Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü organizasyonel amaç ve hizmetlere ve bu hedeflere varmak için bilgi teknolojisinin kullanımına odaklanmış bilgisayar mühendisliği ve işletme alanlarına hâkim uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Programda okumak isteyenlerin; bilgisayar, finans, muhasebe, ekonomi ve pazarlama alanlarına karşı ilgili, hem sözlü hem de yazılı olarak, teknik ve teknik olmayan tüm topluluklarla daha güçlü iletişim kurabilecek, analitik düşünebilen bireyler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği ayrı lisans programlarıdır, ancak ortak bir teknolojik bilgi tabanına dayanırlar ve iki programın pek çok dersi aynıdır. Bilişim sistemleri mühendisliğini, bilgisayar mühendisliğinin işletmeye daha yakın bir alt dalı olarak tanımlamak mümkündür.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Programdan mezun olanlara Bilişim Sistemleri Mühendisi ünvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Programdan mezun olanlar, şirketlerin bilgisayar ile işlerinin nasıl yürütüleceği konusunda çalışabilir. Ayrıca Şirketlerin IT departmanlarında da çalışabilirler.

Tüm mühendislik bölümlerini inceleme altına aldığımız geniş çalışmamızda, bugün için de Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümüne yer verdik. Bilişim denince şüphesiz ki akıllara bilgisayarlar ve bilgisayar donanımları gelmektedir. İşte Bilişim Sistemleri Mühendisliği de bu alana yönelik lisans bölümlerinden bir tanesidir. Bu çalışmamızda aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

‘’bilişim sistemleri mühendisliği iş olanakları, iş alanları, bilişim sistemleri mühendisliği ne iş yapar, bilişim sistemleri mühendisliği maaşları ne kadar, mühendis maaşları 2014 2015, bilişim sistemleri mühendisliği hakkında bilgi’’

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü İş İmkanları

Bu lisans bölümünden mezun olan öğrenciler çeşitli devlet kurumları ile özel kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler. Bilindiği gibi herhangi bir bölüm mezununun bir devlet kurumunda işe başlayabilmesi için Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPSS’ye girilerek atanma için yeterli puanın alınması koşulu bulunmaktadır. Ancak özel kuruluşlarda çalışmak isteyenler için böyle bir zorunluluk yoktur.
Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünden mezun olanlar devlet bankaları ve özel bankalar, yazılım şirketleri, çeşitli sigorta şirketleri, ulaştırma ve lojistik şirketleri ile telekomünikasyon şirketlerinde çalışmakta veya kendi işlerini kurabilmektedirler. Bu bölüm mezunları yine KPSS puanları ile çeşitli üniversitelere, kamu hastanelerine, elektrik kurumlarına da mühendis unvanı ile atanabilmektedir. Bilişim sistemleri mühendisliği kpss atamaları taban puanları genellikle 80 puan üstü ile yapılmaktadır.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Maaşları

‘’bilişim sistemleri mühendisi maaşları mühendis maaşlarının ise 3200 lira civarında olacağı beklenmektedir. Verdiğimiz bu değerler kamuda çalışan mühendisler için geçerlidir. Özel şirketlerde çalışanlar genellikle asgari ücretin 2-3 katı ile işe başlamakta ve maaşlarını zamanla yükseltebilmektedirler.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Hakkında Bilgi

Bu bölüm 4 yıllık lisans bölümlerinden bir tanesidir. Üniversite adayların bu bölüme yerleşmesi için hem YGS sınavına hem de LYS sınavlarına girmesi gerekmektedir. Sayısal çıkışlı öğrencilerin girmesi gereken LYS sınavları LYS-1 ve LYS-2’dir. Böylece YGS sınavı %40, LYS sınavları ise %60 etkili olarak MF-4 puanı hesaplanır ve adaylar MF 4 puan türü ile Bilişim sistemleri mühendisliği bölümünü tercih ederler. Bölümden mezun olanlar ‘’Bilişim Sistemleri Mühendisi’’ unvanı ile anılırlar. Bu bölüm ülkemizdeki 6-7 tane üniversitede okutulmaktadır.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Dört yıllık eğitim süresini bitirip herhangi bir yerde çalışanlar; basit programları tasarlar, bilgisayar donanımları ile ilgili her türlü iş ve işlemi yapar, tasarıları düzenler, yeni tasarılar oluşturur, yazılımlar oluşturarak bunların kullanım yönergelerini hazırlar, gerektiğinde ilgili kişilere anlatır. Kısacası bilişim ve bilgisayar ile ilgili kendi alanı ile ilgili her türlü işi yapmak veya düzenlemekle görevlidir.

