Aktüerya Bölümü Ne İş Yapar İmkanları Maaşları

Aktüerya Bölümü Ne İş Yapar İmkanları Maaşları

Kısaca
Aktüerya Programı; sigortacılık tekniğiyle buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında matematiksel-istatistiksel teori ve tekniklerin uygulanmasıyla sigortacılık konusunda tabloların oluşturulması, tarifelerin belirlenmesi, rezerv ve kar paylarının belirlenmesi ve bunların finansal raporlarının hazırlamasını öğretmeyi ve bu alanda uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Programda okumak isteyenler; analitik düşünme gücüne sahip, matematik bilgisi güçlü, bilgisayardan yararlanarak sayısal analizler yapmaktan hoşlanan, ekonomi ve bankacılıkla yakından ilgilenen, girişimci, ayrıntılarla ilgilenmekten sıkılmayan, dikkatli ve yeniliklere açık bireyler olmalıdır.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Aktüerya Programı, dört yıllık eğitimi süresince öğrencilerini, uzmanlaşmalarını sağlayacak bir ders programı ile buluşturur. Bu program; Matematik, İstatistik, Sosyoloji, Hukuk, İktisat, Risk Kuramı, Risk Analizi, Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar Matematiği, Emeklilik Matematiği, FinansMatematiği, Aktüerya Yazılımlar, Aktüerya Uygulamaları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazar Yönetimi, Hayat Sigortacılığı, Vergi Analizi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Sigorta Sözleşmeleri, Emeklilikte Sosyal Güvenlik Teorisi, Vergi Mevzuatı gibi derslerden oluşur.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Mezunlara “Aktüer” unvanı verilir. Aktüerlerin başlıca görevi, sigorta programları hazırlamaktır. Aktüer; yangın, kaza ve özellikle ölüm gibi felaketlerin görülme sıklığına bakarak bunların gelecekte ortaya çıkabilme olasılığını hesaplar, sonuçları tablo ve grafiklerle gösterir, bunlara dayanarak çalıştığı sigorta şirketinin veya sosyal güvenlik kurumunun yükümlülüklerini ve tarifelerini belirler.

Çalışma Sahaları
Aktüerler ekonominin tüm sektörlerinde çalışabilirler. Ancak daha çok sigorta şirketlerinde, ticari bankalar ve yatırım bankaları gibi finansal hizmet sektörü ile özel sosyal güvenlik kurumlarında çalışma olanağı bulurlar. Ayrıca Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu gibi resmi sosyal güvenlik kurumlarında da görev alırlar. Türkiye’de endüstri ve ticaretin gelişmesine paralel olarak bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç artmaktadır.

Aktüerya Bölümü, okuması pek de kolay olmayan; ancak iş bulma konusunda iyi sayılan lisans bölümlerinden bir tanesidir. En büyük dezavantajı, derslerin ve mesleki çalışma koşullarının zor olmasıdır. Hele de sayısal verilerle, tablolarla, analizlerle uğraşmaktan pek haz etmeyen kişilerin okulu zor bitireceği bir bölümdür. Ancak detaylı işlerden hoşlanan, sayısal zekası baskın olan kişiler için uygun bir meslek olduğu söylenebilir.

Sizler için Aktüerya bölümünü ve aktüerlik mesleğini detayları ile anlattık. Başlıkları inceledikten sonra bölüm hakkında bilgi sahibi olacak ve tercihlerinizde gösterip göstermeyeceğinize karar verebileceksiniz.

Aktüerya Bölümü Nedir?

Sigorta şirketleri, sosyal güvenlik kurumları veya benzeri diğer kurum ve kuruluşlarda çalışabilecek; risk analizleri yapabilecek, çalıştığı şirketin her türlü sigorta analizini yapabilecek deneyimli personeller yetiştiren bir lisans bölümüdür.

Aktüerya Bölümü Hakkında Bilgi

Bölümün eğitim süresi 4 yıldır. İsteğe bağlı olarak hazırlık sınıfı okunduğu takdirde eğitim süresi 5 yıla çıkmaktadır. Belli dönemlerde staj uygulaması yapılmaktadır. ”Aktüerya” adı altında eğitimi yapılan üniversiteler; Kırıkkale ve Marmara Üniversiteleridir.

Bölümün Puan Türü ve Bölüm İçin Girilmesi Gereken Sınavlar

Kırıkkale Üniversitesine yerleşmek için MF-1; Marmara Üniversitesine yerleşmek için YGS-1 puanına sahip olmanız gerekiyor. YGS-1 puanı için YGS sınavına girmeniz yeterlidir; ancak Kırıkkale Üniversitesi, yani MF1 için YGS, LYS1 ve LYS3 sınavlarına girmeniz gerekecektir.

Aktüerya Bölümü İş Olanakları

Bölümün iş imkanları geniştir. Birçok devlet kurumu ile özel sektör kuruluşlarında çalışmak mümkündür. Aktüerya mezunların ne iş yaptıklarını aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz

– Devlet bankaları veya özel bankalar
– Sigorta Genel Müdürlükleri
– Sosyal Sigortalar Kurumu
– Sigorta Fon ve Yönetim Şirketleri
– Emekli Sandığı
– Sosyal Güvenlik ve Finans Kurumları
– Üniversiteler
– Özel Sigorta Şirketleri

Üniversitelerde çalışmak isteyenler lisansüstü eğitimini tamamlamalı ve gerekli diğer aşamalrı geçmelidir. Diğer bazı kurumlara KPSS ile atama yapılırken, bazı kuruluşlar da özel sektöre bağlı olduğu için kişisel başvuru ile işe başlanabilir.

Aktüerya Maaşları

2018 Aktüer maaşları 4500 lira civarındadır. Devlet kurumlarında çalışan aktüerler için geçerlidir. ÖZel sigorta şirketleri ile diğer bazı kuruluşlarda çalışanlar daha yüksek maaşlar alabilecği gibi daha düşük maaşlar da alabilmektedir.

Aktüerya Mezunları Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

– Çalıştığı kurumda istatistik ve olasılık hesaplamaları yapmak
– Sigortacılık yasal düzenlemelerini takip etmek
– Finansal riskleri önceden tahmin ederek çalıştığı kurumu çeşitli zararlardan korumak
– Her türlü sigorta riskini hesaplamak ve gerekli önlemleri almak vb.

Bölüm Nasıl, Tercih Edilir mi?

Bölümü mezunları sosyal Güvenlik Kurumuna KPSS ile atanmaktadır. Alım sayısı yüksek olsa da, atanma puanları da o derece yüksektir. Aktüerya mezunlarının KPSS ile atanabilmesi için 85 civarında puan alması gerekir. Aslında sayısal çıkışlı olan mezunlar için 85 puan almak çok da zor olmasa gerek. Kişisel kanaatimize göre bölümün zor derslerini gözardı ediyorsanız bölümü tercih edebilirsiniz. Devlete atamanız olmasa dahi illa ki özel bir sigorta şirketinde iş bulursunuz.