Bilim Tarihi Bölümü

Bilim Tarihi Bölümü Bilim Tarihi Nedir ?

Bilim Tarihi Programının amacı, tarih boyunca bilimle ve onunla ilgili zihinsel faaliyetlerin gelişmesini, bilimsel gelişmenin geçirdiği değişik evreleri, gelişimi etkileyen etmenleri inceleyecek araştırıcılar yetiştirmektir.

Kişisel Özellikler
Araştırma konuları, Eskiçağ?da Anadolu medeniyetlerinden başlayarak Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine kadar uzanmaktadır. Bu çerçevede bilimsel etkinliklerin alt yapısını oluşturan eserler, bilim adamları, bilim kurumları ile bunların toplumdaki yeri ve etkisi, değişik kültürlerden Türkiye?ye bilimsel ve teknik bilginin gelişi, Türkiye ve Avrupa arasında bilimsel ilişkiler mercek altına alınmaktadır. Bu araştırmalar, fen bilimleri, tarih, bilim tarihi ve felsefe gibi farklı disiplinlerden yetişmiş, dinamik bir ekip tarafından yürütülmektedir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Bilim tarihi programında eğitim süresi dört yıldır. Programda bilim tarihi, matematik tarihi, ilk çağ felsefe tarihi, mantık, sosyoloji tarihi, fizik tarihi, bilim tarihi metin incelemeleri gibi dersler okutulmaktadır. Öğrenciler, eski Yunanca, Latince, Arapça ve Farsça dillerinden birini öğrenmek zorundadır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Programda okumak isteyenlerin; hem temel bilimlere hem de sosyal bilimlerle ilgili konulara merak duyan, güçlü bir belleğe ve analitik düşünme yeteneğine sahip olan ve bilimsel çalışmalardan hoşlanan bireyler olmaları gerekir.

Üniversitelerin TM-3 puan türüne göre alım yaptığı Bilim Tarihi programı ülkemizde Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde eğitim verir. Henüz popülerleşme aşamasında olan Bilim Tarihi programının önümüzdeki yıllarda öğrenciler tarafından daha çok tercih edileceği düşünülmektedir.

Bilim Tarihi programı genel olarak İslam tarihinin kültür ve medeniyeti konusunda gerekli çalışmalar yaparak bu konu üzerinde yayınlar hazırlama konusunda lisans öğrencilerini yetiştirmeyi amaçlar. İslam Bilimi ve Teknoloji Tarihi konusunda yapılan çalışmaları İslam inancı ve İslam’ın getirdiği kültür geleneğini de dikkate alarak belirli ölçüler dahilinde yapılmasını önemser. Ayrıca programda yapılan çalışmalar objektif biçimde, dönemin şartlarına göre yorumlanması konusunda gerekli düzenlemeleri yapar. Medeniyet beşiği olan coğrafyamızda Bilim Tarihi bölümü mezunu meslek adayları çalışmalarını birçok farklı kaynaktan besleme fırsatı kazanabilir.

Günümüzde bilim tarihine olan ilgi son zamanlarda giderek artış göstermiştir. Özellikle belediyelerin Bilim Merkezleri kurulması konusunda yaptığı çalışmalar (Konya, Kayseri vb. iller) ve müzelere yapılan yatırımlar zamanla Bilim Tarihi mezunlarına olan ihtiyacı artırmaktadır. Şu an için üniversitelerde Bilim Tarihi programı için ayırılan kontenjan sayısı az olsa da programın kendini duyurmaya başlamasıyla yakın zamanda kontenjanlarda artış olacağı düşünülmektedir.

Eğitim süresi 4 yıl olan Bilim Tarihi programı Tarih bölümüyle birçok konuda benzer olmakla beraber mezun olan öğrenciler de aynı haklara sahiptir. (Öğretmenlik durumu hariç)

Bilim Tarihi Öğrencilerinin Eğitimini Aldığı Dersler

Bilim Tarihine Giriş
İslam Matematiğine Giriş
Bilim Objeleri ve Müzecilik
Arap ve İslam Coğrafyası ve Haritacılık
Eski Çağ’da Bilim ve Teknik
Avrupa’da Bilim ve Teknoloji Mirası
Bilim Tarihi Kaynak Metinleri
Ortaçağ İslam Dünyasında Bilim ve Teknoloji
Bilim Tarihçileri İçin Tarih Yazımı
Bilimsel Bilginin Sosyolojik Temelleri
Türk Mitolojisi ve İkonografyası
Bilim Aletlerinin Tarihi
Türkiye Şehirlerinin Tarihi Coğrafyası
Yeniçağ Osmanlı Tarihi Yazma Eserler ve Arşiv Belgeleri

Bilim Tarihi Mezunları Nerelerde Çalışabilir?