Bilişim Sistemlerinin ana bileşenleri Yönetim, Organizasyon, İş Süreçleri ve Bilişim Teknolojileridir. Bilişim sistemleri, organizasyonel amaç ve hedeflere varmak için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını ve kurumun uçtan uca dijital dönüşümünü sağlar. ERP, CRM, SCM, BI ve BPM (Business Performance Management) gibi kurumsal sistemlerin projelendirilerek hayata geçirilmesi, bu kapsamda iş analizi, sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesi, iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması, değişim yönetimi, karar verme ve iş analitiği Bilişim Sistemleri Mühendisliğinin faaliyetlerinden bazılarıdır.

Bilişim sistemleri şirketlere önemli rekabet avantajı kazandırmaktadır. Bu bakımdan günümüzün yöneticileri bilişim sistemlerini bir destek birimi ve maliyet unsuru değil, pazar payını artıran, işini büyüten ve/veya iş modelinin temelini oluşturan bir fırsat olarak görmektedirler. Ülkemizde Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında insan kaynağı oldukça sınırlıdır ve bu alanda yetişmiş mühendislere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri fakültesi bünyesinde bu alanda mühendislik eğitiminin verildiği Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü ve lisans programı hayata geçirilmiştir.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar: YGS, LYS-1 ve LYS-2
Bölümün Tercih Puan Türü: MF-4
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 4

Bilişim Sistemleri Mühendisliği İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Bilişim Sistemleri Mühendisliği programından mezun adaylar; Bilişim ve iletişim teknolojileri alanında çeşitli sektörlerde ve pozisyonlarda çalışabilir. Bilişim Sistemlerinin projelendirilmesi, tasarlanması, implementasyonu, yönetimi, veri bankaları geliştirme, veri madenciliği uygulamaları, ERP ve modüllerinin tesisi ve yönetimi, gibi iş alanlarında iş imkânı bulmaktadırlar.

Bunlardan bazıları: Bilişim Uygulamalarının Tasarımı ve Geliştirilmesi, Bilişim Projelerinin Yönetimi, Bilişim Kaynaklarının ve Sistemlerinin Yönetimi, Bilişim ve İletişim Teknolojilerinde Risk ve Güvenlik Yönetimi, Süreç Tasarımı ve İş Akışı Yönetimi, E- iş ve E-dönüşüm Projelerinin Yönetimi, Bilişim ve İletişim Çözümlerinin Pazarlama ve Satış Hizmetleri, Bilişim ve İletişim Teknolojileri Alanlarında Girişimcilik, Danışmanlık ve Yöneticilik, Kurumsal Kaynak Planlaması, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Kurumsal Bilgi Yönetimi, Kurumsal Zekâ Yönetimi ve Yönetim Destek Sistemleri, E-Ticaret Alanında Girişimcilik, Danışmanlık ve Yöneticilik.

4 Yıllık Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Ne İş Yapar?

Mezunlar, bilgi teknolojilerinin uygulandığı, tasarlandığı ve geliştirildiği kamu ve özel sektör kuruluşları ile, bu teknolojilerin kullanıldığı sistemler ve uygulamalarının planlanma, uygulanma, yürütülme ve idaresinde istihdam edilebileceklerdir. Yine aynı alanlarda özel olarak çalışmak isteyenler bilişim sistemleri hakkında danışmanlık ve mesleki mühendislik hizmetlerini yerine getirebileceklerdir. Piyasada halen Bilgi Teknolojileri (IT) sektörü en süratle gelişen sektör olup, Bilişim Sistemleri Mühendisliği mezunları bu ve yan sektörlerde tercih edileceklerdir.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Maaşları Ne Kadar ?

Bilişim Sistemleri Mühendisliği maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan Bilişim Sistemleri Mühendisliği mezunu maaşı 3750 lira civarında iken özel sektör için Bilişim Sistemleri Mühendisliği maaşları 2500-3500 lira arasında değişebilmektedir.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Son yıllarda yapılan bazı KPSS atamalarında, bu bölümden mezun olanlar 86 puanla kamuya atanabilmişlerdir. Bazı atamalarda kontenjan verilmemekte yahut atamadan atamaya puanlar düşmekte veya yükselebilmektedir.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Bölümü bitirenler öğretmen olmak istedikleri takdirde öncelikle formasyon almalıdır. Ardından da KPSS ve mülakatlara katılanlar yeterli puanı alırlarsa MEB okullarında Bilişim Teknolojileri öğretmeni olarak görev alabilirler.