Bankacılık ve Finans Bölümü Nedir?

Bankacılık ve Finans en uygun şartlarda mali kaynak bulup, bunları en verimli ve etkin biçimde faaliyet ve projelerin gerçekleştirilmesinde kullanmanın yollarını ifade eden finansman, para harcayan her şahıs, firma, örgüt, kurum ve kuruluşların yaygın ve yoğun bir şekilde ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmeyi amaçlar. Bankacılık ve Finans programı; Fakülte olarak LYS puan türü ile Yüksek Okul olarak ise YGS puan türü ile öğrenci almaktadır.

Kişisel Özellikler
Bankacılık ve Finans Programında okumak isteyenlerin; , sayısal yeteneğe sahip olması, hukuk, finans ve ekonomi konularına ilgili olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; yönetim bilimi, bütçe planlama, hukukun temel kavramları, finansal yönetim, anayasa hukuku, ekonomi, muhasebe, yatırım analizi ve portföy yönetimi, matematik, işletme, hazine ve borç yönetimi, iktisat, finansal piyasalar ve kurumlar, merkez bankacılığı, banka muhasebeleri ve kambiyo, uluslararası işlemler gibi dersler okutulmaktadır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Bankacılık ve Finans Programını bitirenlere lisans diploması verilir. Programı Bitirenlere “Finans Uzmanı” unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Mezunlar, özel ve devlete ait bankalarda, borsada, muhasebe alanlarında, sigorta işletmeleri, menkul kıymet aracı kurumları, para ve sermaye piyasalarında faaliyette bulunan kuruluşlar, denetim firmaları, danışmanlık şirketleri, leasing ve factoring kuruluşlarında finans uzmanı olarak çalışabilirler.

Dört yıllık bir eğitim programı olan Bankacılık ve Finans Bölümü, artan talepler doğrultusunda finans aslanında çalışacak nitelikli elamanları yetiştirmeyi hedefleyen bir programdır. Başta bankalar olmak üzere çeşitli konularda finans işi yürüten yerel ve uluslararası kuruluşların eleman ihtiyacını karşılar.

Gelişen teknolojiyi yakından takip edebilen, girişimci ve proje odaklı çalışabilen, takım çalışmasına ve işbirliğine inanan bireylerin tercih ettiği bu bölüm devlet kamu ve kuruluşlarının mali sahalarında çalışırlar. Bunun yanında finansal temelli bütün özel kuruluşlarda görev alırlar. Bankacılık ve Finans Bölümü mezunları çok fazla seçeneği olan geniş bir iş imkânına sahiptirler. Bu bölümü bitiren adayların yapabilecekleri meslekler şunlardır:

Banka Yatırımları Araştırma Ve Değerlendirme Uzmanlığı
Banka yöneticisi
Bankacılık
Devlet Planlama Teşkilatı
Finans Danışmanı
Finans yöneticisi
Finansal Aracı
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
İMKB
Borsa
İşletmelerin Finans Bölümleri
Kamu Finans Kurumları
Kamu ve Özel Bankalar
Kamu ve özel kurumlarda yöneticilik
Kredi Analizi
Küçük ve Orta Ölçekli finansal kuruluşların mali birimleri
Leasing Şirketleri
Maliye Bakanlığı
Medya
Müfettişlik ve Müfettiş Yardımcılığı
Reasürans Şirketleri
Sigortacılık
Sigortacılık,
SPK ve BDDK
Uluslararası Denetim Şirketleri
Yatırım Danışman
Yatırım Proje Danışmanı,

Bankacılık ve Finans Bölümü mezunları, lisans programını yabancı bir dilde eğitim veren üniversitede tamamlamışlar ise iş bulma ve finansal kuruluşlarda daha yüksek ücretle çalışma imkanına sahiptir. Ülkemizde özellikle özel üniversitelerin Bankacılık ve Finans Bölümleri İngilizce ya da Fransızca eğitim dili ile lisans tamamlama olanağı sunmuştur. Diğer rakiplerinden bir adım öne geçmede, daha kolay ve rahat iş imkanlarına sahip olmada, yüksek ücret ve statüde çalışmada bu durum önemli yer tutmaktadır.

Bankacılık ve Finans Bölümü mezunlarına “Ekonomist” unvanı verilir. Bu unvan ile çalışırlar. Ekonomistlerin bir devleti için büyük öneme sahip oldukları açıktır. Devletlerin kalkınma ve mali planlamasını yapan ekonomistler mevcut ekonomik düzenin yürütülmesini de sağlarlar bu bakımdan Türkiye’de bu alanda çalışacak kaliteli elemana ihtiyaç bir hayli fazladır.

Bankacılık ve Finans Bölümü mezunları isterlerse 4 yıllık lisans eğitimlerini sonrası, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını bitirerek akademik kariyer de yapabilirler. Üniversitelerin ekonomi bölümlerinde okutmanlık yapabilirler.

Sadece Girne Amerikan Üniversitesinde okutulan ve YGS-6 puan türü ile öğrenci yapan bir lisans programıdır. Bu programın amacı da kamuda veya özel sektörde çalışacak elemanlar yetiştirmektir. Girne Amerikan Üniversitesi Bankacılık ve Finansman bölümüne her sene çok sınırlı sayıda öğrenci alınmaktadır. Bazı seneler alım yapılmadığı da görülmektedir. Bu üniversitenin bu bölümüne ücretli girebileceğiniz gibi tam burslu olarak girme imkanınız da bulunuyor.

