Bilişim Teknolojileri Bölümü Tanıtımı

Bilişim Teknolojileri Bölümü bilgi işlem ve teknolojilerindeki gelişmelerin ışığında kurumların bilişim alanında ihtisas sahibi bulunan kimselere olan ihtiyacını karşılamayı amaçlar.

Kişisel Özellikler
Programda okumak isteyenlerin; bilgisayar, finans, muhasebe, ekonomi ve pazarlama alanlarına karşı ilgili, hem sözlü hem de yazılı olarak, teknik ve teknik olmayan tüm topluluklarla daha güçlü iletişim kurabilecek, analitik düşünebilen bireyler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi bir yıl hazırlık programıyla birlikte beş yıldır. Programın mesleki yapısal bileşenleri, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri ve İşletmedir. Bölümde öğrencilere, Bilgisayar temelli sistemler, yazılım yaklaşımları, telekomünikasyon kavram ve altyapıları alanlarında, bilişim sistemleri organizasyon ve yönetimi konusunda formasyon kazanacakları, işletmeciliğe dönük derslerle de sosyal bilim formasyonu kazanmalarına yönelik eğitim verilmektedir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Programdan mezun olanlara Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri uzmanı ünvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Bu bölümdeki program geleneksel bilgisayar mühendislik konularına ilişkin programların bazı özelliklerini yansıtmakta ise de, işletmelere özgü bilgi işlem ve teknoloji birikiminin işletmecilik temeli ile desteklenmiş olması farklı istihdam alanı yaratmaktadır. Sistem yöneticisi, network yöneticisi, web tasarımcısı, programcı pozisyonlarında görev alabilmelerinin yanında, işletme yönetimine ilişkin muhasebe, yönetim ve organizasyon bilgileriyle donatılmış olmaları, onların istihdam alanlarının daha da genişlemesine fırsat tanımaktadır.

Kamu kurumları ile özel sektöre bağlı firmalarda görev alacak deneyimli meslek elemanları yetiştiren bir lisans bölümüdür. Bölümün eğitim süresi 4 yıldır; ancak hazırlık okunduğu takdirde 5 yıl eğitim verilir. Öğrencilere staj yaptırılır. Staj ile ilgili bilgiler alttadır.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümü öğrencilerinin yaz stajı yapması zorunludur. Öğrenciler zorunlu stajlarını en erken Altıncı Yarı Yıl (3.Sınıf) sonundaki akademik tatilde yapabilirler. Zorunlu stajın süresi en az 4 haftadır (20 işgünü) ve 4 haftalık staj bir defada tamamlanır. Staj komisyonu tarafından onaylanmamış veya geçerli mazereti olmaksızın stajını eksik bırakan öğrencinin stajı geçersiz sayılır. Öğrenciler zorunlu stajlarını, bölüm staj yönergesinde belirtilen kriterlere uyan kuruluşlarda staj komisyonunun onayı doğrultusunda yapabilirler. Staj esnasında öğrenciler staj yönergesinde belirtilen şekilde yaptıkları staj ile ilgili staj defteri hazırlarlar. Staj defteri staj yapılan kurum tarafından onaylanmış olması gerekir. Staj defteri staj komisyonuna güz dönemi başında teslim edilir.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar: YGS, LYS-1 ve LYS-2
Bölümün Tercih Puan Türü: MF-4
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 4

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?
Bölüm mezunları her türlü devlet kurumu ile özel sektör firmalarında görev alabilir. Mezunların kamuda çalışabilmesi için KPSS’ye girerek yeterli puanı alması gerekir. İş imkanları alt başlıkta da ayrıntılı anlatılmıştır.

4 Yıllık Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Ne İş Yapar?

Bilişim sistemleri ve Teknolojileri mezunları aşağıda belirtilen unvanlarda görev almaktadır.

-Bilişim teknolojisi uzmanı
-Sistem tasarımcısı, analisti ve yöneticisi
-Yazılımcı, program geliştirici
-Veritabanı yöneticisi
-Ağ yöneticisi
-Grafik programcısı
-Web uzmanı ya da programcısı

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Maaşları Ne Kadar ?

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri mezunu maaşı 2750 lira civarında iken özel sektör için Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri maaşları asgari ücret ile 2000 lira arasında değişmektedir.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

72 puan alanların, son yıllarda gerçekleştirilen KPSS atamalarında herhangi bir devlet kurumuna atandığı görülmüştür.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Mezunlar formasyon ve sınav gibi şartları yerine getirdiğinde Bilişim Teknolojileri öğretmenliği yapabilmektedir.