Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi

Arkeoloji Bölümü; İnsanın alet yapmaya başlamasından Roma Çağı?nın sonuna kadar olan süreç içerisinde her türlü eseri ve bu eserlerin yaratıldığı toplumların yapısal özelliklerini araştırır. Arkeoloji Programı; tüm boyutları ile arkeolojiyi tanıyan ve istediği yönde uzmanlaşmış arkeologlar yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Bu alanda çalışmak isteyenlerin; araştırma, anlama, öğrenme arzusuna sahip, doğada ve açık havada çalışmayı seven, tarihe, sanata ve sanat eserlerine ilgi duyan kişiler olması gerekir. Yabancı dil öğrenmeleri farklı kültür ve toplumlardaki arkeoloji çalışmalarını inceleme konusunda faydalı olacaktır.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğreti süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Klasik Arkeoloji, Mitoloji, Antik Çağ Tarihi, Arkaik Çağ Mimarlığı, Heykeltıraşlık gibi dersler okutulmaktadır. Bölümde kuramsal derslerin yanında öğrencilerin mezun olduktan sonra pratik yaşam içinde yapacakları uygulamalarına yönelik seminer, panel, inceleme-araştırma gezileri de yapılmaktadır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Mezunlar; arkeolog unvanını alırlar.

Çalışma Sahaları
Ulusal ve uluslararası kazılarda görev alabilen mezunlardan yabancı dilini geliştirenler, profesyonel turist rehberi ve müzelerde araştırıcı teknik eleman olabildikleri gibi, Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışabilirler. Mezunların üniversitelerde akademik kariyer yapabilmeleri de mümkündür.

Üniversite tercihleriniz arasında Arkeoloji bölümünü de göstermek istiyorsanız, tam da yerine geldiniz; zira sizler için bu bölümü tüm detayları ile derledik.

Atanma, iş bulma konusunda bulunmaz Hint kumaşı olmasa da, üniversite adayları tarafından en çok rağbet gören lisans bölümlerinden bir tanesidir. Bu yüksek talebin ana sebebi de bölümün eğlenceye, maceraya, saha çalışmasına uygun olması ve Türk gençliğinin bu tür bölümlere sempati duymasıdır.

Gerçekten de Türkiye’nin belki de en iyi, en güzel bölümlerinden bir tanesidir. Gel gelelim ki ülkemizde hak ettiği değeri görmüyor. Ülkemiz esasında tam bir eski medeniyetler beşiği. Binlerce yıldır Anadolu’nun her köşesinde varlığını süregelmiş uygarlıklardan o kadar çok kalıntı var ki… Bu kalıntıların gün yüzüne çıkarılması için Arkeolog istihdamı şart. Peki, mezun olan arkeologlar iş bulabiliyor mu? Şimdi, asıl meselemiz olan arkeoloji bölümü iş olanaklarına, maaşlarına ve mezunların ne iş yaptığına değineceğiz.

Arkeoloji Nedir?

Sadece kelime anlamı ile ele alacak olursak Arkeoloji ”kazı bilimi” demektir. Yani yer altında ve su altında kalmış insan kaynaklı eserlerin, yapıların, eşyaların gün yüzüne çıkarılması için çeşitli yöntemler uygulayan bir bilimdir.

Arkeoloji Bölümü Nedir?

Eski medeniyetlere ait kalıntıları yer ve su altından çıkaracak, gerektiğinde onarımını yapacak ve bunları muhafaza edecek arkeologlar yetiştirmeyi gaye edinen bir lisans programıdır.

Arkeoloji Bölümü Puan Türü ve Arkeoloji Bölümü İçin Girilmesi Gereken Sınavlar

Türkiye’deki bütün üniversiteler Arkeoloji bölümüne öğrenci alımını TM-3 puan türü ile yapmaktadır. TM-3 puan türüne sahip olarak Arkeoloji bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerin  YGS, LYS-1 ve LYS-3 sınavlarına girmesi gerekir.

