Aktüerya Bilimleri Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

Aktüerya Bilimleri Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

Kısaca
Aktüerya Programı; sigortacılık tekniğiyle buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında matematiksel-istatistiksel teori ve tekniklerin uygulanmasıyla sigortacılık konusunda tabloların oluşturulması, tarifelerin belirlenmesi, rezerv ve kar paylarının belirlenmesi ve bunların finansal raporlarının hazırlamasını öğretmeyi ve bu alanda uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Programda okumak isteyenler; analitik düşünme gücüne sahip, matematik bilgisi güçlü, bilgisayardan yararlanarak sayısal analizler yapmaktan hoşlanan, ekonomi ve bankacılıkla yakından ilgilenen, girişimci, ayrıntılarla ilgilenmekten sıkılmayan, dikkatli ve yeniliklere açık bireyler olmalıdır.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Aktüerya Programı, dört yıllık eğitimi süresince öğrencilerini, uzmanlaşmalarını sağlayacak bir ders programı ile buluşturur. Bu program; Matematik, İstatistik, Sosyoloji, Hukuk, İktisat, Risk Kuramı, Risk Analizi, Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar Matematiği, Emeklilik Matematiği, FinansMatematiği, Aktüerya Yazılımlar, Aktüerya Uygulamaları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazar Yönetimi, Hayat Sigortacılığı, Vergi Analizi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Sigorta Sözleşmeleri, Emeklilikte Sosyal Güvenlik Teorisi, Vergi Mevzuatı gibi derslerden oluşur.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Mezunlara “Aktüer” unvanı verilir. Aktüerlerin başlıca görevi, sigorta programları hazırlamaktır. Aktüer; yangın, kaza ve özellikle ölüm gibi felaketlerin görülme sıklığına bakarak bunların gelecekte ortaya çıkabilme olasılığını hesaplar, sonuçları tablo ve grafiklerle gösterir, bunlara dayanarak çalıştığı sigorta şirketinin veya sosyal güvenlik kurumunun yükümlülüklerini ve tarifelerini belirler.

Çalışma Sahaları
Aktüerler ekonominin tüm sektörlerinde çalışabilirler. Ancak daha çok sigorta şirketlerinde, ticari bankalar ve yatırım bankaları gibi finansal hizmet sektörü ile özel sosyal güvenlik kurumlarında çalışma olanağı bulurlar. Ayrıca Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu gibi resmi sosyal güvenlik kurumlarında da görev alırlar. Türkiye’de endüstri ve ticaretin gelişmesine paralel olarak bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç artmaktadır.

Aktüerya Bilimleri Bölümü İş Olanakları ve Geleceği

Bu bölümden mezun olan kişiler emekli sandığı, sigorta şirketleri, sosyal sigortalar kurumu gibi resmi ya da gayri resmi kurumlarda çalışabilirler. Yangın, kaza ve ölüm gibi felaketlerin olma olasılığını tablo halinde düzenler ve bu konular hakkında yapılabilecek önlemleri hesaplar. Bunları grafik ve tablo şeklinde gösterir. Ülkemizde ticaretin ve endüstrinin devamlı gelişmesinden dolayı, bu vasıfları taşıyan personel ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Mezun olduktan sonra iş bulma olasılığınız çok yüksektir.

Aktüerya Bilimleri Bölümü Mezunları Ne İş Yapar? Maaşları ne Kadar Olur?

İş olanaklarının çok olduğu ve rahatça iş bulabileceğiniz bir bölümden mezun olacaksınız. Devlette veya özel şirketlerde çalışabilirsiniz. Devlet kurumlarında çalışırsanız eğer, devlet memuru standardında olursunuz ve alacağınız aylık ücret minimum 2000 TL olur. Yaptığınız bölgeye göre de değişiklik gösterebilir. Örneğin doğuda görev yapıyorsanız alacağınız ücret biraz daha fazla olur. Özel şirketlerde çalışırsanız, şirketin büyüklüğüne göre de değişir. Alacağınız ücret 1300 TL ila 5000 TL arası değişiklik gösterebilir.