Üniversitelerin Tarih, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi programlarında Yüksek lisans, Doktora programlarına başvurup akademik eğitim hayatlarına devam edebilirler.

Kütüphanelerde arşiv konulu araştırmalar ve yazma eserler üzerine çalışma imkanları vardır.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yakın zamanda müfredat hedeflerinden biri olan Bilim ve Teknoloji Tarihi dersinin de okutulmaya başlanmasının ardından bu derslerde öğretmen olarak görev alabilme hakkına sahip olabileceklerdir.
Müzelerde bilim tarihi üzerine araştırmalar üzerine çalışabilirler.
Medya kuruluşlarında araştırma – inceleme konulu köşe yazıları yazabilirler.

Bölümün temel amacı, insanlığın gelişim tarihinde bilim ve teknolojinin yerini ve önemini araştırmak, öğretmek ve anlatmaktır. Geçtiğimiz yüzyılın ortalarında akademik bir disiplin kimliğini kazanan bilim tarihi, çok kısa sayılacak bir zaman içerisinde büyük bir gelişme kaydederek günümüzde dünyanın önemli birçok üniversitesinde lisans ve lisansüstü seviyelerde eğitimi verilen bir noktaya ulaşmıştır. Türkiye’de de bilim tarihi eğitimi 1950’lerde Ankara Üniversitesi’nde 1980’lerde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde başlamıştır. 2013 -2014 eğitim öğretim yılından itibaren, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan Bilim Tarihi Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans programına öğrenci alınmış ve eğitime başlanmıştır. Bu yönü ile bölümümüz, Türkiye’deki Vakıf üniversiteleri içinde açılan, lisans ve lisans üstü eğitim başlatan ilk bölüm olma özelliğini taşımaktadır.

Bilim Tarihi Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar: YGS, LYS-1 ve LYS-3
Bölümün Tercih Puan Türü: TM-3
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 4

Bilim Tarihi İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Mezunlarımızın kazanımları arasında, öncelikle Türkiye’nin bilim, teknoloji, tıp ve diğer bilimlerin tarihi ile ilgili akademisyen ihtiyacını karşılamak üzere üniversitelerde; yazar veya editör olarak gazete-dergi ve bilimsel yayın kuruluşlarında; uzman statüsünde ulusal ve uluslararası araştırma kurumlarında; yine uzman olarak kütüphane, müze ve devlet ve özel sektör arşivlerinde; ileriki tarihlerde orta öğretimin son seviyesinde Milli Eğitim müfredatına dahil edildiği surette seçmeli ya da zorunlu bilim tarihi dersi öğretmeni olarak; ülkemizdeki bilim ve teknoloji mirasının araştırılması ve incelenmesi ya da yeniden canlandırılması ile ilgili projeler üreterek Üniversitemiz işbirliği ile Teknoparklarda özel projeler yapmak, gibi çok geniş bir yelpazede iş bulma imkanları sayılabilir.

4 Yıllık Bilim Tarihi Bölümü Ne İş Yapar?

-Üniversitelerin Tarih, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi programlarında Yüksek lisans, Doktora programlarına başvurup akademik eğitim hayatlarına devam edebilirler.

-Kütüphanelerde arşiv konulu araştırmalar ve yazma eserler üzerine çalışma imkanları vardır.
-Milli Eğitim Bakanlığı’nın yakın zamanda müfredat hedeflerinden biri olan Bilim ve Teknoloji Tarihi dersinin de okutulmaya başlanmasının ardından bu derslerde öğretmen olarak görev alabilme hakkına sahip olabileceklerdir.
-Müzelerde bilim tarihi üzerine araştırmalar üzerine çalışabilirler.
-Medya kuruluşlarında araştırma – inceleme konulu köşe yazıları yazabilirler.

Bilim Tarihi Bölümü Maaşları Ne Kadar ?

Bilim Tarihi maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan Bilim Tarihi mezunu maaşı 2650 lira civarında iken özel sektör için Bilim Tarihi maaşları asgari ücret ile 2000 lira arasında değişmektedir.

Bilim Tarihi Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Son yıllarda yapılan KPSS atamalarında bu bölüme kontenjan ayrılmadığı için atama olmamıştır.

Bilim Tarihi Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Ne yazık ki şu an için bu bölümden mezun olanların öğretmenlik yapacağı herhangi bir alan bulunmamaktadır.

Bilim Tarihi Bölümü Yorumları – Bilim Tarihi Nasıl Bir Bölüm İyi mi?

Bölümün iş imkanları ne yazık ki geniş değildir. Kamudaki kurumlara bugüne kadar atama yapılmamıştır. Özelde ise iyi bir maaşla iş bulmak kolay değildir. Tüm bu hususları göz önünde bulundurarak tercihlerinizi yapmanız yararınıza olacaktır.