Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Bilgisayar Bilimleri Bölümü matematiğe benzer şekilde bilginin, özellikle elektronik makineler aracılığıyla, düzenli ve ussal biçimde işlenmesi bilimidir. Bilgisayar bilimine bazen bilgisayar mühendisliği denilir ki, bunlar aynı değildir. Bilgisayar bilimi, diğer dillerde kullanılan bilişim sözcüklerin manasına daha yakındır ve bilim olarak, mühendislikten genelde daha soyut konuları inceler.

Kişisel Özellikler
Programda okumak isteyenlerin; bilgisayar, finans, muhasebe, ekonomi ve pazarlama alanlarına karşı ilgili, hem sözlü hem de yazılı olarak, teknik ve teknik olmayan tüm topluluklarla daha güçlü iletişim kurabilecek, analitik düşünebilen bireyler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi bir yıl zorunlu hazırlık programıyla birlikte beş yıldır. Bilgisayar Bilimleri Programında öğrencilere uluslararası derinlikte eğitim verilmektedir. Birinci sınıfta programlama bilgisi verilmekte ve öğrencilere paket program kullanımı öğretilmektedir. Programın diğer üç yılında temel bilgisayar bilimleri ve mühendisliğinde hem kuramsal hem de uygulamalı eğitim verilmektedir. Öğrenciler aynı zamanda matematiksel altyapılarını oluşturmaktadırlar.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Bilgisayar Bilimleri Bölümnden mezun olanlar lisans diploması verilir.

Çalışma Sahaları
Mezunlar Bilgisayar ve mühendisliği bölümlerinde lisansüstü eğitime devam edebilecekleri gibi AR-GE Merkezleri, yazılım bölümleri gibi alanlarda iş bulma imkânına sahiptirler.

Bilgisayar Bilimleri temel olarak nelerin hesaplanabileceği ve bu hesaplamanın nasıl yapılabileceğini inceleyen bir bilim alanıdır. Bunun yanı sıra son yıllarda artık hayatımızın her yanını kuşatan bilgisayarların kullanımı konusunda ve programlama becerisi edinmede teorik bir temel oluşturmayı sağlamak amacındadır.

Bilgisayar bilimleri bilgi ve hesaplamanın kuramsal temellerini ve bunların bilgisayar sistemlerinde uygulanabilmeleri sağlayan pratik teknikleri araştıran bir bilim dalıdır.
Bilgisayar bilimcileri bilgi oluşturan, tanımlayan ve dönüştüren algoritmik süreçler icat edip, kompleks sistemleri tasarlamak ve modellemek için uygun soyutlamalar formüle ederler.

Bilgisayar Bilimleri Bölümünün Çalışma Alanları:
Endüstri, finans, banka, kamu vb. sektörlerindeki Bilgi İşlem Merkezleri
Özel ve kamuya ait Araştırma ve Geliştirme (ARGE) merkezleri
Akademisyenlik, programcılık ve analistik ve buna benzer alanlardır.

Bilgisayar Bilimleri Mezunları Ne İş Yapar?
Bilgisayar Bilimleri mezunları çalıştıkları kurumlarda bilgisayar ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yaparlar.

Bilgisayar Bilimleri Bölümü İş Olanakları, İş İmkanları, Çalışma
Alanları
– Endüstri, finans,
banka, kamu vb. sektörlerindeki Bilgi İşlem Merkezleri
– Özel ve kamuya ait Araştırma ve Geliştirme (ARGE) merkezleri
– Akademisyenlik
– Programcılık
– Analistlik vb

Bilgisayar Bilimleri Bölümü Maaşları Bilgisayar Bilimleri maaşları ortalama 2000-2500 lira civarındadır.

Kamu yani devlet kurumlarına atananlar 2200-2500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.