Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Bölümü beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin bilinmesi, sağlığın korunması ve hastalıkların iyileştirilmesi ile ilgili çalışmaların uygulanması için çalışacak beslenme uzmanları yetiştirmeyi amaçlar. Çağımızda özellikle kent yaşamının beslenme üzerindeki olumsuz etkileriyle birlikte bu alanda uzmanlaşma öne çıkmıştır. Beslenme ve Diyetetik programı; Fakülte olarak LYS puan türü ile Yüksek Okul olarak ise YGS puan türü ile öğrenci almaktadır.

Kişisel Özellikler
Diyetisyen olmak isteyenlerin; doğa bilimlerine meraklı ve bu alanda iyi yetişmiş, sabırlı, başkaları ile işbirliği yapabilen, düşüncelerini aktarıp karşısındakini etkileyebilen kimseler olması gerekmektedir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğrenim süresince; Temel Kimya, Biyoloji, Fizik, Matematik, İstatistik, Psikoloji, Sosyoloji, Beslenme Biyokimyası, Beslenme Hastalıkları Epidemiyolojisi, Kişisel ve Toplumsal Sağlık, Aile Planlaması, Toplum Beslenmesi, Besin Kimyası ve Analizi, Ana-Çocuk Beslenmesi, Kurum Beslenmesi, Besin Kontrolü, Yönetim Ekonomisi gibi derslerden oluşan bir program uygulanır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Mezunlara, Diyetisyen unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Mezunlar; sağlık kuruluşlarında yataklı tedavi kurumları diyetisyenliği ve halk sağlığı diyetisyenliği, yemek üretim ve dağıtım şirketlerinde diyetisyen, eğitim kurumlarında beslenme eğitimcisi ve öğretmen olarak çalışabilirler. Ayrıca, gıda üzerine üretim yapan kuruluşlar ve endüstri kuruluşlarında görev yapabilirler.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Nedir?

Beslenme ve diyetetik alanında eğitim almış, bireylerin ve toplumların beslenme alışkanlıklarını değerlendirerek onlara uygun diyet tedavisini belirleyen, uygulayan, beslenme plan ve politikaları üreten ve eğitim yapan diyetisyenler yetiştirme gayesi ile kurulmuş olan bir lisans programıdır.

Beslenme ve Diyetetik Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar: YGS, LYS-1 ve LYS-2
Bölümün Tercih Puan Türü: MF-3
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 4

Beslenme ve Diyetetik İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Beslenme ve Diyetetik mezunları gerek kamuda gerekse de özel sektörde çalışma olanağı bulmaktadır. İş bulma konusunda en az zorlanan bölümlerden bir tanesidir. Dileyenler KPSS ile kamuya atanırken, dileyenler özelde faaliyet göstermektedir. Başlıca çalışma alanları şunlardır:
-Ana-Çocuk Sağlığı Merkezleri
-Besin Pazarlama Hizmetleri
-Deniz Ulaşım Hizmetleri
-Diyabet Üniteleri
-Enteral-Parenteral Beslenme Destek Grupları
-Hava Ulaşım Hizmetleri
-Huzurevleri
-Kamu / Özel Yataklı ve Yataksız Tedavi Kurumları
-Okullar, Kreşler
-Onkoloji Üniteleri
-Rehabilitasyon Üniteleri
-Renal Bakım Üniteleri
-Spor Kulüpleri Oteller
-Transplantasyon Üniteleri
-Yemek Fabrikaları
-Zayıflama Merkezleri

4 Yıllık Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ne İş Yapar?

Diyetisyen; besini ve beslenmeyi en iyi şekilde bilen, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, var olan besin kaynaklarını ekonomik, sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan bir meslek grubu olup aynı zamanda bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren, hastalıklarda ve diğer özel durumlarda tıbbi ve cerrahi tedavilere uygun beslenme programı planlayan, eğitim veren, uygulatan ve izleyen yetkili tek meslek alanıdır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Maaşları Ne Kadar 2018?

Beslenme ve Diyetetik maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan Beslenme ve Diyetetik mezunu maaşı 3500 lira civarında iken özel sektör için daha düşük veya daha yüksek olabilmektedir.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Kamu kurumlarına atanmak için son yıllarda 80 ve üzeri puan almak yeterli gelmiştir. Her KPSS atamasında taban puanlar değiştiği için kesin bir KPSS atma puanı vermek mümkün değildir.

Beslenme ve Diyetetik Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Birçok bölümde olduğu gibi Beslenme ve Diyetetik bölümünden de mezun olup öğretmen olma şansı bulunmaktadır. Bölümü bitirenler pedagojik formasyon da alıp KPSS ve öğretmenlik mülakatlarında yeterli puanı alırca Yiyecek İçecek Hizmetleri öğretmeni olarak görev yapabilecektir.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Yorumları – Beslenme ve Diyetetik Nasıl Bir Bölüm İyi mi?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi şu an için hem ataması iyi olan hem de maaş konusunda da yeterli sayılan ender bölümlerden bir tanesidir. Özellikle özelde çalışan diyetisyen maaşları yüksektir. Adınızı duyurabilir, reklamınızı iyi yapabilirseniz aklınıza gelmeyecek kazançlar elde edebilirsiniz.