Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Milli Eğitim Bakanlığı?na bağlı resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında öğrencilere yol gösterecek bilgisayar öğretmeni adaylarına, güncel bilgiler vermeyi, meslekle ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmayı ve yeni teknolojilerin kullanıldığı öğretim ortamları ile tanıştırmayı amaçlar. Bu programın diğer bir amacı kurumlarda kullanılacak eğitim teknolojisi ürünlerinin etkili ve verimli kullanılması için yöntem geliştirebilecek, öğretim yazılımı hazırlayacak ve bu yazılımların eğitimsel niteliğini geliştirebilecek eleman yetiştirmektir.

Kişisel Özellikler
Programda okumak isteyenlerin; sayısal yeteneği güçlü, bilgisayar ve teknolojik gelişmelerle yakından ilgilenen kişiler olmaları gerekir. Ayrıca öğretmenliği benimsemiş ve öğretmeyi seven kişiler olmaları da önemlidir. Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde anlatabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, mesleğinin sorunlarıyla ilgilenen ve çözüm bulmaya çalışan kişiler bu alanda daha başarılı olabilirler.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Eğitimde Bilgi Teknolojileri, Matematik, Programlama Dilleri, Bilgisayar Destekli Eğitimin Temelleri, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Sunu Tasarım Programları, Fizik, Genel Kimya, Yazılı Anlatım, Sözlü Anlatım, İletişim Sistemleri ve Uygulamaları, Öğretim Tasarımı gibi dersler yanında Eğitime Giriş, Eğitim Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Rehberlik gibi öğretmenlikle ilgili dersler de okutulmaktadır. Öğrenciler eğitim sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programından mezun olanlar Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni unvanı kazanırlar.

Çalışma Sahaları
Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı?na bağlı resmi ve özel ilköğretim kurumlarında bilgisayar öğretmenliğinin yanında eğitim programı danışmanı, sınav değerlendirme uzmanı olarak da çalışabilirler. Eğitim ve öğretim yazılım firmalarında proje yürütücüsü ve geliştiricisi, web tabanlı eğitim tasarımcısı olarak da çalışabilirler. Ayrıca bankacılık ve finans sektöründe de çalışma alanı bulan mezunlar vardır.Milli Eğitim Bakanlığı?na bağlı resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında öğrencilere yol gösterecek bilgisayar öğretmeni adaylarına, güncel bilgiler vermeyi, meslekle ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmayı ve yeni teknolojilerin kullanıldığı öğretim ortamları ile tanıştırmayı amaçlar. Bu programın diğer bir amacı kurumlarda kullanılacak eğitim teknolojisi ürünlerinin etkili ve verimli kullanılması için yöntem geliştirebilecek, öğretim yazılımı hazırlayacak ve bu yazılımların eğitimsel niteliğini geliştirebilecek eleman yetiştirmektir.

Kişisel Özellikler
Programda okumak isteyenlerin; sayısal yeteneği güçlü, bilgisayar ve teknolojik gelişmelerle yakından ilgilenen kişiler olmaları gerekir. Ayrıca öğretmenliği benimsemiş ve öğretmeyi seven kişiler olmaları da önemlidir. Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde anlatabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, mesleğinin sorunlarıyla ilgilenen ve çözüm bulmaya çalışan kişiler bu alanda daha başarılı olabilirler.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Eğitimde Bilgi Teknolojileri, Matematik, Programlama Dilleri, Bilgisayar Destekli Eğitimin Temelleri, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Sunu Tasarım Programları, Fizik, Genel Kimya, Yazılı Anlatım, Sözlü Anlatım, İletişim Sistemleri ve Uygulamaları, Öğretim Tasarımı gibi dersler yanında Eğitime Giriş, Eğitim Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Rehberlik gibi öğretmenlikle ilgili dersler de okutulmaktadır. Öğrenciler eğitim sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programından mezun olanlar Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni unvanı kazanırlar.

Çalışma Sahaları
Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı?na bağlı resmi ve özel ilköğretim kurumlarında bilgisayar öğretmenliğinin yanında eğitim programı danışmanı, sınav değerlendirme uzmanı olarak da çalışabilirler. Eğitim ve öğretim yazılım firmalarında proje yürütücüsü ve geliştiricisi, web tabanlı eğitim tasarımcısı olarak da çalışabilirler. Ayrıca bankacılık ve finans sektöründe de çalışma alanı bulan mezunlar vardır.

Toplumun, sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönüştüğü şu dönemde, gelişen teknoloji ve bu teknolojiler konusunda bilgi sahibi olunması büyük önem taşımaktadır. Her gün gelişen teknoloji, özellikle bilgisayar ve internet alanında önemli değişim ve yenilikler sunmaktadır. Günümüzde, artık her şey bilgisayarlar ve teknoloji sayesinde kolaylıkla ilerlemekte ve teknoloji, dünyaya hakim olmaktadır. Bir ülkede, teknoloji gelişmişse o ülke sürekli gelişme gösterme imkanına sahiptir. Bu nedenle, yeni nesillere bilgisayarı ve yeni gelişen teknolojileri öğretmek önem kazanmış ve bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümü açılmıştır.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenlerinin Görevleri Nelerdir?

