Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü

Aktüerya ve Risk Yönetimi bölümü ,Aktüerya ve Risk Yönetimi puanları ,Aktüerya ve Risk Yönetimi iş imkanları ve maaşları hakkında bilgi

Kısaca

Aktüerya Programı; sigortacılık tekniğiyle buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında matematiksel-istatistiksel teori ve tekniklerin uygulanmasıyla sigortacılık konusunda tabloların oluşturulması, tarifelerin belirlenmesi, rezerv ve kar paylarının belirlenmesi ve bunların finansal raporlarının hazırlamasını öğretmeyi ve bu alanda uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler

Programda okumak isteyenler; analitik düşünme gücüne sahip, matematik bilgisi güçlü, bilgisayardan yararlanarak sayısal analizler yapmaktan hoşlanan, ekonomi ve bankacılıkla yakından ilgilenen, girişimci, ayrıntılarla ilgilenmekten sıkılmayan, dikkatli ve yeniliklere açık bireyler olmalıdır.

Dersler ve Eğitim Süreleri

Aktüerya Programı, dört yıllık eğitimi süresince öğrencilerini, uzmanlaşmalarını sağlayacak bir ders programı ile buluşturur. Bu program; Matematik, İstatistik, Sosyoloji, Hukuk, İktisat, Risk Kuramı, Risk Analizi, Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar Matematiği, Emeklilik Matematiği, FinansMatematiği, Aktüerya Yazılımlar, Aktüerya Uygulamaları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazar Yönetimi, Hayat Sigortacılığı, Vergi Analizi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Sigorta Sözleşmeleri, Emeklilikte Sosyal Güvenlik Teorisi, Vergi Mevzuatı gibi derslerden oluşur.

Sosyal Statü ve Ünvanlar

Mezunlara “Aktüer” unvanı verilir. Aktüerlerin başlıca görevi, sigorta programları hazırlamaktır. Aktüer; yangın, kaza ve özellikle ölüm gibi felaketlerin görülme sıklığına bakarak bunların gelecekte ortaya çıkabilme olasılığını hesaplar, sonuçları tablo ve grafiklerle gösterir, bunlara dayanarak çalıştığı sigorta şirketinin veya sosyal güvenlik kurumunun yükümlülüklerini ve tarifelerini belirler.

Çalışma Sahaları

Aktüerler ekonominin tüm sektörlerinde çalışabilirler. Ancak daha çok sigorta şirketlerinde, ticari bankalar ve yatırım bankaları gibi finansal hizmet sektörü ile özel sosyal güvenlik kurumlarında çalışma olanağı bulurlar. Ayrıca Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu gibi resmi sosyal güvenlik kurumlarında da görev alırlar. Türkiye’de endüstri ve ticaretin gelişmesine paralel olarak bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç artmaktadır.

Derslerinin ağırlığı açısından bitirilmesi en zor olan bölümlerden biri olan Aktüerya bölümünün iş imkanları da aynı oranda geniştir. Bölümün amacı sigortacılık alanında yetişmiş personeller yetiştirmektir. Sigorta sektörü ise gerçekten analiz gerektiren, sadece finans ile ilgili bilgilerin yetmediği, aynı zamanda sosyoloji, psikoloji, felsefe alanlarındaki bilgiye de ihtiyaç duyulan bir sektördür. Bölümün zor olması da çok yönlü
gelişimi şart kılmasından kaynaklanmaktadır. Sigortacılığın önemi her geçen gün artmaktadır. Ölüm, kaza, yaralanma alanlarında, konut, taşıt, tarım gibi aklınıza gelebilecek her alanda sigortalatma büyük bir önem arz etmektedir. Bu durum ise sigorta şirketlerinin sayısının artmasına, dolayısıyla bu alanda yetişmiş aktüerlere ihtiyaç duyulmasına sebep olmuştur.

Aktüerya Bölümü Hakkında Bilgi

Aktüerya bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Bölüm; Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Karabük Üniversitesinde bulunmaktadır. Marmara YGS-1, Hacettepe MF-1, Karabük Üniversitesi ise TM-1 puan türü ile öğrenci alımı yapmaktadır. Bölümü bitirenler ‘’Aktüer’’ unvanı almaktadır. Bölümde genel dersler ile beraber, matematik, ekonomi, istatistik, sosyoloji ve bilgisayar dallarına bağlı yoğun dersler verilmektedir.

Aktüerya Mezunları Ne İş Yapar, Nerede Çalışır?

Aktüerya bölümü her ne kadar sigortacılık ile alakalı olsa da, bölüm mezunlarının çalıştıkları tek alan sigortacılık alanı değildir. Aktüerya mezunları sigorta şirketlerinin yanı sıra bankalarda, sosyal güvenlik kurumlarında, diğer finans kuruluşlarında da çalışabilir veya kendi işini kendisi kurabilir. Aktüerya mezunlarının görevleri arasında analiz yapma, sigorta programları hazırlama, sigorta yapılacak alanların kar-zarar oranlarını hesaplama, risk faktörlerini belirleme ve çalıştığı kuruma, bunlarla ilgili raporları düzenleyip sunmakla görevlidir.

Aktüerya Bölümü İş Olanakları Çalışma Alanları

Aktüerya bölümü iş olanakları geniştir. Bu bölümü bitirenler, sigortacı olarak çalışabildiği gibi eksper olarak da çalışabilir. Aktüerlerin en çok görev yaptığı alanlar sigorta şirketleri ve sosyal güvenlik kurumlarıdır. Yukarıda belirttiğimiz gibi finans kuruluşlarında vs. iş bulmak da mümkündür. Devlet kurumlarında görev almak isteyenler KPSS’de yeterli puanı almalıdır. Bunu yapamayanlar ise belirtilen özel kuruluşlarda işe başlayabilir veya kendi işini kurabilir.

Aktüerya Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde çalışan Aktüerya mezunlarının maaşı değişiklik arz edebilir. Ancak devlet kurumlarında çalışanların maaşı yaklaşık olarak 2000-2500 lira civarında olabilmektedir. Ancak bu maaş, tahmini olarak verilmiştir. Daha az ücretlerle çalışılabileceği gibi daha yüksek maaşla da çalışılabilmektedir. Sizler de aktüerya bölümü iş imkanları, çalışma alanları maaşları hakkında bildiklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.