Basın ve Yayın Bölümü Nedir?

Basın Yayın bölümü basın, radyo, televizyon, halkla ilişkiler, sinema, reklâmcılık alanlarında- yani doğrudan doğruya kitle ile iletişim halinde olunan alanlarda profesyonel elemanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Programda okumak isteyenlerin; sözel yeteneğe sahip, insan ilişkileri kuvvetli, ayrıntıları yakalayabilen, derin bir hayal gücüne sahip, ikna gücü yüksek, teknolojik gelişmelere çabuk adapte olan bireyler olması gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, hukuk gibi derslerin yanı sıra güzel sanatlara yönelik dersler ve mesleki alanda yetişmelerini sağlayacak olan özellikle yazılı ve görsel basının uygulama alanlarına yönelik derslerin eğitimi verilir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Basın yayın bölümünü bitirenlere lisans diploması verilir.

Çalışma Sahaları
Mezun olan öğrenciler basın ile ilgili tüm alanlarda çalışabilirler. Bu alanlar: yerel ve ulusal gazeteler, radyo ve televizyon kuruluşları, haber ajanslarıdır.
Basın ve Yayın Bölümü Nedir?

Çeşitli basın ve yayın organlarında görev alacak meslek elemanlarını yetiştiren 4 yıllık bir üniversite bölümüdür.

Basın ve Yayın Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar: YGS, LYS-3 ve LYS-4
Bölümün Tercih Puan Türü: TS-1
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 4

Basın ve Yayın İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Bölümden mezun olan öğrenciler haber ajanslarında, ulusal ve yerel gazetelerde, kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluşlarında; kısacası basın yayın ile ilgili her alanda çalışabilirler. Öğrenciler muhabirlik, haber fotoğrafçılığı, editörlük, radyo yayıncılığı, TV haber programcılığı, internet yayıncılığı ve görsel yönetmenlik gibi alanlarda çalışabilirler.

4 Yıllık Basın ve Yayın Bölümü Ne İş Yapar?

1Basın ve Yayın programını bitirenler çeşitli basın ve yayın kuruluşlarının merkez ve haber bürolarında “Muhabir” olarak görev alırlar.Mezunlar, matbaacılık, basın işletmeciliği, basında pazarlama, Radyo-TV haber programcılığı ve yayımcılığı gibi konularda çalışmalar yaparlar. Üniversitede akademik kariyer yanında Radyo-TV, Haber Programcılığı ve Yayımcılığı gibi konularda medyada çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait işyeri de açabilirler. Kazanç durumu, çalışma koşulları ve deneyimle doğru orantılıdır.

Basın ve Yayın Bölümü Maaşları Ne Kadar ?

Basın ve Yayın maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan Basın ve Yayın mezunu maaşı 2750 lira civarında iken özel sektör için Basın ve Yayın maaşları asgari ücret ile 2000 lira arasında değişmektedir.

Basın ve Yayın Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

KPSS atama puanlarının çok yüksek olduğu söylenemez. 2015, 2016 ve 2017 KPSS atamalarını incelediğimizde bölüm mezunlarının 81 ve üzeri puan aldığında çeşitli kamu kurumlarına atandığını görebiliriz.

Basın ve Yayın Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Basın ve Yayın bölümünü bitirenler, formasyon aldığı takdirde Gazetecilik öğretmenliği yapabilirler. Ancak formasyon başlı başına yeterli değildir. Ayrıca KPSS ve mülakatlarda başarılı olmak gerekmektedir.

Basın ve Yayın Bölümü Yorumları – Basın ve Yayın Nasıl Bir Bölüm İyi mi?

Sektöre ilgi duyanların zevkle okuyacakları bir bölümdür. Ama bu bölüme girenler kendilerini çok iyi yetiştirmelidir. Aksi takdirde özelde iş sahibi olmak çok zor olacaktır.

Yazılı basında, haberin kaynağı olan basım ve yayın aşamasına kadar yapılan işlemlere ilişkin temel bilgi ve beceri tecrübesi edinmiş nitelikli eleman yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmak amacı ile eğitim vermekte olan bir bölümdür. Basın yayın bölümü, radyo, televizyon, halkla ilişkiler, sinema, basın, reklamcılık ve turizm gibi kitlelere yönelik alanlar da eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç ile siyasal, toplumsal ve ekonomik olayları daha çabuk kavramayı sağlayacak biçimde çok yönlü kültür, uzman ve teknik bilgileri verecek Türkiye’nin yaşamına ilişkin bütün konularda eğitim ve araştırma yapmaktadır.

Bu bölümden mezun olan kişiler televizyon ekranlarında görmeye alıştığımız yayın ve basın kuruluşlarına ait merkez ve haber bürolarında Muhabir veya sunucu olarak iş sahibi olabilirler. Yayın ve basın mezunları matbaa, basın işletmeciliği, televizyon ve radyo haber programcılığının yanı sıra yayımcılık gibi alanlarda da çalışmalar yapabilmektedirler. Günümüzde gelişen teknoloji ile beraber kitle iletişim araçlarının da büyük gelişim göstermiş olması bu alana olan ilgiyi ve ihtiyacı her geçen gün daha da arttırmaktadır.

Basın Yayın Bölümünün Mezunları Ne İş Yapar? Maaşları ne Kadar Olur?

Basın yayın Bölümü mezunları kendi istekleri doğrultusunda KPSS sınavlarına giriş yaparak devlette memur olarak çalışabilir ya da kendi alanları ile ilgili kendi işlerini kurabilirler. Basın ve Yayın bölümünden mezun olmuş kişiler eğer bir devlet kurumunda çalışırlar ise 2000 TL civarında maaş alabilirler. Özel kurum ve kuruluşlar da çalışanlar ise çalıştıkları kuruluşlarca belirlenmiş olan maaşları almaktadırlar.