akts kredi sistemi nedir ?

“AKTS, öğrenme çıktılarına ve öğrenim sürecinin şeffaflığına dayanan öğrenci merkezli bir kredi biriktirme ve transfer sistemidir. AKTS öğrenci değişimi kadar yeterlikler ve öğrenme parçaları için planlamayı, ulaştırmayı, değerlendirmeyi, tanınmayı ve geçerliği kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. AKTS, yükseköğretimde yaygın olarak kullanılmakla birlikte diğer hayat boyu öğrenme etkinliklerinde de uygulanabilmektedir.

AKTS kredileri, öğrencilerin beklenen öğrenme çıktılarınıbaşarabilmesi için gerekli olan iş yüküne dayandırılmıştır. Öğrenme çıktıları, başarılı bir öğrenme sürecinin tamamlanmasından sonra bir öğrencinin neyi öğreneceğini, anlayacağını ve yapabileceğini tanımlamaktadır. Bu çıktılar, Ulusal ve Avrupa Yeterlikler Çerçevesindeki düzey tanımlayıcıları ile ilişkilendirilmektedirler.

İş yükü, öğrencilerin beklenen öğrenme çıktılarını kazanmak için gereken tüm öğrenme aktivitelerini (derslere devam etmek, proje yapmak, bireysel çalışmalar ve sınavlar gibi) tamamlamak için harcayacağı zamanı tanımlar.”

Örgün öğretimde bir akademik yıldaki tanımlanmış iş yükü ve bağlantılı öğrenme çıktıları 60 AKTS’ye karşılık gelmektedir. Anadolu Üniversitesinde 1 AKTS kredisi 25 saate karşılık geldiğinden, bir akademik yıldaki öğrenci iş yükü 1500 saattir.

Anadolu Üniversitesi 2005-2006 akademik yılından bu yana AKTS sistemini kullanmaktadır. 2004-2005 Akademik Yılında her programın AKTS Kredi Komisyonu, her bir dersin AKTS kredilerinin hesaplanmasını sağlamıştır. Ayrıca uzmanlar tarafından hazırlanan “AKTS Kredi Sınama Anketi” her ders için tüm öğrencilere uygulanmış, anket sonuçlarına göre her dersin AKTS kredisi yeniden hesaplanmıştır. 2005-2006 Öğretim Yılından itibaren ilgili programda ilk defa açılacak derslerin AKTS kredisinin belirlenebilmesi için her dönem sonunda yeni açılan dersler için anket uygulanmakta ve dersin kredisi buna göre değiştirilmektedir. Ayrıca Üniversite Yönetimi tarafından her 5 yılda bir anketin tüm derslere uygulanarak AKTS kredilerinin değerlendirilmesi öngörülmektedir. Bu çerçevede ilgili anketler 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında tüm dersler için 2014 yılında tekrarlanmıştır. Tüm bunlara ek olarak, Anadolu Üniversitesi Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi uygulaması için 2011 yılında pilot üniversitelerden biri olarak seçilmiştir. Anadolu Üniversitesine bu alanda yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı YÖK tarafından teşekkür belgesi verilmiştir.