1Arkeoloji Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Sayfamızın girişinde Arkeoloji iş olanaklarının pek de istenen düzeyde olmadığını vurgulamıştık. Ancak her bölüm mezununda olduğu gibi arkeoloji mezunlarının da iş imkanı bulduğu çeşitli kurumlar ve mecralar bulunmaktadır. Arkeoloji mezunları aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda iş bulmaktadır.

– Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Teşkilatı
– Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler ve diğer birimler
– Karayolları
– Büyük turizm acenteleri
– Büyük inşaat firmaları
– Belediye başkanlıkları
– Üniversitelerde

Yukarıda gösterdiğimiz, kamuya ait olan birimlerde, yani devlet kurumlarında görev almak için aşılması gereken zor bir engel var: KPSS. Bu sınavda gerekli puanı alan her arkeoloji mezunu, kadro da açıldığı takdirde bu kurumlara arkeolog unvanı ile atanabilir. KPSS’de başarı gösteremeyenler inşaat firmalarında veya diğer bazı ilgili kuruluşlarda, özel sektörde çalışma imkanına sahip olabilir.

Arkeoloji Mezunları Ne İş Yapar?

Arkeolojinin kazı bilimi olduğunu söylemiştik; ancak her arkeolog kazı yapmaz. Birçoğu müzelerde görevlidir ve masa başı çalışır. Müze görevlisi arkeologların görevi müzedeki eserleri korumak, temizliğini sağlamak, bakımlarını yapmak, ziyaretçi kabul etmek ve ilgili kayıtları tutmaktır.

Arkeologların görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

– Su ve toprak altındaki eserleri çıkarmak için kazılar gerçekleştirmek
– Bu eserlerin onarımını ve temizliğini sağlamak
– Çıkarılar eserlerle ilgili gerekli kayıtları yapmak
– Kazı alanı olarak belirlenmiş bölgeleri denetlemek
– Kazı başkanı olarak görev almak

Arkeolog Maaşları Ne Kadar?

Devlet kurumlarında çalışıyor olması koşuluyla 2018 arkeolog maaşları 3000 lira civarındadır. Çalışılan süreye (kıdem) veya yapılan göreve göre küçük farklılıklar olsa da arkeoloji maaşlar yukarı aşağı 3 bin lira dolaylarındadır. Özellikle kazı başkanı olarak görev yapan arkeologlar 5 bin liraya kadar maaş alabilmektedir.

Arkeoloji Bölümü Nasıl Tercih Edilir mi?

Arkeoloji bölümü yorumlarını yine bölümün kendi mezunlarından dinlemek daha faydalı olacaktır. Arkeoloji okuyan öğrencilerden ve arkeoloji mezunlarından ricamız, değerli yorumlarını bizlerle paylaşmalarıdır. universiterehberi.org olarak şahsi fikrimiz ise şudur: Bölümü gerçekten çok seviyor ve okumak istiyorsanız, sizi durduracak hiçbir şey yok. Ancak ben KPSS ile uğraşamam, benim akademik seviyem belli bir yere kadardır gibi bir düşünce içerisindeyseniz, başka bölüm okumanızı öneririz.

Hepimizin bildiği gibi ”medeniyetin beşiği” olarak tanımlanan Mezopotamya bölgesi ülkemiz toprakları içerisinde yer almaktadır. Gerek Mezopotamya bölgesinde gerekse de yurdumuzun diğer birçok bölgesinde en eski medeniyetler yaşamış, bu medeniyetler yer değiştirmiş ve gerisinde birçok yer üstü ve yer altı zenginlik, miras bırakmışlardır.

Özellikle yer altında kalan kalıntıları, buluntuları inceleyen Arkeoloji bilimi, günümüzde de en çok zevk alınan bölümlerden birisi olarak anılmaktadır. Gerek arazide çalışma koşulları gerekse de eski insanların yaşam tarzlarına, sosyo-kültürel yaşamlarına merak duyan herkes, Arkeoloji bölümüne de merak duymaktadır. Sırf bu yüzdendir ki Arkeoloji bölümü iş imkanları açısından parlak bir bölüm olmadığı halde, en çok tercih edilen ve gerçekten istenerek okunup mezun olunan bir bölümdür