Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Bölümü

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Bölümü kamu ve özel sektörde bilgi teknolojileri ile ilgili sistemlerin analiz, tasarım ve uygulamalarında görev alacak kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Bölüm, öğrencilerinin bilişim teknolojileri kavramlarını öğrenmelerini ve bu sektördeki her türlü gelişmeyi bağımsız olarak takip edebilmelerini sağlayarak, problem çözme kabiliyetlerini geliştirmeyi hedefler.

Kişisel Özellikler
Enformasyon Programlarında okumak isteyenlerin; yönetim ve bilgisayar alanlarına meraklı, analitik düşünce yapısına sahip, üretken bireyler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Diferansiyel ve Entegral Hesap, Bilgi-İşleme Giriş, Genel Fizik, Doğrusal Cebir, Programlama Çalıştayı, Diferansiyel Denklemler, İnternet ve Web Programlama, Finansal Muhasebe, Yönetim Bilişim Sitemleri, Bilgisayar Organizasyonu, Java ile Nesneye Yönelik Programlama, Bilgisayar Ağlarının Temelleri, Üretim Yönetimi gibi derslerden oluşan bir program sunar. Öğrenciler 4. sınıfın başından itibaren geniş bir seçmeli ders yelpazesi içinde uzmanlaşmak istedikleri alana yönelik dersler alabilirler.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Programdan mezun olanlara Bilgisayar ve Enformatik uzmanı ünvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Endüstride bilgi teknolojileri uygulamalarının artması ile mezunlara doğan iş olanakları sürekli artmaktadır. Son yıllarda IT?ye dayalı işlerde çok hızlı bir artış gözlenmektedir. Hemen hemen tüm üretim, hizmet, sağlık, turizm ve bankacılık sektörlerinde, enformasyon teknolojileri artan bir oranda çalışma imkânı bulmaktadır. Bu gelişme de, sürekli yeni iş olanakları yaratmaktadır. Mezunlar, bilgisayar ağ yönetimi, sistem analizi ve tasarımı, e-ticaret, veritabanı sistemleri, web tasarımı ve yönetimi, yazılım geliştirme, danışmanlık gibi çok geniş bir alanda çalışabilme olanağına sahiptirler.

Bilgisayar işletim sistemlerini, farklı programlama dillerini, internet teknolojilerini ve web tekniklerini kullanarak her türlü işletmenin bilgi sistemlerini tasarlayan, geliştiren, yöneten ve bakımını yapan kişidir.

GÖREVLER

– Kurumların ihtiyaçlarını dikkate alarak bilgi sistemlerini geliştirmek veya yönetmek için iş analizleri yapar,
– Gerekli bilgi sistemlerini tasarlar,
– Bilgi sistemlerine yönelik ürün tasarlar,
– İşletmelerin ihtiyaçlarına göre bilgisayar yazılımı yapar,
– Bilgisayar yazılımlarının güncellemelerini ve bakımını yapar,
– Web sitesi tasarlar,
– Web tabanlı uygulamalar geliştirir,
– Masaüstü uygulama sistemleri oluşturur,
– Yüksek düzeyli programlama sistemleri kullanır ve geliştirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Bilgisayar
– İşletim sistemleri
– Paket programlar
– İnternet
– Veri depolama sistemleri
– Haberleşme sistemleri
– Bilgisayar malzemeleri (Yazıcı, tarayıcı vb.)

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Enformasyon Teknolojileri Uzmanı olmak isteyenlerin;
– Üst düzeyde sayısal yeteneği olan,
– Matematiksel kavramlarla düşünebilme ve problem çözme yeteneğine sahip,
– Bilgisayar teknolojileri ve bu konuda yapılan çalışmalara ilgi duyan,
– Yönetim ve işletmecilik alanına ilgi duyan,
– Bildiklerini başkalarına aktarabilen ve ikna yeteneği olan,
– Mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan,
– Gelişime ve araştırmaya açık olan,
– Yabancı dil (İngilizce) bilgisine sahip
kişiler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Genellikle büro ortamlarında çalışılmaktadır. Kişi tek başına veya bir ekip halinde çalışabilir. Üst düzey yönetimle ve müşterilerle iletişim halinde olunan ve proje dolayısı ile seyahat gerektirebilen bir meslektir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümünde verilmektedir.
– T.C. Kadir Has Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
– Işık Üniversitesi (Fen Programları),

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
– Matematik
– Fizik
– Türkçe

