Aöf Muafiyet Muafiyet Başvuru Sonuçları

Açıköğretim Aöf 2017 Muafiyet Başvuru Sonuçları

İtiraz Başvuru Tarihleri 07 – 11 Kasım 2016

DİKKAT

2016-2017 Öğretim Yılında kayıt yaptıran öğrenciler için muafiyet itiraz başvuru tarihleri 07-11 Kasım 2016 olup, bu tarihlerden sonraki muafiyet başvuruları ve itirazları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İtirazda bulunmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki açıklamalara göre gerekli belgesi ile herhangi bir AÖF Bürosuna başvurarak İtiraz Formunu doldurması gerekmektedir.

2016-2017 Öğretim Yılında

ÖSYS Yeni Kayıt
Ek Yerleştirme
İkinci Üniversite

kapsamında kayıt yaptıran ve

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II
Türk Dili I – II
Yabancı Dil I – II
Temel Bilgi Teknolojileri I – II

derslerinden muafiyet başvurusunda bulunan öğrencilerin muafiyet sonuçları ve muafiyet itiraz başvuruları ile ilgili açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

UYARI

Bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayan ve sadece lise mezuniyeti bulunan adaylar, muafiyet başvurusunda bulunamaz.

Bir yükseköğretim programından mezun olan ya da bir yükseköğretim programında yukarıda adı geçen dersleri alıp başaran ve muafiyet talep eden öğrencilerin muafiyet başvuruları ve itirazları dikkate alınmaktadır.

MUAFİYET BAŞVURUSUNDA BULUNAN ÖĞRENCİLERİN MUAFİYET SONUÇLARI

2016-2017 Öğretim Yılında İnternet Kayıt Başvurusunda muafiyet adımında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II, Yabancı Dil I – II ve Temel Bilgi Teknolojileri I – II dersleri için ders transferi ve muafiyet başvurusunda bulunan öğrencilerin muafiyet sonuçları açıklanmıştır.

Öğrenciler, muafiyet sonuçlarını öğrenmek için;

http://aof.anadolu.edu.tr adresine girmeli,
“Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından T.C. Kimlik Numarası ve şifresi ile giriş yapmalı,
Durum Menüsünde “Akademik Durum” bağlantısını açmalıdır.
Muafiyet işlemi yapılan dersler, “Ders Notları ve Akademik Durum” sayfasında “MU” notuyla gösterilmektedir.

“Akademik Durum” bağlantısındaki bilgiler, bilgilendirme amaçlı olup öğrenciler onaylı Not Durum Belgesinin (Transkript) son haline AÖF Bürolarından ulaşabilmektedir.

Muafiyet işlemleri, “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Ders Transferi ve Muafiyet Esasları”na göre yapılmaktadır.

Buna göre;

Yukarıda adı geçen derslerin dışında muafiyet talep eden öğrencilerin diğer dersler için muafiyet talepleri,
Onaysız belgeler,
Yabancı dildeki belgeler vb.

muafiyet başvurularında kabul edilmemiştir.

DİKKAT

Muafiyet başvurusunda bulunan öğrencilerin, muafiyet sonuçlarını mutlaka kontrol etmesi gerekmektedir.

MUAFİYET İTİRAZINDA BULUNMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II, Yabancı Dil I – II ve Temel Bilgi Teknolojileri I – II dersleri için muafiyet itiraz başvurusunda bulunmak/muafiyet talep etmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi AÖF Bürolarından verilen “İtiraz Formu”nu doldurması ve AÖF Bürolarına teslim etmesi gerekmektedir.

Bir yükseköğretim programından;

Mezun öğrenciler yukarıda adı geçen derslerin tümünden,
Kayıtlı / kaydı silinmiş / lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması alan öğrenciler, yukarıda adı geçen derslerden alıp başarılı olduklarından ders transferi ve muafiyet talebinde bulunabilir.