Bankacılık ve Finansman Bölümü İş İmkanları

Bölüm mezunları kamu bankaları ile özel bankalarda çalışma olanağı bulabilecektir. Ayrıca yine kamuya ait ve özel sektör finans kuruluşlarında da çalışabilirler. Doğrusu bölüm mezunlarının iş bulması pek kolay değildir. Bu yüzden bu bölüm yerine aynı puanlarla tercih edilebilen alternatif bölümlerin araştırılması mantıklı olacaktır.
Bölüm mezunlarının başlışa iş imkanları şunlardır:

– Devlet bankaları
– Özel bankalar
– Merkez Bankası
– Finans kuruluşları

Bankacılık ve Finansman Bölümü KPSS Atamaları

KPSS atamalarında bu bölüme de zaman zaman kontenjan verilmektedir. Ancak alımlar pek yüksek değildir. Ayrıca verilen kadrolara birçok bölüm mezunu başvurabildiği için taban puanlar yüksek olmaktadır.

Bankacılık ve Finansman Bölümü İyi mi?

İnternet alemindeki forumları incelerseniz, bu bölümden pek iyi bahsedilmediğini görebilirsiniz. Sadece bu değil, birçok bankacılık bölümünün artık iş görmediğini ve bankacılık mesleğinin çok zor olduğunu söyleyen birçok kişi var. Ancak iş biraz da kişinin ilgi ve yeteneklerine, sonra da puanına kalıyor. Yine de bana sorarsanız, babanız çok zengin değilse, işiniz önceden hazır değilse bu bölümü okumayın derim.

Bankacılık sektörünü seçtiyseniz öncelikle size şunu belirtmek isteriz. Dışarıdan söylenen gibi “çok para var bu işte” cümlelerini duymanızın doğruluk payı yoktur. Evet, çok para vardır ama o paralar bankanındır. Bu sektörde kariyer hedeflerseniz ve belirtilen rakamlara ulaşırsanız, işte o zaman kazanmaya başlarsınız. Her sektörde var olan yükselme, bankacılık sektöründe de uygulanmaktadır. Görevini başarıyla yapan personellerin yükseltilmesi sağlanarak maaşlarında da iyileştirmeler yapılır.

Bankacılık sektörüne yeni başlıyorsanız öncelikle bu işe asgari ücretle yani 1600 TL ile başlarsınız. Kariyer yaptıkça da maaşınızda artış olacaktır. Bankacı maaşları hemen hemen tüm bankalarda benzer şekilde olmaktadır. Bu yıl için asgari ücretin 1600 TL olarak açıklanmasıyla birlikte bu işe yeni başlayanlar için asgari ücret maaşı geçerli olacaktır. Aşağıda yer alan ortamala maaşlara ek olarak prim de eklenmiştir.

Devlet bankalarında çalışan personellerin ise özel bankalara göre daha yüksek maaş aldığı bilinmektedir. Ancak özel bankaların bazı zamanlarda kazancın bir kısmını personele prim olarak verdiği ve bu sayede maaşların 1900 lira seviyelerine geldiği de bilinmektedir. Yine Bankacı Maaşları her bankaya göre farklılık gösterebildiği gibi, primlere ve performansa göre de değişiklik gösterecektir. Ortalama bir rakam belirtmek gerekirse işe yeni başlayan bankacı maaşları 2018 yılında 1800 TL – 2200 TL aralığında olduğu bilinmektedir.

Ayrıca bankacı maaşları, banka çalışan yetkisine göre değişmektedir. Örnek vermek gerekirse gişe personeli 1400 – 1800 lira aralığında bir maaş alırken, gişe asistanı 1600 – 2200 TL arasında bir maaş almaktadır. Banka müfettişi ise bu yıl için 18000 – 24000 TL aralığında kazanırken, şube müdürleri 8000 ile 18000 arası ücret almaktadır. Ayrıca bankada çalışan personelin en az aldığı ücret yine yol parası, primler, yemek parası da hesaba katılınca 2000 TL’yi geçtiği görülmektedir. Bankacı maaşları 2018 yılında çalışan bireysel müşteri temsilcileri gişe görevlilerinden 200 – 300 TL fazla ücret almaktadır.Bankaların net olarak maaşları açık şekilde bilinmese de, ortak verilen ücretler yukarıda yer almaktadır. Kamu bankalarında bu ücretler 2 katına kadar çıkabildiği de bilinmektedir.

Yukarıda yer alan veriler Bankacı maaşları için geçerli olup ücretler her bankaya göre değişiklik gösterebilmektedir. Bunlar ortalama alınan ücretler olup yine her personelin performansına dayalı olarak da ücretlendirme yapılmaktadır. Ayrıca bankalar ücretlere ek olarak yemek parası, yol parası gibi ücreti de maaşa ek olarak vermektedir. Kamu bankalarında maaşlar, özel bankalara oranla biraz daha yüksek verilmektedir.