Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi

Bitki Koruma Bölümü bol ve kaliteli bitkisel ürün elde edebilmek için bitkilerin hastalıklardan ve yabancı otlardan korunması konusunda çalışacak insan gücünü yetiştirerek, tarımsal endüstri açısından bilinçli ve girişken ziraat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Bitki Koruma bölümünü okumak isteyenlerin, temel bilimlere, özellikle Zooloji ve Kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı, bilimsel meraka sahip kimseler olmaları beklenir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Matematik, Fizik, Kimya gibi temel bilim dersleri yanında; Meteoroloji, Tarım Makineleri, Toprak Bilgisi, Böcek Ekolojisi, Böcek Sistematiği, Zirai Mücadele Organizasyonu ve Karantina, Meyve ve Bağ Zararlıları gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Bitki Koruma programını bitirenlere “Ziraat Mühendisi” unvanı verilir. Bitki Koruma alanında yetişen ziraat mühendisleri zirai mücadele istasyonlarında meyve, sebze, tahıl ve süs bitkilerine zarar veren böcek ve zararlı otlarla mücadele yöntemlerini geliştirir, bitki zararlıları konusunda üreticileri aydınlatır.

Çalışma Sahaları
Bitki Koruma Bölümünden mezun olan öğrenciler konuyla ilgili kamu kuruluşlarında iş bulacakları gibi özellikle zirai ilaç bayiliği, hastalık ve zararlılardan ari bitki materyali üretimi ve son yıllarda önem kazanan organik tarım işletmelerinde iş olanağı bulabilmektedirler. Ayrıca Orman Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Köyişleri Bakanlıklarına bağlı zirai mücadele istasyonlarında, Tariş, Çukobirlik, Antbirlik gibi kuruluşlarda ve tarım ilaçları yapan fabrikalarda görev alabilirler.

Bu bölüm daha çok sayısal içerikli bir bölümdür. Bölüme zaten MF-2 puan türü ile öğrenci alımı yapılmaktadır. Eğitim süresi 4 yıldır. 4 yıllık eğitim süresi boyunca öğrencilere Türk Dili, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil dersleri ile alan yönelik olan biyoloji, kimya, fizik, botanik alanlarındaki meslek dersleri okutulur.

Bitki Koruma Mezunları Ne İş Yapar, Nerede Çalışır?

Bitki koruma bölümü iş olanakları açısından pek de zengin bir bölüm değildir. Devlet kurumları bazında düşünüldüğünde, mezunların çalışma alanlarını genellikle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı oluşturur. Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri ve Karantina müdürlükleri de
Bitki Koruma bölümünün iş olanakları arasında yer almıştır. Mezunların çalışma alanları bunlarla sınırlı değildir. İsteyenler tarım sektöründe faaliyet gösteren çeşitli firmalarda da çalışabilir veya kendi işyerini açabilir. Bitki Koruma mezunlarının görevleri tarım bitkilerini veya yabani bitkileri araştırmak, tarım ürünlerine zarar veren hastalıkları, haşaratı belirlemek,yapılması gereken ilaçlamaları vb. yapmak ile benzeri iş ve işlemlerdir.

Bitki Koruma bölümü iş olanaklarını yukarıda saydığımız kamu kurumları ile diğer özel firmalar oluşturur. Ayrıca dileyenler üniversiteden mezun olduktan sonra ALES ve YDS sınavlarına katılarak ve başarılı olarak lisansüstü eğitim için ilgili üniversitelere başvurarak öğretim görevlisi olma
şansını elde edebilir. Yine alanlarında pedagojik formasyon eğitimi alanlar KPSS öğretmenlik oturumlarında başarılı olarak, MEB okullarında öğretmenlikyapabilir. Formasyon sahibi olmayanlar ile KPSS’de yeterli puanı alamayanlar ise, ihtiyaç duyulan bölgelerde geçici olarak ücretli öğretmenlik yapabilir.

Bitki Koruma Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ile bu bakanlıkların bünyesinde yer alan kuruluşlarda memur statüsünde çalışan mezunların maaşları 3200 Türk Lirası dolaylarındadır. Kendi tarım ilaçları dükkanını açanların ise kazançları daha yüksek olabilmektedir.

Bitki koruma alanındaki sorunları irdelemek ve güncel çözümler üretmek, gelişmiş teknolojileri Bitki Koruma alanına uyarlamak amacı ile eğitim veren bir lisans programıdır.