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ‘nda (LYS) “Enformasyon Teknolojileri” lisans programı için yeterli “MF-4” puan almak.
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Enformasyon Teknolojileri” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
– Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.
– Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim ve İletişim Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, İnternet ve Ağ Teknolojileri önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Enformasyon Teknolojileri lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi, 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıldır.
1. DÖNEM:
Diferansiyel ve İntegral Hesap-I, Bilgi İşleme Giriş, Genel Fizik-I, Doğrusal Cebir, İngilizce-I, Türkçe-I
2. DÖNEM:
Diferansiyel ve İntegral Hesap-II, Programlamaya Giriş, Genel Fizik-II, Ayrık Matematik, İngilizce-II, Türkçe-II
3. DÖNEM:
Programlama Çalıştayı, Sunucu Tarafı Programlama, İnternet ve Web Programlama, Finansal Muhasebe, Sosyal Bilimler Seçmeli Dersi, Türkiye Cumhuriyeti Dersi-I
4. DÖNEM:
Veri Yapıları ve Algoritmalar, İstatistik, Lojik Tasarım, Ekonomiye Giriş-I, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II,
5. DÖNEM:
Yönetim Bilişim Sistemleri, Bölüm Seçmeli Dersi, Bilgisayar Organizasyonu, Java ile Nesneye Yönelik Programlama
6. DÖNEM:
Veri Tabanı Sistemleri, İşletim Sistemleri, Bilişim Sistemlerinin Analiz ve Tasarımı,
7. DÖNEM:
Bilgisayar Ağlarının Temelleri, Bölüm Seçmeli Dersi, İşletmelerde Proje Yönetimi, Tamamlayıcı Seçmeli Ders, Serbest Seçmeli Ders
8. DÖNEM:
Tamamlayıcı Seçmeli Ders, Serbest Seçmeli Ders, Yöneylem Araştırmasının Temelleri

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara ” Enformasyon Teknolojileri” lisans diploması ve “Enformasyon Teknolojileri Uzmanı (IT Uzmanı)” unvanı verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

– Genellikle özel sektörde olmakla birlikte, kamu sektöründe de çalışmaktadırlar. Kişi bir iş yerine bağlı olmaksızın veya kendi işyerini kurarak da çalışabilmektedir. Yönetim ve bilişim alanlarında alınan eğitim nedeni ile pek çok sektörde geleceğin mesleği olarak gösterilmektedir. Endüstride bilgi teknolojileri uygulamalarının artması ile mezunlara doğan iş olanakları sürekli artmaktadır
– Hemen hemen tüm üretim ve hizmet sektörü, sağlık hizmetleri, turizm, bankacılık, finans ve her ölçekteki işletmede enformasyon teknolojileri artan bir oranda kullanılmaktadır. Bu gelişme de sürekli yeni iş olanakları yaratmaktadır.
– Bilgisayar ağ yönetimi, sistem analizi ve tasarımı, e-ticaret, veritabanı sistemleri, web tasarımı ve yönetimi, yazılım geliştirme, danışmanlık gibi çok geniş bir alanda çalışabilme imkânına sahiptirler.
– Mühendislik unvanı taşımamasına rağmen bilgisayar ve yazılım mühendislerinin yaptıkları işlere ilave olarak finans ve muhasebe alanlarında da almış oldukları eğitimler nedeni ile iş bulma olanakları çok daha geniştir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

– Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün sağladığı öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.
– Çeşitli kurum ve kuruluşlarının veya eğitim görülen özel üniversitelerin sağlamış olduğu burs imkânlarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

– Yapılan araştırmalarda meslek mensuplarının kazanç durumları asgari ücretin 3 ile 10 katı oranında değişiklik gösterdiği gözlemlenmiştir.
– Meslek mensuplarının özgün yazılımlar ve programlar yapması ve geliştirdikleri ürünlerin sayısının artması durumunda çok yüksek oranlarda kazanç elde edebilirler.

MESLEKTE İLERLEME

– Lisans eğitiminden sonra master ve doktora eğitimi alarak kariyerlerini yükseltebilirler veya yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi olabilirler.
– İş tecrübeleri ile bilgi ve birikimlerinin artmasına paralel olarak kazanç düzeyi de artmaktadır

BENZER MESLEKLER

– Bilgisayar Mühendisi,
– Yazılım Mühendisi,
– Bilişim Teknolojileri Mühendisi,

EK BİLGİLER
Meslekle ilgili gerektiğinde yararlanılabilecek ve Türkiye’deki gündemin takip edilebileceği bilgi kaynakları aşağıda gösterilmiştir.
– Enerji Petrol Dergisi
– Enerji Gündemi Dergisi
– Enerji Dünyası Dergisi
– Doğalgaz Dergisi
– Petro gaz Dergisi
– Elektrik Dergisi
– Elektrik Mühendisliği Dergisi

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI
– Meslek elemanları,
– 2010 Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu,
– Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu
– ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000
– Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
– “Üniversite Adayları için Rehber” MEF Yayınları,
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri,