Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü bilgi veya bilgi kaynaklarının derlenmesi, düzenlenmesi, erişimi ve yayımı sürecini içeren ?bilgi yönetimi? işlevini gerçekleştirecek insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Bilgi ve Belge Yönetimi okumak isteyenlerin; her anlamda okur – yazar, iletişim ve bilgi teknolojisi ürünlerini amaca yönelik, doğru ve yerinde kullanma bilgi ve becerisine sahip, sistematik düşünme yetenek ve kapasitesi olan, dikkatli, sabırlı, disiplinli, düzenli, öğretme yeteneği olan bireyler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Genel Danışma Kaynakları, Bilgi Kaynakları ve İşlemleri, Eleştirel Okuma, Osmanlıca, Meslek İngilizcesi, Bilgi Merkezlerinden Yararlanma, Bilginin Organizasyonu, Bilgi Toplumu, Kullanıcı Grupları ve Eğitimi, Arşivcilik, Bilgi Ağları ve İnternet, Bilgisayarda Ofis Uygulamaları, Bilgi Literatürü, Bilgi Hizmetleri, Bilgi Mevzuatı, Yazışma Teknikleri, Derme Geliştirme, İstatistik, Elektronik Ortamda Kataloglama, Bilgi Ekonomisi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Enformetri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yazı Türleri ve Transkripsiyon, Sınıflama Sistemleri, Dizinleme Teknikleri, Kütüphane Otomasyonu, Halkla İlişkiler, Bilgi Erişim, Web Tasarım, Bilgi Pazarlaması derslerinden oluşan bir program uygulanır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden mezun olanlara lisans diploması verilir.

Çalışma Sahaları
Mezunlar, birçok kütüphane, dokümantasyon ve bilgi merkezleri ile arşivlerde; Kültür Bakanlığı bünyesindeki halk kütüphanelerinde, her türlü kamu ve özel kurumun dokümantasyon merkezlerinde, özel kurum ve devlet arşivlerinde, okul ve çocuk kütüphanelerinde, araştırma kütüphanelerinde, özel kütüphanelerde görev almaktadırlar.

Bilgi Yönetimi Bölümü Nedir?

Bilgi Yönetimi bölümü, gerek devlet kurumlarında gerekse de özel sektördeki şirketlerde her türlü belgeyi hazırlayacak, bunları hem arşivlerde hem de bilgisayar ortamında saklayacak ve ilgililer tarafından istenen bilgi veya belgeleri hazırlayarak hizmete sunacak elemanlar yetiştiren 2 yıllık bir önlisans bölümüdür.

Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi

Bölümün puan türü TYT’dir. Bu puan türü için girilmesi gereken tek sınav yine TYT sınavıdır. Bölüm şu üniversitelerde okutulmaktadır.

-Adıyaman Üniversitesi
-Ordu Üniversitesi
-Dumlupınar Üniversitesi
-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
-Namık Kemal Üniversitesi
-Kırklareli Üniversitesi

Bu üniversitelerde aynı zamanda ikinci öğretim bölümleri de bulunmaktadır. Her dönem belli bir harç yatırmak kaydıyla, taban puanı daha düşük olan ikinci öğretim bölümleri de tercih etmek mümkündür.

Bilgi Yönetimi Bölümü İş İmkanları İş Olanakları
Bilgi Yönetimi mezunları ”Bilgi Yönetimi Meslek Elemanı” bazen de ”Arşivci” unvanı almaktadır. Eskiden arşivci denilen meslek grubuna şimdilerde bilmem ne meslek elemanı deniyor. Bölüm mezunları hem devlete ait kurumlarda hem de özelde çalışabilir. Ancak kamuya atananların daha yüksek maaşlar alması mümkündür. Bu nedenle KPSS’den iyi puan alarak devlette çalışmak daha mantıklıdır. Bilgi Yönetimi mezunları şu çalışma alanlarında iş bulma imkanına sahiptir:

-Kütüphaneler
-Hastaneler
-Bankalar
-MEB ve MEB’e bağlı okullar
-Belediyeler
-Üniversiteler ve diğer birçok devlet kurumu

Bilgi Yönetimi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bilgi Yönetimi mezunları bir nevi sekreter veya memur görevi görürler. Çalıştıkları kurumun veya şirketin bilgi ve belge işlemlerini yürütürler. Gelen-giden evrakların ilgi defterlere kayıtlarının yapılmasını sağlar ve bilgisayar üzerinde saklanması gereken bilgileri uygun şekilde saklarlar. aynı zamanda istenen belgeleri hazırlar ve yöneticilerine veya vatandaşa sunarlar.

Bilgi Yönetimi Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Saydığımız devlet kurumlarından birinde çalışan Bilgi Yönetimi mezunları 2500-2600 dolaylarında maaş alabilmektedir. Mezunların sahip olduğu bazı durumlar daha yüksek maaş almasını sağlar. Örneğin evli olup da eşi çalışmayan biri 180 lira daha fazla maaş alır.

Bilgi Yönetimi Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri

Bilgi ve Belge Yönetiminden 4 yıllık bölümlere geçmek isteyen mezunların önü açıktır; zira bu bölümden dikey geçiş yapılabilecek birçok 4 yıllık bölüm bulunmaktadır. İşte Bilgi Yönetimi DGS bölümleri şunlar:

-Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
-Bilgisayar ve öğretim teknolojileri
-İşletme
-İşletme Bilgi Yönetimi
-İşletme Enformatiği
-İşletme-Ekonomi
-Lojistik Yönetimi
-Yönetim Bilişim sistemleri

Bilgi Yönetimi Bölümü KPSS Atama Puanları

Bilgi ve Belge Yönetimi KPSS taban puanları 2017 yılı için 85 puan dolaylarındadır. KPSS’den 85 puan almak için ciddi anlamda çalışmak gerekir. Bilgi ve Belge yönetimi bölümüne dikey geçiş yapanların çok daha düşük puanlarla atanması mümkündür; öyle ki Bilgi ve Belge Yönetimi mezunları 75-76 puanlarla bile atanmıştır.

Eğitim süresi 4 yıl olan Bilgi ve Belge Yönetimi TM-1 puanı ile tercih edilen bir bölümdür. Bu sebeple, daha çok Türkçe-Matematik alanından
mezun olanların tercih ettiği bir bölümdür. Bölümü tercih etmek isteyen üniversite adaylarının, bazı özelliklere sahip olması şarttır. Bilindiği gibi kağıt, belge işleri ile uğraşmak, gerçekten büyük sabır gerektiren bir iştir. Bu nedenle bölümü yazacak kişilerin kağıt, belge ile ilgili işleri sevmesi,analiz ve sınıflandırma konusunda becerikli, titiz kişilerin olması gerekir.

Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar, Nerede Çalışır?

Bölüm mezunlarının çalışma alanlarını genellikle arşivler,kütüphaneler ve çeşitli kurum ve kuruluşların bilgi merkezleri oluşturur.

Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü ne iş yapar?

Bu mezunlar, görev aldıkları kurumlarda her türlü kağıt belgenin, CD’lerin, kitapların vb. diğer bilgi kaynaklarını analiz eder, sınıflandırır, saklar ve zamanı geldiğinde onları kolay bir şekilde bularak tekrar hizmete sokar. Özellikle arşivlerdeki bazı kaynakların, zaman zaman çıkarılması, incelenmesi gerekir. Bu anlamda, sınıflandırmanın önemi yadsınamaz. Kanunlarla sabitlenmiş bilgi edinme merkezi dolayısıyla,hemen hemen her türlü kurumda, bu tür elemanların istihdam edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin herhangi bir kurumun bir müşterisi, bilgi edinme hakkını kullanarak, kendisini ilgilendiren bazı belgelerin kendisine verilmesini talep edebilir. İşte böyle bir durumda, Bilgi ve Belge Yönetimi çalışanları devreye girerek ilgili belgeleri bulur, düzenler ve ilgili kişiye teslim eder.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü İş Olanakları Çalışma Alanları

Bölüm mezunları devlet kurumlarında çalışabileceği gibi özel kuruluşlarda da çalışabilir. Devlet kütüphaneleri, üniversiteler, hastaneler
vb. diğer kurumlar kamuda çalışma imkanı verir. Yine özel bankalar, özel hastaneler, diğer özel kuruluşlar da bu bölümden mezun olan elemanlara ihtiyaç duyabilirler. Devlet kurumlarında görev almak isteyenler, öncelikle KPSS’ye girip, atanabileceği kadar puan almalıdır. Ayrıca Bilgi ve Belge yönetimi mezunları, bazı şartları yerine getirdiği takdirde üniversitede kalıp, öğretim görevlisi olarak görev alabilir böylece kariyerinde ilerleme olanağı bulabilir.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Bir devlet kurumunda çalışan Bilgi ve Belge Yönetimi mezunları, 657 Devlet Memurları Kanununa tabii olarak maaş alırlar. 2018 şartlarında ise en düşük devlet memurunun maşı 2000 liranın biraz üzerindedir. Bu anlamda Bilgi ve Belge yönetimi maaşları da 2000-2300 lira arasındadır
denilebilir. Tabi verdiğimiz bu meblağ kabacadır. Küçük de olsa oynamalar olabilir.