Balıkçılık Teknolojisi Bölümü

Balıkçılık Teknolojisi iç sularda ve denizlerde yaşamakta olan canlıların niteliği, avlanma teknolojisi, su ürünleri yetiştiriciliği, su ürünleri işleme ve değerlendirme teknolojisi, genel oşinografi (okyanus bilimi) ve gemi yapımı, onarımı, yönetimi ile su altı tekniği konularında çalışacak insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Matematik, Fizik, Kimya, Zooloji, Botanik, Balık Biyolojisi, Deniz Biyolojisi, Biyometri, Hidrobiyoloji, Balıkçı Gemileri Donanımı, Gemi Atölyesi Tekniği, Su Ürünleri Muhafaza ve İşleme Tekniği, Avlanma Teknolojisi ve Su Ürünleri Pazarlaması, Gemilerde Yük ve Yükleme İşlemleri gibi derslerden oluşan bir program uygulanır.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programda okumak isteyenlerin; akademik yeteneğe sahip, temel bilimlere, ekonomi ve işletmeye ilgili ve bu alanlarda başarılı, inceleme ve araştırmaya meraklı bireyler olmaları gerekir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Programı Bitirenlere “Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi” unvanı verilir. Balıkçılık teknolojisi mühendisleri, yurt içinde ve yurt dışında deniz ve iç sularda su ürünleri üretim ve avlanması alanında faaliyet gösteren her türlü kamu ve özel kuruluşlarda görev alabilirler. Ayrıca su ürünleri yetiştirme çiftlikleri kurarak ve su ürünleri avcılığına yönelerek yurt ekonomisine girişimci olarak da katkıda bulunabilirler.

Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Nedir?

Deniz ve iç suların biyolojik ve ekolojik özellikleri, su canlılarının yetiştirilmesi, hastalıkları, avlanma zamanı ve teknolojisi, su ürünleri işleme ve değerlendirme teknolojisi, balıkçı gemileri yönetimi ile sualtı tekniği konularında çalışan kişileri yetiştiren bir lisans programıdır.

Balıkçılık Teknolojisi Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar: YGS
Bölümün Tercih Puan Türü: YGS-2
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 4 yıllık

Balıkçılık Teknolojisi İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri yurt içi ve yurt dışında deniz ve iç sularda su ürünleri üretim ve avlanması alanında faaliyet gösteren her türlü kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedir. Diğer başlıca çalışma alanları ise şunlardır:

-Denizcilik Müsteşarlığı
-Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
-Çevre ve Orman Bakanlığı
-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
-Belediyeler
-Su ürünleri ve gıda işleme, pazarlama firmaları
-İç su ve deniz balıkları yetiştiricilik çiftliklerinde sorumlu mühendis olarak
-Balıkçı gemilerinde ve 500 gross tona kadar olan gemilerde 3. veya 4. kaptan(sınırlı vardiya zabiti) olarak
-Özel limanlarda ve denizcilik kuruluşlarında mühendis ve gemi adamı olarak çalışabilirler.

Çeşitli kredilerden de yararlanmak suretiyle balık ve su ürünleri yetiştirme çiftlikleri kurarak kendi işlerini yapabilirler.
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği programını bitirenlerden, alana ve öğretmenlik mesleğine özgü eğitimi almış olanlar meslek liselerinde su ürünleri öğretmeni olarak atanabilirler.

4 Yıllık Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Ne İş Yapar?

-Suda yaşayan canlıların yaşam evrelerini inceler.
-Suda yaşayan canlılardan insanlar için yararlı olanlarının uygun avlama yöntemlerini ve avlanma zamanlarını belirler.
-Suda yaşayan canlıların yetiştiriciliği için gerekli araştırma-geliştirme çalışmaları yapar, kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda gerekli önlemleri alır.
-Su ürünleri yetiştiriciliği ve işletme tesislerinin planlamasını ve işletilmesini gerçekleştirir
-Yetiştiricilik tesislerinde üretim ve stok yönetiminde idari ve teknik sorumluluk alır.
-Balık ve diğer su ürünlerinin işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlanmasını gerçekleştirir.
-Balık unu ve yem fabrikalarında üretim ve kontrol görevi yapar.
-Deniz ve iç sular ekolojisinin, su kirliliği, sağlık ve kalite uygunluğu kontrollerini yapar.
-Su ürünlerinin üretilmesinde projelendirme ve verimlilik çalışmaları yapar.
-Doğal ve yetiştiriciliği yapılan balıkların hastalıkları, tedavi ve kontrolleri üzerine çalışmalarda bulunur.

Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Maaşları Ne Kadar 2018?

Balıkçılık Teknolojisi maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan Balıkçılık Teknolojisi mezunu maaşı 3500 lira civarında iken özel sektör için Balıkçılık Teknolojisi maaşları asgari ücret ile 3000 lira arasında değişmektedir.

Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Son yıllarda gerçekleştirilen bazı KPSS alımlarında Balıkçılık Teknolojisi mezunları 80 ve üzeri puanlarla çeşitli kamu kurumlarına atanmıştır.

Balıkçılık Teknolojisi Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Balıkçılık Teknolojisi bitirenler Su Ürünleri alanından pedagojik formasyon alarak Su Ürünleri öğretmenliği yapabilirler. Varsa Balıkçılık Teknolojisi diğer öğretmenlik alanları hakkında bilgi almak için soru sormaktan çekinmeyin.

Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Yorumları – Balıkçılık Teknolojisi Nasıl Bir Bölüm İyi mi?

Bu tür bölümlr, özellikle sektöre ilgi duyanlar tarafından trcih edilmesi gereken bölümlerdir. Kamuda alımı vardır; ancak özelde balıkçılık üzerine kendi çiftliklerini kuranların daha yüksek kazançlar elde edeceğini söyleyebiliriz.