Muafiyet sonuçları açıklandıktan sonra, sonuçlara itiraz başvuru süresi 5 işgünüdür. İtirazı başvurusunda bulunan öğrencilerin 07-11 Kasım 2016 tarihleri arasında AÖF Bürolarına başvurması gerekmektedir.
İlan edilen tarihler arasında muafiyet değişiklik/iptal talebinde bulunmayan öğrencilerin, bu tarihten sonraki muafiyet değişiklik/iptal talepleri kabul edilmeyecektir.
İtirazda bulunacak öğrencilerin, “İtiraz Formu”nun ekine koyacağı belgelerin mutlaka onaylı ve Türkçe olması gerekmektedir.
İtiraz Formunu dolduracak öğrenciler formda mutlaka TC kimlik no, ad soy ad ve telefon bilgilerini yazmalıdır. İtirazda bulunacak öğrencilerden transkript, üniversite yönetmeliği, resmi yazı vb. belge talep edilebilir. Bu nedenle formun eksiksiz doldurulması, istenilmesi halinde gerekli belgelerin, form ile birlikte AÖF Bürolarına verilmesi gerekmektedir.
Öğrenci, kendisi ya da herhangi bir yakını aracılığıyla İtiraz Formu ile gerekli belgesini herhangi bir AÖF bürosuna teslim edebilir.
Bazı üniversitelerin transkriptlerinde bir dersin ismi sadece (örneğin) TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ olarak yer almaktadır. Transkriptte bu dersin yıllık olduğuna/bir yıl boyunca alındığına dair bir açıklama varsa; hem TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I hem TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II derslerine muafiyet işlemi yapılmaktadır. Ancak herhangi bir açıklama yoksa o ders verilen transkriptte hangi dönemde yer alıyorsa Fakültemizde o döneme karşılık gelen derse muafiyet işlemi yapılmaktadır. (Transkriptte Güz ve Bahar dönemleri ile ilgili bir açıklama yoksa tek dönemler Güz Dönemi, çift dönemler Bahar Dönemi olarak kabul edilmektedir.) Bu nedenle; muafiyet talep edilen bir dersin yıllık sistemde/bir yıl boyunca alındığı transkriptte belirtilmemiş ise; bu durumdaki öğrencilerin, ilgili dersin yıllık sistemde/bir yıl boyunca aldığını belgelendiren bir yazı/belge ile başvurması gerekmektedir.
Muafiyet işlemi yapılan derse katsayısı olmayan “MU” notu verilir ve MU notu, Genel Not Ortalamasını etkilemez.
2016-2017 Öğretim Yılında ÖSYS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme ve İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıran tüm öğrencilerin sistemde kayıtlı telefon numaralarına itiraz başvuru işlemleri ile ilgili SMS gönderilmiş olup öğrenciler muafiyet sonuçlarının açıklanması ve itiraz başvuru işlemleri için bu duyuru ile ilgili bilgilendirilmiştir. Her ne sebeple olursa olsun 07-11 Kasım 2016 tarihleri arasında itiraz başvurusunda bulunmayan/bu tarihler arasında muafiyet talep etmeyen öğrencilerin, 11 Kasım 2016 tarihi mesai bitiminden sonra yapılan başvuruları ve posta, kargo, faks, e-posta vb. aracılığıyla yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir.
İlan edilen tarihlerden sonraki muafiyet başvuruları kabul edilmeyeceğinden; öğrenciler, hem Güz hem Bahar Dönemindeki derslerden muafiyet talep edebilmektedir. Sadece Güz Döneminden ya da belirli derslerden muafiyet talep eden öğrencilerin sonraki dönemlerdeki muafiyet (değişiklik/iptal) talepleri kabul edilmeyecektir.
Muafiyet itirazları sonuçları için öğrencilere SMS, e-posta, yazı vb. gönderilmeyecektir.

Muafiyet itirazında bulunulan dersleri 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav giriş belgesinde yer alan öğrenciler için uyarı:

Muafiyet itirazında bulunduğunuz dersler, 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavına kadar Öğrenci Sayfasında “MU” notuyla gösterilmesi halinde; sınav cevap kâğıdınızda işaretleme yapmayınız.
Muafiyet itirazında bulunduğunuz dersler, 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavına kadar Öğrenci Sayfasında “MU” notuyla gösterilmemesi halinde; sınav cevap kâğıdınızda işaretleme yapınız.

Muafiyet talebinin kabul edilmemesi ya da 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavından sonra yansıması halinde; öğrencilerin sınav, ders ataması vb. talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2016-2017 Öğretim Yılında kayıt yaptırıp muafiyet başvurusunda bulunduğu 1. yarıyıldaki bir derse muafiyet işlemi yapılan ve bu dersin iptalini isteyen öğrencilerin, muafiyet iptali 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı Giriş Belgesine yansıtılacaktır. Muafiyet iptal talebinde bulunduğu 1. yarıyıl dersi, Sınav Giriş belgesine yansımayan öğrencilerin, muafiyet durumunu AÖF Bürosuna bildirmesi gerekmektedir. Sınav giriş belgesinde dersin yansımaması durumunda sorumluluk, durumu bildirmeyen öğrenciye aittir.

Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde TC numarasıyla kaydı bulunan ve bu kaydındaki bilgilere göre muafiyet talep eden 2016-2017 Öğretim Yılında kayıt yaptıran öğrencilerin belge teslim etmesine gerek yoktur.

Ancak daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde bir kaydı bulunmayan ve başka bir yükseköğretim programından muafiyet talep eden, 2016-2017 Öğretim Yılında kayıt yaptıran öğrencilerinden muafiyet işlemlerinde öğrenim durumuna göre istenen belge/belgeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

DİKKAT

e-Devlet’te (YÖKSİS’te) mezun bilgisi bulunan ve daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine gerekli belgesini veren öğrencilerden; muafiyet başvuru itiraz işlemlerinde (öğrencinin durumuna göre) belge teslim etmesi istenebilir. Bu nedenle öğrencilerin İtiraz Formundaki Cep Telefonu bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. İlan edilen tarihlerde gerekli belgeyi teslim etmeyen öğrencilerin, muafiyet itiraz talepleri kabul edilmez.

UYARI

Muafiyet itiraz başvurusunda bulunan öğrenci, bu duyuruda yer alan açıklamaları kabul etmiş sayılır.

İLETİŞİM

Açıköğretim Sistemi Etkileşim Merkezi 0850 200 46 10-19 (10 hat) ya da 444 10 26
e-Posta [email protected]