Bu bölümden mezun olmuş bir kişi, artık bir öğretmen adayı durumuna gelir. Bu nedenle, kendi branşının yanı sıra öğrencilere nasıl davranacağını ve dersleri nasıl yöneteceğini de bilmesi gerekmektedir. Bu durum göz önüne alınarak bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenlerinin görevleri şöyle sıralanabilir:

Pedagojik eğitimini iyi kullanarak, öğrencilerle iyi bir şekilde iletişim kurabilmek,
Öğrencilerin sorularından ve sorunlarından anlayabilmek,
Sabırlı ve disiplinli olmak,
Bilgisayar tasarımları, bilgisayarın temel programları, bilgisayar yazılımları gibi birçok konuda bilgi sahibi olabilmek ve bunları doğru bir şekilde öğrencilere aktarabilmek,
Sürekli gelişen ve değişen teknolojilere ayak uydurarak, yeniliklerden haberdar olup kendini devamlı geliştirmek ve öğrencilere en güncel bilgileri aktarmak.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenleri Neler Yapabilir?

Günümüzün gözde mesleklerinden bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümünden mezun olan kişiler MEB’e bağlı devlet okulları veya özel okullarda öğretmenliğin yanı sıra danışman, sınav ve değerlendirme uzmanı, eğitim program danışmanı gibi statülerde görev alabilmektedir. Aynı zamanda üniversitelerin bu bölümlerinde, istek olursa buna bağlı olarak akademisyenlik de yapabilmektedirler. Donanım konusunda uzmanlaşarak sistem ağı kurup bu ağın yönetimini yapabilmekte ve bunlara dair gerekli müdahaleleri de yapabilmektedirler. Buna bağlı olarak tasarım ve düzenleme işlemleri de yapabilmektedirler.

Tüm bu vasıflarla, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümü, birçok alanda aranan ve tercih edilen kişiler yetiştirmektedir. Teknoloji her geçen gün arttığından, bu meslekle ilgili donanıma sahip insan bulma ihtiyacı da artmakta ve bu durum da, bu mesleği günümüzün popüler mesleklerinden biri haline getirmektedir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Gerek devlet okullarında gerekse de özel okullarda bilgisayar öğretmeni olarak görev yapacak elmanlar yetiştirmek amacı ile kurulmuş bir üniversite programıdır. Birçok üniversitede okutulmaktadır.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar: YGS, LYS-1 ve LYS-2
Bölümün Tercih Puan Türü: MF-1
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 4

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Bölümü başarı ile bitirenler, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği yanı sıra, bilgi-bilişim merkezi yöneticiliği ve danışmanlığı, ölçme ve değerlendirme uzmanlığı, yazılım-tasarım geliştirme uzmanlığı, bilgisayar sistemleri ve web tasarımcılığı, bilgisayar programcılığı, ağ yöneticiliği, sistem ve multimedya tasarımcılığı, multimedya ve grafik tasarımcılığı, test ve değerlendirme uzmanlığı gibi çeşitli alanlarda çalışabilmektedir.

4 Yıllık Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Ne İş Yapar?
Bölümün Türkiye’deki önemi tam kavranmamış olsa da, Bilgisayar birimleri açısından oldukça önemli bir yerde. Bölümü bitiren öğretmen adayları MEB okullarında bilgisayar öğretmeni olabilirler. Bölümün en büyük avantajı sizi asla öğretmenlik için zorlamaması. Bölümün diğer çalışma alanları ile iş olanakları şunlardır:

-Kamu/özel kuruluşlarda bilgi-bilişim merkezi yöneticisi-danışmanı
-Öğretim teknolojileri ölçme ve değerlendirme uzmanı
-Eğitim ve öğretim teknoloğu
-Öğretim tasarımcısı
-Web tabanlı eğitim tasarımcısı
-Uzaktan eğitim uzmanı/ danışmanı
-Akademisyen
-Bilgisayar sistemleri ve web tasarımcısı
-Çoklu ortam(multimedia) ve grafik tasarımcısı
-Eğitim yazılımı geliştirme sorumlusu ve yetkilisi
-Proje yöneticisi
-Ağ yöneticisi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Maaşları Ne Kadar ?

Göreve yeni başlayan bir öğretmen 2018 yılı için 3050 TL civarında maaş almaktadır. Alınan ek ders sayısına göre bu maaşın 3800 liraya kadar çıkması mümkündür.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bölümü bitirenler ortalama 83 ve üzeri puanlarla çeşitli devlet okullarına öğretmen olarak atanabilmektedir. Öğretmen olmak için KPSS oturumlarının ve sözlü mülakatın başarılı geçmesi gerekiyor.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Bölüm mezunları Bilişim Teknolojileri öğretmeni olarak atanmaktadır. Bilgisayar öğretmeni olarak da anılırlar.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Yorumları

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Nasıl Bir Bölüm İyi mi?

Atanma konusunda çok iyi olmasa da mesleği icra etme bakımından en rahat öğretmenlik bölümlerinden bir tanesidir. Hele de bilgisayar işlerinden zevk alıyorsanız kesinlikle okumanız gereken bir bölüm olduğunu söyleyebiliriz.