Bilgisayar Enformatik Bölümü Nedir?

Bilgisayar Enformatik Bölümü Kamu ve özel sektörde bilgi teknolojileri ile ilgili sistemlerin analiz, tasarım ve uygulamalarında görev alacak kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Bölüm, öğrencilerinin bilişim teknolojileri kavramlarını öğrenmelerini ve bu sektördeki her türlü gelişmeyi bağımsız olarak takip edebilmelerini sağlayarak, problem çözme kabiliyetlerini geliştirmeyi hedefler.

Kişisel Özellikler
Enformasyon Programlarında okumak isteyenlerin; yönetim ve bilgisayar alanlarına meraklı, analitik düşünce yapısına sahip, üretken bireyler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Diferansiyel ve Entegral Hesap, Bilgi-İşleme Giriş, Genel Fizik, Doğrusal Cebir, Programlama Çalıştayı, Diferansiyel Denklemler, İnternet ve Web Programlama, Finansal Muhasebe, Yönetim Bilişim Sitemleri, Bilgisayar Organizasyonu, Java ile Nesneye Yönelik Programlama, Bilgisayar Ağlarının Temelleri, Üretim Yönetimi gibi derslerden oluşan bir program sunar. Öğrenciler 4. sınıfın başından itibaren geniş bir seçmeli ders yelpazesi içinde uzmanlaşmak istedikleri alana yönelik dersler alabilirler.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Programdan mezun olanlara Bilgisayar ve Enformatik uzmanı ünvanı verilir.

Gelecek, şüphesiz ki bilişim teknolojileri alanının olacaktır. Bu alanla ilgili olan her öğretim programı önem arz etmekte ve öğrencileri donanımlı bireyler yapmaktadır. İşte bu maksatla açılmış olan üniversite bölümlerinden biri de Bilgisayar – Enformatik Bölümü’dür. Bu öğrenim programı, üniversitelerin lisans sahasında eğitim vermektedir. Öğrenim süresi toplam 4 yıl ya da sekiz yarıyıldır. Bölümün amacı, sürekli gelişmekte olan bilişim sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgisayar program ve donanım sahalarında yetkin bireyler yetiştirmektir. Yetiştirilmesi hedeflenen bu bireyler, üstün nitelikte araştırma özelliğini haiz, yetenekli ve analitik düşünme yetisine sahip olmalıdır. Vukuu bulan problemleri kısa sürede ve etkili bir şekilde çözme özelliklerinin de bulunması gereken bu bölüm mezunları, birçok farklı iş dalında mesleklerini icrâ edebilirler.

Bilgisayar – Enformatik Bölümü, bilişim teknolojilerini yakından ilgilendiren iki temel unsuru da içerisinde barındıran bir programdır. Bilgisayar dersleri ile teknik altyapı oluşturulmakta, enformatik bilgiler ile de mevcut işleyiş hakkında profesyonel bir yapı öğretilmektedir. Enformatik, bilindiği üzere mevcut işleyişteki verilerin toplanması, saklanması, işlenip belli bir tertip hâlinde tasnif edilmesi ve kullanılması için gerekli olan unsurları barındıran bir bilim dalıdır. Bu bilim dalının yanı sıra bilgisayar ilimlerinin de bu program içerisinde öğretilmesi, mezun olan meslek sahiplerine geleceğin mesleğini sunmaktadır. Üniversitelerin bu bölümlerinde, genel olarak ekonomi ve işletme sahaları ile ilgili dersler de okutulur. Program boyunca hem teorik hem de pratik öğrenim metotları eşgüdümlü olarak yürütülmektedir. Bu maksatla Bilgisayar Laboratuarı sürekli faal haldedir.

Bilgisayar Enformatik Bölümü Nedir?

Bilgisayar Enformatik Bölümü, büyük ve hızlı bir gelişim içerisinde olan bilgisayar yazılım ve donanım dallarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli, yetenek sahibi, problem çözücü ve analitik düşünebilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan bir üniversite bölümüdür.

Bilgisayar Enformatik Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar: YGS, LYS-1, LYS-2
Bölümün Tercih Puan Türü: MF-4
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 4

Bilgisayar Enformatik İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Bölüm mezunları; dengeli teorik ve pratik eğitim-öğretim ile kazandıkları birikimlerini; donanım, yazılım, bilgi-işlem ve sistem-analiz-tasarım kavram ve ilişkilerini özümsemiş olarak, özel ve kamu sektöründe, önemli ölçüde mevcut insan gücü açığını giderme yolunda bilgisayar programcısı ve ileri aşamada sistem analisti olarak geniş iş olanaklarına sahiptirler.

4 Yıllık Bilgisayar Enformatik Bölümü Ne İş Yapar?

Bilgisayar mühendisliği programı sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanımları konularında eğitim ve araştırma yapar. Bu bölümlerden mezun olanlar çeşitli yönetim,endüstri ve hizmet alanlarında sistem çözümleyici ve uygulama programcısı; bilgisayar donanımı, yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda genellikle bilgi işlem merkezlerinde sistem programcısı, bilgi işlem merkezlerinde yönetmen; yönetim, bilişim sistemleri alanında kurucu ve yönetici mühendis veri tabanı yönetimi; bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerin tasarım ve geçekleştirilmesinde araştırma-geliştirme mühendisi olarak görev yalabilirler.

Bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaştığı ülkemizde bilgisayar mühendisliği bölümü mezunlarını yönetim, eğitim, endüstri, ticaret ve hizmet alanlarında faliyet gösteren çeşitli kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda bankalarda, üniversitelerde,bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda çalışma imkânları vardır.

Bilgisayar Enformatik Bölümü Maaşları Ne Kadar ?

Bilgisayar Enformatik maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan Bilgisayar Enformatik mezunu maaşı 2750 lira civarında iken özel sektör için Bilgisayar Enformatik maaşları asgari ücret ile 2000 lira arasında değişmektedir.

Bilgisayar Enformatik Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Son yıllarda yapılan KPSS atamalarında bu bölüme kontenjan ayrılmadığı için atama olmamıştır.

Bilgisayar Enformatik Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Bu programdan mezun olanlara öğretmen olma olanağı verilmemiştir.