Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgi

Antropoloji Mesleği, toplumun oluşumunu, gelişimini, farklılaşmasını, değişimini ve kültürden kaynaklanan sorunları ilkel toplumdan günümüz çağdaş toplum ve kültürüne uzanan tarihsel bir boyut içinde inceleyen ve bu konularda uygulama yapan bir bilim dalıdır. Antropoloji Programı; antropolojinin tanıtımına ve gelişimine katkıda bulunacak, bu alandaki çağdaş bakış açısına sahip, alana evrensel düzeyde hâkim nitelikli araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Bu alanda çalışmak isteyenlerin; tarih, coğrafya, felsefe, psikoloji, sosyoloji, biyoloji alanlarına ilgili ve bu alanlarda başarılı, iyi bir gözlemci, gözlemden sonra analize gidebilen, araştırma yapmaktan zevk alan, insan ve davranışlarını sabır ve merakla incelemeye istekli bireyler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Görsel Antropoloji, İstatistik, Aile Antropolojisi, Görsel Belgeleme, İnsan ve Kültür, Akrabalık ve Evlilik Sistemleri, Fiziki Antropoloji, Psikolojik Antropoloji, İnsan ve Fiziksel Özellikleri, Kültür ve Toplumsal Davranış gibi dersler okutulmaktadır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Programı başarıyla tamamlayanlara ?Antropolog? unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Mezunların iş bulma olanağı kısıtlı olmakla birlikte son yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde antropolog olarak görev alabilmektedirler. Ayrıca antropologlar, müzelerde, Orman, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Milli Folklor Enstitüsü, TRT gibi kuruluşların kültür ve eğitim birimlerinde araştırmacı olarak görev alabilirler.

Antropoloji’nin Türkçe karşılığı ”insanbilim”dir. İnsanoğlunun yaratılışından bu yana geçirdiği evrimleri, bedensel olarak geçirdiği değişimleri, benimsediği düşünceleri, sahip olduğu medeniyetleri, insan yaşamını etkileyen sosyal, psikolojik, doğasal etkileri inceleyen bir bilim olarak kabul edilmektedir.

Bir yanı ile arkeolojiyi, bir yanı ile sosyolojiyi andırır. Ancak her ikisinden de daha geniş kapsamlıdır. Ezici çoğunluğu müslüman olan bir ülkede yaşadığımız için söylüyoruz: Bilindiği gibi İslam anlayışında yaratılan ilk insanlar Adem ve Havva’dır. Günümüzde yaşayan tüm insanların, bu iki insandan geldiğini kabul ettiğimizde, ortaya şu sorular çıkar: Bazı insanlar neden beyaz, bazıları neden siyah? Neden bazılarının gözleri çekik, bazıları uzun bazıları kısa boylu? Ne oldu da insanlar bu şekilde evrildi?

İşte, antropoloji yani insan bilimi aklınıza gelen tüm bu soruların cevaplarını bilimsel bir çerçevede bulmaya çalışır. Bu doğrultuda, saha çalışmaları yapar, bulduğu bilgi ve bulguları mukayese eder, çeşitli bilimsel analizlerden geçirir. Özünde en ilginç bölümlerden bir tanesidir. Sizler de Antropoloji bölümünü merak ediyorsanız sizler için bölümün iş imkanlarını, antropologların ne iş yaptıklarını, bölümün atamalarını derledik.

Antropoloji Bölümü Nedir?

İnsanlığın var oluşundan beri geçirdiği bedensel, sosyolojik ve psikolojik evrimleri inceleyen, bilimsel veriler ışığında bunları gün yüzüne çıkaran antropologlar yetiştiren 4 yıllık bir lisans bölümüdür.

Antropoloji Bölümü Puan Türü ve Antropoloji için Girilmesi Gereken Sınavlar

Yaklaşık on kadar üniversitede bulunan Antropoloji bölümü puan türü TM-3’tür. Genellikle eşitağırlık ve sözel öğrencilerinin tercih ettiği bu bölümü tercih etmeniz için girmeniz gereken sınavlar YGS, LYS-1 ve LYS-3 sınavlarıdır. Bilindiği gibi bu puan türü için en çok puan getiren testler Türkçe ve Matematik testleridir.

Antropoloji Bölümü İş İmkanları – Çalışma Alanları

Öncelikle şunu vurgulamalıyız ki Antropoloji mezunu olup da devlete memur statüsünde atanmak çok zordur. Bunu bilerek bölümü tercih etmeniz yerinde bir davranış olacaktır. Bölümün başlıca iş alanları şunlardır:

– Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü
– Tabiat Tarihi Müzesi
– Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
– Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
– Devlet Planlama Teşkilatı
– Kültür ve Turizm Bakanlığı
– Milli Folklor Enstitüsü

Her sene olmasa da zaman zaman KPSS alımlarında bu bölüme de kontenjan verilmektedir. KPSS’de yeterli puanı alanlar müze araştırmacısı veya sosyal araştırmacı adı altında atanabilmektedir.

Antropoloji Maaşları Ne Kadar?

2018 Antropolog maaşları 3300 lira civarındadır. Çalıştığı kuruma ve yaptığı göreve göre küçük farklılıklar olabilmektedir.

Bölüm Yorumları

KPSS atamalarına bakıldığında bölümün tercih edilmemesi gerektiği söylenebilir; ancak bölümün son derece ilgi çekici olduğunu, bu mesleğe meraklı olanların en azından ikinci üniversite olarak okumasını tavsiye ederiz. Birçok üniversitede bölüm okutuluyor; bu da üniversitelerde öğretim görevlisine de ihtiyaç duyulacağını göstermektedir. İnsan ile alakalı araştırmaları sevenlere tavsiye ettiğimiz birkaç bölümden biri olduğunu söyleyebiliriz.