Bahçe ve Tarla Bitkileri Öğretmenliği

Bahçe ve Tarla Bitkileri bölümü, Bahçe ve Tarla Bitkileri puanları,Bahçe ve Tarla Bitkileri iş imkanları ve maaşları hakkında bilgi

Bahçe Bitkileri Programı; bağ ve bahçelerde çeşitli sebze ve meyvelerin bilimsel yöntemlerle yetiştirilmesi, türlerinin geliştirilmesi, ürünlerin toplanması, korunması ve pazarlanması konularında çalışacak insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Bahçe bitkilerinde okumak isteyen öğrencilerin; temel bilimlere ve özellikle botaniğe karşı ilgili ve bu alanda başarılı, açık havada çalışmaktan hoşlanan, araştırma ve inceleme merakı olan kişiler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince matematik, fizik, kimya, jeoloji ve ekonomi gibi temel derslerden başka; tarımsal ekoloji, toprak bilgisi, bitki besleme ve toprak verimliliği, tarım ekonomisi, genel bağcılık, meyve yetiştirme ilkeleri, bahçe bitkileri fizyolojisi ve bahçe bitkilerinin ıslahı gibi derslerden oluşan bir program uygulanmaktadır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Mezunlar bahçe bitkileri uzmanı ünvanını alır.

Çalışma Sahaları
Mezunlar, Kamu Kurumları, Tohum ve Tarımsal İlaç Şirketlerinde, Bahçe Bitkileri ürünlerini işleyen fabrikalar, ürünlerin depolanması ve muhafazası ile ilgili çalışan firmalar ile kalite – kontrol, araştırma-geliştirme laboratuarlarında çalışabilecekleri gibi birçok firmaya danışmanlık da yapabilmektedir. Belirtilen yerlerde çalışabildikleri gibi kendi olanakları ile de iş yapabilme şansları vardır. Bunlar arasında; çeşitli meyve ve sebze türlerinin ticari yetiştiriciliği, bağcılık, fidancılık, fidecilik, seracılık, mantar yetiştiriciliği, zirai ilaç, tohum ve gübre bayiliği yer almaktadır.

Bahçe ve Tarla Bitkileri Öğretmeni Mesleği Nedir, Nasıl Olunur?

Çalıştığı ortaöğretim kurumunda öğrencilere bahçe ve tarla bitkileri alanıyla ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak için teorik ve pratik eğitim veren nitelikli kişidir.      

Görev ve İşlem Basamakları :  

Bahçe Ve Tarla Bitkileri Öğretmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlamak, Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri eğitime hazır durumda tutmak.

Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere bahçe ve tarla bitkileri alanı ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak, Öğrencilerin başarılarını ölçmek, değerlendirmek, idareye sonuçları vermek, Alanı ile ilgili gelişmeleri izlemek, ihtiyaçları saptamak, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunmak, Öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunacak eğitim-öğretim yöntemlerini geliştirmek ve uygulamak, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak, Öğrencilerin gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.