Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü

Arap Dili ve Edebiyatı Arapçaya hâkim, Arapça – Türkçe çeviri yapabilen, Arap Edebiyatını incelemiş dilbilimciler yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Arap Dili ve Edebiyatı okumak isteyenlerin; sözel yeteneğe ve güçlü bir belleğe sahip, yabancı dil öğrenmeye hevesli, dil ve edebiyata ilgili ve bu alanlarda başarılı bireyler olması gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Programda; Arap Dili, Grameri, okuma, yazma, çeviri çalışmalarının yanı sıra, Arap Edebiyatı ile ilgili şiir ve nesir örnekleri inceleme, kompozisyon yazma ve öğrencilere pratik Arapça konuşma alışkanlığı kazandırılmaya yönelik olarak ta eğitim verilmektedir. Çeşitli konularda modern Arapça metinler çevrilmekte, öğrenciye Arapça terimler ve deyimler tanıtılmaktadır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Mezunlar Dilbilimci unvanını alırlar.

Çalışma Sahaları
Diyanet İşleri Başkanlığında çalışabilir, orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilir, çeviri ve tercümanlık işlerinde görev alabilirler. Ayrıca kütüphanelerde, arşivlerde, müzelerde, Arap ülkeleri büyükelçiliklerinde ve çeşitli bakanlıklarda da çalışma olanağına sahiptirler.

Başlarda Fars Dili ve Edebiyatı ile birlikte okutulan Arap Dili ve Edebiyatı bölümü 1963 yılında ayrılmıştır. Arapça hem İslami boyutta hem de ticari ilişkilerimizin güçlü olduğu Arap devletleriyle anlaşmalarımız bakımından günümüzde son derece önemli bir yere sahiptir. Yıllardan beri süregelen etkileşimler iki milletin birbiriyle olan ikili ilişkilerini zorunlu kılmıştır.

Bu bölümden mezun olan kişiler özel sektörde kendilerine artan iş alımları ile birlikte yer bulabilmektedir. Orta Doğu ülkeleri ve Türkiye arasında gelişen ikili ilişkiler buna fırsat tanımaktadır. Bunun yanında bu bölümde Arap Dili ve Edebiyatı’na hakim olunacağı için ileri sınıflarda artan çeviri derslerinin katkısıyla, gelişmiş kütüphanelerde çalışma fırsatı bulabilirler. Okulda kalmak isteyen kişiler içinse Arap Dili ve Edebiyatı, akademisyenlik açısından uygun bir bölümdür.

Bununla beraber alınan dört yıllık lisans eğitimi, alınacak formasyon dersleriyle birlikte kişiyi eğitim vermeye uygun hale getireceği için orta okullarda ve İmam Hatip Liseleri’nde öğretmenlik de uygun bir alternatiftir.

Bu bölümde alınan dil eğitimi sayesinde kişiler lisanstan “Filolog” olarak mezun olurlar. İleri derecede çeviri yeteneğine sahip olacak olan kişiler kütüphanelerde, müzelerde ve ikili ilişkilerin önem taşıdığı bir çok kurumda çevirmen/tercüman olarak iş fırsatları bulabilmektelerdir. Eğer devlette çalışmak düşünülüyorsa, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda veya Dışişleri Bakanlığı’nda çevirmen olarak çalışabilmeleri de mümkündür.

Bölümün edebiyat kısmıyla ilgili olarak eski eserlerin okutulması, yorumlanması, ve günümüze kazandırılması açısından köklü Arap tarihinin incelenmesi için de bu bölüm mezunları arşivlerde iş bulabilmektedir.

Eğer bu meslekler kişinin ilgisini çekmiyorsa, ülkemiz yoğun bir Arap turist sayısına sahiptir. Hizmet, turizm gibi sektörlerde Arapça bilgisi ile kolaylıkla iş bulunabilir. Bunun yanısıra kişi kendi arzusuna göre eğitimine katacağı başka bir bölüm, veya yüksek lisans ile Arapçasını, ekonomi ağırlıklı bir bölümle birleştirip kendisine daha yüksek mevkiilerden yer bulma şansına sahip olabilir.

