Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü

Arkeoloji ve Sanat Tarihi; İnsanın alet yapmaya başlamasından Roma Çağı?nın sonuna kadar olan süreç içerisinde her türlü eseri ve bu eserlerin yaratıldığı toplumların yapısal özelliklerini araştırır. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Programı; tüm boyutları ile arkeolojiyi tanıyan ve istediği yönde uzmanlaşmış arkeologlar yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Bu alanda çalışmak isteyenlerin; araştırma, anlama, öğrenme arzusuna sahip, doğada ve açık havada çalışmayı seven, tarihe, sanata ve sanat eserlerine ilgi duyan kişiler olması gerekir. Yabancı dil öğrenmeleri farklı kültür ve toplumlardaki arkeoloji çalışmalarını inceleme konusunda faydalı olacaktır.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğreti süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Klasik Arkeoloji, Mitoloji, Antik Çağ Tarihi, Arkaik Çağ Mimarlığı, Heykeltıraşlık gibi dersler okutulmaktadır. Bölümde kuramsal derslerin yanında öğrencilerin mezun olduktan sonra pratik yaşam içinde yapacakları uygulamalarına yönelik seminer, panel, inceleme-araştırma gezileri de yapılmaktadır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Mezunlar; arkeolog unvanını alırlar.

Çalışma Sahaları
Ulusal ve uluslararası kazılarda görev alabilen mezunlardan yabancı dilini geliştirenler, profesyonel turist rehberi ve müzelerde araştırıcı teknik eleman olabildikleri gibi, Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışabilirler. Mezunların üniversitelerde akademik kariyer yapabilmeleri de mümkündür.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi

Koç üniversitesi bu bölüme öğrenci alımını TS-1 puanı ile yapmaktadır. TS-1 puanı için hem YGS’ye hem de LYS-3 ve LYS-4 sınavlarına
girmek mecburidir. Aksi takdirde puanınız hesaplanmaz ve bölümü tercih etme imkanınız bulunmaz. Bölümün amacı bölümü okuyan öğrencileri arkeoloji ve sanattarihi alanlarında geliştirmek ve hem arazide hem de çeşitli projelerde etkin rol almalarını sağlamaktır. Bunun için eğitim boyunca çeşitli bilimsel ve teknik bilgiler de öğrencilere kazandırılmaktadır. Eğitim boyunca gerek arkeoloji alanında gerekse de sanat tarihi alanında birçok ders okutulmaktadır.Bu nedenle mezun olmuş öğrenciler hem sanat tarihi alanında hem de arkeoloji alanında yetkinleşmiş elemanlar olurlar.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Mezunları Ne İş Yapar?

Arkeoloji ve Sanat Tarihi mezunları hem devlet kurumlarında hem de özel sektörde çalışma imkanlarına sahiptir. İş bulmalarının pek de kolay
olduğunu söylemek mümkün değildir. Kamu kurumlarında arkeolog olarak çalışmak isteyenlerin KPSS’de yüksek bir başarı elde etmeleri gerekir. Her sene çok sınırlı sayıda arkeolog alınmaktadır. Bu nedenle taban puanlar 85-90 puan arasında gidip gelmektedir. Mezunlar çalıştıkları kurum veya kuruluşlarda hem arazide kazı çalışmalarında rol alabilir hem de masa başında çalışabilir. Özellikle müze görevlisi olanlar daha çok masa başında çalışmaktadır. Kendisini iyi geliştirmiş olanlar sanat eleştirmeni olabilir veya sanat tarihi ile ilgili çeşitli araştırmalar yapabilir.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü İş Olanakları, İş İmkanları, Çalışma Alanları

Arkeoloji ve Sanat Tarihi mezunlarının çalışma alanlarını daha çok Kültür ve Turizm Bakanlığıdır. KPSS ile yapılan alımların hemen hemen
tamamı bu bakanlığa yapılmaktadır. Ancak özel sektörde çalışma imkanı da bulunmaktadır. Özellikle büyük inşaat firmalarında, Karayollarında çalışan arkeologlar da bulunmaktadır. ALES gibi akademik sınavlarda başarılı olanlar öğretim görevlisi de olabilmektedir.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Maaşları

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak çalışan bir Arkeoloji ve Sanat Tarihi mezunu maaşı ortalama 2000-2300 Türk Lirası civarındadır. Ancak arazide çalışanların ve kazı başkanı olanların aldığı ücretler farklı olmaktadır.