi için öngörülen ortak derslerin yanı sıra Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü meslek derslerini almaya başlarlar. Üçüncü sınıfta Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü temellerini öğrenmeyi tamamlayan öğrenciler, dördüncü sınıfta ileriye yönelik çalışacakları alanla ilgili dersleri seçerek o alana yoğunlaşırlar. Dördüncü yılın sonunda hazırlamış oldukları Lisans tezini başarıyla savunan öğrenciler programdan Ziraat Mühendisi ünvanıyla mezun olurlar.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar: YGS, LYS-1 ve LYS-2
Bölümün Tercih Puan Türü: MF-2
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 4

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?
Programdan mezun olacak “Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Uzmanı” Ziraat Mühendisleri, kamuda T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde; özel ve kamu üniversitelerinde, Tarım ve Kredi Kooperatifleri, tarımla ilgili üretici birlikleri bünyesinde; özel ve kamu bankalarında, fide-fidan, tohumculuk ile biyoteknoloji gibi tarımla ilgili diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarında, tarımsal üretim işletmelerinde, analiz laboratuvarlarında, organik tarım işletmeleri, tarımsal danışmanlık firmaları ile bitki koruma ürünleri satış ve pazarlama işletmeleri olmak üzere oldukça geniş bir iş alanında istihdam edilebilirler. Ayrıca, girişimciliklerini kullanarak tarımsal üretim, danışmanlık vb. konularda kendi özel işletmelerini açabilirler.

4 Yıllık Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Ne İş Yapar?

Mezunların uluslararası kuruluşlarda ve çok uluslu firmalarda teknik eleman ve yönetici olarak sorumluluk almaları beklenmektedir.

Mezunların iş alanları içinde bitkisel ve hayvansal işletmelerin kurulması ve yönetilmesi, özel ve resmi araştırma, eğitim ve yayım hizmeti veren birimler, danışmanlık şirketleri, kontrol-sertifikasyon, proje hazırlama ve yönetme, tarımsal ürün ve girdi pazarlaması, perakende sektörü, agro turizm, tarımsal ürün işleme, paketleme, depolama ve taşıma, haller ve belediyeler, tohum, fide, fidan, yumurta ve diğer damızlık materyal üretimi, arıcılık gibi çok sayıda sektör/alan sayılabilir.

Mezunların eğitim sırasında kişisel becerilerinin ve girişimciliğin gelişmesi sonucu kendi işlerini kurma yönünde de atılım yapması beklenmektedir. Mezunların tarımın birçok dalında ulusal ve uluslararası arenada kariyer yapabilmeleri de temel hedeflerden birisidir.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Maaşları Ne Kadar ?

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan Bitkisel Üretim ve Teknolojileri mezunu maaşı 3450 lira civarında iken özel sektör için Bitkisel Üretim ve Teknolojileri maaşları asgari ücret ile 3000 lira arasında değişmektedir.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Son yıllarda yapılan KPSS atamalarında bu bölüme kontenjan ayrılmadığı için atama olmamıştır.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Ne yazık ki şu an için bu bölümden mezun olanların öğretmenlik yapacağı herhangi bir alan bulunmamaktadır.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Yorumları – Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Nasıl Bir Bölüm İyi mi?

Şu anda ataması yapılmamaktadır. Bu nedenle çalışma alanlarını özel sektör oluşturmaktadır. Bölümü tercih etmek isteyenler bu hususu da dikkate almalıdır.