Arap Dili ve Edebiyatı bölümü okumak isteyen öğrenciler Arap kültürü ve edebiyatına fazlaca meraklı olmalılar. Bölümde aldığınız eğitimle Arapça metinleri rahatlıkla okuyabilecek, Arapça düşünüp, Arapça yazabilecek seviyeye gelmeniz amaçlanmaktadır. Alınan derslerde sık sık Arapça metin okuma, kompozisyonlar yazma ve sunumlar yapma gibi pratikleri yapma imkanı bulabileceksiniz.
Arap dili ve edebiyatı bölümü sizi dünyaya açacak bir kapı olabilir. 25 ülkede 181 milyon kişi Arapça konuşmaktadır. Arapçayı öğrenmek sizi kökleri çok eskilere dayanan Arap kültürünü derinlemesine araştırmanız için fırsattır.

Arap Dili ve Edebiyatı İş İmkanları

Bu bölümü okursam “Nasıl iş bulabilirim?” “Nerede iş bulabilirim?” gibi sorular aklınızı kurcalıyor olabilir. Fakat sanıldığının aksine Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün iş fırsatları sanıldığından daha fazladır. Devlette çalışmak isterseniz TRT, Diyanet İşleri Bakanlığı, İmam Hatip Liseleri, elçilik ve konsolosluklar gibi kurum ve işlerde çalışabilirsiniz. Eğer özel sektörde çalışmak isterseniz Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi zengin ve iş hacmi büyük ülkelerle çalışan firmalarda pek çok meslek grubundan fazla maaş alarak çalışabilirsiniz.

Arap Dili ve Edebiyatı bölümü ülkemizde pek yaygın olmayan bir bölümdür. Bu durum pek çok meslekte yaşanan mezun fazlalığı sorununu ortadan kaldırmıştır. Bölümün ülkemizde sadece 8 üniversitede kürsüsü kurulmuştur. Arap Dili ve Edebiyatı bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Bölüm Fen Edebiyat Fakültesine bağlıdır. Üniversitelerin Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde okumak için uçuk puanlar yapmak gerekmemektedir. Taban puanları çok yüksek olmayan Arap Dili ve Edebiyatı bölümünün açıldığı üniversiteler yüksek taban puanına sahip üniversiteden başlayarak aşağıda sıralanmıştır:

İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı
Ankara Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı
Selçuk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı
Atatürk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı
Dicle Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı
Mardin Artuklu Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı
Kafkas Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı
Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde okumak isteyen öğrenciler sabırlı ve odak noktalarını derslerine çeviren kişiler olmalıdır. Arapça öğrenmesi zor bir dildir. Latin alfabesi olmaması nedeniyle öğrencilerin derslere girmeden veya dersleri dinlemeden Arapça öğrenmeleri zor bir ihtimaldir.

Arap kültürüne meraklı olan kişilerin keyifle okuyacağı bir bölüm olan Arap Dili ve Edebiyatı bölümü gelecekte hem maddi hem manevi anlamda sizi fazlasıyla tatmin edecektir.

Arap Dili ve Edebiyatı programında Arapça dilbilgisi, çeşitli klasik ve modern metinlerin Türkçe’ye çevirileri, Arapça konuşma ve kompozisyon denemeleri yapılmakta ve Arap dili ve edebiyatı ile ilgili eğitim verilmektedir. Mezunlar kütüphanelerde, müzelerde, Diyanet İşleri Başkanlığında çalışabilecekleri gibi orta dereceli okullarda (imam hatip liseleri) öğretmenlik yapabilirler. Arap dili ve edebiyatı programında Arapça dil bilgisi, çeşitli klasik ve modern Arapça metinlerin Türkçe’ye çevirileri, Arapça konuşma ve kompozisyon denemeleri ve Arap dili ve edebiyatı ile ilgili eğitim yapılmaktadır.