Aöf Aciköğretim Kredili Sistem Nedir?

Aöf Açıköğretim Kredili Sistem Nedir? 

Açık Öğretimin belli programlarında 2011-2012 Öğretim Yılı dönemlik kredili sisteme geçildi. Dönemlik kredili sistem, derslerin dönemlik olarak belirlendiği, bir öğretim yılının güz ve bahar dönemi olmak üzere iki dönemden oluştuğu bir sistemdir. Her dönem bir ara bir de dönem sonu sınavlarından oluşmakta ve bütünleme sınavı olmamaktadır. Öğrencilerin lehine bulduğumuz bu uygulama ile açık öğretim fakültelerinin örgün eğitimden bir farkının kalmayacağını düşünüyoruz.

KREDİLİ SİSTEM

Kredili sistemin amacı öğrenmenin iyileştirilmesidir. Bu amaca ulaşmak için, kredili sistemde, ders sorumluluk üniteleri azaltılmış ve değerlendirme süreci yıl yerine yarıyıl (dönem) olarak belirlenmiştir. Dönemlik kredili sistemde bir yıl güz dönemi ve bahar dönemi olmak üzere 2 dönemden oluşmaktadır. Önlisans programları toplam 4 dönemden, lisans programları ise toplam 8 dönemden oluşmaktadır.
Başarıyı ödüllendiren, başarısızlığı zorlaştıran bir sistemdir.
Öğrenci merkezlidir, öğrenciye kendi geleceğini şekillendirme olanağı verir.

Peki kredi sistemi nasıl işliyor? Normal üniversitelerde her dersin bir kredisi vardır. Kredi, o dersin önemini gösterir. Örnek vermek gerekirse Türk Dili 2, Tarih 2 veya İngilizce 2 kredidir, üretim yönetimi dersi 4, yöneylem 4, maliyet muhasebesi 4. Veya 3. Beden, müzik, resim gibi derslerin kredisi ise 0. Yani bu demektir ki, üretim yönetimi dersi Tarih dersine göre 2 kat daha önemlidir. Beden eğitimi dersinin ise hiç önemi yoktur.

4 yıllık eğitim hayatınız boyunca belli bir ders sayınız vardır. Diyelim ki 55 dersiniz olsun. Ve yine diyelim ki bu 55 dersin kredilerinin toplamı 160 olsun. Bu 55 dersin tamamını geçtikten sonra, mezun olursunuz. Ve bir dönemde de en fazla 27 kredilik ders alabilirsiniz. Kolay anlatım olsun diye, her dersin kredisini 3 kabul edelim. Ve diyelim ki 1. sınıftan toplam 4 dersiniz kaldı. Eğer açıköğretimde olsa, 4 dersiniz kaldı mı sınıf tekrarı yaparsınız ama normal üniversitede 2. sınıfa geçersiniz. Tek bir şartla; 2. sınıftan tüm dersleri alamazsınız. alttan kalan 4 dersiniz için 4×3 = 12 kredi geriye 15 krediniz kaldı demektir. 15 kredi ile de 5 ders alabilirsiniz ancak. Geriye kalan 2. sınıf derslerini alamazsınız, o dersler de bir üst sınıfa atar. Kredi = borç. Kredili sistem demek borçlu sistem demektir özetle. Sınıf geçersiniz ama borçlu geçersiniz. Böylelikle sınıf tekrarı olmaz ama okulu uzatmış olursunuz. AÖF kredili sistemde sınıf geçme bu şekilde olur.

Peki AÖF kredili sistemde ortalama hesaplama veya not hesaplama nasıl yapılır? İşte burada da bir değişiklik göze çarpacak. Eski aöf sisteminde her ders aynı değerde olduğu için her dersten alınan notların aritmetik ortalaması, ortalama diploma notunuzu verirdi. Oysa normal üniversitede her dersin değeri aynı olmadığı için ortalamaya da aynı değer düşmez. Yani üretim yönetiminden 60 ortalama ile geçmiş birisi ile Tarih dersinden 60 ortalama ile geçmiş birisi aynı başarı değerlendirmesine tabii tutulamaz. Örneklersek; üretimden 60 alan bir kişinin ortalaması 60×0,04= 2,4 olarak yansıyacakken, Tarih’ten 100 ortalama ile geçmiş birisinin diploma ortalamasına 100×0,02 = 2 olarak ortalama yansıyacak. Yani normal üniversitedeki kredili sistemde üretim dersinden 60 almak, tarih dersinden 100 almaktan daha önemlidir.

İşte olayın tüm özeti bu. İşte bu sistem açıköğretime de geliyor. AÖF de lise sisteminden, üniversite sistemine geçmiş oluyor. Avantajları var dezavantajları var. Kişiye göre değişir. AÖF kredili sistem hangi bölümlere uygulanacak, işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, türk dili ve edebiyatı, sosyoloji, felsefe, okul öncesi öğretmenliği, 2 yıllıklar… hepsine de uygulabilir ama istisnalar olur mu fikrim yok. Ancak bu size korku getirmesin, yenilik demek kötü olacağı anlamına gelmez. Şahsi kanaatim, daha iyi oldu.

Fakat duyumuma göre artık 2 dönem olacakmış. Güz ve Bahar diye. Bütler kalkacakmış. Bunlar açıkçası dezavantaj olarak nitelendirilebilir. Daha çok sınav daha çok ders olacak.

Dönemlik Kredili Sistem Nedir?

Her bir dönemde bir vize ve bir final sınavının yapıldığı, derslerin bulunduğu dönem yılına göre belirlendiği ve bir öğretim yılının minimum 70 öğretim gününden oluşmak üzere güz ve bahar dönemlerinden oluştuğu bir sistemdir.

