Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü

Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü Arnavut dilini öğrenmeyi ve öğrencilerini Arnavut kültürünü tanıtacak bilgilerle donatmayı amaçlar.

Kişisel Özellikler
Arnavutça programında okumak isteyen öğrencilerin, sözel yeteneğe ve güçlü bir belleğe sahip, yabancı dil öğrenmeye hevesli, dile ilgili ve bu alanda başarılı bireyler olması gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi bir yıl zorunlu hazırlık olmak üzere toplam beş yıldır. Lisans programlarında öğrenciler, üçüncü sınıftan itibaren kendi ilgi ve istekleri doğrultusunda Mütercim- Tercümanlık veya Gümrük Turizm alanın derslerini de seçmeli olarak alabilirler. Programda, Arnavutça dil bilgisi, Arnavutça dinleme, yazma ve okuma becerileri ve kelime bilgisi derslerinin yanında hazırlıktan sonra 1?2.sınıfta seçmeli ders olarak İngilizce, Almanca, Fransızcadan biri, 3?4. sınıfta ise Yunanca, Bulgarca, Boşnakça ya da Rusça gibi dersler verilmektedir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Mezunlara Filolog unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Mütercim- Tercümanlık alanının derslerini alarak mezun olanların TBMM, Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, TRT, yabancı misyon temsilcilikleri, özel televizyon kuruluşları, yerli/yabancı haber ajanslarında ve çeşitli konularda düzenlenen uluslararası konferanslarda görev alabildikleri gibi, Gümrük ve Turizm alanını seçen öğrenciler ise ilgili alanda hizmet veren kamu kuruluşları ve özel kurumlarda çalışabilirler.

Bu bölümün atanma, işe başlama imkanları hakkında çok da olumlu şeyler söylemek doğru olmaz. Bölümü tercih etmek isteyenlerin, bunun
farkında olması önemlidir. Türkiye’de herhangi bir yabancı dil bölümü okuyankişilerin işe başlama olasılığı, o dilin okullarda okutulma durumuna bağlıdır.Arnavutça ise ülkemizde pek kullanılan bir dil değildir. Bu yüzden bölümün iş olanakları da geniş değildir.

Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi
Bölüme DİL-2 puanı ile öğrenci alınmaktadır. Bölümün amacı Arnavut Dilini iyi bilen, bu dilde yazılmış eserleri tahlil edebilen, Türkçeye
çevirebilir, Arnavut kültürünü, geleneklerini, sosyal yaşantısını bilen kişileri yetiştirmektir.

Arnavut Dili ve Edebiyatı Mezunları Ne İş Yapar, Nerede Çalışır?
Mezunlar Dışişleri Bakanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışma imkanına sahiptir. Yine turizm şirketlerinde görev alınabilir. Ayrıca ALES sınavında başarı gösterenler ve ilgili üniversitelerin mülakatlarını geçenler, üniversitede öğretim görevlisi olarak da kalabilir.

Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü İş Olanakları Çalışma Alanları
Bu bölümü bitirenler KPSS’de yeterli puanı almak kaydıyla devletin herhangi bir kurumunda memur olarak çalışabilir, ihtiyaç duyulduğu takdirde ücretli öğretmenlik yapabilir, özel sektörde tercümanlık yapabilir.

Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü Maaşları Ne Kadar?
Memur statüsünde çalışan bir Arnavut Dili ve Edebiyatı mezunu 2000 lira dolaylarında maaş alabilir.