Arapça Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi

Arapça Öğretmenliği

Arapça Öğretmenliği bölümü ,Arapça Öğretmenliği puanları Arapça Öğretmenliği iş imkanları ve maaşları hakkında bilgi

Kısaca
Arapça Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı?na bağlı resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapacak Arapça Öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Programda okumak isteyenlerin; yabancı dil öğrenmeye istekli, dil ve edebiyatla ilgilenen, sözel yeteneği güçlü kişiler olmaları gerekir. Ayrıca öğretmenliği benimsemiş ve öğretmeyi seven kişiler olmaları da önemlidir. Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde anlatabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, mesleğinin sorunlarıyla ilgilenen ve çözüm bulmaya çalışan kişiler bu alanda daha başarılı olabilirler.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Arapça Dilbilgisi, Arap Edebiyatı, Arapça konuşma ve yazma becerilerini kazandırma ve geliştirmeye yönelik derslerin yanında öğretmenlik mesleğini ilgilendiren, Eğitim Bilimine Giriş, Eğitim Psikolojisi, Genel ve Özel Öğretim Metotları, Ölçme Değerlendirme ve Rehberlik gibi dersler okutulmaktadır. Öğrenciler eğitim sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Arapça Öğretmenliği Lisans Programından mezun olanlar ?Arapça Öğretmeni? unvanı kazanırlar.

Çalışma Sahaları

Bu programdan mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı?na bağlı resmi ve özel okullarda çalışabilirler. Turizm ve ticaret sektörlerinde çevirmen olarak iş bulabilirler. Özellikle Avrupa Birliği?ne giriş süreci ve sonrası düşünülürse, Ortadoğu ? Batı arasında sosyal, kültürel, ekonomik bir köprü olan ülkemizde mezun olanlar kazandıkları becerileri geliştirerek kendilerine iş alanı oluşturabilirler.