Kredili Sistemde bir öğretim yılı kaç dönemden oluşur?

Aöf yeni kredili sistem güz ve bahar dönemi olmak üzere 2 dönem yarıyılından oluşur. Önlisans programlarında toplam 4 dönem, lisans programlarında ise toplamda 8 dönem vardır. Yani 2 senelik bir önlisans programında okuyorsanız 1.sınıfta 1. Ve 2. Dönemi okursunuz,2.sınıfta ise 3.ve 4. Dönemleri okursunuz.

Kredili Sistemde Ders Ekleme ve Silme Nasıl Yapılır?

İlk kez kayıt yaptırıyorsanız Anadolu üniversitesi Açık öğretim fakültesinin belirlediği dersleri almak zorundasınız ve ders ekle-sil işlemini yapamazsınız. Kayıt yeniliyor iseniz en az 30 kredilik ders alma hakkına sahipsiniz. Bu sistemde bir üst dönemden ders alabilirsiniz.acikogretim.web.tr

Kredili Sistemde ders eksiltme ve ders değiştirme yapılabilir mi?

Açıköğretim öğrencileri derslerini eksiltip değiştirebilir. Ders eksiltme, üst dönem derslerden başlayarak yapılır. Ders eksiltme işlemini kayıt yenileme dönemi dahilinde yapmanız gerekmektedir.

Eksilttiğim dersleri tekrar görecek miyim?

Eğer eksilttiğiniz bir ders varsa bu dersten sorumlu tutulmayacağınız manasına gelmez. Öğrenciler yönetmelikte yer alan sorumlulukları dahilinde bulunan derslerin tümünden başarılı olamadıkları sürece mezun olma hakkı elde edemezler.

Bir dönemde maksimum kaç kredi alabilirim?

Bir dönemde öncelikle 30 kredilik ders almanız gerekmektedir, daha sonra üst dönemden ek olarak 15 kredi daha alarak aldığınız ders kredisini 45 krediye yükseltebilirsiniz.

Güz döneminde başarısız olunan ders bahar döneminde alınabilir mi?

Eğer ki güz döneminden bir dersten kaldıysanız o dersi sonraki yılın güz döneminde almanız gerekmektedir. Bahar döneminde kalan dersinizi de yine aynı şekilde bahar dönemlerinde alabilirsiniz.

Dikey Geçişlerde üst dönemlerden ders alabilir miyiz?

Açıköğretimin 3. Sınıf 5. Dönemine kayıt yaptıran bir öğrenci verilen dersleri almak zorundadır. Üst dönemlerden ders alma hakkı yoktur.

Kredili sistemde yılda kaç sınav vardır?

Açıköğretim öğrencileri yeni sistemle beraber güz döneminde 1 vize,1 final, bahar döneminde yine 1 vize bir final olmak üzere bir yılda toplamda 4 kere sınava girecektir. Derslerden başarısız olan öğrenciler için ayrıca eski sistemdeki gibi bütünleme sınavı yapılacaktır.

Bütünleme sınavlarına kimler girebilir?

Bu sınavlara girmek istiyorsanız öncelikle o dersi daha önceden almış, başarısız olmuş veya herhangi bir nedenle sınavına girememiş olmanız gerekmektedir. Not yükseltme amacı ile bütünleme sınavına giremezsiniz. Ayrıca bir dersi almadıysanız bütünlemede o dersin sınavına girme hakkınız yoktur.

Başarı puanı nasıl hesaplanır?
Sınav değerlendirmeleri 100 puan üzerinden yapılmaktadır. Başarı notu ara sınavın %30 u, dönem sonu sınavının ise%70 i alınarak hesaplanır. Örnek olarak İktisada Giriş dersinin ara sınavından 60,dönem sonu sınavından 70 alan bir öğrencinin başarı notu; (60*0.30)+(70*0.70)=67 dir. Bu başarı notu harf notuna çevrilir.

Kredili sistemde dersi nasıl geçebilirim?

Dönem içinde alınan dersler CC yani 50 puan ve üzerinde olması gerekmektedir. Bir dersten elde ettiğiniz başarı puanı 0-32 arasında ise o dersten kalmış olursunuz ve tekrardan almanız gerekir. Fakat 33-49 başarı notu elde ettiğiniz derslerde aritmetik ortalamanıza bakarak koşullu olarak geçebilirsiniz. Genel not ortalamanız 2.00 ve üzerinde ise 33 ile 49 arasında başarı puanı aldığınız dersten geçersiniz.

Kredili sistem onur ve yüksek onur belgesi nasıl alırım?

Dönemlik kredili sistemde minimum 20 kredilik dersin dönem not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrenciler “onur belgesi”, dönem not ortalaması 3.50 ve üzerinde olan öğrenciler ise “yüksek onur belgesi” almaya hak kazanırlar.

Lisans programında okurken önlisans diploması alabilir miyim?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin lisans programında okuyor ve ilk dört dönemden minimum 120 kredilik dersleri alıp başarılı olmuşsanız ve dönem not ortalamanız 2.00 ve üzerinde ise okuduğunuz lisans programından kaydınızı sildirmek suretiyle 2 senelik önlisans diploması alabilirsiniz.

Kredili sistemde mezun olabilmek için kaç kredi tamamlamalıyım?

Bu sistemde mezun olabilmeniz için eğer 2 senelik bir önlisans programına kayıtlı iseniz 120 kredili, lisans programında kayıtlı iseniz 240 kredilik ders alıp tüm dersleri başarmanız gerekmektedir. FF olan dersleriniz genel not ortalamanız 2.00 ve üzerinde olsa dahi başarısız olarak sayılır. Notlarınızın hepsi DD ve üzerinde genel not ortalamanızda 2.00 ve üzerinde ise mezun olabilirsiniz.