Bölüm Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. Öğrencilere zararlı böcek, akar, nematod ve diğer hayvansal zararlılar ile bitkilerde oluşan fungus, bakteri, virüs hastalıkları ve tarım alanlarında zararlı olan yabancı otların tanınmaları, simptomları, yayılışları, biyolojileri, biyoekolojileri, bitki patojen ilişkileri ve bitki koruma ilaçlarının çevre ve insan üzerindeki etkileri, hastalık ve zararlılara karşı mekanik, kimyasal, fiziksel ve biyolojik savaşım yöntemleri üzerinde teorik ve uygulamalı eğitim vermek ve araştırma yapmaktır.

4 Yıllık Bitki Koruma Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar: YGS, LYS-1, LYS-2
Bölümün Tercih Puan Türü: MF-2
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 4

4 Yıllık Bitki Koruma İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Tarım Bakanlığı, Tarım İl Müdürlüğü- Bitki Koruma Şube Müdürlüğü (İç karantina dahil), Karantina Müdürlüğü (Dış karantina- İhraç ve ithal edilen ürünler), Araştırma Enstitüleri-Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Ziraat Fakülteleri- Bitki Koruma Bölümleri, Zirai İlaç Firmaları, Tohum Üretim Şirketleri, Böcek üretim şirketleri-Biyolojik mücadele, İlaçlama Şirketleri- Çevre Sağlığı İlaçlaması, Tarımsal Danışmanlık Şirketleri, Özel Çiftlikler ve Seralarda İş Olanağı, İlaç Bayii Açmak.

4 Yıllık Bitki Koruma Bölümü Ne İş Yapar?

Bitki Koruma Bölümünün çalışma alanı kültür bitkilerini hastalık ile zararlılarından korumak ve arındırmaktır. Bölümde yürütülen araştırmalarla; Entomoloji Anabilim Dalında bitkilere zararlı böcek, akar ve nematodların, Fitopatoloji Anabilim Dalında ise bitkilerde hastalık oluşturan fungus, virüs, bakteri ve yabancı otların teşhislerinin yanı sıra, biyolojileri ve kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi ile uygulamada ihtiyaç duyulan eksiklikleri gidermeye yönelik araştırmalar yürütülmektedir.

Bitki Koruma Bölümünde verilen lisans ve lisansüstü eğitim ile ihtiyaç duyulan teknik eleman ve uzmanlar yetiştirilmektedir. Bölüm mezunları aşağıda belirtilen çalışma alanlarında görev alabilmektedir.

-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Orman ve Su işleri Bakanlığı’na bağlı kamu kurumları
-Üniversiteler
-Bankalar
-Belediyeler
-Tarımsal ilaç, gübre, tohum, fide, fidan üretim, depolama, ithalat-ihracat, paketleme-pazarlama ve sertifikasyon kuruluşları
-İlaç şirketleri ve bayiiler
-Bitkisel ürünleri yetiştiren ve işleyen işletmeler
-Üretici birlikleri ve kooperatiflerinde çalışabilmekte,
-Zirai danışmanlık yapabilmekte ve gıda kontrolünde sorumlu teknik eleman olarak görev alabilmektedir.

4 Yıllık Bitki Koruma Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Bitki Koruma maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan Bitki Koruma mezunu maaşı 3550 lira civarında iken özel sektör için Bitki Koruma maaşları asgari ücret ile 3000 lira arasında değişmektedir.

4 Yıllık Bitki Koruma Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bölüm mezunları çeşitli devlet kurumlarına 78 ve üzeri puanlarla atanmaktadır. Atamadan atamaya puanlar değişmektedir.

4 Yıllık Bitki Koruma Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Bölümü bitirenler formasyon aldıktan sonra Laboratuvar Hizmetleri öğretmeni olarak görev yapma şansına sahiptir.

4 Yıllık Bitki Koruma Bölümü Yorumları – 4 Yıllık Bitki Koruma Nasıl Bir Bölüm İyi mi?

KPSS taban puanları düşük olmayan bölümün özelde de iş bulma imkanı bulunmaktadır. Özellikle ziraat işlerine ilgi duyanların zevk alarak okuyacağı ve mesleğini icra edeceğini düşündüğümüz bir bölümdür.